• Elza Dunkels pratar om nätmobbing, näthat och nätkärlek i Helsingborg, 2017. Foto: Kulturförvaltningen

Bidrag till biblioteksutveckling - kompetensutveckling

Folkbibliotek som arrangerar en kompetensutvecklande insats för egen personal kan få sin insats finansierad om biblioteket även bjuder in bibliotekspersonal från andra bibliotek i Skåne.

Bidraget är ett sätt att uppmuntra gemensamt lärande för skånska bibliotek.

Vem kan söka?

Bibliotek i Skåne.

När är det möjligt att söka?

Det finns två ansökningsperioder 2020: 16 mars till den 16 april och 15 september till den 15 oktober. 

För vad är det möjligt att söka?

Insatsen kan exempelvis vara en föreläsning, en workshop, nätverksträff eller ett studiebesök.

Bidrag kan sökas inom något av följande områden:

  • Demokrati och fri åsiktsbildning
  • Digitalisering
  • Folkbibliotek för alla
  • Litteratur- och läsfrämjande

Läs mer om områdena och tillhörande teman i Regional biblioteksplan.

Regional biblioteksplan 2017-2020

Prioriterade målgrupper för Region Skånes biblioteksutvecklingsinsatser är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättningar.

Ta gärna kontakt med någon av utvecklarna inom biblioteksområdet för att diskutera er idé eller andra frågor kring ansökan.

Hur söker man?

Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

Kulturdatabasen

Support

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du någon av utvecklarna inom biblioteksområdet.

Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kulturförvaltningens support kulturdatabasen@skane.se. Din fråga besvaras normalt inom loppet av 1-2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid.

Handläggning och beslut

För vårens utlysning kommer beslut i maj och för höstens utlysning kommer beslut i november.

Redovisning

Beviljade projekt ska redovisas digitalt i Kulturdatabasen.

Frågor & svar om bidraget

Vem ansvarar för vad?

Biblioteket ansvarar för planering och bokning av föreläsare, lokal, fika och eventuell gemensam lunch. Region Skåne står för finansieringen och bistår som bollplank, om biblioteket till exempel önskar förslag på föreläsare inom ett särskilt område eller vill diskutera själva upplägget.

Kan man söka finansiering för personalkostnader?

Ja, för personalkostnader för den/de personer som gör planeringen av arrangemanget.

Kan man söka finansiering för lokalkostnader?

Ja, om man vill hyra en lokal för arrangemanget.

Kan man arrangera insatsen tillsammans med andra bibliotek?

Ja, det går alldeles utmärkt att söka finansiering för att skapa ett arrangemang tillsammans med andra bibliotek.

Måste det vara ett heldagsarrangemang?

Nej, insatsen kan vara kortare än en dag.

Vem tar emot anmälningarna till arrangemanget?

Anmälan görs via kalendariet på Region Skånes hemsida. Biblioteket som arrangerar kan få en kopia på varje anmälan till en önskad e-postadress. Region Skåne skickar en sammanställning över deltagare med uppgifter om namn, arbetsplats, titel samt uppgifter om eventuell specialkost, vid överenskommen tidpunkt.

Vem marknadsför arrangemanget?

Biblioteket marknadsför arrangemanget inom sin egen organisation och via sina nätverk och kanaler, till exempel bibliotekets Facebook-sida. Region Skåne marknadsför via kalendariet på hemsidan, Facebook och skickar mejl till särskilda målgruppers nätverk med mera. Region Skåne har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda tryckt marknadsföringsmaterial för arrangemanget.

Exempel på tidigare insatser

Beviljade bidrag kompetensutveckling

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter