Information för dig som har beviljats stöd

Information om Region Skånes logga, utbetalning av bidrag samt redovisning.

Kommunikation - använd Region Skånes logga!

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med bidrag från Region Skåne. På detta sätt medverkar verksamheten till att invånarna i Skåne får kännedom om att regionala skattemedel bidrar till kulturlivet i Skåne.

Använd Region Skånes logotyp och/eller den förklarande texten "Finansieras med bidrag från Region Skåne". Logotypen finns att ladda ner från Skane.se i formaten .eps och .wmf.

Skane.se - Ladda ner Region Skånes logga!

Projektbidrag

Besked om beviljat bidrag

Beslut skickas per e-post till den e-postadress som finns angiven på ansökan. Beslut publiceras även här på Utveckling.skane.se på angivna datum.

Utbetalning av beviljat bidrag

Utbetalningsdatum (och eventuella villkor) finns angivet på bidragsbeslutet som skickas till den e-postadress som finns angiven på ansökan.

Redovisning projektbidrag

Redovisning av genomförd verksamhet ska göras digitalt till Region Skånes kulturförvaltning via Kulturdatabasen vid begärd tidpunkt. Datum för redovisning finns angivet i bidragsbeslutet som skickas till den adress som finns angiven på ansökan.

Inloggning i kulturdatabasen

Du använder samma användarnamn och lösenord som du hade när du ansökte om utvecklingsbidrag. Du hittar redovisningen under rubriken "Dina redovisningar". Klicka på pennan för att påbörja redovisningen.

För projekt som inte startar vid överenskommen tidpunkt eller i övrigt inte genomförs enligt beviljad ansökan, kan bidraget komma att återkrävas.

Kulturdatabasen.se

Verksamhetsbidrag

Besked om beviljat bidrag

Beslut om verksamhetsbidrag tas av Region Skånes kulturnämnd i december när de beslutar om verksamhetsplan och budget för året som kommer. Region Skånes kulturförvaltning skickar besked om bidrag och bidragsvillkor via e-post. 

Utbetalning av beviljat bidrag

Verksamhetsbidrag betalas ut fyra gånger om året. 

Redovisning

Verksamheten ska senast den 15 mars 2019 redovisas i förhållande till de bidragsvillkor som kulturnämnden beslutade om i verksamhetsplan och budget 2018. Redovisning ska göras i kulturdatabasen. 

Inloggning i kulturdatabasen

Verksamheter som beviljats verksamhetsbidrag får inloggningsuppgifter till kulturdatabasen från Region Skånes kulturförvaltning. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter