Publik- och berättelseutveckling för kulturarvssektorn

Bidraget gör det möjligt för kulturarvssektorn att få stöd i en lärprocess och öka kunskapen i att anpassa sig till dagens publik för att kunna skapa starka berättelser och minnesvärda upplevelser.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till Region Skånes verksamhetsbidragsmottagare inom kulturarvssektorn. Antalet platser är begränsat.

När är det möjligt att söka?

Ansök om att ingå i processen mellan den 9 mars till 8 april.

För vad kan man söka?

Syftet med insatsen är att öka kunskapen i hur man kan anpassa sig till dagens publik för att kunna skapa starka berättelser och minnesvärda upplevelser. Ansök genom att formulera en idé som er verksamhet vill utveckla. Idén ska vara i ett tidigt stadium. De verksamheter vi utser som ska vara med i processen kommer samtidigt att bli beviljade ett utvecklingsstöd, för att fortsätta arbetet efter lärprocessen. Bidraget kommer att vara en fast summa, lika för alla som beviljas, och ska alltså inte sökas.

För att kvalificera sig till att delta i processen krävs det att:

  • Verksamheten på hemmaplan är aktiv och delaktig
  • Två personer från samma verksamhet deltar
  • Deltagarna är med på alla workshoppar och coaching-sessioner som erbjuds
  • Deltagarna avsätter minst en arbetsdag per person mellan workshopparna

Workshopsdatum:

Workshop 1: måndag den 18/5 kl. 10-15 (ev digital pga covid19)
Workshop 2: onsdag den 16/9 kl. 10-15
Workshop 3: tisdag den 6/10 kl. 10-15
Workshop 4: tisdag den 20/10 kl. 10-15
Workshop 5: onsdag den 4/11kl. 10-15

Alla workshops är på Dunkers i Helsingborg.

För vad är det inte möjligt att söka?

Bidrag beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt. Bidrag kan inte användas till lokalkostnader.

Hur sker ansökan?

Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

Till kulturdatabasen

Support

Har du frågor om ansökningsförfarandet kontaktar du Annelie Krell på Region Skånes kulturförvaltning, annelie.krell@skane.se. Har du frågor om innehållet i kursen kontaktar du Bjarke Pedersen på BoostHbg, bjarke@boosthbg.se

Har du tekniska frågor eller upplever du störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kulturförvaltningens support kulturdatabasen@skane.se. Din fråga besvaras normalt inom loppet av en till två dagar. Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid.

Handläggning och beslut

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp med berörda handläggare på Region Skånes kulturförvaltning tillsammans med BoostHbg. Beslut om vilka ansökningar som beviljas tas senast 23 april 2020.

Om BoostHbg

BoostHbg är ett regionalt resurscenter och katalysator som stöttar innovation inom film och digitala medier i Skåne. De planerar och genomför workshops, seminarier, nätverkstillfällen och olika typer av utvecklingsprogram. De samarbetar med partners regionalt, nationellt och internationellt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter