Bidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

Region Skåne vill främja och stärka de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sina kulturella rötter och språk genom att utlysa sökbara projektmedel som endast de nationella minoriteternas organisationer och föreningar kan söka.

Vem kan söka?

Nationella minoriteters organisationer och föreningar.

För vad kan man söka?

Stöd kan sökas för projekt som vill stärka, utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja nationella minoriteters kultur och språk i Skåne.

När kan man söka?

Ansökningstiden är löpande under året. Sökande ska kontakta ansvarig utvecklare för att diskutera projektet innan ansökan görs.

Grund för bidrag

  • Projekt som främjar barns och ungdomars möjlighet att bevara och utveckla minoritetsspråken och/eller kulturen prioriteras.
  • Projekt som stärker de nationella minoriteternas egna kulturella strukturer och bedöms ha regional betydelse prioriteras.
  • Projekt som möter en publik prioriteras.
  • Det är positivt om det finns finansiering från annan part, men det är inget krav.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Kulturdatabasen. Ansökan skrivs på svenska.

Support för frågor om ansökan och villkor

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du ansvarig utvecklare. 

Support för tekniska frågor

Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kulturförvaltningens support:

Contact.

Din fråga besvaras normalt inom loppet av 1-2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid.

Handläggning och beslut

Ansökningarna handläggs av ansvarig utvecklare. Beslut om bidrag fattas av förvaltningschefen eller kulturnämnden. Målet är att beslut ska meddelas sökande inom 8 veckor efter inkommen skriftlig ansökan. Beviljade ansökningar publiceras på Kulturförvaltningens hemsida.

Redovisning

Redovisning görs digitalt i Kulturdatabasen. Redovisning skrivs på svenska. Datum för redovisning finns angivet i bidragsbeslutet som skickas till den adress som finns angiven på ansökan.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter