Bidrag till biblioteksutveckling - Folkpaket

Nu har ni möjlighet att få stöd i en utvecklingsprocess, från ax till limpa. Ni får praktiska verktyg och kunskap för att kunna arbeta med användardriven utveckling i er egen verksamhet.

Vem kan söka?

Folkbibliotek i Skåne. Antalet platser är begränsat.

När är det möjligt att söka?

Ansök om att ingå i processen mellan den 15 maj och den 17 juni 2019.

För vad kan man söka?

Ansök genom att formulera en utmaning som det egna biblioteket står inför. Koppla den till en målgrupp som använder biblioteket eller till icke-användare. Utmaningen ska finnas i bibliotekets digitala arbete. De bibliotek som utses att vara med i processen kommer samtidigt att beviljas ett utvecklingsstöd om 120 000 kronor, för att fortsätta arbetet under projekttiden.

För att kunna kvalificera sig till att delta i processen krävs att:

  • Två till tre personer från samma bibliotek, kommun eller bibliotekssamarbete deltar samt en delaktig biblioteksledning på hemmaplan.
  • Deltagarna är med på alla workshops som erbjuds inom processen
  • Tid avsätts mellan workshopparna för att testa metoder på hemmaplan

Mer info finns här

Teknisk utrustning

En mindre del av medlen kan användas till inköp av teknisk utrustning eller dylikt. Inköp av teknik, hård- eller mjukvara, ska specificeras och motiveras i budgeten som formuleras i december 2019.

För vad är det inte möjligt att söka?

Syftet är att stimulera biblioteksutveckling. Bidrag beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt. Bidrag kan inte användas till investeringar av material eller lokaler.

Hur sker ansökan?

Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

De som antas ska, efter samråd med utvecklare från Region Skånes kulturförvaltning, formulera projektplan och budget. Dessa skickas till Kulturförvaltningen senast den 13 december 2019.

Kulturdatabasen hittar du här

Support

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du någon av utvecklarna inom biblioteksområdet. Kontaktuppgifter hittar du här.

Har du tekniska frågor eller upplever du störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kulturförvaltningens support Contact. Din fråga besvaras normalt inom loppet av en till två dagar. Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid.

Handläggning och beslut

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp med berörda handläggare på Region Skånes kulturförvaltning. Beslut om vilka ansökningar som beviljas tas senast i juli 2019. Projekten ska påbörjas under 2019.

Redovisning

Projektet ska redovisas senast den 30 juni 2020 via kulturdatabasen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter