Bidrag till biblioteksutveckling - Folkpaket

Nu har du möjlighet att få stöd i en utvecklingsprocess, från ax till limpa. Du får verktyg, metoder och kunskap för att kunna arbeta med användardriven utveckling i biblioteksverksamheten.

Vem kan söka?

Folkbibliotek i Skåne. Antalet platser är begränsat.

När är det möjligt att söka?

Ansök om att ingå i processen mellan den 9 december 2019 och den 20 januari 2020.

För vad kan man söka?

Ansök genom att formulera en utmaning som det egna biblioteket står inför. Koppla den till en målgrupp som använder biblioteket eller till icke-användare. Utmaningen ska finnas i bibliotekets digitala arbete. De bibliotek vi utser som ska vara med i processen kommer samtidigt att bli beviljade ett utvecklingsstöd, för att fortsätta arbetet under projekttiden.

För att kvalificera sig till att delta i processen krävs det att:

  • Biblioteksledningen på hemmaplan är aktiv och delaktig.
  • Två till fyra personer från samma bibliotek, kommun eller bibliotekssamarbete deltar.
  • Deltagarna är med på alla workshops som erbjuds inom lärprocessen.
  • Deltagarna avsätter tid mellan workshopparna för att använda förvärvade metoder på hemmaplan.

Mer info finns här

Teknisk utrustning

En mindre del av medlen kan användas till inköp av teknisk utrustning eller dylikt. Inköp av teknik, hård- eller mjukvara, ska specificeras och motiveras i budgeten som formuleras i augusti 2020.

För vad är det inte möjligt att söka?

Syftet är att stimulera biblioteksutveckling. Bidrag beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt. Bidrag kan inte användas till lokalkostnader.

Hur sker ansökan?

Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

De som antas ska, efter samråd med utvecklare från Region Skånes kulturförvaltning, formulera projektplan och budget. Dessa skickas till Kulturförvaltningen i augusti 2020.

Kulturdatabasen hittar du här

Support

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du någon av utvecklarna inom biblioteksområdet. Kontaktuppgifter hittar du här.

Har du tekniska frågor eller upplever du störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kulturförvaltningens support kulturdatabasen@skane.se. Din fråga besvaras normalt inom loppet av en till två dagar. Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid.

Handläggning och beslut

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp med berörda handläggare på Region Skånes kulturförvaltning. Beslut om vilka ansökningar som beviljas tas senast i februari 2020. Projekten ska påbörjas under 2020.

Redovisning

Projektet ska redovisas senast den 30 december 2020 via kulturdatabasen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter