Bidrag för projekt inom folkbildning

Under hösten 2017 utlyste Region Skåne bidrag sökbara för Studieförbund och folkhögskolor i Skåne. Bidraget avsåg projekt för att utveckla samarbeten med det professionella konst- och kulturlivet i Skåne.

För 2017 avsatte Region Skåne 700 000 kronor som folkhögskolor och studieförbund, med samarbetspartners, kunde söka för utvecklingsarbete. Satsningen syftade till att verksamheterna skulle kunna utveckla, fördjupa och initiera ny samverkan mellan studieförbund, folkhögskolor och det professionella konst- och kulturlivet i Skåne.

Vem kan söka?

Studieförbund med verksamhetsbidrag från Region Skåne och folkhögskolor i Skåne. Sökande ska vara juridiska personer (föreningar, organisationer, kommuner, bolag, stiftelser med flera).

När är det möjligt att söka?

Bidrag var sökbara mellan den 28 augusti och 20 oktober 2017. 

Maxbelopp som kan sökas

Bidrag som kunde sökas fick inte överstiga sex basbelopp - 250 000 kronor.

För vad är det möjligt söka?

Bidrag kunde sökas för utvecklingsprojekt som vill bidra till att utveckla, fördjupa och/eller initiera ny samverkan mellan studieförbunden, folkhögskolorna och det professionella konst- och kulturlivets organisationer och institutioner.

Med professionella konst- och kulturlivet avses aktörer som har en långvarig professionell verksamhet som riktar sig mot publiken (till exempel en etablerad teatergrupp, en konsthall, ett bibliotek, ett konserthus, en festival eller en organisation som riktar sig specifikt till professionens aktörer (till exempel kollektivverkstäder, centrumbildningar).

 Att tänka på vid ansökning om utvecklingsbidrag:

  • Vi uppmanar folkhögskolor och studieförbund att genom sina projektet samarbeta med det professionella konst- och kulturlivet i Skåne.
  • Vi ser gärna att projektet får en fortsättning i verksamheten efter projekttidens slut. Hur kan erfarenheterna i projektet integreras i ordinarie verksamhet?
  • Vi önskar att erfarenheter som sker i projekten kommer att spridas till och inspirera andra folkhögskolor och studieförbund i Skåne. Fundera gärna på vilken kunskap ni tror kommer att genereras i ert projekt och hur ni kan dela den med andra.

Ta gärna kontakt med någon av utvecklarna inom området folkbildning för att diskutera er projektidé eller andra frågor kring ansökan.

För vad är det inte möjligt att söka?

Bidrag kan inte användas till investeringar av material, lokaler eller teknik. Bidrag beviljas inte heller till drift av ordinarie verksamhet.

Hur sker ansökan?

Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. En fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

Kulturdatabasen.se

Support

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du någon av utvecklarna inom området folkbildning.

Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kulturförvaltningens support Contact. Din fråga besvaras normalt inom loppet av 1-2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support bör du ta kontakt i god tid.

Handläggning och beslut

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp med berörda handläggare inom Kulturförvaltningen. Beslut om vilka ansökningar som beviljas tas senast 9 november 2017. Projekten ska påbörjas under 2017.

Redovisning

Beviljade projekt ska redovisas digitalt i Kulturdatabasen senast den 31 december 2018.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter