• Venetia Lärlund filmas när hon läser en saga på språket lovari i projektet Romska sagor på Lunds stadsbibliotek. Foto: Region Skånes kulturförvaltning

Bidrag till biblioteksutveckling

Region Skånes regionala biblioteksverksamhet ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Vem kan söka?

Folkbibliotek i Skåne.

När är det möjligt att söka?

Bidrag kan sökas mellan den 15 september och den 15 oktober 2020.

För vad kan man söka?

Bidrag kan sökas för utvecklingsprojekt som träffar något av följande områden som de beskrivs i Region Skånes regionala biblioteksplan:

  • Demokrati och fri åsiktsbildning
  • Digitalisering
  • Folkbibliotek för alla
  • Litteratur- och läsfrämjande

Läs mer om områdena och tillhörande teman i Regional biblioteksplan. 

Regional biblioteksplan 2017-2020

Prioriterade målgrupper för Region Skånes biblioteksutvecklingsinsatser är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättningar.

Ta gärna kontakt med någon av utvecklarna inom biblioteksområdet för att diskutera er projektidé eller andra frågor kring ansökan.

För vad är det inte möjligt att söka?

Syftet är att stimulera biblioteksutveckling. Bidrag beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt. Bidrag kan inte användas till investeringar av material, lokaler eller teknik. 

Hur söker man?

Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. En fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

Till kulturdatabasen

Support

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du någon av utvecklarna inom biblioteksområdet.

Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kulturförvaltningens support kulturdatabasen@skane.se. Din fråga besvaras normalt inom loppet av 1-2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid. 

Handläggning och beslut

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp med berörda handläggare på Region Skånes kulturförvaltning.

Beslut om bidrag under sex prisbasbelopp (279 000 kronor) tas i november 2020. Bidrag över sex prisbasbelopp beslutas av Region Skånes kulturnämnd den 3 december 2020. Projekten ska påbörjas under 2020.

Redovisning

Beviljade projekt ska redovisas digitalt i Kulturdatabasen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter