Deltagarersättning för att medverka på Samtidskonstdagarna i oktober

Du som är konstnär och boende i Skåne eller verksam inom konstorganisation eller kollektivverkstad i Skåne kan söka ersättning från Region Skåne för att medverka på Samtidskonstdagarna 21-23 oktober.

Samtidskonstdagarna är en digital konferens som Statens konstråd arrangerar. Temat för årets konferens är Konstens framtid i gemensamma livsmiljöer och tar avstamp i den nya nationella politiken för arkitektur, form och design: Gestaltad livsmiljö.

Konferensen är kostnadsfri men förutsätter en investering i form av tid. Region Skåne vill göra det möjligt för aktörer i Skåne att delta och utlyser därför ett stöd i form en deltagarersättning som består av ett arvode om 5000 kronor per deltagare. Konstorganisationer och kollektivverkstäder kan söka ersättning för max 2 deltagare. Totalt delar Region Skåne ut deltagarersättning till 8 personer.

För att vara behörig att söka måste du vara anmäld till konferensen och skicka med din konferensbiljett som bilaga. Du kan välja att delta en eller flera dagar.

Praktisk information om konferensen

Datum och tider: 21-23 oktober (man kan välja att delta en eller flera dagar)

Plats: Zoom och andra digitala plattformar. Statens konstråd skickar ut länk till mötesrum den 20 oktober. 

Eftersom varje anmälan är personlig så tar Statens konstråd endast emot en bokning per person. Sista dagen att anmäla sig är 1 oktober.

Anmälan Samtidskonstdagarna 2020

Praktisk information om hur du ansöker om deltagarersättning

När kan man söka?

Ansökningsperioden startar 7 september och pågår till och med den 20 september 2020. Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Vem kan söka?

Konstnär boende i Skåne, person verksam inom konstorganisation eller kollektivverkstad i Skåne. Bidrag kan enbart sökas av juridiska personer som till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, stiftelser och enskilda firmor.

Hur söker man?

Ansökan görs digitalt via Kulturdatabasen. Ansökan ska skrivas på svenska. Ofullständigt ifylld ansökning i Kulturdatabasen behandlas inte. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

Du är välkommen att kontakta Kulturförvaltningen om du behöver mer information och rådgivning för att arbeta med din ansökan. Kontakta oss i första hand när ansökningstiden pågår.

Till kulturdatabasen

Redovisning

Redovisning görs digitalt via Kulturdatabasen. Redovisning ska skrivas på svenska. Redovisning ska vara Region Skåne tillhanda senast 8 november 2020.

Support för frågor om ansökan och villkor

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du ansvarig utvecklare, Jaana Järretorp.

Rådgivning bidragsansökningar

Support för tekniska frågor

Om du har tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan, skickar du din fråga till Kulturförvaltningens support: kulturdatabasen@skane.se

Ditt e-brev besvaras normalt inom en till två dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support ser vi gärna att du tar kontakt i god tid.

Om Samtidskonstdagarna

Varje år arrangeras Samtidskonstdagarna av Statens konstråd. Samtidskonstdagarna samlar årligen konstorganisationer, konstnärer, tjänstepersoner och andra intressenter från konstfältet samt angränsande områden från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor.

2020 var planen att konferensen skulle ha hållits i Värnamo på konst- och designmuseet Vandalorum. Med tanke på den ovisshet som råder kring Covid-19-pandemin, har Statens konstråd tvingats fatta beslutet att Samtidskonstdagarna inte kan arrangeras på en fysisk plats i höst. Istället blir det en digital medskapande konferens med stort utrymme för dialog och samtal.

Om Gestaltad livsmiljö

2018 röstade Sveriges Riksdag igenom Politiken för Gestaltad livsmiljö med brett partipolitiskt stöd. Syftet är att “Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

Under konferensen kommer frågeställningar diskuteras som: Hur förstår konstaktörerna och konstnärerna sin roll i samband med detta nya politikområde och hur kan andra se och värdera denna kompetens och konstens potential på området?

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter