Beviljade bidrag

Bidrag som har beviljats av Region Skånes kulturnämnd eller Region Skånes kulturförvaltning.

Utvecklingsbidrag

Bidrag till biblioteksutveckling

Bidrag till digital utveckling

Bidrag till internationell residensutveckling

Bidrag till nationella minoriteter

Bidrag till ung kraft-projekt

Bidrag till Kultur i vården-projekt

Särskilda bidragsutlysningar

Utvecklingsmedel inom prioriterade områden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter