Beviljade bidrag

Bidrag som har beviljats av Region Skånes kulturnämnd eller Region Skånes kulturförvaltning.

Utvecklingsbidrag

 • Utvecklingsbidrag hösten 2018
  • Andrea Hilario, “Nycirkus på Nordiskt vatten” (250 000 kr)

   Andrea Hilario, nycirkusartist, får 250 000 kronor för att skapa en nycirkusföreställning på en segelbåt som besöker olika hamnar runt om Skånes kust. Föreställningen utspelar sig i en tänkt framtid där konstnärer och kulturskapare inte längre har någon plats i samhället. För att överleva och göra motstånd har en grupp konstnärer tagit sin tillflykt till en båt som med jämna mellanrum lägger till vid en hamn och bjuder en kultur- och upplevelsetörstande publik på en hisnande föreställning som påminner dem om att en annan verklighet är möjlig.

   I föreställningen medverkar fem nycirkusartister och två musiker. Föreställningen samproduceras med Dynamo Produktionshus i Odense, Danmark. Repetitionerna kommer att ske delvis i Odense och delvis på Karavan i Malmö. Premiären är planerad att ske i Odense i maj 2019 och föreställningen kommer sedan att turnera till hamnar i Danmark, Skåne och övriga Sverige under sommaren 2019.

   I samband med att båten lägger till i hamnarna erbjuds även olika former av workshops och studiebesök. Alla medverkande i projektet har erfarenhet av att arbeta som pedagoger och har ett speciellt fokus på att arbeta med personer med funktionsvariationer.

  • Banditsagor: Kamouflage/Mimikry (250 000 kronor)

   Banditsagor får 250 000 kronor för att producera föreställningen Kamouflage/Mimikry, en nyskriven pjäs av Alexandra Loonin om blyghet, känslighet och identitet. Med föreställningen vill Banditsagor undersöka hur olika rum och situationer kan påverka barn med hänsyn till blyghet. Var ett barn har möjlighet att vara sig själv och hur epitet som exempelvis blyghet kan påverka barnets självkänsla för resten av livet.

   Produktionen som tas fram i samarbete med en referensgrupp från Möllevångsskolan i Malmö kommer med start under våren 2019 att turnera till cirka 30 olika platser i Skåne och spela för barn 8-10 år.
   Banditsagor har sedan många år tillbaka etablerat goda kontakter med arrangörer i hela Skåne, främst i skolor och på bibliotek. Gruppen kommer även, i samarbete med en mycket erfaren konstpedagog, att ta fram ett pedagogiskt material samt en workshop (ett skapande skola-program) med inriktning på drag/utklädnad där elever får jobba med olika material för att skapa egna figurer och masker i syfte att kamouflera sig.

  • Bombina Bombast: Virtuella variationer (125 000 kr)

   Bombina Bombast får 125 000 kronor för att under våren 2019 genomföra en förstudie. Förstudien ska undersöka hur teknik utifrån ett metodiskt och tematiskt plan förhåller sig till skådespelare och publik i realtid. Bombina Bombast ska även utforska nya digitala teknikers inverkan på och funktion i performativa situationer.

   Projektet är en förstudie till ett större internationellt samarbetsprojekt och produktion som beskriver en politisk rörelse som startas av en AI-ledare (Artificiell Intelligens). I förstudien ligger tyngdpunkten på att ta fram och skapa den figur som ska representera AI i verket, vilket görs i ett utforskande arbete under två veckor i samverkan med skådespelare och tekniker. Målet är att hitta sätt att gestalta ett väsen som kan göra sig förstådd med och av en publik samt att hitta kropp och röst till en ny varelse och utveckla en estetisk värld där den hör hemma.

  • Cirkulationscentralen: Utbudsdagar konst (50 000 kr)

   Circulationscentralen i Malmö får 50 000 kronor till projektet Utbudsdagar konst för att etablera regionala utbudsdagar där konstnärer inom bild- och formområdet presenterar sin verksamhet och undervisningsidéer för pedagoger, skolor och studie- och yrkesvägledare. Ambitionen är att på sikt bygga upp en kontinuitet med återkommande årliga utbudsdagar som en plattform där konstnärer, kulturombud och kultursamordnare kan möta skolans värld och bygga nätverk. Ansökan beviljas med förbehållet att Circulationscentralen samverkar med Bästa Biennalen! och Konstpedagogiskt nätverk Skåne på utbudsdagarna.

  • Drömmarnas hus: LOOKABOOK Barnens bibliotek – ett nordiskt Artist´s Books projekt (150 000 kr)

   Drömmarnas hus i Malmö får 150 000 kronor till projektet LOOKABOOK Barnens bibliotek – ett nordiskt Artist´s project. Drömmarnas hus ska utveckla och skapa ett barnens eget mobila konstbibliotek i ett tvärnordiskt tvåårigt samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark. Genom projektet ska barn 9-11 år möta professionella konstnärer för att skapa sina egna artists books, som i projektets andra fas "vandrar" mellan länderna i en utställningsturné. Parallellt utvecklas genom projektet nordiska nätverk samt ett metod- och undervisningsmaterial som ger ett mervärde, genom att skolor och pedagoger som tar del av utställningarna får möjlighet att själva inspireras och arbeta vidare. Projektet pågår under åren 2019–2020.

  • Dynamik – ljud och musikproduktion: Vilse (100 000 kr)

   Dynamik – ljud och musikproduktion får 100 000 kronor till projektet Vilse. Projektet handlar om att skapa ett musikaliskt och rörelsebaserat verk med skogen som bärande tema. Tre tonsättare, tre musiker och tre dansare ska ta fram ett verk kring nutids-människans förhållande till naturen. Musiken kommer att influeras av och ibland smälta ihop med skogens egna ljud – fågelläten, vindsus, vattenporl – men även människans påverkan i form av skogsmaskiner, trafikljud och röster. Föreställningen placeras i skogen och blir mobil, med en planerad turné som inleds i nordvästra Skåne i maj 2019. Tanken är att verket ska kunna fungera både för konsertpublik och för barn och unga som skolföreställning.

  • Ibn Rushd Studieförbund: Arabiska Bokmässan (150 000 kronor)

   Ibn Rushd Studieförbund får 150 000 kronor för att arrangera arabiska bokdagar på skånska bibliotek och en arabisk bokmässa. Projektet genomförs tillsammans med bland annat Malmö stadsbibliotek, Kristianstad bokfestival, Skånska akademien samt författare, poeter och lingvister från olika delar av Skåne. Projekttiden är från november 2018 till november 2019 och den arabiska bokmässan äger rum under några dagar i april. Litteratur från 40 svenska, europeiska och icke-europeiska förlag och cirka 5 000 titlar kommer att få en mötesplats och möta sin publik under själva bokmässan och bokdagarna ute på lokalbibliotek i Skåne. Huvudmålgruppen för mässan är förlag, översättare och författare som arbetar med både svensk och arabisk litteratur samt publiken som man bedömer är läsare och litteraturintresserade med särskilt fokus på det arabiska språket.

   Sagotält och andra aktiviteter vänder sig till barn och unga under bokmässan och bokdagarna. En referensgrupp ska bildas som under året ska samverka med en nyanställd projektledare och Ibn Rushd Studieförbund. Aktiviteterna kommer att äga rum i Malmö, Kristianstad och Göteborg.

  • Klippans konstförening: ARNOLD – häxmästaren (40 000 kr)

   Klippans konstförening får 40 000 kronor för att under 2019 visa en retrospektiv utställning om konstnären och illustratören Hans Arnold (1925-2010) på Klippans konsthall samt premiärvisa en ny dokumentär om konstnären. Med projektet ARNOLD – häxmästaren ger Klippans konstförening nya generationer möjlighet att möta den lika folkkära som "folkhemske" konstnären med tecknad feel good-skräck som sin specialitet. Detta är ett tillfälle att sätta Klippan på en nationell konstkarta, då något motsvarnade arrangemang inte tidigare genomförts här.

  • Kulturföreningen Inkonst: Sebastian Mullaert och Inkonst möter Malmö Live konserthus (250 000 kr)

   Kulturföreningen Inkonst får 250 000 kronor för att utveckla nya metoder för mötet mellan elektronisk dansmusik och klassisk musik. Målet är att skapa ett verk som uruppförs på festivalen Intonal på Malmö Live i april 2020. Med fokus på musikalisk utveckling, improvisation, experimenterande, komposition och publika möten ska en ensemble av klassiskt skolade musiker byggas upp och samarbeta med Sebastian Mullaert, musiker inom elektronisk musik. Tillsammans ska de utveckla ett nytt verk som förenar den klassiska musiken med klubb- och danskultur, där båda uttrycken ska ges samma utrymme och plats. Efter premiären i Skåne är avsikten att ta projektet vidare på nationell och internationell turné.

  • Litteralund: Work in Progress 2019 (150 000 kronor)

   Litteralund får 150 000 kronor till projektet Work in progress för att genomföra en internationell fortbildningskurs för illustratörer på festivalen Litteralund i april 2019. Kursen hålls på engelska och deltagarna kan komma från olika delar av världen, men minst en tredjedel av platserna ska gå illustratörer från Skåne. Tillsammans med en curator kommer ett urval av illustrationerna som produceras under fortbildningen att ställas ut publikt. Ansökan till Work in Progress sker genom referensmaterial och personliga brev. Ingen deltagaravgift tas ut. Under året kommer också en workshop att hållas av deltagarna som medverkar i Work in Progress. Projektet innebär även en nätverksträff att arrangeras för författare och illustratörer i samarbete med BULT (barn- och ungsektionen inom Författarförbundet) och BUG (barn- och ungasektionen inom Svenska tecknare).

  • Little Finger HB: Eter Festival 2019 (65 000 kronor)

   Little Finger HB får 65 000 kronor till projektet Eter Festival i Lund. Projektet ska göra alternativ musik och kultur tillgänglig för en bredare publik. Projektet ska även bidra till kunskapsutbyte både mellan artister och mellan artister och publik. Festivalen arrangeras på Mejeriet för tredje gången i januari 2019 och kommer att innehålla konserter med musikakter inom bland annat experimentell, elektronisk och nyskapande musik, samt samtal och workshops inom teman som rör alternativkultur, dess produktion och utveckling. Inför 2019 års festival vill arrangörerna även bjuda in lokala konstnärer utanför musikområdet och samverka med andra institutioner i Lund genom pop-up-konserter på fler platser i staden.

  • Memory Wax: DANSDANSDANS – Reach Out! (250 000 kr)

   Memory Wax får 250 000 kronor till projektet DANSDANSDANS – Reach Out som är en manifestation för danskonsten med fokus på det fysiska mellanmänskliga, ett möte som kan balansera upp det allt mer algoritmstyrda och individualiserade samhället. Danskompaniet Memory Wax firar sitt 15-årsjubileum under 2019 och det vill de bland annat fira genom projektet.

   Projektet planeras att genomföras under hela 2019 och omfattar fyra olika delar:

   • Konstnärliga möten i en regional och internationell kontext. Memory Wax återkommer och fördjupar sitt samarbete med Danza Teatro Retazos och har även planer på ett samarbete med Bibu.
   • Body Interference som är en serie workshops som syftar till att bredda vår uppfattning om kroppen. De riktas till en bred allmänhet och skapar gemensamma plattformar i det offentliga rummet.
   • City in motion – en vandringsföreställning som hyllar det offentliga rummet som plats för gemenskap och samhörighet. Föreställningen är tänkt att skapas och visas i Malmö och de övriga regionala dansnoderna.
   • Infrastruktursutveckling med turné och fördjupande samtal i samarbete med danskonsulenten på Riksteatern Skåne. Tanken är att stärka de regionala dansnoderna och erbjuda dem kompetensutveckling när det gäller att arrangera dans, bland annat inför och i samband med en regional turné med föreställningen Shapes som Memory Wax skapat tillsammans med Danza Teatro Retazos. Steg fyra kan ses som ett startskott för en ny skånsk turnéslinga.
  • Nordisk Panorama Filmfestival: Nordisk Panorama Spotlight (90 000 kr)

   Nordisk Panorama Filmfestival får 90 000 kronor för att utveckla konceptet Nordisk Panorama Spotlight, som är en utökning av festivalens verksamhet med visningsturné. Konceptet ska bidra till ökade visningsmöjligheter av dokumentärer och kortfilmer från Norden. Pilotprojektet genomförs i form av en turné till skånska orter som inte alltid har möjlighet att visa dokumentärfilm.

   Under visningsturnén kommer ett antal arrangemang med filmvisning och möten mellan filmskapare och publik att genomföras. Visningarna ska också bidra till att bygga upp filmvisningsmöjligheter på mindre orter, vilket också kan skapa möjligheter för andra festivaler och fler arrangörer, och därmed öka möjligheterna att nå en större publik med dokumentärfilm.

  • Poesidagarna i Malmö: Världspoesidagen 2019 (40 000 kr)

   Poesidagarna i Malmö får 40 000 kronor för att arrangera Världspoesidagen i Malmö/Lund i samband med internationella Världspoesidagen som äger rum mellan den 19 och 21 mars 2019. Olika program ska genomföras som stimulerar läsning och poesi samt uppmärksammar språket. Åtta poeter från Honduras, Mexiko, Libanon, Polen, Tyskland, Storbritannien och Sverige kommer att bli inbjudna till läsningarna på poesiscener och till samtal med publiken och varandra. Scenerna kommer att äga rum på Skissernas museum i Lund och några platser i Malmö.

  • Rörelsen-Koreografer i Skåne: Dance Safari (230 000 kr)

   Rörelsen-Koreografer i Skåne får 230 000 kronor till projektet Dance Safari som är ett community-projekt som för samman 14 professionella danskonstnärer och cirka 40 relativt nyalända personer i åldrarna 15-25 år. Tillsammans ska de skapa föreställningar runt om i Skåne under sommaren 2019. I projektet kommer ett flertal olika koreografier att skapas såväl av som för både de professionella dansarna och de deltagande amatörerna. Utgångspunkten i skapandet är deltagarnas egna erfarenheter av bland annat xenofobi, rasism, migration och integration. Koreografierna kommer att spridas ut över ett större område främst utomhus och publiken har sedan möjlighet att ta del av verken med hjälp av bland annat kikare och individuella hörlurar. På så sätt kan publiken själv välja sin egen synvinkel, position, avstånd och musik till verket. Föreställningarna planeras att presenteras i samarbete med olika festivaler och andra liknande arrangemang runt om i Skåne under sommaren 2019.

  • Tegnér Productions: Goodnight Sun Skåne Del 2, 2019 (150 000 kr)

   Tegnér Productions får 150 000 kronor till ett project som handlar om att etablera konsertkonceptet Goodnight Sun på fler platser i Skåne sommaren 2019. Peter Tegnér, musiker och arrangör, har sedan 2006 arrangerat utomhus¬konserter vid solnedgången i Malmö. Ambitionen är att vara en plattform för olika musikgenrer och erbjuda ett varierat musikutbud för en bred publik. Sedan 2015 har Goodnight Sun även arrangerats i Lomma och sommaren 2018 etablerades konceptet i Lund, Landskrona och Vellinge kommuner. Inför 2019 vill arrangören nå ytterligare intresserade kommuner, med målet att genomföra cirka 50-60 konserter, med olika artister samt det stående inslaget med unga talanger som ges möjlighet att stå på scen och framföra en sång.

  • Tlön: Human Life Center: Future(s) of Intimacy (75 000 kr)

   Teater Tlön får 75 000 kronor för att producera ett interaktivt performanceverk i form av en konferens, som består av en samling konversationer mellan konstnärer och publik. Konstnärer, akademiker och forskare bjuds in att delta med akter under konferensen som pågår två dagar i sträck, åtta timmar per dag. Varje akt efterföljs av en konversation mellan konstnär och publiksamtal som dokumenteras och kommer att publiceras. Projektet har deltagarens och dennes möjlighet till uttryck och experimenterande i fokus. För att få alla i publiken att kunna/våga delge sina tankar, synpunkter och drömmar kommer nya samtalsformer att användas. Ämnen som berörs är till exempel västvärldens politiska tillstånd, växande populism och minskat förtroende för politiker och ekonomiska system. Frågor som ställs är till exempel om det är möjligt att drömma i ett värdesystem där både det förflutna och framtiden är totalt ointressant.

 • Utvecklingsbidrag våren 2018
  • ABF Malmö: Det nya Skåne – Communitykulturens kraft (100 000 kr)

   ABF Malmö får 100 000 kronor till en processledare för att göra en inventering av Communitybaserad kultur som finns i Skåne. ABF Malmö vill sedan samla alla till ett forum i form av två dagars workshop för utbyte av erfarenheter, idéer och kunskap. Förutom ABF Malmö ingår ABF Mitt och Södra Communityteatern i Malmö. Det finns en tydlig tanke för hur man engagerar fler ABF-avdelningar i Skåne. Södra Communityteatern har under fler år arbetat i Norden och i Europa med Communityteater och tar med sig sina erfarenheter in i det skånska nätverksbygget.

  • Banditsagor: Kurs i självutplåning (250 000 kr)

   Banditsagor får 250 000 kronor för att producera en föreställning för vuxna som ska spelas på bibliotek i Skåne. Gruppen vill fortsatt undersöka och fördjupa hur de, genom clownteknikens improvisatoriska element, kan öka biblioteksbesökarens och personalens delaktighet i föreställningen. Kurs i självutplåning är en nyskriven berättelse, av Henrik Bromander, om Maria som besöker en sommarkurs i clownteknik, med teaterpedagoger och en blandad skara kulturintresserade vuxna som söker sig själva. Berättelsen som är både tragisk och komisk genomsyras av situationer som beskriver grupptryck, sexuella trakasserier och vuxenmobbning.

  • Bombina Bombast: #thelmatoo (150 000 kr)

   Bombina Bombast får 150 000 kronor för sin kommande produktion, #thelmatoo, som är en platsspecifik föreställning på hjul, inspirerad av filmen Thelma & Louise. Sex publikdeltagare erbjuds ta plats i en limousin, kapad av föreställningens karaktärer, för att åka med dem på deras roadtrip och flykt från Danmark, över Öresundsbron, till Sverige. Bilen stannar till på ett antal olika ställen längs vägen där publiken blir vittne till allt som händer berättelsens karaktärer. Från monitorer i bilen får publiken också följa händelserna utanför bilen, exempelvis nyhetssändningar och polisens jakt på de två kvinnorna. Originalfilmens slutscen där bilen körs rakt ut för en klippa gestaltas i virtual reality. Publiken, som i pjäsens slutscen har på sig ett headset, ser och upplever genom en 360-graders film hur de själva sittandes i passagerarsätena åker med utför ett stup.

  • Cederquist Harborg production AB: Riddaren utan namn - nästa fas (60 000 kr)

   Cederquist Harborg production AB får 60 000 kronor till projektet Riddaren utan namn som handlar om att skapa en musikalisk föreställning för barn som bygger på boken "Riddaren utan namn" av författaren Cornelia Funke. Produktionen innehåller nyskriven musik samt tidig musik och folkmusik som tillsammans med elektronik/teknik, projicering, videomapping och slöjd berättar sagan om en prinsessa som tar makten över sitt liv. Projektet bygger på ett samarbete mellan musiker, slöjdare, konstnärer, filmare och tekniker från Sverige och inom det nordiska nätverket Nordic music arts and crafts. Efter provföreställningar i Malmö hösten 2018 går produktionen på turné i Skåne.

  • Circus By Me: Det får bära eller brista (100 000 kr)

   Circus By Me får 100 000 kronor till föreställningen Det får bära eller brista som är en föreställning där parakrobatik kombineras med nordisk folkmusik. Med avstamp i sin egen släkthistoria och sina egna erfarenheter vill Rebecka Nord skapa en föreställning om kvinnans fysiska styrka ur både ett historiskt och nutida perspektiv. Utgångspunkten är de fysiska arbetsuppgifter som historiskt alltid legat på kvinnorna. Det handlar inte minst om allt bärande: barn, potatissäckar, kastruller, vatten- och mjölkkannor, barnvagnar in i bilen och uppför trappor, matkassar från affären, ved och liknande.

   Ambitionen är att skapa en artistiskt stark föreställning som berättar en viktig del av den nordiska kvinnans historia och belyser kvinnans fysiska styrka. Detta gestaltas med hjälp av kvinnliga parakrobater som större delen av sina liv arbetat med just fysisk styrka och har som yrke att bära eller bli burna.

   Föreställningen kommer att produceras under olika residensveckor på bland annat Karavan i Malmö och Landskrona Teater där även premiären är planerad att ske i oktober 2019. I samband med residensperioderna vill man även bjuda in en intresserad publik till olika workshops, öppna repetitioner och work-in-progress-visningar. Föreställningar är även planerade i Ystad och Skurup och förhoppningen är att kunna sälja föreställningen regionalt, nationellt och internationellt.

  • Dynamic – ljud och musikproduktion: Drömmar – vi vill berätta (150 000 kr)

   Dynamic – ljud och musikproduktion får 150 000 kronor till projektet Drömmar – vi vill berätta, som ska skapa en musikalisk föreställning med kör, skådespelare, elektronik och instrument med utgångspunkt i berättelser från flyktingar som kommit till Sverige. Intervjuer med flyktingar om deras syn på livet, förhoppningar och drömmar omvandlas till ett större tvärkonstnärligt verk med texter, sånger och berättelser, på både svenska och originalspråken. Instrumenten kommer delvis att vara utbytbara för att verket ska kunna uppföras med olika musiker med lokal koppling. Premiären äger rum i Malmö hösten 2018 och föreställningen är tänkt att gå på turné i andra delar av Skåne.

  • Ensemble Biedermeier: Fanny & Felix Mendelssohn på tidstrogna instrument (60 000 kr)

   Ensemble Biedermeier får 60 000 kronor till projektet Fanny & Felix Mendelssohn på tidstrogna instrument. Projektet ska bilda en ny ensemble för romantisk och nyskriven musik på tidstrogna instrument, vars första konsert ska innehålla musik av Fanny och Felix Mendelssohn. Även ett nyskrivet verk av tonsättaren Daniel Fjällström ska uruppföras, där instrumenten sätts i en nutida kontext. Konserten kommer att framföras i Malmö, övriga Skåne och Köpenhamn under hösten 2018 eller våren 2019. Ensemble Biedermeier består av åtta professionella musiker från Malmö och Köpenhamn, som vill främja samarbeten mellan utövare av tidig musik och kompositörer inom den nutida konstmusiken, ge nya tolkningar till den romantiska musiken och lyfta fram kvinnors musikskapande genom historien.

  • Fantastisk Film Festival: Lund Fantastisk Film Festival 2018 (150 000 kr)

   Lund Fantastisk Film Festival får 150 000 kronor för att kunna göra en framryckning med utveckling av ett antal delar inom festivalen. De vill öka fokus på barn och unga samt branschsamarbeten inom digitala spel och VR. Festivalen vill även prova att arrangera ett innovationslabb under 2018 för tvärkonstnärligt berättande i samarbete med BoostHbg och aktörer inom spelbranschen. Årets festival har även fokus på Bergman med anledning av 100-års-jubileet.

  • Flautissimo: Glimåkra Blockföljtsdagar 2018 (40 000 kr)

   Föreningen Flautissimo får 40 000 kronor för att arrangera sommarkursen Glimåkra Blockflöjtsdagar 2018, vars långsiktiga mål är att stärka blockflöjten i Sverige och skapa en mötesplats för solister, amatörer och ungdomar som brinner för blockflöjten. Årets kurs har tema nutida musik med bland annat ett nyskrivet verk av en ung tonsättare. Målet är även att bjuda in blockflöjtslärare från Sveriges kulturskolor för att få fortbildning samt att skapa en podd för att nå ut till fler.

  • Gylleboverket: Gylleboverket räddar världen- eller- drömmarnas hav (200 000 kr)

   Gylleboverket får 200 000 kronor för projektet "Gylleboverket räddar världen- eller - drömmarnas hav". Det är ett tvärdisciplinärt projekt som tar formen av ett konstnärligt utforskande med fokus på den gemensamma samhällsutmaningen om hur man skapar en hållbar framtid. Temat för projektet är framtidstro i en fallande värld. Med projektet fördjupar och vidareutvecklar Gylleboverket sitt konstnärliga arbete med platsen som social skulptur – en plats där olika visioner, människor, kompetenser och konstformer möts. I projektet ingår "Bohemkvällar" - nätverksträffar för tvärdisciplinära samtal - och en festival med såväl workshops som film, samtal och konstnärliga gestaltningar. Projektet involverar ett antal olika aktörer såsom Permakultur Skåne, Holma folkhögskola, Kontrapunkt, professor i civil olydnad, doktor i miljövetenskap, naturvårdare, lerugnsexpert, konstnärer, filmare och skådespelare. Projektet startar i april 2018 och pågår till 31 december 2018.

   Projektet medverkar även i utställningen "Experiment för utopier" på Ystads konstmuseum sommaren 2018, där besökare involveras mer fördjupat.

  • Hadders Entertainment: Dazzeling dreams of death (50 000 kr)

   Hadders Entertainment får 50 000 kronor till föreställningen "Dazzeling dreams of death". Tony Hadders och Mari Vincentz är två nycirkusartister som vill skapa en föreställning om döden. Med hjälp av olika cirkusdiscipliner, dockor och egenkomponerad musik vill de titta på temat döden och låta den ta sin naturliga plats i livet. Även om det kan låta som ett deprimerande ämne vill de använda föreställningen för att lyfta och inspirera unga människor att utvecklas i sin egen riktning.

   I föreställningen vill de använda sig av karaktärer som speglar och utmanar de traditionella könsnormerna. Får en kvinna vara muskulös och en man vara vig? Eller spelar könsrollerna och könsnormerna egentligen någon roll?

   Föreställningen produceras under olika residens på bland annat Stenkrossen i Lund, Karavan i Malmö och Dynamo i Odense. Premiären är planerad i oktober 2018 på Karavan i Malmö.

  • Höör Barock: Höör Barockfestival 2018 – Telemann titt som tätt! (50 000 kr)

   Höör Barock får 50 000 kronor för sommarfestivalen 2018 som har blivit södra Sveriges enda återkommande festival för barockmusik. Festivalen byggs upp efter temaidéer och innehåller ofta inslag av möte med andra konstformer eller uttryck. Temat för 2018 är musik av Telemann, men arrangörerna vill även utveckla festivalkonceptet genom ett nytt samarbete med den framstående polska ensemblen Trio Extempore, som ska samarbeta med festivalens egen ensemble-in-residence, Höör Barockensemble. Festivalen äger rum i Höör i början av juni 2018.

  • Ideell Kulturallians Skåne: Den idéburna kulturen tar plats (150 000 kr)

   Ideell Kulturallians Skåne får 150 000 kronor för att anställa två personer på deltid som från april 2018 och ett år framåt, ska identifiera forum och bra exempel från kommunerna samt genomföra spridningen av sin metodhandbok i Skåne. Projektet ska få igång en lokal dialog mellan det idéburna kulturlivet och kommunerna i Skåne.

  • Kivik Art Centre, Bygga Konst/Land Arc Kids (300 000 kr)

   Kivik Art Centre får 300 000 kronor för pilotprojektet Bygga Konst/Land Arc Kids. Genom projektet kommer man att utforma en verksamhet för barn och unga i åldrarna 7-18 år inom Kivik Art Centre och med inriktningen arkitektur, skulptur, natur och stadsbyggnad.

   Projektet beskrivs som ett Minecraft i verkligheten. Barn- och unga kommer i teori och praktik få lära sig om bland annat murande, spikande och byggande. För de unga kommer det finnas möjlighet att gå kurser i flera nivåer och i olika åldersgrupper. Pilotprojektet lyfter hantverk - en form av lärande och tyst kunskap - som emellanåt förbises i dagens digitalt orienterade skola och samhälle. Start för pilotprojektet blir under 2018 och det pågår fram till slutet av 2019 på Kivik Art Centre, Bergdala Gård. Ett samarbete kring projektet är på väg att etableras med Kulturpedagogiska Enheten i Simrishamns kommun.

  • Kodachikai: Kodachicon 2018 - Kodachikaos (100 000 kr)

   Föreningen Kodachikai får 100 000 kronor för lokaler, funktionärskostnader, scen och scenpersonal, deltagardrivna aktiviteter med mera. Kodachion har sin bas i konventsvärlden med olika kulturyttringar såsom film och spel. Årligen arrangeras ett event i Lund då personer är utklädda till karaktärer ur fiktiva världar. År 2017 kom 1 200 personer som deltog i fyra dagar. Kodachikai vill 2018 skapa ett utökat deltagardrivet evenemang.

  • Konstföreningen Aura: Aura 90! (60 000 kr)

   Konstföreningen Aura får 60 000 kronor för att under Konstföreningen Auras 90-årsjubileum 2018 genom olika satsningar och programaktiviteter reflektera kring verksamhetens offentliga betydelse i dåtid och nutid. Projektet vill belysa och tydliggöra konstens roll för stadens och regionens kulturella infrastruktur. Konstföreningen Aura vill under jubileumsåret satsa på en mer utåtriktad verksamhet som gör samtidskonst tillgänglig för fler publikgrupper. Bland planerade aktiviteter finns torgvandring, föreläsningsserie, utflykter till offentliga konstverk, en stor workshop för barn och unga samt en sommarutställning. Projektet gör det möjligt att utforska och synliggöra vilken roll ett kontinuerligt konstnärsdrivet initiativ som Konstföreningen Aura spelar/spelat för regionens och specifikt Lunds kulturliv. Det bidrar till att vitalisera en anrik institution, och kan genom utåtriktade och även tvärdisciplinära aktiviteter i staden nå nya publikgrupper. "Aura 90!" pågår i Lund under 2018, med start i april och fram till årsskiftet.

  • Litteraturrundan Ekonomisk förening: Litteraturrundan 2018 (25 000 kr)

   Litteraturrundan Ekonomisk förening får 25 000 kronor för att genomföra programmet för Litteraturrundan 2018. Programmet består av ett antal aktiviteter och arrangemang som vänder sig till en litteraturintresserad bred publik, vuxna samt barn och unga. Projektet äger rum på landsbygden i de skånska kommunerna under maj 2018.

  • Malmö Arab Film festival (MAFF): MAFF i Skåne 2018 (Utveckling och Förstärkning) (200 000 kr)

   Malmö Arab Film festival (MAFF) får 200 000 kronor för att under 2018 fördjupa och utveckla sitt regionala publikarbete i bland annat Helsingborg, Landskrona och Kristianstad. De ska även coacha och utveckla andra arrangörer i regionen för att möta den efterfrågan som finns för att tillgängliggöra ny arabisk film, bland annat från skolor och bibliotek. Dessutom vill de genomföra en översyn av verksamhetens struktur, ansvarsfördelning och ekonomi för att få till stånd en långsiktigt hållbar organisation inför 2019.

  • Malmö Dockteater: Sara Granér på Malmö Dockteater (260 000 kr)

   Malmö Dockteater får 260 000 kronor för att i samarbete med serieskaparen Sara Granér skapa en dockteaterföreställning utifrån Granérs figurer och konstnärliga universum. Pjäsen är nyskriven och behandlar på ett surrealistiskt svart men lustfyllt sätt tematiken skuld och skam. Granér angriper tematiken både från det större strukturella och det privat-psykologiska perspektivet, men också från spänningen däremellan. Historiska, religiösa och politiska aspekter av skuld och skam kommer att vändas ut och in, inte minst i efterdyningarna av #metoo hösten 2017. Granérs tvådimensionella figurer blir till tredimensionella rörliga dockor som produceras i papper och drivs av motorer. Det blir en ödslig och monoton form som är tänkt att förstärka det skeva och medvetet statiska i Granérs estetik. Den konstnärliga idén är en fortsättning på teaterns tidigare undersökande arbete att korsbefrukta bildkonst med scenkonst. Föreställningen planeras ha premiär den 13 december 2018.

  • Malmö Live Konserthus AB: Livelines och Mobiltelefonorkester (200 000 kr)

   Malmö Live Konserthus AB får 200 000 kronor för ett treårigt digitalt utvecklingsarbete med början 2018 som involverar unga och Malmö Symfoniorkester och som har både ett konstnärligt och ett pedagogiskt syfte. Barn och unga får möjlighet att utan förkunskaper vara med och skapa konstmusik tillsammans med Malmö Symfoniorkester, samtidigt som nya konstnärliga möjligheter utforskas för komponerande och framförande av musik i form av interaktiva instrument, mobiltelefonapplikationer och videoprojektioner. Projektet består av två delar, med kompositören och ljudkonstnären Anders Lind som gemensam nämnare: Livelines och Mobiltelefonorkester. Livelines ska bli en interaktiv ljudkonstinstallation som man spelar på tillsammans, medan mobiltelefonorkestern bygger på en webbapplikation som innebär att mobiltelefonen kan användas som musikinstrument, i samspel med Malmö Symfoniorkester. Livelines riktar sig främst till barn och unga. Mobiltelefonorkestern vänder sig till barn i årskurs 6 och 7.

  • MALMÖTXT: MALMÖTXT (90 000 kr)

   Föreningen MALMÖTXT får 90 000 kronor för att vid minst fyra olika tillfällen arrangera författarscener med svensk, dansk och internationell författare i samverkan med Inkonst i Malmö. Huvudsakligen riktar sig MALMÖTXT till en bred kultur- och litteraturintresserad publik, bland annat elever vid några av Sveriges och Danmarks skrivarutbildningar. Genom författarscenerna vill man att etablerade och oetablerade personer ska mötas och experimentera med konstnärliga och litterära uttryck på samma scen och med samma förutsättningar. Projektet äger rum under våren och hösten 2018.

  • Mediaverkstaden Skåne: MABB 2018, Malmö Artist's Book Biennial (170 000 kr)

   Mediaverkstaden Skåne får 170 000 kronor för den första upplagan av Malmö Artist's Book Biennial som äger rum 20-22 april 2018 på Victoriateatern i Malmö. 20-25 nationella och internationella konstnärer, förläggare, bokhandlare och organisationer bjuds in att delta i mässan. Utöver mässan planeras workshops, seminarier och utställning. Samarbetsparter är bland annat Malmö Konsthall och KKV Grafik. Alla aktiviteter som riktas till allmänheten har fri entré. Workshop riktar sig till konstnärer som vill påbörja eller fördjupa sin kunskap inom Artist´s Books.

   Artist's book är ett intressant men ofta förbisett område, och kan betraktas som en demokratisk och lättillgänglig konstform, då den har stor potential att nå en publik bortom galleriets och museets rum. Den lämpar sig också väl för ett nyskapande och experimentellt arbete, där olika genrer möts, från poesi och litteratur till måleri, skulptur, teckning, fotografi och grafik, det digitala och analoga.

  • Minna Weurlander/MWmusica: Skånskt mästarmöte (130 000 kr)

   Minna Weurlander/MWmusica får 130 000 kronor för "Skånskt Mästarmöte" som är en genreöverskridande konsertproduktion med musikerna i Duo Naranjo-Weurlander och slagverksensemblen Malleus Incus. Tonsättaren Tobias Broström skriver musik för denna sättning – piano, accordeon och två slagverk – samt bearbetar musik av Duo Naranjo-Weurlander för ett program som är tänkt att turnera i Skåne, övriga Sverige och utomlands, med premiär i Malmö hösten 2019.

  • Mix Musik, Världens musik i Skåne – etapp 2 (400 000 kr)

   Föreningen för Mixkultur (Mix Musik) får 400 000 kronor från Region Skåne för projektet Världens musik i Skåne – etapp 2. Mix Musik är sedan 20 år en arena för folk- och världsmusik. I konsertprogrammet ingår såväl lokala, nationella som internationella artister.

   Genom projektet vill Mix Musik skapa ett nätverk av arrangörer i Skåne och utveckla ett turnésamarbete inom världsmusik. Tillsammans med föreningar i Folkets Hus och Parker samt andra arrangörer ska Mix Musik under etapp 2 av projektet fördjupa samarbetet och arrangera fler konserter som bidrar till ett varierat musikutbud på mindre orter i Skåne.
   Mix Musik, är en Malmöbaserad förening som i tjugo år har arrangerat konserter inom genren folk- och världsmusik. Det finns oändliga musikaliska rikedomar i världen och föreningen vill lyfta fram den musik som har svårt att tränga igenom mediebruset. I konsertprogrammet ingår såväl lokala, nationella som internationella artister.

   Genom Mix Musiks kunnande, nätverk och arbete kan också ovana arrangörer utveckla sin verksamhet.

  • Plattformers: Sound of Cities (60 000 kr)

   Föreningen Plattformers får 60 000 kronor för att skapa ett utbyte mellan artister inom urban musikens olika genrer regionalt och internationellt samt att bygga ett internationellt nätverk av arrangörer, artister och kreatörer som kan samarbeta kring produktioner. Två arrangemang med konserter och föreläsningar ska genomföras på Inkonst i Malmö hösten 2018 med inbjudna artister från Brasilien respektive Sydafrika. Lokala artister ingår i programmet och det finns också planer på ett fördjupat konstnärligt utbyte med såväl lokala som regionala artister. I projektet samarbetar föreningen Plattformers bland annat med studieförbundet Kulturens och produktionsbolag i Skåne och internationellt.

  • PotatoPotato: 10 ÅR VID MAKTEN (200 000 kr)

   PotatoPotato är ett scenkonstkollektiv som får 200 000 kronor för att med avstamp i förra årets #metoo-rörelse diskutera konstfältet och arbetslivets hierarkier i syfte att belysa frågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. PotatoPotato har regelbundet, under ett års tid, spelat in samtal som gruppens konstnärliga ledare fört om verksamhetens utvecklingsarbete. Utifrån detta material skrivs ett manus fram som ska spegla gruppens strävan efter ett icke hierartiskt ledarskap. Fem äldre manliga skådespelare ska gestalta gruppens fem kvinnliga konstnärliga ledare. PotatoPotato vill genom att kasta om könsrollerna undersöka vad som händer avseende makt och maktförskjutning. Skådespelarna har kunskaper i olika språk, vilket kommer att användas i pjäsen som också simultantolkas med hjälp av google pixel buds.

  • Rachel Tess: Any number of sunsets (100 000 kr)

   Rachel Tess får 100 000 kronor för att skapa en timmeslång koreografisk performance med utgångspunkt från den omöjliga tanken om att gestalta jordens sista solnedgång. Föreställningen placeras i ett teaterrum som - med sin förmåga att luras, bedra och ta oss bort från det vardagliga - utgör ett ramverk för det koreografiska arbetet. Ensemblen består av nio personer med olika bakgrunder – dansare, koreografer, skådespelare, ljusdesigner – där allas tidigare professionella erfarenheter kommer att bidra till helheten.

   Premiären är planerad på Skillinge Teater i september 2018 och sammanlagt blir det tio föreställningar (inklusive två skolföreställningar) under två veckor. Därefter planeras föreställningar för turné såväl regionalt som nationellt och internationellt.

   Produktionen kommer i första hand att ske på MARC i Kivik samt på Skillinge Teater. Olika former av samtal, visningar och workshops för en intresserad allmänhet planeras i samband med projektet.

  • ReAct!: Moving City (130 000 kr)

   ReAct! är en internationell performancegrupp som får 130 000 kronor för att med hjälp av dans och koreografi under sommaren 2018 utforska invånarnas relation till offentliga platser i den vardagliga miljön. Konceptet Moving City har tidigare genomförts på olika platser i såväl Sverige som internationellt, och nu är det dags för tre skånska kommuner, Helsingborg, Hässleholm och Malmö. Moving City består både av en skapandeprocess och en platsspecifik föreställning. Under två veckor intar kompaniet en stad där de tillsammans med lokala volontärer utforskar det offentliga rummet och invånarnas förhållande till sin stad. Det färdiga resultatet presenteras i form av en vandringsföreställning i stadsrummet som ges vid ett par tillfällen per stad.

   Föreställningen ska nå en publik bestående av ett stort antal invånare av olika åldrar och bakgrunder i respektive stad och ge invånarna en ny bild av sin stad. I förarbetet engageras olika lokala institutioner, föreningar, företag och privatpersoner och förhoppningen är att de lokala samarbeten och kontakter lever vidare i respektive stad efter projektets genomförande.

  • Robert Logrell: Croquis (120 000 kr)

   Robert Logrell, koreograf och dansare får 120 000 kronor för en föreställning där koreografi och scenkonst möter såväl digital som analog bildkonst. Föreställningens struktur bygger på en variation av stilla och rörliga koreografier som skapas mellan dansaren som avtecknas och konstnären som tecknar. Teckningarna bearbetas digitalt och förvandlas till en levande scenografi av projektioner på scenrummets tak och väggar tills rummet blir helt transformerat.

   Föreställningen är inspirerad av "Den unge Werthers lidande". I föreställningen Croquis utgår man från att hans självmord var fingerat och i föreställningen får vi träffa den inte längre så unge Werther 30 år senare då han återvänder efter ett kringflackande liv utan egen identitet. Den (inte längre så) unge Werther befinner sig i limbo och tillåts inte fortsätta vidare i livet förrän han bearbetat sitt drama. Det handlar om moderskomplex, konstnärsego, lättja och depression.

   Föreställningen planerar ha premiär på Inkonst i Malmö i maj 2018 och därefter är den tänkt för turné, regionalt och nationellt, under spelåret 2018/2019. Produktionen sker bland annat under olika residens på Danscentrum Syd, Dansstationen och Staffan Björklunds Teater.

  • Skillinge Teater AB: Don Quixote 2:018 (200 000 kr)

   Skillinge Teater AB får 200 000 kronor för en sommarproduktion som tar avstamp i berättelsen om Don Quixote och övrigt historiskt material, samtidigt som den sätter fokus på vår egen tid. Syftet är att genom berättelsen uppmana människor att tro på vikten av samhällsengagemang och möjligheterna att påverka sin samtid. Detta görs i en föreställning som är en blandning av korta etyder, sånger, koreografi, idéhistoriska texter samt audiovisuell gestaltning. Premiärn är planerad sommaren 2018.

  • Skånes Arkivförbund: Gång Gång på nätet – En förstudie (48 000 kr)

   Skånes Arkivförbund får 48 000 kronor för att börja utforska olika strategier för hur arkivinstitutioner kan hantera föreningslivets ökade digitalisering. Genom projektet vill man skapa kontakt, i första hand med föreningar men även med forskare och andra arkiv för att tillsammans formulera ett bredare, regionalt projekt som ska fördjupa frågan.

   Förstudien kommer att vara av explorativ karaktär i den meningen att projektledaren, för att få vägledning inför formulerandet av det större projektet, genomför mindre empiriska studier. Man kommer också arbeta med en specifik förening som case. Vandrarlaget Gång Gång, med arkiv vid Skånes Arkivförbund, upphörde 2010 som förening och övergick till att kommunicera via en blogg. Idag använder föreningen bara Facebook och verkar inte längre med något analogt arkiv. I relation till föreningen Gång Gång får Skånes Arkivförbund möjlighet att utforska och testa, för arkivet, nya metoder och förhållningssätt.

  • Skånes hembygdsförbund: Kontext – att låta tingen tala (270 000 kr)

   Skånes hembygdsförbund får 270 000 kronor för att tillsammans med nio medlemsföreningar i sex skånska kommuner delta i projektet Kontext – att låta tingen tala med syftet att sprida metoder och resultat till fler föreningar och kulturarvsinstitutioner. Genom olika utbildningsinsatser får föreningarna stöd att utveckla berättandet kring föremålen, till exempel när det gäller dramatiskt berättande eller anpassning till olika målgrupper. I nästa skede får de även professionell hjälp att överföra sina berättelser till olika media. Projektet arbetar med ett integrerat tillgänglighetsperspektiv och kommer med teknikens hjälp att utforska möjligheter till anpassningar utifrån olika funktionsvariationer. Som resurser i detta arbete finns till exempel översättare, inläsare av berättelser på olika språk, teckenspråkstolkar, syntolkar etcetera. Film, ljud, texter och nya, interaktiva lösningar kommer att finnas tillgängliga både online och på plats i medlemsföreningarnas utställningar.

  • SmartSE/ Sindri Runudde: Fiskedansen - och andra kosmiska bekännelser (100 000 kr)

   Sindri Runudde, koreograf och dansare får 100 000 kronor för ett project som består av tre delar/format, som på olika sätt vill arbeta metodiskt med den egna kroppens anatomi och olika metaforer kring läkande krafter genom ljud, språk och rörelse. Essensen i projektet är gemenskap och i "Fiskedansen..." vill upphovspersonerna arbeta med deltagande som en plattform för att skapa en dialog kring vad en scenisk upplevelse kan vara, vem som tillåts delta och på vilka premisser deltagandet sker.
   Formatet består av ett sceniskt verk för fem dansare som riktar sig till en bred publik. De fem dansarna kommer att framföra olika solon där de med tal och dans beskriver ett symboliskt läkande av ett specifikt problem. Publiken är placerad på scenen omgiven av en ring av högtalare och den fysiska, taktila förnimmelsen av musiken är en påtaglig del av upplevelsen. Premiären är planerad på Inkonst i Malmö i december 2018.

   Det andra formatet består av något som de kallar hembesök. Det handlar om att skapa ett unikt och intimt möte i ett för deltagaren tryggt rum. Tanken är att man ska få möjlighet att uppleva dans i den egna kroppen och inte enbart delta som en anonym publik. De första hembesöken kommer att ske som en-till-en möten under Stolt Scenkonst i Malmö.
   Det sista formatet handlar om koreografisk pedagogik i fysiska praktiker och danshistoria och riktar sig främst till professionellt verksamma danskonstnärer och utbildningar.

  • Stiftelsen Wanås utställningar/Wanås konst: Step up – Wanås Konst a permanent home for Live Art (3) (250 000 kr)

   Stiftelsen Wanås utställningar/Wanås konst får 250 000 kronor för den tredje och sista etappen i ett treårigt utvecklingsprojekt som syftar till att integrera dans, koreografi och performativ konst (Live Art) som en naturlig del av den ordinarie verksamheten på Wanås Konst. Projektet omfattar såväl utställnings- och programverksamheten som den pedagogiska verksamheten under 2018.

   Med utgångspunkt från erfarenheterna från de två första etapperna vill man nu ta utvecklingsprojektet vidare och arbetet under den tredje etappen kan delas upp i tre delar:

   • Strategisk programverksamhet för att bygga och bredda publiken med ett dansprogram av och med Xavier le Roi och Scarlet Yu.
   • Planering och förarbete inför en kommande liveartfestival/biennal/triennal med säte på Wanås. Arbetet omfattar struktur, upplägg, implementering samt platsbesök av potentiella medverkanden inför den första upplagan som planeras äga rum 2019.
   • Pedagogik och utbildning på flera olika nivåer. Detta omfattar pedagogiska möten mellan dansare/koreograf och barn/unga, utveckling av en fristående kurs på Dans- och cirkushögskolan samt workshops för regionens professionellt verksamma dansare.

    

  • Södra Communityteatern: HUD II - föreställningsfasen (250 000 kr)

   Södra Communityteatern får 250 000 kronor för produktionen HUD med syfte att undersöka begrepp som identitet, likheter och skillnader. Föreställningsidén tar avstamp i åtta unga människors berättelser relaterat till hud. Frågor om tillhörighet och samvaro, exkludering och förfrämligande har varit bärande i framtagandet av pjäsens manus, vilket bygger på projektdeltagarnas egna berättelser. Samma personer kommer att agera skådespelare i föreställningen. Målgruppen är unga vuxna och genom olika samarbetspartners avser Södra Communityteatern att spela för publik bosatta i socioekonomiskt utsatta områden. I samband med föreställningen blir det även föreläsningar och workshops. Produktionen görs i samarbete med Nordisk Teaterlaboratorium, danska Odin Teatret och norska Nordic Black Theatre. En omfattande turné planeras i Skåne och till samarbetsparterna i Norge och Danmark.

  • Teater Verbal: Jaktlaget (67 000 kr)

   Teater Verbal får 67 000 kronor för att producera en deltagarbaserad föreställning där publiken klär sig i kamouflagekläder och går med i ett fiktivt jaktlag, deltar i ritualiserade fikapauser, jagar efter troféer och får uppleva en tyst solitär gemenskap. Teater Verbal vill genom projektet utveckla formen för deltagarbaserade föreställningar i samtidsteatern, dramaturgiska och sociala möjligheter där publikens perception står i centrum. Projektet har beviljats residens bland annat på Inter Art Center i Malmö samt Exercishall Norr i Östersund.

  • Tiny Lumberjack: “Att filma på höjden! – ett läroexperiment” (50 000 kr)

   Produktionsbolaget Tiny Lumberjack får 50 000 kronor för metodutveckling under 2018. Filmarna Therese Ahlbeck och Marcus Olsson (som tidigare gjort webbserien Happy Street, till största delen spridd via sociala medier) i samarbete med regissören Sadik Salem samt en testgrupp av ungdomar (18-20 år) vill utforska hur ett berättande skulle se ut som är så anpassat som möjligt efter en smartphone och en publik som konsumerar rörliga bilder på sociala medier.

  • Tusen Serier: AltCom 2018 (80 000 kr)

   Tusen Serier får 80 000 kronor för seriefestivalen AltCom 2018 som kommer att utforska temat "Att överleva en diktatur". Festivalen innefattar utställningar, internationella gäster, föredrag, seriemässa, festivalkatalog och noisefesten TRAUMA. Projektets publika del pågår under augusti-september 2018.

  • Ängelholms kommun: (X)sites 2018 (200 000 kr)

   Ängelholms kommun får 200 000 kronor till ett interregionalt och interkommunalt konstnärsdrivet konstnärligt projekt och utvecklingsarbete som handlar om Landart längs med cykelleden Kattegattleden. Projektet drivs med Konstnärscentrum Väst som övergripande projektledare och med Ängelholms kommun som projektsamordnare för de skånska kommuner som deltar, i dagsläget Ängelholm, Höganäs och Helsingborg. Under 2017 genomfördes en pilot av projektet genom en utställning längs med hela leden. (X)sites 2018 är en vidareutveckling och syftar till att både genomföra konstprojekt och platsspecifik konst längs med leden, men också att fördjupa och vidga samarbetet mellan såväl de tre regioner som Kattegattleden går igenom som de kommuner som är engagerade. Parallellt med de faktiska konstverken, där arbetet inletts med ett Open Call till regionala, nationella och internationella konstnärer, byggs även en plattform för dialog om projektets fortsatta utveckling och samverkan mellan regioner, kommuner och mellan olika samhällsområden som konst, turism- och besöksnäring och näringslivsutveckling. Inom ramen för plattformen ingår också att formera samverkan kopplad till konstpedagogik, folkbildning och kulturmiljö. Under 2018 planeras publika arrangemang med seminarier, workshops, visningar och happenings där även barn och unga i Skåne engageras genom Skapande Skola och samarbete med Konstskolan Munka.

   Projektet har startat genom Open Call, i mars 2018, men växlas upp i Ängelholm från och med april 2018 och pågår till och med december 2018.

 • Utvecklingsbidrag hösten 2017
  • ABF Malmö: Malmö Seriefest 2018 (130 000 kr)

   ABF Malmö får 130 000 kronor för att arrangera Malmö seriefest på Malmö stadsbibliotek för fjärde året i rad. Festivalen är en tvådagarsfestival för unga/nya serieskapare som själva publicerar sina tidningar, så kallade fanzines. Försäljning, workshop och föreläsningar av mer kända namn kommer att ske.

   Malmö Seriefest har gått från 500 besökare första året till 1 200 år 2017. Förra årets koncept ska som innebar workshops i tillverkning av fanzines på fyra-fem orter/bibliotek i Skåne under sportlovet fortsätter. Deltagarna på dessa workshops får sedan möjlighet att visa sina fanzines under festivalen. Malmö seriefest engagerar många kvinnor och HBTQ-personer.

  • Banditsagor, Hemligt (250 000 kr)

   Banditsagor får 250 000 kronor för uppsättningen Hemligt, en pjäs i kollageform som ska utgå från äldre och nya dagboksanteckningar. Föreställningen är platsspecifik och utspelar sig i ett klassrum. Genom tekniska lösningar får publiken en känsla av att de kommer in i huvudet på skådespelarna, att de tjuvlyssnar och får ta del av skådespelarnas hemligheter. Målgruppen är barn i åldern 10-12 år. Produktionen görs i samarbete med Skambyrån och elever från Möllevångsskolan. Pjäsens tema är den unga människan som söker sin identitet genom att försöka vara som alla andra och samtidigt hemlighålla sina personliga egenheter. Projektet har premiär i slutet av februari 2018 och avslutas 2019-05-31. Föreställningen är tänkt att spelas på minst 40 olika platser i Skåne.

  • Delfi, Genom fönstret (48 000 kr)

   Föreningen Delfi får 48 000 kronor för projektet "Genom fönstret". Projektet ska vidga det publika rummet för samtidskonst genom fönsterutställningar. Fönstret används som metafor för mellanrummet i staden, platsen mellan det privata och det offentliga. Genom att visa verk i flera olika typer av fönster; restaurang, butik eller galleri kommer en diskussion att kunna föras kring konstens sammanhang i stadslivet och konsten som produkt. Med fönstret som utställningsplats når man en bred konstpublik och ett fördjupande material kan fås bland annat via QR-koder. Konstnärer bjuds in genom Open call och inbjudan riktar sig främst till unga nyutexaminerade konstnärer verksamma i Sverige och Danmark. Delfi kommer att hålla ett seminarium för de deltagande konstnärerna kring projektets utmaningar och idéer. Utställningen visas under tre veckor i mars i Malmö.

  • Folkets Bio Malmö: Pennfilm/Per Åhlin Retrospektiv (150 000 kr)

   Folkets Bio Malmö får 150 000 kronor för att tillsammans med Seriefrämjandet och i samarbete med Per Åhlin och Svenska Filmarkivet hylla Per Åhlins mångåriga och unika konstnärskap i Sverige. Under fyra månader vintern 2017-2018 visas filmprogram, seminarier, animationsworkshops samt två utställningar. En utställning äger rum i biografen Panoras foajé och en på Seriefrämjandets lokal "Rum för serier" i Malmö. Projektet baseras på bland annat tillgång till den donation som Pennfilm gjorde 2015 till Svenska Filminstitutet. Per Åhlin, som idag är 86 år, kommer att medverka vid ett antal tillfällen.

   Fakta

   En retrospektiv utställning, ibland enbart en retrospektiv, är en utställning av en ännu levande konstnärs verk som omfattar ett tillbakablickande urval, snarare är ett urval av aktuell eller senare års produktion.

  • Frantzwagner Sällskapet: Resanderomskt urbant kulturarv (180 000 kr)

   Frantzwagner Sällskapet får 180 000 kronor för ett insamlings-, dokumentations- och forskningsprojekt om den svenska minoriteten resanderomer i stadsdelen Valhalla i Helsingborg. Bakgrunden till projektet är att kulturhistoriska undersökningar under de senaste åren har fokuserat på andra grupper än just denna grupp av urbana och bofasta romer, som var en majoritet bland den romska befolkningen i Sverige fram till 1950-talet.

   Projektet kommer för första gången att tillföra ett resanderomskt perspektiv i berättandet av Valhallas historia, vilken som helhet återges i Riksantikvarieämbetet finansierade kulturarvsprojektet "Valhalla – stadsdelen som försvann", som inte fokusar särskilt på de resande - som tidvis uppgick till uppemot 20 procent av stadsdelens invånare.

   Resultatet av de planerade intervjuerna och arkivstudierna ska ingå i Helsingborg stadsmuseums arkiv och vara tillgänglig för framtida publikationer och utställningar.

  • Föreningen Lundabarock, En skånsk Orfeo (100 000 kr)

   Föreningen Lundabarock får 100 000 kronor för att framföra barockoperan Orfeo av Claudio Montiverdi som konsert för första gången i Skåne. Föreningarna Lundabarock och Höör Barock står tillsammans bakom projektet, med planerade framföranden i Lund, Kristianstad och Danmark under våren och sommaren 2018. Operan framförs av 11 sångare – en utbyggd version av solistensemblen Vox Scaniensis – och 19 musiker och förstärks genom sceniska hjälpmedel som ljussättning och dans. Ambitionen är att göra en textnära tolkning och samtidigt bidra till att vidareutveckla gränszonen mellan dramatiserad musik och musikdrama.

  • Inkonst, En tvärkonstnärlig scenkonstfestival (250 000 kr)

   Inkonst får 250 000 kronor för en scenkonstfestival som riktar sig till konstnärer som arbetar på tvärs mellan olika konstområden. Festivalen ska stimulera till konstnärlig utveckling genom inspiration, kunskaps- och kompetensutveckling samt genom att skapa förutsättningar för långsiktiga samarbeten mellan regionala, svenska och internationella konstnärer.
   Projektet ska etablera en tvärkonstnärlig festival med bas i Malmö, där de vill undersöka relationerna mellan scenkonst och andra konstdiscipliner i form av likheter, engagemang, samband, källor, praktiker samt intellektuella och inlärda processer. Festivalen kommer innehålla arrangemang som riktar sig till både utövare och publik i allmänhet. Arrangemangen som kommer äga rum på Inkonst och olika andra scener och platser i Malmö kommer ha ett program av föreställningar, installationer, utställningar, klubbkvällar, visningar och mycket annat. Festivalen är planerad till 14-22 oktober 2018.

  • Konstnärscentrum Syd: Digital upphandlingsutbildning (68 000 kr)

   Konstnärscentrum Syd får 68 000 kronor till ett projekt som stödjer Skånes professionella kulturliv och bidrar till en mer rättvis utgångspunkt för konstnärer att delta i konkurrensen om konstnärliga gestaltningsuppdrag i det offentliga. De senaste åren har upphandling av konst blivit allt mer förekommande i kommuner och myndigheter. Även tillgängligheten till uppdrag har ökat genom öppna utlysningar med digitala intresseanmälningar. Kunskapen om olika upphandlingsmetoder och digitala verktyg behöver dock stärkas inom konstnärskåren. En kompetens-höjning för konstnärer kring olika upphandlingsmetoder av offentliga gestaltningsprojekt leder till att fler kan delta i ansökningsprocesser och bidra till en ökad fördelning av kunskap inom området.

   Konstnärscentrum Syd har tillsammans med Konsthantverkscentrum Syd skräddarsytt en kompetenshöjande utbildning för medlemmar och konstnärer i södra Sverige. Projektet innebär en veckas kurs med teori och praktik som går igenom olika upphandlingsmetoder, lagen om offentlig upphandling, hantering av digitala upphandlingsplattformar, -verktyg och -portfolios, samt portfoliovisning för konstkonsulter. Kursen genomförs under våren 2018 på olika platser i södra Sverige med bland annat praktiska moment på Mediaverkstaden Skåne i Malmö och portfoliovisning på Kollektivverkstaden Monumental i Malmö.

  • Kopasetic Productions, Malmö Jazzmanifest (125 000 kr)

   Kopasetic Productions får 125 000 kronor för att arrangera festivalen Malmö Jazzmanifest tillsammans med Havtorn Records och jazzklubbarna Bullret och Jazz i Malmö. Festivalen äger rum på Inkonst i april 2018. Genom samarbetet vill aktörerna skapa intresse för nutida jazzmusik och nå ett större och bredare publikunderlag. Ledord för festivalen är "Jazz över åldersgränserna" och ambitionen är att presentera originalmusik av skånska jazzmusiker och grupper från olika generationer, i sex konserter samt en barnföreställning.

  • Kristianstads konsthall/Regionmuseet: Man and Biosphere genomförande (200 000 kr)

   Kristianstads konsthall/Regionmuseet får 200 000 kronor för det tvärvetenskapliga platsspecifika konstprojeket "Man and Biosphere". Projektet är ett initiativ av konstnären Caroline Mårtensson i samarbete med Kristianstads konsthall, biosfärenheten och Naturum Vattenriket i Kristianstad samt tre konstnärer med dokumenterad erfarenhet av genomförda konstprojekt inom skärningsfältet konst/natur. "Man and Biosphere" utgår från biosfärområdet Kristianstads Vattenrike, beläget -2,4 m under havsnivå, och har som mål att problematisera, belysa och diskutera den specifika och komplexa situationen av stigande havsnivåer och dess påverkan på det skånska landskapet och livsmiljön.

   I sitt arbete utvecklar och vidgar konstnären den roll som konsten kan spela för människans förståelse för naturen, miljön och klimatförändringarnas påverkan. Projektet har tidigare beviljats medel till en förstudie, och går nu över i genomförandefasen som inkluderar publika evenemang, fältstudier och platsspecifika konstprojekt i form av vandringar och workshops, samt en utställning på Kristianstads konsthall hösten 2018.

  • Kulturföreningen Estrad Skåne, Skillinge Seriefestival (140 000 kr)

   Kulturföreningen Estrad Skåne får 140 000 kronor för att arrangera en seriefestival 9-10 juni 2018 på Skillinge teater. Festivalen riktar sig till professionellt verksamma serieskapare, nya blivande och en serieintresserad publik. De planerar utställningar med minst 15 förlag och ett omfattande program med workshops med välkända serieaktörer. En rad väletablerade seriekreatörer, förläggare och arrangörer ingår i arbetsgruppen.

  • Litteralund, Lunds kommun: Litteralund på turné (40 000 kr)

   Lunds kommun får 40 000 kronor för att i ett treårigt projekt bygga upp en turnéorganisation för att sprida innehållet i Litteralunds skolprogram till fler skånska kommuner. Litteralund är Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur och en del i Lunds kommuns kulturverksamhet.

   Genom projektet vill Lunds kommun skapa en modell för att fler kommuner/skolor ska kunna få besök också av långväga svenska och internationella författare, i samband med att de medverkar på Litteralund. Projektet vill också samverka med skolorna för att höja kompetensen runt författarbesök på skolor. Ambitionen är att på sikt få ett koncept där många kommuner delar på resor och boende.

  • Malmö Dockteater, Det Nya Riket (260 000 kr)

   Malmö Dockteater får 260 000 kronor för att producera en nyskriven samtidsskildring "Det nya riket". Det är en dockteaterföreställning för vuxna där dokumentär och dockor blandas. Pjäsen vill fånga samtidens absurda kontraster, hämtade ur verkligheten, där den enskildes liv och små dilemman och val ställs i bjärt kontrast med samhälleliga strukturomvandlingar. De vill utforska den priviligierades tillkortakommanden inför den nödställdas utsträckta hand och den hjälpsökandes position inför den priviligierades tillkortakommanden. Föreställningen kommer ha premiär i maj 2018 och spelas 20 gånger på Malmö Dockteaters scen i Malmö. Därefter ska den spelas både i Gävleborg och Stockholm. Efter dessa tre spelperioder erbjuds föreställningen på turné i Skåne.

  • Manegen: Daglig träning 2018 (225 000 kr)

   Manegen får 225 000 kronor för att fortsätta arrangera och utveckla daglig träning för professionella cirkus-, varieté- och gatuperformanceartister i Skåne under 2018. Manegen är en centrumbildning för cirkus, varieté och gatuperformance. Under året planeras 45 veckors schemalagd träning med 5 halvdagar per vecka kompletterat med olika behovsstyrda workshops. Den dagliga träningen är förlagd till Karavans lokaler i Malmö.

  • Poesidagarna i Malmö, Världspoesidagen i Malmö (40 000 kr)

   Poesidagarna i Malmö får 40 000 kronor för att arrangera Världspoesidagen den 21 mars 2018. Världspoesidagen uppmärksammas med flera arrangemang i Malmö och Lund 19-22 mars 2018. Organisationen Poesidagarna i Malmö har bjudit in sju poeter från fem olika länder för uppläsningar och samtal. Uppläsningarna hålls på Malmö stadsbibliotek, på Poeten på hörnet i Malmö och på Skissernas museum i Lund.

  • PotatoPotato: Rosemarys Babyshower (250 000 kr)

   PotatoPotato får 250 000 kronor för att skapa föreställningen Rosmarys Babyshower, en existentiell föreställning om upplevelsen att bära och föda ett barn. PotatoPotatos arbetar utifrån devising-metoden, en metod som används inom scenkonsten där konsten skapas i processen. De börjar med ett researchmaterial som kommer till genom intervjuer, med till exempel barnmorskor, forskare och kvinnor som varit gravida, för att förstå fysiska och psykiska processer i samband med graviditeter och förlossningar. Utifrån detta material, kombinerat med egna erfarenheter, skapas den slutgiltiga pjäsen kollektivt under repetitionsperioden. Musiker, koreograf och kostymör följer repetitionsarbetet och jobbar i symbios fram föreställningens värld.

   Föreställningen är uppdelad i två akter, den första handlar om nio månaderna av graviditet och andra akten om förlossningen. Föreställningen är planerad att ha premiär den 14 april 2018 på PotatoPotatos egen scen i Malmö. Därefter spelas den på turné bland annat i Lund, Helsingborg och Stockholm.

  • Regionmuseet Kristianstad: Kulturarv för ett Sverige som håller ihop (80 000 kr)

   Regionmuseet Kristianstad får 80 000 kronor för en utbildningsinsats som riktar sig till personal inom nätverket ABM Skåne (arkiv/bibliotek/museer) och andra kulturarvsinstitutioner i Skåne. Med en seminarieserie på fyra heldagar för cirka 60-80 personer vill nätverket ge kompetensutveckling kring den nya kulturarvspolitiken och pågående samhällsdebatten. Deltagarna ska sedan implementera sina nya kunskaper på respektive arbetsplats.

   Underlaget för utbildningsinsatsen har tagits fram i en arbetsgrupp med representtanter för Skånes Arkivförbund, Lunds universitet, Landsarkivet och Regionmuseet. Formatet för kompetensutbildningen följer en tidigare framgångsrikt genomförd insats (seminarieserien Norm, Natur, Kultur från 2010/2011). Därmed erbjuds hög professionalitet gällande både innehållet och formatet för projektet.

  • Signal – Center för samtidskonst: Mellan två planeter, ett sund (250 000 kr)

   Signal – Center för samtidskonst får 250 000 kronor till projektet "Mellan två planeter, ett sund" som utspelar sig mellan vintersolståndet 2017 och sommarsolståndet 2018. Det är ett interkulturellt och interregionalt konstnärligt projekt som bygger på ett samarbete mellan aktörer i Malmö och Köpenhamn, men även vidgar sig internationellt genom att Signal – Center för samtidskonst samarbetar med en curator och författare vid internationella konstcentret KADIST (baserat i Paris och San Francisco).

   "Mellan två planeter, ett sund" kan beskrivas som ett konstnärlig science fiction-projekt, där sex konstnärer/författare/ musiker/poeter baserade i Köpenhamn och i Malmö får i uppdrag att skriva var sitt kapitel utifrån en uppdiktad karaktär. Projektet är publikt och varje kapitel rymmer en text-/bildbaserad del och ett publikt evenemang, så som en stadsvandring, en spelning, en performance etcetera.

   Projektet avslutas i juni 2018 av en författare som sammanställer de sex fristående kapitlen till en sammanhängande science fictionberättelse. "Mellan två planeter, ett sund" undersöker experimentella former för berättande samt de två geografiska platserna (eller planeterna) Malmö och Köpenhamn. Att prata om de två båda städerna som två platser åtskilda av en rymd, i vårt fall ett sund, öppnar upp för nya läsningar. Med projektet vill Signal skapa intressanta och meningsfulla kontaktytor som uppmuntrar och inspirerar till kontinuerliga utbyten mellan Malmös och Köpenhamns konstliv och publiker.

  • Skånes konstförening: Vem är Seved? (200 000 kr)

   Skånes konstförening får 200 000 kronor till projektet "Vem är Seved?". Projektet består av tre delar och genom det vill Skånes konstförening under en tvåårsperiod utveckla strategier för att utforska, påverka och forma dåtider, samtider och potentiella framtider. Genom att utveckla Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab arbetar man med en föreställd framtid, genom Södra Sofielunds Museum arbetar man med föreställningar om historia och genom Seaweedsbladet arbetar man med föreställningar om samtiden.

   "Vem är Seved?" är ett nyskapande och experimentellt projekt med utgångspunkt i stadsdelen Seved och Sofielund i Malmö, där Skånes konstförening är baserat. Det handlar dels om att skapa positiva mötesplatser i närområdet och bygga gemenskap, delaktighet och engagemang i den mångkulturella och socioekonomiskt utsatta stadsdelen. Det är även ett starkt pedagogiskt projekt som vill utveckla metoder för och bejaka barns, ungdomars och vuxnas kreativitet för att gemensamt utforska hur konsten kan vara verktyg för ett (utopiskt) tänkande om samhället.

   Det beviljade bidraget öronmärks för delen som gäller Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, som våren 2016 beviljades utvecklingsbidrag i en uppstartsfas, och som varit mycket framgångsrikt och därför uppfattas som angeläget att ta vidare under 2018-2019.

  • Skånska Operan: La Boheme – sommaropera på turné i Skåne (200 000 kr)

   Skånska operan får 200 000 kronor för att sätta upp La Bohème av Puccini som kammaropera för turné sommaren 2018. Föreställningen spelas i arenaform på svenska, med målsättningen att nå en bred publik. Människorna i La Bohème är olika, men förenas av kärleken, till varandra, till gemensamma värden och sitt utanförskap. I denna version vill Skånska Operan ge karaktärerna olika nationaliteter för att spegla vår tid och vår värld. Operan kommer att spelas i åtta skånska kommuner samt i Kalmar och Danmark.

  • SPECT scenkonst: De behövande (160 000 kr)

   SPECT scenkonst får 160 000 kronor för att göra en dramatisering av Helena von Zweigbergks roman "De behövande" som skildrar relationen mellan mormor-mor-dotter. Uppsättningen är en fortsättning av SPECTs undersökande av scenspråket. Med utgångspunkt från texten vill de använda ett kvalitativt skådespelararbete med mask för att utforska en tematik kring en känsla av maktlöshet, hur man förhåller sig till de arketypiska kvinnorollerna samt kampen om vem som äger rätten till den gemensamma historien. Premiären kommer att äga rum i påskveckan 2018 på Skillinge Teater. Därefter planeras föreställningen även att spelas i Malmö och Lund.

  • Staffan Björklunds Teater: Internationellt dockspel i Hög 2018 (150 000 kr)

   Staffan Björklunds teater får 150 000 kronor för att producera en ny internationell dockteaterfestival i Hög 2018. I festivalen ingår bland annat ett gästspel i mars 2018 med en spansk/argentinsk grupp som förutom föreställningar kommer hålla i ett antal workshops.

   Under tre helger i juli arrangeras föreställningar med internationella grupper från Indonesien, Italien, Spanien, Turkiet, Danmark och Sverige. Samtliga familjeföreställningar anknyter till barnkonventionen och tema ekologi. Målgruppen barnfamiljer men även specialintresserade vuxna bjuds in till olika teman. Föreställningarna för vuxenpublik ges på kvällstid och kopplas till workshops och samtal.

  • Södra Communityteatern: HUD – förstudie och intervjuer (200 000 kr)

   Södra Communityteatern får 200 000 kronor till en förstudie på temat Hud. Genom projektet vill Södra Communityteatern tillsammans med åtta unga personer mellan 19-31 år undersöka om och i så fall hur hudens färg påverkar individens känsla av sammanhang och eller känsla av exkludering.

   Projektet genomförs i samverkan med personer från Trans- och tjejjouren i Malmö, Unga Afro svenskars riksförbund, Nordic Black Theatre i Oslo samt Odin Teatret i Danmark. I arbetet med första fasen av Hud kommer Denise Nunes som är doktorand vid Oslo Universitet, att fungera som mentor och bollplank i research-, intervjufas och manusutveckling. Nunes doktorandarbete undersöker den svarta kvinnans representation på scen. Arbetet med fas 1 pågår från slutet av januari 2018-1 april då ett färdigt föreställningsmanus och ensemble ska vara fastställt.

   Södra Communityteatern utgår från metoden att det professionella kunnandet arbetar tillsammans med amatörens och samlar människor och deras berättelser utifrån olika angelägna teman. Det dokumentära materialet blir sedan underlag till den pjäs som skrivs av en professionell dramatiker och som gestaltas av amatörerna i regi av en professionell regissör. Södra Communityteatern har god erfarenhet och stort hantverksmässigt kunnande i den speciella form som communityteatern är.

  • Teatr Weimar: Död åt välfärdsstaten (200 000 kr)

   Teatr Weimar får 200 000 kronor till en föreställning om nedmonteringen av välfärdsstaten som pågått de senaste decennierna och som skapat dagens samhälle där demokratiska principer ifrågasätts. Formen för produktionen skapas med ett flertal uttrycksmedel; kropp, musik, ljus, bild, video, film och dans. I föreställningen som kommer utgå från en stark musikalisk struktur vill de speciellt undersöka hur kroppens rörelse i rummet kan integreras som uttrycksform. Detta sker i förhållande till ett flertal monologer som läses av skådespelare samt videoprojektioner med olika politiska historiska tal. Pjäsen görs i förhållande till att det är valår och med utgångspunkt i historiska tal av politiker som talar om folkhemsbygge och samhällsansvar i kombination till nutidens språk; exempelvis jobbskatteavdrag, arbetslinjen med mera.

   Föreställningen har premiär den 15 april 2018 och är planerad att spela 10 gånger på Bastionen i Malmö. Deras föreställningar bjuds oftast in att spelas i Stockholm samt vid internationella festivaler.

  • Tegnér Productions: Goodnight Sun Skåne (150 000 kr)

   Tegnér Productions får 150 000 kronor till projektet "Goodnight Sun Skåne". Goodnight Sun är solnedgångskonserter som sedan 2006 arrangeras av arrangören Peter Tegnér sommartid i Malmö. Ambitionen är att vara en plattform för alla musikstilar och erbjuda ett varierat musikutbud för en bred publik. Sedan 2015 har Goodnight Sun även etablerat sig i Lomma med ett gästspel under en sommarvecka.

   Sommaren 2018 vill arrangören etablera konsertformatet ytterligare i Skåne och arrangera fler konserter i andra skånska kommuner på liknande sätt. Utöver Malmö är tanken att genomföra konserter i Lomma, Vellinge, Landskrona och Lund. Utöver de gästande artisterna ska ungdomar engageras från medverkande kommuner, och ges möjlighet att uppträda inför publik i anslutning till konserterna.

  • The Art & Confusion Project: Vägsjälar (200 000 kr)

   The Art & Confusion Project får 200 000 kronor för att skapa och framföra dans- och scenkonstverket "Vägsjälar". The Art & Confusion Project består av danskonstnärerna Miguel Cortez och Maria Naidu. Arbetet tar sitt avstamp utifrån konstnärernas personliga behov och angelägenhet av att utvecklas och fortsätta resa som konstnärer och som individer. Verket kommer att bestå av ett flertal fristående bilder som utgår från olika aspekter på temat. En metod som kommer att användas är att sätta det egna skapandet i relation till andra konstnärers arbete och skapa ett "samtal" med andra konstverk.

   Med utgångspunkt från det personliga vill konstnärerna lyfta fram det universella med att vara människa och att ständigt vilja utvecklas och förändras utan att för den sakens skull vara en kameleont. Premiären är planerad till oktober 2018 på Bastionen i Malmö. Ambitionen är att verket sedan ska visas på turné runt om i Skåne och även nationellt och inter-nationellt. Kontakter är tagna med bland andra Skillinge Teater, Eslövs och Kristianstads teaterförening, Atalante i Göteborg och Dansehallerne i Köpenhamn. Verket är tänkt att visas i olika kontexter och olika rum, det vill säga inte enbart i traditionella scenrum.

  • TL Production/Cirque Arté Diem

   TL Production/Cirque Arté Diem får 110 000 kronor för att skapa en föreställning som utforskar relationen mellan människokroppen, naturen och det högteknologiska samhället. TL Production/Cirque Arté Diem är ett nycirkuskompani som valt att etablera sig på en gård i Kristianstads kommun. Föreställningen kommer att vara en blandform där nycirkus, dans och teater möts.

   Ensemblen, som består av cirkusartister, dansare, skådespelare, musiker, kommer att skapa föreställningen tillsammans med utgångspunkt från de egna reflektionerna kring hur det är att vara människa i det moderna samhället. En gemensam utgångspunkt är boken "Sapiens" av Yuval Noah Harari som handlar om människans ursprung. Föreställningen produceras i huvudsak i Kristianstads kommun. Den färdiga föreställningen är sedan planerad att turnera såväl regionalt som nationellt. I projektet ingår även workshop i akrobatik.

  • Tomelilla kommun: Kulturarv - hembygd - integration (250 000 kr)

   Tomelilla kommun får 250 000 kronor för att tillsammans med flera aktörer inom kulturarvsområdet utveckla en mötesplats för nyanlända och invånare med hantverk och kulturhistoria som tema. Kommunen vill verka för integration av nyanlända på orten och planerar att använda sig av den beprövade metoden att främja kontakt och utbyte genom gemensamma praktiska och kreativa sysselsättningar.

   I samarbete med hembygdsföreningar och slöjdkunniga personer ska återkommande träffar arrangeras där slöjd och det lokala hantverket ska leda till kreativa möten. I projektet ingår även att anordna en mässa med en utställning som presenterar resultaten av träffarna för allmänheten.

  • Trip the Light Fantastic/Firma Ingrid Rosborg: Passing Space (150 000 kr)

   Trip the Light Fantastic/Firma Ingrid Rosborg får 150 000 kronor till projektet "Passing Space". Projektet är en konstformsövergripande föreställning där fyra konstnärer – en dansare/koreograf, en ljusdesigner/scenograf, en ljuddesigner/kompositör och en kostymdesigner – arbetar tätt tillsammans för att manipulera olika typer av rum. De fyra konstnärerna arbetar jämlikt och är alla aktiva i föreställningen inom ett gemensamt koreografiskt ramverk. Föreställningen arbetas fram på fem olika platser i fem skånska kommuner – Eslöv, Hörby, Höör, Malmö och Simrishamn. Tillsammans med samarbetsparter i de olika kommunerna kommer man att leta efter lite annorlunda lokaler/rum som vanligtvis inte används för att presentera konst. Publiken kommer till stor del bestå av personer som har en naturlig koppling till respektive rum/plats. Det kan till exempel handla om brandmän på en brandstation, lokalvårdare, sjukvårdsbiträden och läkare på en vårdinrättning, bespisningspersonal och elever i en skolmatsal eller mekaniker på en verkstad. Publiken kommer även att få en aktiv roll i utarbetandet av föreställningen.

   De fyra konstnärerna kommer att tillbringa en vecka på varje plats för att utforska respektive plats, arbeta fram material och knyta kontakter med publiken. Utifrån det samlade materialet och erfarenheterna från de olika platserna skapas sedan det gemensamma koreografiska ramverket. Projektet avslutas med att de platsunika föreställningarna presenteras på respektive plats.

  • Wanås Konst: VRAL 1 – Virtual Reality Arts lab – en förstudie (200 000 kr)

   Wanås Konst får 200 000 kronor för att genom en förstudie och ett undersökande projekt i det konstnärliga fältets spets, tillämpar och utforskar utvecklingen inom digital teknik och Virtual Reality.

   Projektet "VRAL 1 – Virtual Reality Arts Lab" tar avstamp i Wanås egen verksamhet men vill vara pilotmodell och bidra till utvecklingen av området i ett vidare perspektiv, och i konstfältet i stort. Syftet med projektet är att utveckla förutsättningar för och en pilotmodell av en virtuell och experimentell konsthall, ett så kallat testrum, med den konstnärliga upplevelsen som utgångspunkt. Projektet genomförs i första steget i samverkan med Inter Arts Center och Participation Design Agency.

 • Utvecklingsbidrag våren 2017
  • ArchFilmLund: Lund International Architecture Film Festival och Extras (80 000 kr)

   ArchFilmLund beviljas 80 000 kronor för Lund International Architecture Film Festival och Extras. Festivalen erbjuder ett högkvalitativt spelfilms- och dokumentärfilmsprogram kombinerat med seminarier, panelsamtal och workshops i gränssnittet mellan film, arkitektur och andra samhällsområden som har med vår livsmiljö att göra.

   Festivalen, som äger rum 5-8 oktober 2017, arbetar strategiskt med att bredda publiken och har sedan start haft ett särskilt fokus på barn och unga. I år utvecklar man temat "Filmen som Verktyg", för att fokusera särskilt på dokumentärfilmens viktiga roll i att öka förståelse för samtidens och framtidens sociala och urbana förändringar, både lokalt och globalt. Även en internationell konferens med filmare, stadsplanerare, sociologer och konstnärer är planerad för årets festival.

  • Banditsagor: Burger Princess (200 000 kr)

   Banditsagor beviljas 200 000 kronor till produktion av småbarnsföreställningen "Burger Princess", för barn mellan 3-5 år. Pjäsen är en parafras på HC Andersens klassiska saga, Prinsessan på ärten. En bildkonstnär kommer agera live på scen och skapa illustrationer i samarbete med två skådespelare i realtid. Pjäsens tema kretsar kring klass och social status samt hur det är för människor att hamna i främmande världar. I denna saga får vi träffa en modig prinsessa som tar makten över sitt eget liv. Föreställningen kommer ha premiär på Rosengårds bibliotek i september 2017 och därefter spelas på minst 40 olika platser i Skåne.

  • Bombina Bombast: PERSON A VR (150 000 kr)

   Bombina Bombast beviljas 150 000 kronor för att i ett förarbete pröva idé och teknik inför en kommande virtual reality-filmproduktion, "PERSON A VR", som bygger på Ingmar Bergmans kultfilm Persona. Scenkonstkollektivet Bombina Bombast´s syfte är att presentera ett 30 minuters verk för Bergmanåret 2018 och att undersöka möjligheten att översätta det radikala bildberättandet i Persona till 360 graders format. Avsikten är att låta publiken kliva in i karaktärerna i Persona genom virtual reality. Publiken placeras i fiktionen både genom film via headsets och genom fysisk interaktion. Verket görs i samarbete med en dansk filmstudio och med Inter Art Center i Malmö. Verket kommer att få stor spridning såväl nationellt som internationellt efter visningarna som hålls på Inter Art Center i Malmö.

  • Cecilia Josefson Enskild Firma: My beautiful homeland (150 000 kr)

   Cecilia Josefson Enskild Firma beviljas 15 000 kronor för projektet "My beautiful homeland". Projektet ska skapa möten mellan syriska kammarmusikgrupper inom ramen för den syriska exilorkestern Syrian Expat Philharmonic Orchestra och svenska kammarmusikgrupper. De ska även presentera nutida musik i två kulturliv i nära dialog med varandra. Projektet är interregionalt och genomförs i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sörmland hösten 2017.

   I Malmö planläggs en konsert med Damascus String Quartet, men fler samarbeten tillkommer. Kontakter ska tas med bland annat Refugees Welcome och andra organisationer för att nå en bred public. Kontakter ska även tas med musikproducenter och Musikhögskolans studenter för att skapa möjligheter för framtida samarbeten.

  • Erik Rask Enskild Firma: Lur – Distorting Patterns (100 000 kr)

   Erik Rask Enskild Firma beviljas 100 000 kronor för att skapa det multidisciplinära verket "Distorting Patterns". Genom projektet vidareutvecklas konceptet med scenkonstgruppen Lur för att på så sätt fördjupa samarbetet mellan sju artister inom olika konstområden. I projektet kombinerar Lur elektronisk musik med nycirkus, spoken word, videokonst, ljusdesign och kostymdesign utifrån temat snedvridna mönster, som fungerar både som tematik och arbetsmetod.

   Genom att undersöka och vrida om mönster, vanor, beteenden, könsroller och ideal vill Lur rucka på normer, bland annat genom att använda slumpen som ett verktyg för att komponera musik och ta fram texter utanför invanda mönster. Efter premiären hösten 2017 i Malmö ska föreställningen gå på turné 2018-2019.

  • Flautissimo: Glimåkra blockflöjtsdagar 2017 (40 000 kr)

   Föreningen Flautissimo beviljas 40 000 kronor för att genomföra sommarkursen "Glimåkra Blockflöjtsdagar 2017". Föreningens långsiktiga mål är att stärka blockflöjten i Skåne och Sverige och göra kursen till en återkommande plattform där kulturskoleaktiva ungdomar, tidigare kulturskoleelever, musikhögskolestuderande och vuxna amatörer kan mötas.

   Glimåkra Blockflöjtsdagar består av en ensemblekurs för deltagare från 12 år och en solokurs för avancerade utövare och avslutas med en gemensam offentlig konsert i Glimåkra kyrka.

  • Flytande Galleriet: RoomX (250 000 kr)

   Flytande Galleriet beviljas 250 000 kronor för projektet "RoomX". Till RoomX bjuds koreografer och danskonstnärer verksamma i Skåne in till att skapa enskilda verk som tillsammans bildar en helhet. Varje danskonstnär är fri att skapa sin del i helheten med utgångspunkt för temat trygghet/otrygghet. Projektet ska dels erbjuda skånska arrangörer och publik en möjlighet att ta del av det rika utbud och bredd på uttryck som Skånes fria danskonstnärer står för, dels samla danskonstnärerna i ett gemensamt projekt för konstnärligt utbyte, gemensamt experimenterande och för att dela erfarenheter och upplevelser.

   RoomX kommer att presenteras på olika teatrar i Skåne med planerad premiär på Landskrona Teater den 17 oktober 2017. Övriga planerade spelställen är Palladium i Malmö, Ystad Teater och Kristianstad Teater. Tanken är att använda respektive teaters alla tänkbara rum och utrymmen och inte enbart det traditionella scenrummet. Hela programmet beräknas pågå under cirka tre timmar och publiken kan välja mellan att följa ett bestämt linjärt flöde mellan de olika rummen och verken eller att röra sig fritt och på så sätt skapa sig en egen dramaturgi.

  • Föreningen för Mixkultur: Världens musik i Skåne (210 000 kr)

   Föreningen för Mixkultur beviljas 210 000 kronor för att initiera ett turnésamarbete för världsmusik genom att skapa ett nätverk av arrangörer i Skåne. Konserter ska erbjudas ett antal arrangörer runtom i regionen, vilket därmed kan bidra till ett varierat musikutbud på fler orter.

   I projektet ingår Dunkers kulturhus i Helsingborg, Landskrona och Staffanstorps kommuner samt tre skånska medlemsföreningar i Folkets Hus och Parker, som vill utveckla sitt arrangörskap. Folkets Hus och Parker genomför en arrangörsutbildning för medverkande medlemmar och Mix Musik fungerar som stöd för samtliga i nätverket. Målet är att arrangera tre gemensamma konserter i turnéslingan under projekttiden 2017–2018.

  • Författarcentrum Syd: Jag skriver i dina ord – en skrivtävling för gymnasieskolan (160 000 kr)

   Författarcentrum Syd beviljas 160 000 kronor för den skånska delen av det nationella projektet "Jag skriver i dina ord". Projektet riktar sig till gymnasieelever i en tävling om att skriva en text utifrån färdiga, professionella texter. Som inspiration kommer man att arrangera författarbesök vid tolv gymnasier i Skåne som förväntas inspirera flera än de som sedan kommer att delta i tävlingen. Det personliga mötet med en författare är ett effektivt sätt att väcka lust till att skriva och läsa och just gymnasieskolan är, i förhållande till grundskolan, underförsörjd med författarbesök.

  • Gylleboverket: Det osagda (200 000 kr)

   Gylleboverket beviljas 200 000 kronor för projektet "Det osagda". Under ett års tid ska en fördjupad tvärkonstnärlig samverkan genomföras med utgångspunkt i konstens potential som social skulptur. Med Gylleboverket som bas, görs tre nedslag, ett på landsbygden i Östra Vemmerlöv, ett i den urbana miljön, i området Sorgenfri i Malmö och ett i konstrummet, på Skånes konstförening och Galleri Molekyl.

   Den konstnärliga utmaningen förhåller sig i gränslandet mellan den privata och den offentliga sfären och projektet är ett gestaltande konstnärligt forskningsarbete där samarbeten, publika möten, omvärldsanalys och tematik som mänsklig isolation, ensamhet och normalitet undersöks. I "Det osagda" placerar sig de medverkande på olika sätt och i olika konstellationer, i de miljöer där gestaltningarna ska ske och här korsas och möts film, ljud, bild, scenkonst, lukt, ljud, smak. Projektet sträcker sig från mars 2017 till mars 2018. Bidraget ska gå till arvodering av medverkande samt projektledning.

  • Iver_streetdance: VAR DAG (60 000 kr)

   Iver_streetdance beviljas 60 000 kronor för föreställningen "VAR DAG". Projektet innebär att Iver_streetdance och deras konstnärlige ledare Viktor Fröjd tar ett konstnärligt grepp om streetdancegenren. Projektet handlar mer om ett konstnärligt utforskande än att man vill berätta en specifik historia. Utgångspunkten är det till synes enkla och dess bakomliggande komplexitet och hur man genom att synliggöra dolda men förutbestämda mönster kan mötas och se på sig själv och på andra på ett nytt sätt.

   Premiären är planerad att äga rum på Bastionen i Malmö den 28 september 2017. Därefter finns förhoppningar om en turné som bland annat omfattar Lund, Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors.

  • Karavan: Karavans Nycirkusfestival 2017 (60 000 kr)

   Karavan beviljas 60 000 kronor för att arrangera en nycirkusfestival under tre dagar på försommaren (2-4 juni) i Sofielund i Malmö. Till festivalen bjuds i första hand in regionalt verksamma aktörer och artister inom cirkus, varieté och gatuperformance men även vissa internationella inslag förekommer. Festivalen är öppen för alla och har ett tydligt barn- och familjefokus.

   Föreställningar och uppträdanden varvas med olika typer av workshops, seminarier och möjligheter för publiken att prova-på-cirkus. Festivalen är ett uttryck för en vilja att ta tillbaka staden och området, som ofta enbart beskrivs i negativa ordalag, och fylla det med kreativitet, lek, kultur, glädje och framtidshopp.

  • Kompani Kanalje: Toto, Otto och deras bästa vän Lilla (100 000 kr)

   Kompani Kanalje beviljas 100 000 kronor för en minimalistisk clown/nycirkusföreställning för barn (4-9 år) som är inspirerad av bland annat Barbro Lindgrens barnbok "Stora syster lille bror". Produktionen skapas i samarbete med Helsingborgs Stadsteater som framför allt går in med produktionsresurser. De planerar för turné i främst Skåne och Stockholm.

   Kompani Kanalje är bildat av två av Sveriges mest framstående nycirkusartister som med denna produktion vill etablera sig i Skåne. Premiären är planerad att äga rum på Helsingborgs Stadsteater i slutet av oktober. Totalt planeras 42 föreställningar i Helsingborg fram till december 2017. Därefter kommer föreställningen att erbjudas på turné i framför allt Skåne och Stockholm.

  • kreativitetsbanken: Skåne Goes Virtual Reality (200 000 kr)

   kreativitetsbanken beviljas 200 000 kronor för projektet "Skåne Goes Virtual Reality/ "Lund Goes Virtual Reality" "Sjöbo Goes Virtual Reality" "Eslöv Goes Virtual Reality" "Båstad Goes Virtual Reality" med flera". Projektet är ett innovativt metod- och kompetensutvecklingsprojekt för ungdomar där Virtual Reality (VR) – teknik, möter film och digitala spel i syfte att öka mångfalden i berättelser med rörlig bild.

   Projektet är tvärkulturellt i gränssnitten mellan bild, film, teater och litteratur. Ytterligare ett syfte är att med VR-teknik skapa förutsättningarna för en ökad empati och få en mer komplex bild av den andre hos målgrupperna. Projektet ska genomföra workshops och berättarinstallationer där VR möter film och ungdomars egna berättelser. Unga ska få möjlighet att lära sig VR-teknikens möjligheter och skapa egna berättelser baserade på sina livsberättelser. Projektgruppen har en dokumenterad bred tvärkompetens inom rörlig bild, VR-teknik, teologi, teater, dramatik.

  • Kristianstads konsthall/Regionmuseet: Man and Biosphere (130 000 kr)

   Kristianstads konsthall/Regionmuseet beviljas 130 000 kronor för projektet "Man and Biosphere". Projektet är ett tvärvetenskapligt spetsprojekt som knyter ihop empirisk kunskap med naturvetenskaplig forskning och utvecklar nya konstnärliga metoder inom ett mycket angeläget fält; klimatförändringarna och deras påverkan på människa och natur med stigande vattennivåer.

   Konstnären Caroline Mårtensson ska göra en förstudie som omfattar research och fältstudier i form av vandringar och workshops. Inom projektet samarbetar konstnären med forskare inom olika naturvetenskapliga fält, liksom Naturum Vattenriket, Naturum Falsterbo och Naturum Kullaberg. I sitt arbete utvecklar och vidgar konstnären den roll som konsten kan spela för människans förståelse för naturen, miljön och klimatförändringarnas påverkan.

  • Kulturföreningen Inkonst: HAL – European Hybrid Creation (100 000 kr)

   Kulturföreningen Inkonst beviljas 100 000 kronor för det internationella projektet "HAL – European Hybrid Creation". Projektet är ett treårigt interdisciplinärt samarbetsprojekt mellan femton europeiska festivaler för experimentell musik.

   Kulturföreningen Inkonst i Malmö är svensk part i projektet som ska utforska nya, kreativa och konstnärliga uttryck i en digital samtid. Genom "HAL" och nätverket av festivaler möjliggörs samarbeten där kulturarbetare och konstnärer kan utbyta kunskap och erfarenheter i form av bland annat samproduktioner, residens och gemensam utveckling av nya verk. Projektet har sökt bidrag från EU-programmet Kreativa Europa.

  • Kulturföreningen Kavona: Yiddish Revolution (150 000 kr)

   Kulturföreningen Kavona beviljas 150 000 kronor för att skapa ett konsertprogram med sånger på jiddisch om och från Förintelsen. Konserten ska turnera på skolor och andra platser i Skåne våren 2018. Föreningen, som har fokus på visor, verk och folkmusik på jiddisch, vill skapa dialog och eftertanke kring Förintelsen och med musiken som redskap öka ungdomars kunskap.

   I projektet ska Kavona tonsätta dikter av poeter med anknytning till Förintelsen samt arrangera redan befintliga melodier. Även nyskrivna sånger kommer att ingå i programmet. Konserten/föreställningen framförs av de musiker i föreningen som utgör bandet Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye.

  • Kulturföreningen Street Art Österlen: Street Art Österlen 2017/ Österlen Totem (120 000 kr)

   Kulturföreningen Street Art Österlen beviljas 120 000 kronor för projektet "Österlen Totem". Med projektet utvecklar Street Art Österlen sin verksamhet med avstamp ur "Graffiti goes allmoge". "Österlen Totem" har en feministisk profil och pedagogiska inslag. Genom att bjuda in företrädesvis kvinnliga graffitikonstnärer skapas både kollektiva och individuella konstverk i Simrishamn och Tomelilla kommuner.

   Konstnärerna kommer även skapa en kollektiv installation med graffitipålar mitt inne i Simrishamn. En av pålarna lämnas omålad för allmänheten att måla och skriva på. Kollektiva muralmålningar ska utföras i Borrby och Gärsnäs. Workshops kommer att hållas av konstnären Saadia Hussein, vilka riktar sig till alla åldrar men med särskild inbjudan till nyanlända kvinnor. Under den workshopen skapas ett kollektivt konstverk med hjälp av sprayburkar, stenciler, penslar och färg. Projektet ska genomföras under Street Arts Österlens sommarfestival en vecka i juli 2017, i Simrishamn och Tomelilla.

  • Kunskapsklubben Folkuniversitetet Syd: Kärlek och kemi (40 000 kr)

   Kunskapsklubben Folkuniversitetet Syd beviljas 40 000 kronor för en föreläsningsserie på temat kärlek och kemi som genomförs i Helsingborg, Lund och Kristianstad. Folkuniversitetet har genomfört en framgångsrik pilot och arbetar med att utveckla föreläsningen som metod. De vill bygga en scen för populärvetenskap under lustfyllda och kreativa former genom att man får smaka på mat under temat, ta foto, skådespela, frågesport med mera.

  • Malmö Dockteater: Limmerskan (225 000 kr)

   Malmö Dockteater beviljas 225 000 kronor för produktion av "Limmerskan", en föreställning och en installation i vilken bildkonst och teater, dock- och objektsteater smälter samman. Limmerskan skapar exempelvis skulpturer, installationer, fanzins och poesi med lim som både fungerar som metafor och konkret material. I detta verk som berättas med skulpturer och modeller i lim undersöker hon, både självvald och ofrivillig ensamhet och fantasi, som spelas upp till tonsatta arior i hennes egen poesi.

   Limmerskan har skapat ett eget universum där hon relaterar allt till lim, lagning och trasighet. Limmerskans laboratorium byggs upp i teaterlokalen. Publiken som träder in lokalen upplever en ständig förändring ur detta ständigt pågående skede av utforskande och skapande. Produktionen planeras ha premiär i slutet av november 2017 på Underverket i Malmö och därefter spelas på turné i Skåne för en vuxen publik med både intresse för konst- och scenkonst.

  • MALMÖTXT: MALMÖTXT (70 000 kr)

   MALMÖTXT beviljas 70 000 kronor för att under 2017 arrangera fyra uppläsningskvällar på scenen hos Skånes konstförening. MALMÖTXT är en litteraturscen för läsning och diskussion av text som vill skapa möten mellan den etablerade och den nya litteraturen. Under 2016 arrangerade man sex evenemang med författare, öppen scen (70 personer medverkade 2016) och läsningar via Skype. Med hjälp av digital teknik söker man nya former för möte mellan dels en public, dels etablerade och oetablerade författare såväl på scenen som via nätet.

  • Manegen: Daglig träning 2017 (150 000 kr)

   Manegen beviljas 150 000 kronor för att fortsätta arrangera och utveckla daglig träning för professionella cirkus- varieté- och gatuperformanceartister i Skåne under 2017. Under året planeras 45 veckors schemalagd träning med fem halvdagar per vecka kompletterat med olika behovsstyrda workshops. Manegen är en centrumbildning för cirkus, varieté och gatuperformance.

  • Marie Helen Andersson Enskild Firma: Naturen i Mitten (140 000 kr)

   Marie Helen Andersson Enskild Firma beviljas 140 000 kronor för projektet "Naturen i Mitten" (arbetstitel). Projektet är en tvärkonstnärlig dansföreställning som med kroppens, ljusets och ordets kraft behandlar naturen, naturens kraft och vårt förhållande till den. Förutom dans/koreografi kommer projektet att arbeta mycket med videokonst och text. Föreställningen skapas av Marie Helen Andersson, en relativt ung danskonstnär som efter examen från Danska Scenkunstskolen (2013) har bosatt sig i Skåne, i Tjörnarp. Förutom dansen har hon de senaste åren studerat självhushållning och permakultur och i denna föreställning vill hon kombinera dessa två sidor; det praktiska, logiska och konkreta i naturen och det abstrakta och flyktiga i dansen.

   Projektet riktar sig till mellanstadieelever och som ett komplement till föreställningen kommer Helene att utarbeta och erbjuda en workshop som kan knyta an till biologiundervisningen. Målgruppen kommer att vara involverad i processen genom att såväl föreställningen som workshopen kontinuerligt testas med olika elevgrupper. Premiären är planerad till mitten/slutet av november 2017 och kommer att erbjudas en skola i antingen Hörby, Höör, Hässleholm eller Kristianstad.

  • Memory Wax: Shapes (100 000 kr)

   Memory Wax beviljas 100 000 kronor för dansföreställning "Shapes". Memory Wax skapar föreställningen tillsammans med det kubanska danskompaniet Danza Teatro Retazos. Det är deras tredje gemensamma produktion. Med de två tidigare föreställningarna har Memory Wax etablerat en god kontakt med arrangörer och publik såväl i Skåne som nationellt. I Shapes vill de utforska och vårda det unika i varje enskilt möte mellan människor. Även när samma människor möts återkommande uppstår det något unikt i stunden.

   Föreställningen kommer att tas fram delvis i Skåne, delvis på Kuba. Målgruppen, som i första hand är ungdomar och vuxna, kommer att bjudas in till att ta del av processen genom bland annat presentationer på Dansstationen och Danscentrum Syd, öppna repetitioner samt genom ett filmmaterial som publiceras på olika digitala kanaler. Förberedelsearbetet med planering, research och konstnärligt utvecklingsarbete påbörjas i maj 2017 för att under hösten 2017 intensifieras och kompletteras med turnéläggning och konkret planering under hösten 2017 innan det under våren 2018 är dags för fördjupade repetitioner fram till premiären i maj 2018.

  • Meteor International: Srinagar Biennale 2017-Conflicting Spaces (21 000 kr)

   Meteor International beviljas 21 000 kronor för publika aktiviteter i samband med konstutställningen "Conflicting Spaces" vid Sevedsplan i Malmö våren 2017. Bland dem finns workshops för ungdomar, konstfilmsvisning i stadsrummet och på landsbygden, samt en performance av en gästande konstnär från Indien.

   Conflicting Spaces är en del av den indiska konstsatsningen Srinagar Biennale 2017 och dess Malmöbaserade del genomförs i nära samarbete med kurator och konstnärer i Sibpur, Howrah, Indien. Som gemensam utgångspunkt möts konstnärer och kuratorer på båda platserna i ett forskande kring vad som sker med befolkning i forna industristäder när villkoren för arbete förändras.

  • Nordiska Konstförbundet – Svenska sektionen: CPR Baltic 2017 i Malmö (41 400 kr)

   Nordiska Konstförbundet – Svenska sektionen beviljas 41 400 kronor för projektet "Curatorial Program research (CPR) Baltic 2017 i Malmö". Projektet bjuder in åtta internationella konstcuratorer till Malmö för att under tre dagar i oktober träffa kollegor, konstnärer och representanter för institutioner och organisationer i Malmö och Skåne. Projektgruppen består av två svenska konstcuratorer samt den amerikanska verksamhetsledaren för CPR. Projektet genomförs genom open-call och drivs i samverkan med CRIS (Curatorial Residency i Stockholm) och Iaspis/Konstnärsnämnden.

   CPR Baltic 2017 bidrar till internationaliseringen av den lokala konstscenen och sprider kunskap om Malmö som konststad. Genom projektet möjliggörs utbyten mellan konstaktörer från olika delar av världen för ökad kunskap och förståelse. Projektet genomförs i Malmö/Skåne mellan den 12 och 14 oktober 2017.

  • Riksteatern Skåne: Länk Skåne 2018 – Regional scenkonstfestival för unga ensembler i Skåne (70 000 kr)

   Riksteatern Skåne beviljas 70 000 kronor för projektet "Länk Skåne 2018" som är en regional scenkonstfestival för unga amatörensembler i Skåne. Sex grupper från Höganäs, Helsingborg, Simrishamn, Kristianstad, Malmö och Lund möts under en festivalhelg i slutet av mars 2017, på Helsingborgs stadsteater för att spela upp nyskriven, könsneutral dramatik samt delta i olika workshops.

   Projektet görs i samarbete med Helsingborg och Malmö Stadsteatrar, Dunkers kulturhus samt Sundsgårdens folkhögskola. Institutionsteatrarna är en professionell ram med både scen och teknik samt personalen som ger eleverna feedback, stöd och perspektiv på deras framförande. Projektet ska stärka och inspirera unga scenkonstutövare i deras konstnärliga uttryck och att göra den professionella scenkonstvärlden tillgänglig för målgruppen unga. Deltagarna är mellan 15-25 år och ingår i grupper från exempelvis estetiska gymnasieprogram, kulturskolor, folkhögskolor och amatörteaterföreningar.

  • Rörelsen - Koreografer i Skåne: LÅR (120 000 kr)

   Rörelsen - Koreografer i Skåne beviljas 120 000 kronor för dansföreställningen "LÅR". Föreställningen riktar sig till unga tonåringar om kroppsfixering och relationen till den egna kroppen. Föreställningen tar avstamp i danskonstnärernas eget mycket problematiska förhållande och syn på sina egna kroppar med speciell tyngdpunkt på låren.

   Föreställningen tas fram av två relativt unga danskonstnärer, Lisa Nilsson och Jilda Hallin som valt att efter avslutad utbildning i Stockholm etablera sig i Skåne med Malmö som bas. Premiären är planerad till att äga rum hos PotatoPotato i oktober 2017. Målgruppen kommer att vara involverade i processen genom olika förhandsvisningar för en provpublik samt en djupare dialog med en referensgrupp i samverkan med kultursamordnare på grundskoleförvaltningen i Malmö.

  • Schhh Production AB: Spatial elektronmusik på Österlen (50 000 kr)

   Schhh Production AB beviljas 50 000 kronor för projektet "Spatial elektronmusik på Österlen". Projektet presenterar experimentell elektroakustisk konstmusik i Östra Hoby i Simrishamns kommun på ett sätt som gör den tillgänglig för en bred publik och skapar nyfikenhet och intresse för nya konstformer. Fyra tonsättare kommer vid fyra tillfällen under hösten 2017 presentera sig själva och sin musik för att därefter framföra elekroakustiska verk på ett acousmonium, ett surround-ljudsystem med cirka 40 högtalare placerade runtom publiken. Målgrupper är flyktingar och invånare på Österlen, som även får möjlighet att själva utforska acousmoniet i en workshop i anslutning till konserterna. På sikt är målet att etablera en ny scen för elektroakustisk musik och ljudkonst på Österlen.

  • Skillinge Teater, Peer Gynt (290 000 kr)

   Skillinge Teater beviljas 290 000 kronor för Henrik Ibsens klassiska drama Peer Gynt. Med uppsättningen inleder Skillinge Teaters nya ledning sommarsäsongen 2017. 

   Skillinge Teater har fått nya ägare och nya verksamhetsledare är Karin Johansson-Mex och Nils Peder Holm. Med sin första sommarproduktion, Peer Gynt av Henrik Ibsen lägger de grunden för framtidens Skillinge Teater, där digital teknik och en ombyggd teatersalong skapar nya förutsättningar i mötet med publiken.

   I uppsättningen av Peer Gynt förstärks det konstnärliga berättandet med digital teknik, ljusbilder, ljussättning och videoprojektioner, såväl inspelat material som från livekameror. Ensemblen består av fyra professionella skådespelare samt åtta aktörer från gymnasieskolan Nova Academy i Simrishamn samt amatörteatern Scen Österlen. Det klassiska dramat Peer Gynt kommer i sin andra akt att förhålla sig mer fritt till Ibsens text och utspela sig i nutid. 

  • Skånes Arkivförbund: Metodutveckling av kommunspecifika arkiv-pedagogiska resurser för Skånes skolor (200 000 kr)

   Skånes Arkivförbund beviljas 200 000 kronor för ett projekt där förbundet vill utöka sitt arkivpedagogiska skolmaterial. Med digitaliserade primärkällor ur Arkivförbundets samlingar som utgångspunkt vill man skapa läroplananpassade studiematerial för högstadie- och gymnasieskolor i hela Skåne. Projektet ska ta fram studiematerialet tillsammans med några pilotklasser i ett antal kommuner. Genom projektet vill man också involvera lokala arkiv i samarbetet. Positivt i sammanhanget är att lärare och elever ska vara delaktiga under projektets gång som "dialog-, test- och referenspartner" vilket bidrar till att studiematerialet blir anpassat efter målgruppens behov och att väcka deras lust till att lära.

  • Skånes hembygdsförbund: Kontext – att låta tingen tala (250 000 kr)

   Skånes hembygdsförbund beviljas 250 000 kronor för att genomföra ett projekt som ska öka hembygdsföreningarnas arbete med att presentera föremål ur sina samlingar. Förbundet har mer än 100 medlemsföreningar med stor spridning runt om i Skåne. Föremål som visas på hembygdsmuseer kan ofta sakna en berättelse/informationstext och en kontext som gör föremålen mer tillgängliga för besökare. Hembygdsföreningar ska genom projektet få verktyg som med digital teknik underlättar att skapa tillgänglig information och berättelser kring utställda föremål. I några utvalda medlemsföreningar ska metoden testas och genomföras praktiskt och därefter vill hembygdsförbundet producera digitala utbildningsenheter för att säkerställa en spridning till andra föreningar i Skåne.

  • Staffan Björklunds Teater: Internationellt dockspel i Hög 2017 (125 000 kr)

   Staffan Björklunds Teater beviljas 125 000 kronor till projektet "Internationellt dockspel i Hög 2017". Under sommarn 2017 arrangerar Staffan Björklunds Teater internationella gästspel i Hög, från fem europeiska länder, med grupper som teatern på olika sätt samarbetar med. Projektet består av olika delar, exempelvis en tre veckors internationell dockteaterfestival, med start till midsommar, i Pegasus trädgård. Deltagande grupper kommer från Bulgarien, Danmark, Sverige, Polen, England och Slovenien. Ett flertal föreställningar är ordlösa men någon spelas på danska respektive engelska. Verksamheten har ett tydligt deltagarperspektiv då besökarna under professionell ledning får tillverka egna dockor i anknytning till föreställningarna. Målgruppen är familjer.

  • Sugarbox: Mönsterjakt: på jakt efter olika kulturers mönster-traditioner (50 000 kr)

   Kulturföreningen Sugarbox beviljas 50 000 kronor för projektet "Mönsterjakt" som är ett projekt där människor från olika kulturer möts med utgångspunkt i mönster. Tio workshops ska genomföras under hösten, delvis i samarbete med Skurups kommuns kulturenhet. Projektet genomförs av fyra professionella konstnärer och en grafisk designer, från Sverige, Kina och Syrien. Det riktar sig till nyanlända flyktingar, både vuxna och tonåringar. I projektet finns kompetens för olika språk, genom flerspråkiga deltagare från bland annat Syrien och Afghanistan. Projektet förhåller sig sinnrikt till andra kultursatsningar i kommunen, där kinesisk och afrikansk konst, samt folkloristiska dräkter visas under året och främjar även ett utbyte mellan det lokala och globala, då skilda kulturers och regioners mönstertraditioner utforskas.

  • Teater InterAkt: Händelser vid havet – scenkonst-epos om gränsstaden Malmö (100 000 kr)

   Teater InterAkt beviljas 100 000 kronor till produktion av Community teaterföreställningen "Händelser vid havet" som bygger på medverkandes egna berättelser och framförs på ett flertal olika språk. Berättelserna skildrar livet för människor som bott i Malmö under längre tid samt livet för människor som nyss kommit hit. Utifrån människors olika egna upplevelser med havet, sker mötet mellan samtidens och dåtidens erfarenheter och upplevelser. Föreställningen blandar talad text, inspelad och projektioner. Delar av texten är utbytbar så att föreställningen kan göras mer platsspecifik.

   Teater InterAkt planerar att spela 20 föreställningar på olika utomhusplatser belägna vid havet i Helsingborg, Landskrona, Ystad och Trelleborg, med premiär den 18 augusti 2017. Produktionen görs i samarbete med Malmö Stadsarkiv som kommer hålla seminarier och workshops, Malmö museer som håller inspirationsträffar samt Inter Art Center. Teater InterAkt vänder sig i första hand till en publik som bor, men inte är född i Sverige och till människor som vanligtvis inte besöker scenkonstens institutioner.

  • Teater JaLaDa: Hem (200 000 kr)

   Teater Jalada beviljas 200 000 kronor för produktion av den interkulturella, flerspråkiga och nyskrivna föreställningen "Hem". Teater Jalada skapar föreställningen i samarbete med scenkonstgruppen Bombina Bombast för att utveckla en ny form med influenser från spelvärlden. Förutom att Teater Jalada använder kodväxling, vilket innebär att pjäsen spelas på flera språk samtidigt, blandar teatern europeiska spelstilar med arabiska. Barnen får uppleva verket i mindre grupper tillsammans med guidande skåde-spelare. Under föreställningen får barnen uppleva fyra olika miljöer på tema hem; hemmet i misär, resan som hem, flyktingförläggningen och "idealhemmet". Materialet bygger bland annat på intervjuer med nyanlända ungdomar, huvudsakligen boende i Helsingborg. Föreställningen har premiär i september 2017 och kommer därefter spelas på turné i Skåne för elever på högstadiet och gymnasiet.

  • Teatr Weimar: 37,2° – From her to eternity (150 000 kr)

   Teatr Weimar beviljas 150 000 kronor för produktion av en nyskriven pjäs av manusförfattarna Annika Nyman och Fredrik Haller. Pjäsen har titeln "37,2 °" och handlar om att få barn och de fasansfulla konsekvenser det kan medföra. Den tematiska visionen och dess syfte ligger i att undersöka de svårdiskuterade bevekelsegrunderna för längtan efter barn samt om det är en rättighet för den normativa heterosexuella tvåsamheten. Den konstnärliga idén springer ur tanken om att arbeta med iscensättning och gestaltning på flera nivåer. På så sätt vill teatern fördjupa förståelsen för dramaturgi och berättelse utifrån gestaltningsperspektiv.

   Scenkonstgruppen Teatr Weimar kommer att arbeta med de olika konstnärliga delarna som ljud, text, video, scenografiskt rum och gestaltande/skådespeleri i växelverkan. Föreställningen kommer spelas 15 gånger i Malmö på Bastionen från början av oktober 2017 samt spela på turné i Skåne för en vuxen publik med både konst och scenkonstintresse.

  • Tjörnedala Konsthall: Skapande workhops för barn och unga (50 000 kr)

   Tjörnedala Konsthall beviljas 50 000 kronor för att med start hösten 2017 genomföra konstpedagogisk verksamhet genom workshops på temat minne för barn och unga. Syftet är att genom möten med barn och unga från olika kulturer bygga nya plattformar för konsten, samt skapa möjlighet för eget skapande.

   Workshoparna genomförs i samarbete med konsthallens konstpedagog samt professionella konstnärer från den lokala konstscenen samt organisationer som till exempel stödföreningar för flyktingar. Tanken är även att deltagarna tillsammans utformar en trycksak, till exempel i form av en bok. Avslutningsvis presenteras projektet i en utställning på konsthallen.

  • Tre tärningar: Nordic Literatures in Change and Exchange (NolitchX) (155 000 kr)

   Tre tärningar beviljas 155 000 kronor för att skapa en plattform för samarbeten mellan författare, översättare och litteraturscener i syfte synliggöra litteratur och författare som skriver på andra språk än svenska och minoritetsspråken. Projekttiden är 2017 och merparten av pengarna är tänkta för etablering av nätverk och litteraturevenemang i Skåne. Projektet är en del av ett större nordiskt projekt som vill kartlägga författarna, ge möjlighet till nätverkande, skapa en digital mötesplats och även arrangera möten/workshops och sprida litteraturen genom uppläsningar och i ett senare skede översättning och utgivning. Under 2016 kom rapporten "Litteratur och serier i Skåne: Vitalisering, samverkan, mångfald" och den visade att det finns ett behov att uppmärksamma författare som inte skriver på svenska.

  • Wanås Konst – Stiftelsen Wanås Utställningar: “Next step – Wanås Konst a permanent home for Live Art” (225 000 kr)

   Wanås Konst beviljas 225 000 kronor för projektet "Next Step". Projektet är andra etappen i ett treårigt utvecklingsprojekt som ska integrera dans, koreografi och performativ konst (Live Art) som en naturlig del av deras verksamhet, såväl vad gäller programverksamheten som deras pedagogiska verksamhet. Under detta andra projektår kommer det arbete som påbörjades under förra året att utvecklas ytterligare.

   Programverksamheten omfattar bland annat ett publikt program där tre koreografer undersöker hur man kan skapa föreställningar i Wanås utomhusmiljö. Man vill även undersöka hur deras satsning på Live Art kan få en nationell och internationell relevans. Inom den pedagogiska verksamheten vill man engagera regionalt baserade dansare och bland annat skapa ett läger/kollo för barn och unga. Denna del av det 3-åriga projektet pågår mellan 3 april 2017 och 30 januari 2018.

  • Ystad Kloster Konserter: Ystad klosterkonserter 2017 (25 000 kr)

   Ystad Kloster Konserter beviljas 25 000 kronor för att genom tre konserter under 2017 som ska undersöka intresset för en reguljär kammarmusikverksamhet i Ystad. Konserterna äger rum i Ystad Klosterkyrka och ska ge underlag och erfarenheter för en fast verksamhet med målet att framföra och främja kammarmusik i Ystad under hela året. Föreningen tänker engagera professionella utövare och ensembler av hög kvalitet samt uppmuntra unga musiker, sångare och kompositörer. Ett annat mål är att utveckla en lyssnarkultur hos skolelever bland annat genom uppsökande verksamhet.

  • Ängelholms kommun: (X)Sites Skåne (250 000 kr)

   Ängelholms kommun beviljas 250 000 kronor för projektet "(X)Sites Skåne" som är en del av ett större Land art-projekt, (X)Sites, som leds av Konstnärscentrum Väst med stöd av Region Halland. (X)Sites Skåne säkrar dialogen mellan de fyra skånska kommunerna Helsingborg, Båstad, Höganäs och Ängelholm, med ledning av Ängelholms kommun. Genom detta tvärregionala och tvärkommunala samarbete vill (X)Sites utveckla konstnärliga upplevelser på platser i landskapet längs Kattegattleden, Sveriges första nationella cykelled. Långsiktigt vill man stärka det Nordiska turism- och näringslivet, öka intresset för natur- och ekoturism med effekt på kringnäringar längs leden. Tvärprofessionella möten mellan stads- och landskapsplanering och konstnärer skapar en helhetsupplevelse för turister, kommuninvånare, barn- och unga och elever i konst- och landskapsutbildningar. Ett pilotgenomförande genomförs under april 2017 - november 2017. Därefter ska samarbetet Skåne-Halland analyseras för att kunna utvecklas i ett mer långsiktigt perspektiv.

 • Utvecklingsbidrag hösten 2016
  • ABF Malmö: Malmö Seriefest (85 000 kr)

   ABF Malmö får 85 000 kronor från Region Skåne för projektet Malmö Seriefest. Föreningen Malmö Seriefest kommer 2017 för tredje året att hålla en tvådagars-festival på Malmö stadsbibliotek för unga/nya serieskapare som själv publicerar sina tidningar, så kallade fanzines. Det är en festival med försäljning, workshop och föreläsningar av mer kända namn. Vid årets festival kom 700 besökare. Man vill också anordna fyra workshops i tillverkning av fanzines på orter/bibliotek i Skåne och ge deltagarna möjlighet att visa sina fanzines under festivalen. Malmö Seriefest engagerar många kvinnor och HBTQ-personer.

  • ajabu!: Femena Skåne (200 000 kr)

   Organisationen ajabu! får 200 000 kronor från Region Skåne för projektet "Femena Skåne". Det treåriga projekt Femena (tidigare Sounds of Middle East) handlar om att skapa interkulturella utbyten och musikaliska möten mellan kvinnliga musiker och konstnärer från Skåne och Mellanöstern och att bygga en plattform samt skapa nya nätverk mellan Sverige och Mellanöstern. Projektet avslutas i Skåne i maj 2017 och innehåller ett program med konserter, samtal, seminarium, workshops och improviserade sessions i Malmö, följt av en turné med de medverkande runtom i Skåne.

  • Altitude Meetings, Malmö: Läs- och litteraturfestival (75 000 kr)

   Altitude Meetings får 75 000 kronor från Region Skåne för projektet Läs- och litteraturfestival. Kultur- och samhällskonferensen Readme har ett fungerande koncept med stor potential och goda nätverksmöjligheter bland olika litteraturförmedlare.

   Genom projektet ska samverkansformerna kring konferensen Readme utvecklas när det gäller etablerade litteraturförmedlande institutioner. Målet med projektet är att engagera människor utanför institutionerna och att göra detta genom samarbete kring en årlig konferens tillsammans med Malmö Stadsbibliotek.

  • Bombina Bombast: Local Hero Part 2 (125 000 kr)

   Bombina Bombast får 125 000 kronor från Region Skåne för projektet "Local Hero Part 2" som är den tredje produktionen om superhjältar och copyright där Bombina Bombast fortsatt utmanar upphovsrättsprejudikat som skyddar karaktärer, kostymer och uttryck. I projektet skapas bland annat en scenisk föreställning samt produktion av en film för VR (virtuell realitet) med nyskriven text inspirerad av superhjältarna i Homeros Illiaden.

   Verken skapas i samspel för att kunna integrera de olika arterna i respektive form. Produktionen spelas på Inkonst Malmö, i Stockholm på Experimental Room Festival, samt i Spanien, Norge och Danmark

  • Brita Björs: Folkmusikens Beyoncé (90 000 kr)

   Musikern Brita Björs får 90 000 kronor från Region Skåne för att göra en folkmusikalisk tolkning av Beyoncé som fenomen, en enmansföreställning som vänder och vrider på föreställningar kring folkmusikens hemvävda image och popstjärnans utmanande utstrålning. Tillsammans med tre andra konstnärer skapar Brita Björs en scenshow inspirerad av Beyoncés estetik med utgångspunkt i folkmusik och folkkultur. Föreställningen ska i första hand spelas i Malmö, med work-in-progress-nedslag runtom i Skåne under 2017.

  • Centrum för dramatik SYD: Dramatik i Skåne - Manusfolket (175 000 kr)

   Centrum för dramatik SYD får 175 000 kronor från Region Skåne för tredje året till etablerandet av Centrum för dramatik i södra Sverige. Centrum för dramatik får bidrag för fortsatt uppbyggnad och vidareutveckling av sin regionala verksamhet som centrumbildning med nätverk, utbildning, samarbeten och arbetsmarknad.

  • C-Y (ContemporarY): Sound Disturbance / Sound Art Days Malmö/Hearing the visual (50 000 kr)

   Musikföreningen C-Y ContemporarY får 50 000 kronor från Region Skåne för att genomföra en internationell ljudkonstfestival i Malmö i februari 2017. Med utgångspunkt i frågeställningarna "Vad är ljudkonst?" och "Hur kan ljudkonst fungera som en länk mellan konstarter, människor och samhälle?" rymmer festivalen konst, konserter/performances, seminarier och ett nordiskt nätverksmöte om och för ljudkonst. En fortsättning på projektet blir ytterligare två festivaler i Norge respektive Finland.

  • Doc Lounge: Doc Lounge Live 2016-2018 (250 000 kr)

   Doc Lounge får 250 000 kronor från Region Skåne för projektet "Doc Lounge Live". Projektet är treårigt och bygger på tidigare erfarenheter av att live-sända Doc Lounge-events digitalt till andra orter än de större städerna.

   Projektet tar stor hänsyn till de lokala förutsättningarna och kommer att arbeta med kunskapsutveckling med fokus på bland annat publikfrågor och arrangörskap. Målgruppen är bibliotek, kulturhus och biografer. Projektet samfinansieras av medel för biblioteksutveckling och särskilda satsningar på rörlig bild.

  • Föreningen ARNA i Fågelriket: Birds upside down (93 000 kr)

   Föreningen Arna i Fågelriket får 93 000 kronor från Region Skåne  för projektet "Birds upside down". ARNA i Fågelriket utvecklar ett internationellt samarbete, stärker rollen som påverkansaktör i ett blivande UNESCO biosfärområde. Dialog sker mellan barn från Fågelriket och Noosa Biosphere area i Australien genom barnens konstverk. Med den australiensiska konstnären Nicola Moss studerar de skånska barnen naturen i sitt närområde och jämför den med Noosa Biosphere, Australien. Verken visas på Noosa Regional Gallery. Samtidskonst, medborgare, offentlig sektor möts om konst, natur och hållbar utveckling.

  • Kollaborativet: …när vi lyser för varandra… (150 000 kr)

   Kollaborativet får 150 000 kronor från Region Skåne för den andra produktionen inom projektet ...när vi lyser för varandra...Produktionen ingår i ett treårigt projekt.

   Det nya verket: "Performativt laboratorium, ett magiskt universum" blir en fortsatt konstnärlig undersökning i det svenska teckenspråket och scenkonst som är tillgänglig för både hörselskadade och hörande barn i förskoleåldern. Aspekter av bland annat taktila upplevelser och mera interaktivitet införs i projektet. Syftet är även att öka teckenspråkiga barns deltagande i kulturlivet.

   Verket spelas främst i Malmö och Lund, och görs tillgängligt för turné i Skåne. Under planering finns även en turné till Stockholm. Projektet stöd också av Allmänna Arvsfonden.

  • Konstitutet: Interregional resursutveckling och dialog ((150 000 kr)

   Region Skåne ger 150 000 kronor till föreningen Konstitutet, med bas i Malmö, för att den ska etablera sin verksamhet som samordnande resursplattform för bild- och formkonsten långsiktigt på flera platser i Skåne. Detta sker genom att Konstitutet ingår samarbeten med individer eller verksamheter lokalt på ett antal orter som till exempel Bromölla och Höör. Konstitutet vill också dela kunskap interregionalt om metodutveckling för resurser inom bild- och formkonst-området genom ett nätverk med Region Halland och Region Blekinge.

  • Kulturföreningen Inkonst: Intonal (200 000 kr)

   Kulturföreningen Inkonst får 200 000 kronor från Region Skåne för projektet "Intonal" - en plattform och festival där samtida konstmusik, elektroakustisk musik och ljudkonst möter experimentell klubbkultur. Projektet är ett nationellt och internationellt samarbete mellan Inkonst, Elektronmusikstudion, Inter Arts Center och de två festivalerna Unsound och CTM i Polen respektive Tyskland. Samarbetet manifesteras i en festival i slutet av april 2017.

  • Kulturföreningen Triennal: Agrikultura (300 000 kr)

   Kulturföreningen Triennal får 300 000 kronor från Region Skåne för projektet Agrikultura. Genom projektet Agrikultura kommer man att engagera konstnärer, forskare, stadsodlare, ungdomsgrupper och stadsbor som gemensamt ska skapa en miljö för utveckling kring nya idéer om mark och matproduktion. Två platser i Hyllie i ett av Malmös mest expansiva områden är utvalda. På dessa kommer man under sommaren 2017 kunna ta del av kulturföreningen Triennals projektsamarbete med Malmö stad som blir en presentation av det urbana landskapet med ekologisk design, teknik, förnybar vattenförsörjning och hållbar landskapsdesign.

   Gemensamt för platserna i Hyllie är att de är föremål för stark förändring, att de ligger i ett av stadens mest expansiva områden, där jorden är som bördigast samtidigt som staden växer. Kulturföreningen Triennal får genom projektet en unik möjlighet att pröva okonventionella metoder för urban stadsutveckling. Besökare kommer kunna ta del av som installationer, landart, performances och mobila kök.

  • Lilith Performance Studio: You are invited… (100 000 kr)

   Lilith Performance Studio får 100 000 kronor från Region Skåne för projektet "You are invited..." 2017 firar Lilith Performance Studio tio år. "You are invited" är ett jubileum som spänner över hela hösten. Sex konstnärer från studions 10-åriga historia bjuds in till Malmö för att göra fria tolkningar av vad en middagsbjudning kan vara. Konstnärerna jobbar utifrån samma ramar: 1 middag, 2 kvällar i rad för 100-150 personer/kväll. Publiken erbjuds något utöver det vanliga, utifrån något som de flesta kan relatera till oavsett ålder och bakgrund – en middag!

  • Lunds kammarsolisters vänner: LuKaS – Lunds Kammarsolister (30 000 kr)

   Lunds kammarsolisters vänner får 30 000 kronor från Region Skåne för projektet "LuKaS". Lunds kammarsolister är en nybildad kammarorkester i Lund, på initiativ av sju yrkesmusiker bosatta i staden. Under 2017 planeras en konsertserie om fyra produktioner, varav en för barn och en med inriktning på i Skåne verksamma tonsättare. Tanken är också att öka interaktionen med publiken genom öppna repetitioner, som ger möjlighet att uppleva den kreativa processen från idé till konsert i en professionell kammarensemble.

  • Lunds kommun: Litteralund på väg (33 000 kr)

   Lunds kommun får 33 000 kronor från Region Skåne för projektet "Litteralund på väg". Fler skånska kommuner kommer kunna ta del av det skolprogram som festivalen Litteralund erbjuder.

   Lunds kommun får bidrag för att bygga upp en turnéorganisation och sprida innehållet i festivalens skolprogram till kommuner i Skåne. Genom att flera kommuner delar på kostnader ska fler skolor runt om i Skåne kunna få besök också av långväga svenska och internationella författare. Man vill också genom projektet höja kompetensen runt författarbesök på skolor. Ambitionen är att på sikt få ett självfinansierat koncept där många kommuner delar på f��rfattarnas resor och boende.

  • Malin Andersson Film: Projekt Blodssystrar (200 000 kr)

   Malin Andersson Film får 200 000 kronor från Region Skåne för projektet "Blodsystrar". Blodssystrar är en skånsk dokumentärfilm som lyfter identitet, systerskap, flykt och det trauma som många flyktingar är drabbade av men också läkandets kraft. Projektet Blodssystrar får bidrag för att genom filmen diskutera svåra frågor med underrepresenterade grupper i hela Skåne. Regissören håller i workshopar med Kvinnorättsförbundet, ABF Skåne, Fryshyset, FN-föreningens upparbetade målgrupper 2017 i kommuner runt om i Skåne.

  • Malmö Dockteater: ”0,10” (250 000 kr)

   Malmö Dockteater får 250 000 kronor från Region Skåne för projektet "0,10". Med inspiration från Kazimir Malevitjs tavla "Svart kvadrat på vitt" vill Malmö Dockteater formmässigt utforska objektteater och totalteater utan ett direkt narrativ, en uppvisning av bilder och form utan karaktärer samt det som uppstår i mötet mellan bild- och scenkonst.

   Projektet görs i samarbete med Orionteatern i Stockholm och studenter från Malmö Högskola K3. Föreställningen ska turnera i Skåne genom samarbete med Riksteatern Skåne, konstinstitutioner samt konst- och musikföreningar.

  • Mediaverkstaden Skåne: Julbokmarknad 2016 (30 000 kr)

   Region Skåne ger Mediaverkstaden Skåne 30 000 kronor för projektet Julbokmarknad 2016. Mediaverkstaden ska arrangera en julbokmarknad med medverkande från Skånes 20-30 småförlag. Dessa spelar en mycket stor roll för den litterära infrastrukturen och här finns en möjlighet till synliggörande och marknadsföring som efterfrågas av flera aktörer.

   Projektet är en punktinsats som utnyttjar en befintlig plats och en aktuell social situation och innebär att små förlag på ett enkelt sätt kan bli mera kända och komma i kontakt med en oförutsägbar men möjlig målgrupp som annars skulle vara svår att nå.

  • Mediaverkstaden Skåne: Swedish Artist´s Book Fair (80 000 kr)

   Mediaverkstaden Skåne får 80 000 kronor från Region Skåne till ett projekt som avser förundersökning, konceptutveckling och pilotgenomförande av "Swedish Artist´s Book Fair" i mars 2018. Detta kommer att bli Sveriges första internationella mässa för artists books - en konstgenre som lockar allt fler utövare. Mässans deltagare är såväl nationella som internationella konstnärer, förlag, bokhandlare och organisationer. Mässan ska pågå i tre dagar och vara öppen även för en intresserad allmänhet. Projektet syftar till att visa på och skapa en medvetenhet om boken som ett primärt medium i konstnärlig praktik.

  • MINT/Nordisk Barn Media Festival: Nordic Kids Media Festival (150 000 kr)

   Region Skåne ger 150 000 kronor till MINT/ Nordisk Barn Media Festival för Nordic Kids Media Festival. NKMF är en nordisk och internationell mötesplats för verksamma inom rörlig bild för barn och unga. Festivalen pågår under tre dagar i september 2017 och samlar producenter inom tv, radio, spel och webb. Festivalen är samproducerad med SVT, YLE, DR, UR och SR. Seminarier, workshops och andra aktiviteter inom kunskaps- och erfarenhetsutbyte kommer att äga rum i Malmö.

  • Miscellaneous AB: Figuren (150 000 kr)

   Region Skåne ger 150 000 kronor till Miscellaneous AB för produktionen av en 45 minuter lång dansföreställning för fem scenkonstnärer som granskar dagens skönhetsideal baserat på samtal och intervjuer med 14-18 åriga flickor. Intervjuerna genomförs av en socionom. Manus, som baserar sig på intervjutranskriptioner, kommer att styra skapandet av det koreografiska materialet vilket i sin tur kommer att prövas på en referensgrupp ur målgruppen. Samarbete med United Sisters/Fryshuset Malmö.

  • PotatoPotato: I´m her(e) (170 000 kr)

   Region Skåne ger 170 000 kronor till PotatoPotato som ska skapa en familjeföreställning, en monolog om hur tjejer idag beskriver och gestaltar sig själva på sociala medier och i videodagböcker. Detta görs relaterat till litteraturhistoriens beskrivning av kvinnorum. Researcharbete utifrån och med målgruppen kommer att äga rum i form av referensgrupper från exempelvis gymnasieskola samt olika tjejföreningar. En videokonstnär ska med olika tekniker skapa en virtuell och fördjupad komplex fiktionsvärld. Föreställningen är planerad att spelas i Malmö, Skåne och ute i landet.

  • Sardine Sauvage: Jag behöver ömsa skinn ibland (115 000 kr)

   Region Skåne ger 115 000 kronor till Sardine Sauvage för projektet "Jag behöver ömsa skinn ibland". Detta är ett projekt som består av fem olika typer av kortare soloverk som kan visas i olika konstellationer tillsammans eller separat. Vertikal dans med olika tekniska och tematiska förutsättningar, motion design och ett möte en-till-en med publiken utan möjlighet till ögonkontakt finns bland de tekniker och förutsättningar som förekommer i verken. Vissa av verken är riktade till barn i olika åldersgrupper. Utgångspunkten är att verken ska kunna visas i det offentliga rummet men även i teatermiljö. Verken visas i Malmö och Helsingborg och går på turné i Skåne samt nationellt och internationellt.

  • Share Music: Share Music i Skåne 2.0 (250 000 kr)

   Region Skåne ger Share Music 250 000 kronor för projektet "Share Music i Skåne 2.0". Organisationen Share Music vill fortsätta etablera sin verksamhet i Skåne. Man vill bland annat rekrytera nya workshopledare, arrangera workshopdagar i samverkan med kommuner, sprida kunskap och intensifiera samarbetet med Skånes Dansteater. Share Music arbetar för att vidga scenkonsten genom att låta konstutövare med olika förutsättningar dela scen på lika villkor. Visionen är att alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla.

  • Skånes Hemslöjdsförbund: Väva spis - intryck och uttryck från Hemslöjdens samlingar (200 000 kr)

   Skånes Hemslöjdsförbund får 200 000 kronor från Region Skåne till ett samarbetsprojekt med Fine Little Day, där formgivare och slöjdare/småskaliga tillverkare tar fram unika föremål och försäljningsprodukter med inspiration från Hemslöjdens samlingar.

   Projektet redovisas i utställningsform i bland annat Landskrona och Kristianstad, och på ett seminarium i anslutning till "Utvalt i Skåne". Skånes Hemslöjdsförbund vill genom projektet nå främst yngre, som är verksamma inom eller har intresse för slöjd, konsthantverk och form.
   I Hemslöjdens samlingar finns många exempel på fruktbara samarbeten mellan Hemslöjden och textilformgivare vid 1900-talets mitt. I projektet sammanförs formgivare med slöjdare/andra småskaliga tillverkare för att utforska förutsättningarna och prova samarbetsmodeller för produktutveckling och produktion idag. De olika kompetenserna kan sporra varandra till förnyelse och utveckling, både i produktionen och för den enskilda individen. Utgångspunkt för utvecklingsarbetet är produktidéer av Elisabeth Dunker, formgivare, fotograf och bloggare för Fine Little Day och illustratören Henning Trollbäck från ett tidigare samarbete.

  • Skånska Operan: Madame Butterfly – turné i Skåne (200 000 kr)

   Region Skåne ger Skånska Operan 200 000 kronor för projektet "Madame Butterfly". Skånska Operan ska sätta upp Puccinis Madame Butterfly som en kammaropera i arenaform sommaren 2017. Operan kan betraktas både som en tragisk kärlekshistoria och en kritisk betraktelse över världen, och Skånska Operan vill med sin uppsättning lyfta fram alla människors lika värde och inneboende möjligheter och drömmar. Kammarversionen av operan omarrangeras för violin, cello, klarinett, piano och kontrabas och kommer att gå på turné i hela Skåne samt till Kalmar och Köpenhamn.

  • Smockadoll: projektet Fristad utan fördom (100 000 kr)

   Fristadsförfattaren Jude Dibia med samtalsparten Kristian Carlsson planerar skolbesök i högstadie-/gymnasieskolor runt om i Skåne på orter utanför storstadsområdet. Genom författarens besök vill man skapa medvetenhet om kulturens kraft och orsaken till att kulturutövare tvingas i exil samt väcka debatt både om sexuellt likaberättigande och fördomarna bakom afrofobi.

  • Sommarteater på Krapperup: Tolvskillingsoperan (250 000 kr)

   Region Skåne ger Sommarteater på Krapperup 250 000 kronor för projektet "Tolvskillingsoperan". Sommarteatern på Krapperup ska sätta upp Tolvskillingsoperan av Brecht och Weill i Höganäs och Landskrona. Det är en platsspecifik vandringsteater som spelas i nerlagda ruffiga industrilokaler på båda orterna. Uppsättningen är förlagd till 30-talet med anspelningar på nutid. Ensemblen består av både professionella och amatörer med bland annat Marika Lagercrantz. Projektet bygger på bred lokal förankring och görs i samverkan med Helsingborgs Stadsteater.

  • SpectScenkonst, Lund: Som man bäddar (150 000 kr)

   SpectScenkonst får 150 000 kronor från Region Skåne för projektet "Som man bäddar får man ligga". Teaterproduktionen bygger på metoden improvisationsteater och manus skapas i en kollektiv process inom ensemblen. Berättelsen handlar om en medelålders kvinna från svensk medelklass som faller genom samhällets skyddsnät och ensam kämpar för sin överlevnad. Vad händer med en människa när livet plötsligt rämnar? Produktionen erbjuds för turné i Skåne.

  • Studieförbundet Bilda Sydväst: Kulturkompis Skåne – Make friends through culture (50 000 kr)

   Bilda får från Region Skåne 50 000 kronor för att genomföra ett projekt som syftar till att göra kulturlivet i Skåne tillgängligt för nyanlända. Kulturlivet ger nyanlända och svenskar möjlighet att uppleva kulturarrangemang tillsammans, gå på bio, konserter eller museibesök. Det skapas möjlighet för samtal och möjlighet att inleda relationer. Projektet kommer att starta i Malmö, Lund och Simrishamn.

  • Södra Communityteatern: En treårsplan för Communityteater i Skåne (250 000 kr)

   Södra Communityteatern arbetar i första hand med underrepresenterade målgrupper och vill genom verktyg hämtade från communityteatern öka representationen av dessa gruppers egna berättelser samt närvaro på scen och i salong. Region Skåne ger 250 000 kronor till verksamheten som bland annat består av att producera stora bygdespel och mindre föreställningar med amatörer och professionella, teaterskola, ledarutbildning, communitycamera, seminarier, språkskola och debattarrangemang.

  • Teater mutation: Konvergens (125 000 kr)

   Region Skåne ger teater mutation 125 000 kronor för projektet "Konvergens". Utifrån tematiken förflyttning och möten vill Teater mutation skapa ett sceniskt hörspel, ett kammarspel där text och musik ska krocka såväl fysiskt som tematiskt. Konvergens är ett ljudverk med aktuellt samhällstema som skrivs för två skådespelare samt en sopran och en elektroakustisk musiker. Projektet är tvärkonstnärlig och ställer frågor om det normativa. Föreställningen spelas i Skåne och Stockholm.

  • Without Walls: The Political Body (100 000 kr)

   Region Skåne ger Without Walls 100 000 kronor för projektet "The Political Body". Koreograf Emma Ribbing kommer att göra en produktion för förskolebarn som hon liknar med en "audiovisuell beat-boxing-dans" som ger barnen en möjlighet att vara delaktiga. Föreställingen ska vara lätt att spela i olika rum för att kunna turnera. Hon vill tydliggöra de hierarkier som finns i samhället där verbala individer har en högre status och där det fysiska uttrycket inte uppmärksammas i lika hög grad. I projektet ingår utbyte med musiker i Senegal och ett pedagogiskt koncept.

  • Woodpecker Projects: The Encouter of Bodies (245 000 kr)

   Region Skåne ger Woodpecker Projects i Malmö 245 000 kronor för projektet "The Encouter of Bodies". The Encounter of Bodies är en internationell konstutställning som är curerad av Woodpecker Projects och som visas på Ystads konstmuseum hösten 2017. Fjorton konstnärer utgår i sina verk från temat makt - kopplat till kropp, genus, klass och språk.

 • Utvecklingsbidrag våren 2016
  • Banditsagor: Snövit och de sju sjuksköterskorna (225 000 kr)

   Teatergruppen Banditsagor får bidrag för att producera barnföreställningen "Snövit och de sju sjuksköterskorna". Pjäsen är en nytolkning av folksagan om Snövit och de sju dvärgarna. Utifrån aktuella problem tematiserar teatergruppen det enskilda barnets förmåga till handling, betydelsen av samarbete och kollektivets roll. Föreställningen planeras spela 10 gånger i Malmö och därefter cirka 20 gånger på skolor och bibliotek i Skåne.
   Banditsagor är en turnerande fri teatergrupp med bas i Malmö som främst ger föreställningar på förskolor, skolor och bibliotek runt om i Skåne.

  • Bromölla kommun/Ifö Center – Scanisaurus 2.021 – ett levande kulturarv att bevara, använda och utveckla (400 000 kr)

   Bromölla kommun/Ifö Center får bidrag för att restaurera och vidareutveckla "Scanisaurus" – ett nationellt kulturarv som också är Europas största stengodsfontän. Projektet syftar till att ta tillvara en kulturhistoriskt unik tillgång och samtidigt utveckla ett centrum och en mötesplats för långvarigt samarbete mellan professionella konstnärer, hantverkare, tekniker, volontärer - både Bromöllabor och nyanlända.

   Gunnar Nylund, konstnären bakom stengodsfontänen var en av landets främsta keramiker. "Scanisaurus" är hans paradverk och samtidigt kronan på en epok inom svensk keramikhistoria. Verket kom till i ett sammanhang mellan konstnären och en stark tillverkningsindustri med högklassigt hantverkskunnande – som mest var mer än 60 personer engagerade i arbetet. Iföverken har sedan 1800-talet arbetat med keramik och är idag fortfarande i full drift med produktion bland annat av sanitetsporslin och specialkeramik.

   Sedan 2014 har ett konstnärsdrivet kulturprojekt öppnat delar av Iföverken för kulturverksamhet och turism. IFÖ Center är både ett kulturhus med kursverksamhet, utställningar och visningar samt ett utomhusgalleri i världsklass. Centret drivs av en konstnärsledd förening som förfogar över delar av fabrikens lokaler där det idag finns kollektivverkstäder och en av Skånes största utställningshallar. Genom projektet kan Bromölla både rädda ett kulturarv och vidareutveckla ett centrum för konstnärer, hantverkare och för besökare.

  • Deep Imprint: Sounds of Exile (60 000 kr)

   Produktionsbolaget Deep Print med bas i Malmö får bidrag för turné av projektet "Sounds of Exile" som är ett film- och musikevenemang på temat invandring och musik. Turnén blir i Skåne under 2016, med både skol- och kvällsföreställningar. Syftet med projektet är att synliggöra integrationens positiva effekter i Malmö och Sverige och samtidigt lyfta fram musik från hela världen. Varje evenemang inleds med musikdokumentären "Sounds of Exile/Berättelser från Malmö", följt av ett samtal och en livekonsert med filmens medverkande artister med band.

  • Doc Lounge - Doc Lounge Live 2016-2018 (300 000 kr)

   Doc Lounge får bidrag för att utveckla sitt arbete med filmvisningar kombinerade med publikarbete och kulturaktiviteter till fler kommuner i Skåne. Projektet Doc Lounge Live syftar till att fler människor främst i de mindre kommunerna i Skåne ska få större tillgång till ett utbud av internationella dokumentärfilmer.

   Doc Lounge är en nordisk organisation med huvudkontor i Malmö och verksamhet på 19 orter i fyra länder. Utvecklingen av Doc Lounge under de snart 10 åren har också lett till ett stort kontaktnät i filmbranschen både nationellt och internationellt.

   I Skåne finns en kontinuerlig visningsverksamhet i Malmö, Lund och Helsingborg. Därutöver har man också samarbetat med kommuner som Lomma, Höganäs, Svalöv, Landskrona och Skurup.
   Projektet "Doc Lounge Live 2016-2018" är treårigt och bidraget avser projektets första år då fler kommuner ska bli involverade i filmvisning av ett kvalitativt internationellt utbud i samarrangemang med andra kulturaktiviteter. Projektet innebär också att man tar hänsyn till de lokala förutsättningarna och ger stöd för lokalt arrangörskap och publikarbete i kommunerna.

  • Gylleboverket Folkets Bio: Film som mötesplats (120 000 kr)

   Föreningen Gylleboverket Folkets bio i Östra Vemmerlöv, Österlen får bidrag för projektet Film som mötesplats med tre tematiska event; "Transform" som handlar om hållbar utveckling, "Gylleboverket Independent - det fria uttrycket" - filmer som genom tiderna orsakat debatt samt "Hej, vad heter du? Hello, what´s your name?", som fokuserar på integrationsfrågor och som blir en filmfest för familjer med barn och unga, svenskar, nysvenskar och nyanlända.

   Gylleboverket är ett nätverk av samtidskonstnärer som har sin bas på ett före detta sågverk och byggåtervinning i Östra Vemmerlöv på Österlen. Platsen består av två 300m2 stora hangarer, den ena hangaren rymmer en filmstudio och den andra är ett projektrum för scenisk konst och installationer. Gylleboverket är både en arbetsplats för medlemmarnas kollektiva och individuella konstnärskap, men även en plats för utåtriktad offentlig verksamhet.

  • Helsingborg Arena och scen/Helsingborgs Stadsteater: Väsen – digitalisering och eget skapande i det transmediala scenkonstprojektet Lilla Robinson (150 000 kr)

   Helsingborgs Stadsteater får bidrag för att utveckla en app i två versioner som består av ett sjökort över området kring teatern. Projektet är kopplat till teaterns uppsättning Robinson, i regi av Sara Cronberg med avsikt att skapa en transmedial scenkonstupplevelse utöver själva teaterföreställningen.

  • KKV Grafik Malmö: Nu är det dags att ta språnget! Del 2 av Höja blicken (165 000 kr)

   KKV Grafik får bidrag från Region Skåne. KKV Grafik stärker därmed sina internationella relationer genom två nya residens och tar nu emot konstnärer från USA genom Womens Studio Workshop i New York och Japan genom Nagoya university of Arts. Samarbetet med Künstlerhaus Lukas i Tyskland fördjupas och gränsöverskridande samarbeten mellan KKV Grafik och KKV Monumental förstärks genom såväl det praktiskt konstnärliga arbetet som Artist talk. Verkstaden stärker på så sätt medlemmarnas möjlighet till konstnärlig utveckling och internationella kontakter.

  • Kulturen, Lund – Flyktingdokumentation (690 000 kr)

   Malmö Museer, Regionmuseet Kristianstad, Kulturen i Lund och Lunds universitet har i ett samarbetsprojekt dokumenterat och samlat material sedan hösten 2015 om människor på flykt som via Skåne söker sig till Sverige. Syftet med dokumentationen är att museerna i framtiden ska kunna ge en bild av skeendet - varför människor tvingades att fly från sina hemländer, vilka upplevelser de haft på vägen och hur de upplevde att komma till Sverige.

   Genom Region Skånes bidrag kan de tre regionala museerna fördjupa och kvalitetssäkra dokumentationen av flyktingars upplevelser, myndigheternas arbete och frivilligas insatser samt följa människorna vidare genom integrationsprocesser eller avslag och utvisning. Dokumentationsmaterialet kan användas i utställningar, publikationer och filmer samt som forskningsmaterial. Drygt 160 000 människor på flykt sökte sig till Sverige under 2015.

  • Landskrona stad, kulturnämnden – Landskrona Foto (350 000 kr)

   Landskrona stad får bidrag för att skapa ett centrum för fotografi på nordisk nivå med inriktning på kunskapscenter för forskning kring den fotografiska bilden, svenskt fotomuseum, bevarandefrågor samt fotofestival.

   Bidraget ger stöd till fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för det långsiktiga projektet Landskrona Foto. Målet är att etablera ett center med utbildning, forskning, fotohistorisk utställning, en internationell fotofestival samt olika aktiviteter inom samtida fotografi.

   Genom att medvetet arbeta i nära dialog med kommunens egna kulturskapare kunde Landskrona 2013 introducera en helt ny kulturhändelse, Landskrona Fotofestival. Festivalen som har ett kvalitativt, internationellt och angeläget innehåll återkommer årligen och har fått stort genomslag. Festivalen är en del i Landskronas långsiktiga satsning på att skapa ett centrum och en mötesplats för fotografer och fotografiskt intresserade från Öresundsregionen och Europa.

  • Litteraturhus Lund: Novellfest 2016 (70 000 kr)

   Föreningen Litteraturhus Lund får bidrag för att arrangera Novellfest 2016. Publiken får under en helg i september möjlighet att lyssna till noveller från både regionalt förankrade och nordiska författare samt studenter från Författarutbildningen vid Lunds universitet. Med författaruppläsning av kortare texter sätts själva den litterära texten i centrum. Nytt för året är samarbetet med Lunds gymnasieskolor i syfte att sprida intresset för litteratur och läsning till nya och yngre läsare.

  • Ljudlek: Shell-phones (44 000 kr)

   Föreningen Ljudlek i Malmö får bidrag för projektet Shell-Phones. Ljudkonstnären James Brewster ska bygga en interaktiv ljudinstallation där ljud både hörs igenom och skapas med hjälp av snäckskal. Installationen ska ställas ut på ett galleri i Folkets Park i Malmö sommaren 2016, men får även en fortsättning i form av en ljudresa till en ö söder om Malmö, där installationen används för att öppna sinnena till öns naturliga ljudmiljö. Syftet med projektet är bland annat att visa hur ljudkonsten kan vara en lekfull, experimentell och intuitiv upplevelse.

  • Malmö Dockteater: Skvalpet (250 000 kr)

   Malmö Dockteater får bidrag för att producera en dokumentär dockteater för vuxna som heter Skvalpet. Föreställningen och titeln utgår från ett uttalande, gjort av en före detta generaldirektör för Arbetsförmedlingen, om människor som inte passar in på arbetsmarknaden. Scenografin utgörs av en mekanisk dockskåpsvärld, självspelande dockor och dockor gjorda av skumgummi.

  • Manegen – centrum för cirkus, varieté och gatuperformance: Daglig träning i Malmö (200 000 kr)

   Organisationen Manegen får bidrag för att i samarbete med Karavan i Malmö fortsatt arrangera och utveckla daglig träning för professionella utövare av cirkus, varieté och gatuperformance. Även fortbildande workshops för målgruppen kommer att anordnas. Perioden som bidraget avser löper från april 2016 till april 2017.

  • Operaimprovisatörerna: Gravity of Life (40 000 kr)

   Operaimprovisatörerna får bidrag för att med "Gravity of Life" skapa en fullskalig improviserad opera, tillsammans med flera svenska körer och orkestrar i Skåne och Stockholmsregionen. Projektet innefattar körworkshops, publiksamtal och föreställningar och planeras äga rum under perioden 2016-2017. Målet är att tillsammans med körer och orkestrar utveckla och sprida nya metoder för operaskapande, genom scenisk, berättande, rörelse- och musikalisk improvisation.

  • Ozma Speldesign: Den Tysta Staden (100 000 kr)

   Spelföretaget Ozma Speldesign får bidrag för projektet "Den Tysta Staden". Projektet syftar till att bjuda in allmänheten till samtal kring hur man kan använda spel för att arbeta med svåra frågeställningar i samhället och samtidigt hur man omvandlar frågor och svar till en konstnärlig process i manusutvecklingen av spelet "Den tysta staden". Projektet genomförs i samarbete med Malmö stadsbibliotek, Dunkers kulturhus och Malmö högskola

  • Regionmuseet Kristianstad - Metodutveckling pedagogik (500 000 kr)

   Regionmuseet Kristianstad får bidrag för att inom ramen för ett samarbetsprojekt undersöka och utveckla de museipedagogiska metoder som idag används på ett stort antal skånska kulturinstitutioner. Inventeringen, observationer och intervjuer kommer att göras på plats av forskare från Malmö högskola som tidigare har gjort en förstudie inför projektet.

   Genom projektet stärker dialogen och samarbetet mellan kulturinstitutionerna, skolan och forskningen, vars forskningsmetoder kan höja kunskapen och kompetensen inom museipedagogiken.

   Resultaten i form av förbättrade kulturpedagogiska arbetsmetoder kommer – barn och unga – tillgodo, både på regional och nationell nivå.

   Tolv kulturinstitutioner omfattas av projektet. Det är Landskrona museum, Trelleborgs museum, Klostret i Ystad, Ystads konstmuseum, Malmö Museer, Fredriksdals museer och trädgårdar, Wanås Konst, Glimmingehus borg, Uppåkra Arkeologiska Center, Kulturen i Lund, Regionmuseet Kristianstad och Skoletjenesten Öresund.

  • Robinson Sound: The Silent Witch (50 000 kr)

   I sökandet efter nya uttrycks- och distributionsformer vill Robinson Sound utveckla en plattform för digital publicering, som kombinerar litteratur, musik, animation och bild på nya interaktiva sätt. I seriesagan "The Silent Witch" kombineras traditionellt berättande och teman från äventyrs-/fantasygenren, för att lyfta ett tidlöst budskap. Projektet vill skapa ett nätverk av organisationer och frilansande kulturarbetare i Skåne med sikte på den internationella digitala mediemarknaden.

  • Skanör-Falsterbo församling: Festival of Sacred Arts (175 000 kr)

   Skanör-Falsterbo församling får bidrag för projektet "Festival of Sacred Arts" som syftar till att skapa en återkommande festival med sakral konst som profil, en internationell mötesplats där begreppet om vad som är heligt i olika konstnärliga uttryck, och i naturen, utforskas och diskuteras. Festivalen ska genomföras i Skanör-Falsterbo i augusti 2016 med inbjudna professionella musiker från USA samt regionala och lokala utövare. Festivalen innehåller bland annat ett tiotal kyrkokonserter, två större utomhusevenemang samt en körworkshop.

  • Skillinge Teater – Dissekering av ett snöfall av Sara Stridsberg (320 000 kr)

   Skillinge Teater producerar årligen en större föreställning med premiär på midsommarafton som både når bosatta i området och besökare från andra delar av Skåne. Teatern väljer ofta, till skillnad från andra sommarscener, att sätta upp mer allvarsam dramatik, något som uppskattas av publiken.

   Skillinge Teater får bidrag för att i sommar producera föreställningen "Dissekering av ett snöfall" av Sara Stridsberg. Föreställningen är ett samarbete med den franska scenkonstgruppen "Colletif Masque". Berättelsen utgår från drottning Kristinas liv och undersöker kvinnlig makt i förhållande till förväntningar som ställs på män och kvinnor. Föreställningen kommer att spelas 25 gånger på hemmascenen i Skillinge innan den går på turné till Frankrike.

  • Skånes konstförening: Det Postapokalyptiska Hantverkskollektivet Babels Rehab (200 000 kr)

   Hur skulle vi konstruera världen om vi fick chansen att börja om? Den frågan ställer sig Skånes konstförening i projektet "Det Postapokalyptiska Hantverkskollektivet Babels Rehab". Skånes Konstförening får bidrag för ett 1-årigt workshop-projekt som vänder sig primärt till barn och unga. Workshoparna bygger på praktiskt arbete med exempelvis lera, trä, teckning, plast och skrot och tillverkning av vattenledningssystem eller kanske leksaker och magiska objekt som deltagarna tycker att det behövs i den nya världen.

  • Stiftelsen Wanås Utställningar: Step up – Wanås Konst a permanent home for performing arts (225 000 kr)

   Wanås Konst i Östra Göinge kommun får bidrag för att utvidga sin verksamhet till att omfatta scenkonst och live art-området. Projektet innefattar bland annat att skapa en ny tjänst "associated curator dans", skapa ett dansprogram och undersöka förutsättningarna för dans på Wanås. Dans kommer även att bli en permanent del av det pedagogiska utbudet.

   Sedan 1987 visar Wanås Konst internationell samtidskonst med inriktning på platsspecifika installationer. Varje år bjuds nordiska och internationella konstnärer in för att skapa konst i Parken. Idag finns i parken över 50 permanenta verk och varje år deltar närmare 6000 barn i den pedagogiska verksamheten baserad på konsten.

  • Svalövs kommun Allmänkultur: Sound of Svalöv (100 000 kr)

   Svalövs kommun får bidrag för att tillsammans med Fridhems folkhögskola genomföra ett konstnärligt integrationsprojekt, "Sound of Svalöv". Projektet innebär att unga vuxna i Svalöv ska berätta sin historia och ljuden blir vägen till den gemensamma berättelsen. Ungdomarna kommer att arbeta med den konstnärliga processen tillsammans i grupp under en termin. Projektet är ett pilotprojekt.

  • Teater Insite: Mörkrets Hjärta – det yttre ljuset (200 000 kr)

   Teatergruppen Teater Insite i Malmö får bidrag för att skapa en platsspecifik vandringsföreställning, en dystopisk framtidsskildring med science fiction som estetisk form. Den nyskrivna pjäsen med nykomponerad musik tar avstamp i romanklassikern "Mörkrets hjärta" av Joseph Conrad, men pjäsen vänder på maktförhållandet så att mänskligheten hamnar i underläge i förhållande till utomjordingarna. Föreställningen är förlagd till de gamla lokstallarna i Kirseberg i Malmö.

  • Tusen Serier: AltCom 2016 (75 000 kr)

   Föreningen Tusen Serier får bidrag för festivalen AltCom 2016. Festivalen AltCom som vill lyfta den internationella alternativseriekulturen anordnas för fjärde gången, och i år av föreningen Tusen Serier i Malmö. Under fyra dagar, 28-31 juli kommer man att på temat arbete/arbetsliv visa utställningar och hålla workshops, seminarier och en seriemässa i Malmö Folkets park. Föreningen Tusen Serier arbetar för att öppna seriekulturen med mer internationell inriktning.

  • Tycho Brahe-museet, Landskrona stad – Tycho on screen – ökad tillgänglighet och förståelse för barn (270 000 kr)

   Barnfamiljer och elever i grundskolan, särskilt barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kommer lättare kunna leva sig in och förstå hur människor levde under Tycho Brahes tid. Landskrona Museum får ett bidrag för att genom digital teknik och genom att utveckla olika inlärningsmetoder göra den nya basutställningen på Tycho Brahemuseet på Ven mer tillgänglig. Barnen tillsammans med vuxna får uppleva kulturarvet utifrån sina rörelser, sin känsel, hörsel och syn. Våren 2017 planeras den nya basutställningen öppna.

  • Vy Film AB: Robert Mckee – STORY Seminar, Malmö Live 25-27 november (50 000 kr)

   Produktionsbolaget Vy Film får bidrag för delfinansiering av projektet "Story Seminar" med Robert Mckee, amerikansk guru inom manusutveckling som kommer till Malmö i november. Hans seminarium "Story Seminar" är en intensiv kompetensutveckling under tre dagar och vänder sig till manusförfattare i Sverige och Norden som arbetar med berättande inom bland annat rörlig bild: film, digitala spel och transmedia. Seminariet ger deltagarna möjlighet att ta del av Robert Mckee's tankar och metoder om berättande, skrivande och skapandet av historier.

   Studenter inom film och rörlig bild i Öresundsregionen kommer att bjudas in till seminariet. Projektet vill lansera en modell för hur man kan få internationell spetskompetens till Skåne och skapa branschmötesplatser kring utveckling av film och rörlig bild.

  • Ystads Teater: W – The Truth Beyond (200 000 kr)

   Ystads Teater får bidrag för det svensk-tyska samarbetsprojektet "W – The Truth Beyond" som syftar till att producera en nyskriven deckaropera om kommissarien Kurt Wallander. Den planeras ta vid där Henning Mankells romanserie slutar. Det blir en opera om åldrande och demens samtidigt som ett gammalt mordfall väntar på sin lösning. Musiken är skriven av tonsättaren Fredrik Sixten och librettot av dramatikern Klas Abrahamsson. Efter urpremiären i Übingen i Tyskland spelas sju föreställningar i Ystad i augusti 2016.

Bidrag till biblioteksutveckling

 • Biblioteksutveckling, kunskapsdelning 2018
  • Båstads bibliotek, Biblioterapeutisk läsande och skrivande (34 100 kr)

   Båstads bibliotek får 34 100 kronor för att arrangera en studiecirkel för biblioteksanställda inom Familjen Helsingborg. Studiecirkeln är ett sätt att dela med sig från en utbildning i biblioterapi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola som personal från Båstad bibliotek kunde delta i tack vare experimentspårsbidrag från Region Skåne.

   Genom utbildningen "biblioterapeutisk läsande och skrivande" erbjöds deltagarna upplevelsen av ett fördjupat förhållningssätt till litteraturen och en utveckling av sitt sätt att tänka kring skönlitteratur. Studiecirkel erbjuder även möjlighet att bygga upp ett nätverk inom Familjen Helsingborg kring att arbeta med skönlitteratur för vuxna.

  • Malmö Stadsbibliotek, KRUT:s metodbok (50 000 kr)

   Malmö Stadsbibliotek får 50 000 kronor för att kunna trycka metodhandboken KRUT och genomföra kunskapsdelning i form av "invigningen" för mötesplatsen KRUT.

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2018
  • Östra Göinge kommun: Läsfrämjande (50 000 kr)

   Östra Göinge kommun får 50 000 kronor för att undersöka hur man kan använda digitala verktyg inom sitt läsfrämjande arbete med och för barn och unga. I samarbete med skolan uppmuntras barn att skapa sina egna boktips som senare lagras med en QR kod. Barn och unga stimuleras till läsning och får nya digitala verktyg för att göra sitt eget bokbestånd tillgängligt i biblioteksrummet.

  • Svedala kommun: Svedalarummet (250 000 kr)

   Svedala kommun får 250 000 kronor till projektet Svedalarummet som ska utveckla och förnya lokalsamlingen för att på ett bättre sätt göra innehållet mer tillgängligt och relevant för invånare i alla åldrar i kommunen. Detta ska ske genom bred samverkan med aktörer i lokalsamhället såsom kommunarkiv, hembygdsföreningar, skolan med mera. En museipedagog ska anställas för att driva projektet i samverkan med andra professioner.

 • Biblioteksutveckling, kompetensutveckling 2018
  • Malmö universitetsbibliotek (34 000 kr)

   Malmö universitetsbibliotek får 34 000 kronor för att arrangera en dag kring länkad data med namnet "Drömmar om framtidens sökning – länkad datas möjligheter för biblioteken". Syftet med dagen är att lära sig mer om vad länkad data innebär för biblioteken och dess användare.

   Dagen ska innehålla framtidsspaning med inspirerande föreläsare som till exempel:
   David Haskyia, Riksantikvarieämbetet
   Maria Gustafsson Friberger, forskare i datavetenskap som har skrivit om den semantiska webben
   Martin Persson, Lunds universitetsbibliotek som med utgångspunkt från LIBRIS XL ställer frågan vad innebär det att kataloginnehållet har öppen länkad data?
   Moderator är Malmö universitets bibliotekschef Sara Kjellberg.

  • Landskrona bibliotek (32 000 kr)

   Landskrona bibliotek får 32 000 kronor för att arrangera en dag med det preliminära namnet "En dag för bibliotek i Skåne som verkar i socialt belastade områden: utmaningar och lösningar". De ska bjuda in lokala föreläsare från LAB, Rosengårdsbiblioteket, Landskrona stadsbibliotek, IDEA Drottninghög med flera. Bjarne Stenqvist ska också bjudas in som senast skrivit "Kliv fram! Bibliotek, segregation och integration" till nationell biblioteksstrategi. Det ska finnas möjlighet till nätverkande, diskussioner och workshops.

  • Malmö Stadsbibliotek, Deweydagen (30 000 kr)

   Malmö Stadsbibliotek får 30 000 kronor för att arrangera Deweydagen under hösten 2018 för bibliotekspersonal i Skåne. Malmö stadsbibliotek tillhör de första bibliotek i Skåne som har bytt sitt klassifikationssystem till Dewey. På Deweydagen kommer de att berätta om processen dit, vad de har gjort, vilka konsekvenser det fick och hur de har arbetat. Kungliga bibliotek, BTJ, Adlibris och ABM i Lund medverkar under dagen.

   Dewey är ett klassifikationssystem för att sortera böcker inom olika ämnesområden på bibliotek. Ett klassifikationssystem som i första hand används av universitets- och forskningsbibliotek. Så småningom ska alla svenska bibliotek använda systemet, oavsett vilket bibliotek du besöker ska det vara lätt att hitta och fungera på samma sätt.

  • Malmö Stadsbibliotek, Paraply för demokrati (85 550 kr)

   Malmö Stadsbibliotek får 85 550 kronor för att under hösten 2018 organisera tre kompetensutvecklingsinsatser inom området demokrati och fri åsiktsbildning för bibliotekspersonal i Skåne. Temana är HBTQ, begreppet demokrati och medie- och informationskunnighet (MIK).

 • Biblioteksutveckling, experimentspår 2018
  • Klippans bibliotek, Bokcirkel med SFI (25 500 kr)

   Klippans bibliotek får 25 500 kronor till projektet "Bokcirkel med SFI". Projektet ska ge nyanlända i Klippan en bra ingång i svenska språket och göra biblioteket till en självklar del i deras lärande. Under våren 2019 ska ett kombinerat språkcafe och bokcirkel hållas en gång i veckan för SFI­utbildningens nivå 1 och de som tillhör de grundläggande vuxenutbildnings­grupperna. Eleverna kommer också att få ta del av ett författarbesök.

  • Landskrona stadsbibliotek, Utveckla den kulturella scenen för nya möten i lokalsamhället (35 000 kr)

   Landskrona stadsbibliotek får 35 000 kronor för att tillsammans med kulturutövare, forskare, pedagoger och andra kulturinstitutioner möjliggöra en öppen, tillgänglig och dynamisk scen i Landskrona. Genom gemensamma arrangemang kring olika ämnen på olika platser under två dagar vill man verka för tillkomst av nya samarbetskonstellationer som kan leda till förnyelse och inspiration för publik såväl som kulturutövare.

  • Biblioteken i Staffanstorp, Hållbara biblioteket (35 000 kr)

   Biblioteken i Staffanstorp får 35 000 kronor för att genom projektet Hållbara biblioteket ge barn och vuxna ny kunskap, inspiration och medvetenhet när det gäller miljö och hållbarhet. Detta ska uppnås genom olika aktiviteter såsom workshop i slöjd och återbruk, föreläsningar och barnteater på biblioteken.

  • Lomma bibliotek, Lomma möter Haparanda (30 000 kr)

   Lomma bibliotek får 30 000 kronor för att genom projektet "Lomma möter Haparanda" uppmärksamma det berikande i att så många språk talas i Sverige och skapa en större medvetenhet om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället. Lomma bibliotek samarbetar med Haparanda bibliotek och kommer att bjuda in kommuninvånarna på de två orterna att diskutera språk, litteratur och erfarenheter och utforska likheter och olikheter på de två orterna.

  • Osby bibliotek, Ta makten (35 000 kr)

   Osby bibliotek får 35 000 kronor för att ta fram en vandringsutställning med unga som målgrupp med utgångspunkt från boken "Ta makten, för att det funkar". Tanken är att skapa en utställning med illustrationer, texter och interaktiva moment som ska locka till läsning och ökad kunskap kring psykisk hälsa. Projektet är ett samarbete mellan Osby bibliotek, Osby Kultur och skolbibliotek samt förlaget Olika och författaren och illustratören till boken. Utställningen skapas och ställs ut i Osby konsthall som delar lokal med biblioteket.

  • Båstads bibliotek, 2020 - Ord och människor, att skapa möten genom berättelser. (35 000 kr)

   Båstads bibliotek får 35 000 kronor för att genom berättande skapa möten mellan människor i Båstad. Två grupper där den ena enbart består av elever på gymnasiets IM­-program och den andra av personer i olika åldrar ska arbeta med skrivuppgifter om barndom, minnen och drömmar. Skrivövningarna leds av författaren Torgny Karnstedt. I slutet av projektet sammanförs grupperna för samtal om texterna.

  • Vellinge bibliotek, VR-labbet (35 000 kr)

   Vellinge bibliotek får 35 000 kronor för att kunna anställa timvikarier för att ordinarie personal, tillsammans med målgruppen, ska kunna utveckla metoder för att arbeta med nya typer av berättande genom Virtual Reality-teknik (VR).

   Vellinge bibliotek fick bidrag till en satsning på VR från Kulturrådets utlysning Stärkta bibliotek våren 2018. Målgruppen är äldre barn och ungdomar. Ett särskilt VR-rum kommer att uppföras i bibliotekets barn-och ungdomsavdelning.

  • Hässleholms bibliotek, 2020 - Hässleholms bibliotek på spåret (35 000 kr)

   Hässleholms bibliotek får 35 000 kronor för att göra en förstudie och ett underlag för en ansökan till Kulturrådets Stärkta bibliotek under 2019. Personalen vill undersöka hur nuvarande verksamhet fungerar på biblioteket och vilka aktiviteter och rumsliga aktiviteter som är önskvärda. För att få ny kunskap och inspiration kommer personalen att göra studiebesök på andra bibliotek belägna i kulturhus.

  • Båstads bibliotek, Kultur och hälsa (35 000 kr)

   Båstads bibliotek får 35 000 kronor för att med dansen i fokus lyfta det hälsofrämjande i kulturen. Biblioteket ska bjuda in deltagare från olika målgrupper till aktiviteter där dans kopplas ihop med litteratur, film och musik i workshops, samtal och föredrag. Tilltänkta samarbetspartners är ABF och lokala föreningar.

  • Skurups bibliotek, Koll på – MIK (35 000 kr)

   Skurups bibliotek får 35 000 kronor till projektet Koll på – MIK. Projektets ska öka medie- och informationskunnigheten hos invånarna i kommunen genom fortbildning av både bibliotekspersonal och allmänhet. Biblioteket ska samarbeta med det lokala föreningslivet och arrangera föreläsningar och workshops.

  • Biblioteken i Staffanstorp, LibLab (35 000 kr)

   Biblioteken i Staffanstorp får 35 000 kronor som experimentspårsbidrag för att utveckla bibliotekets arbete med områdena folkbildning, digital delaktighet och biblioteken som mötesplats och kulturarena. Fler barn, unga och vuxna ska få ökad kunskap om teknik och kunna mötas på biblioteket. Biblioteket kommer att erbjuda olika aktiviteter inom naturvetenskap och teknik under samlingsnamnet LibLab. Det kommer att ges tillfälle till att prova på naturvetenskapliga experiment och olika typer av programmering. Aktiviteterna kommer att genomföras med hjälp av en kunnig lärare.

  • Landskrona stadsbibliotek, Populärvetenskaplig bokcirkel (15 245 kr)

   Landskrona stadsbibliotek får 15 245 kronor till ett projekt som ska bredda Landskrona biblioteks läs- och litteraturfrämjande verksamhet genom att arrangera bokcirklar kring populärvetenskaplig litteratur. Titlarna väljs ut i samarbete med forskare inom humaniora och naturvetenskap.

  • Folkbiblioteken i Lund, Bibblan på Stadshallen LAB (35 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 35 000 kronor till projektet Bibblan på Stadshallen LAB. Projektet ska pröva nya former för att arbeta med bibliotekens uppdrag. I dialog med användarna kommer biblioteket att ta fram modeller för möjlig ny verksamhet. Projektet kommer att äga rum i den lokal som går under namnet Stadshallen LAB. Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund fyller lokalen med verksamhet under våren 2018 för att starta ett samtal med lundaborna om framtiden för Stadshallen. Folkbiblioteken disponerar lokalen under april månad.

  • Tomelilla kommun, Bokstart Tomelilla (35 000 kr)

   Tomelilla kommun får 35 000 kronor till ett projekt som ska ge föräldrar förutsättning att tidigt planera för barnens kontakt med litteratur och hjälpa dem förstå sin egen roll när det gäller barnens språkutveckling. Biblioteket i Tomelilla vill nå föräldrar med Bokstart redan innan barnen föds. Detta sker genom ett samarbete med barnavårdscentralen och den lokala mödravården. Projektet ska skapa en överenskommelse med barnavårdscentralen i Tomelilla där syfte, mål, roll- och ansvarsfördelning i samarbetet klargörs.

  • Hässleholms bibliotek: Här och nu – tankeväckande samtal om vår tid (27 550 kr)

   Hässleholms bibliotek får 27 550 kronor till ett projekt som ska öka förståelsen för var och ens möjligheter att påverka samhället. Biblioteket vill göra en föreläsningsserie om aktuella frågor för att stimulera engagemang och delaktighet. Föreläsningsserien med efterföljande samtal är ett samarbete mellan Vinslövs bibliotek, studieförbundet NBV och nätverket Ett Vinslöv för alla. Särskilt fokus kommer att ligga på att engagera unga och att stimulera till åldersöverskridande dialog.

 • Biblioteksutveckling, kunskapsdelning 2017
  • Eslövs bibliotek, Artikel om Kreativiteket (20 000 kr)

   Eslövs bibliotek får 20 000 kronor för att skriva en längre och en kortare reflekterande text kring deras arbete med Kreativiteket på Eslövs bibliotek. Den längre texten kan fungera som en inspiration och en guide för bibliotekarier på mindre bibliotek som vill arbeta med makerverksamhet. Den kortare artikeln skrivs för Biblioteksbladet.

   Eslövs bibliotek fick biblioteksutvecklingsbidrag 2016 för att utveckla sin satsning på bibliotekets maker space – Kreativiteket.

  • Hjärups bibliotek, Artikel om Digital Skillshare (10 000 kr)

   Hjärups bibliotek i Staffanstorps kommun får 10 000 kronor för att skriva en artikel till Biblioteksbladet om Digital Skillshare. Artikeln ska fördjupa och konkretisera frågan om hur folkbiblioteket kan bli en aktör att räkna med i en digital tid.

   Staffanstorps kommun fick biblioteksutvecklingsbidrag 2016 för att undersöka hur biblioteken kan arbeta utifrån Digital Skillshare och artikeln är den del i spridningen av projektet.

 • Biblioteksutveckling, kompetensutveckling 2017
  • Folkbiblioteken i Lund: Digitala workshops (120 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 120 000 kronor för att genomföra fyra utbildningstillfällen kring digital kompetens för bibliotekspersonal i Skåne under hösten 2017. Folkbiblioteken i Lund vill höja deras gemensamma digitala kompetens i organisationen för att vara bättre rustade och kunna möta och vägleda sina besökare. Vid fyra utbildningstillfällen bjuds aktuella föreläsare in inom en rad olika ämnen inom fältet digitala tjänster, informationskompetens och kommunikation. Varje utbildningstillfälle avslutas med en workshop eller gemensam diskussion med fokus på gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och idéer som kan tas med i den egna verksamheten. Bibliotekspersonal i Skåne bjuds in till föreläsningarna.

  • Helsingborgs bibliotek: MIK- föreläsningsserie kring Medie- och informationskompetens (61 940 kr)

   Helsingborgs bibliotek får 61 940 kronor för att genomföra en föreläsningsserie (tre tillfällen) kring medie- och informationskompetens för bibliotekspersonal i Skåne under hösten 2017. I dagens digitala och föränderliga värld behöver biblioteken ha kompetens och förmåga att problematisera det som sker på internet och dess kanaler. Hur förhåller bibliotekspersonal sig till och hur arbetar de med källkritik, filterbubblor, alternativa nyheter eller vad vet bibliotek om vad barn och ungdomar gör på nätet. Föreläsare med olika infallsvinklar kring dessa ämnen har bjudits in och efter föreläsningen genomförs en workshop. Syftet är att bibliotekspersonal både får fördjupade kunskaper men också börjar fundera på hur bibliotek kan utveckla sitt arbetssätt kring dessa frågor.

  • Helsingborgs Bibliotek: Värdskap utanför bibliotekslokalerna (55 750 kr)

   Helsingborgs Bibliotek får 55 750 kronor för att genomföra två halvdagsutbildningar i bemötande och värdskap för bibliotekspersonal i Skåne. Utbildningarna äger rum den 4 oktober 2017 i Kristianstad och den 6 oktober 2017 i Helsingborg. För att nå alla invånare behöver bibliotek i allt högre grad arbeta utanför sina ordinarie lokaler. Bibliotekspersonal behöver möta människor i deras vardag och befinna sig där deras målgrupper är. Biblioteken prövar sig fram genom att ha pop upp-verksamhet på stranden, lekplatser och skapar tillfälliga bibliotek vid köpcentra och är närvarande vid festivaler och andra arrangemang i städerna. Detta uppsökande arbete kräver säljkompetens, mod och förmåga att locka folk och fånga deras intresse för de tjänster bibliotek har att erbjuda.

   Föreläsningen har rubriken "Värdskap utanför bibliotekslokalerna – hur blir biblioteken mer säljande när de möter människor i andra miljöer". Föreläser gör Anette Svingstedt, universitetslektor för Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

  • Kristianstads Bibliotek: Digitalisering på folkbibliotek - MIK-dagar i Kristianstad (53 500 kr)

   Kristianstads Bibliotek får 53 500 kronor för att genomföra en heldagsutbildning vid två tillfällen om Media och Informations Kunskap (MIK) på folkbibliotek för bibliotekspersonal i Skåne under hösten 2017. Det finns många utmaningar för bibliotek inom digitaliseringsområdet. Vilken kompetens ska det finnas på bibliotek och vilka tjänster ska biblioteken erbjuda sina invånare? Det finns ett behov hos biblioteken att definiera gränser och kompetenser. För att kunna fä ett större grepp om digitaliseringsområdet arrangerar Kristianstads bibliotek en heldagsutbildning med diskussion och workshop kring frågan. Maria Alneng, författare till boken "Folkbibliotek i förändring: navigera med medie- och informationskunnighet" ger en introduktion kring MIK-begrepp. Utbildningen är ett sätt att bredda och fördjupa synen på vilken roll digitaliseringen har i bibliotekets verksamhet.

  • Staffanstorp bibliotek, Föreläsning och workshop (25 000 kr)

   Staffanstorp bibliotek får 25 000 kronor för att arrangera en föreläsning och en workshop med Elsebeth Tank. De ska handla om hur strategier kan användas för att legitimera bibliotekens verksamhet med särskilt fokus på förändringsprocesser. Hur säkerställer man bibliotekets särskilda uppdrag kring demokrati och fri åsiktsbildning, folkbibliotek för alla samt litteratur- och läsfrämjande verksamhet när biblioteksverksamhet samlokaliseras med medborgarservice?

   Elsebeth Tank, före detta bibliotekschef på Malmö Stadsbibliotek, skrev om sammanslagning av bibliotek och medborgarservice i Danmark i "Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling", nr 3 2016.

  • Vellinge bibliotek, Kompetensutveckling (24 400 kr)

   Vellinge bibliotek får 24 400 kronor för att arrangera en kompetensutvecklingsinsats kring bibliotekens lagstadgade demokratiska uppdrag. Varje dag ställs bibliotek inför svåra ställningstagande i sina demokratiska rum. Nick Jones, konst- och bibliotekschef i Huddinge kommun, kommer utifrån konkreta exempel med medieurval föra resonemang, tänka högt och ställa frågor om biblioteksmedarbetarens roll som tjänsteperson. Hur ett uppdrag kan tolkas fram och om hur aktiva beslut kan tas trots värde, mål- och styrkonflikter. Samtalet kopplas till vardagen på folkbibliotek för såväl chefer som medarbetare.

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2017
  • Bibliotek Masten 2 i Malmö: LÄS och återSKAPA (89 000 kr)

   Bibliotek Masten 2 i Malmö får 89 000 kronor för att skapa en fördjupad läsupplevelse och bidra till en läsfrämjande kultur för barn i åldern 5-12 år. Barnen ska få förutsättningar att ta till sig litteratur genom att levandegöra den. Detta görs genom att skapa koncept för LÄS och återSKAPAväskor med en bok från biblioteket och material från återSKAPAs bank med spill- och restprodukter som kan användas för att skapa något fantasifullt utifrån boken.

   Konceptet utarbetas av personal på biblioteket Masten 2 och återSKAPA i dialog med målgruppen. Under utarbetandet av konceptet kommer workshops att anordnas för att få med både barnens och deras vuxnas perspektiv. Väskorna kommer att finnas för utlån på biblioteket när processen är klar.

   återSKAPA är ett centrum i Malmö för kreativt återbruk, design och utbildning som arbetar med lekfulla designprocesser för att fördjupa ämneskunskaper, öka miljömedvetenhet och stimulera kreativitet, initiativförmåga samt uppfinningsrikedom hos framförallt barn och unga. återSKAPA är uppbyggt kring en unik materialbank med en skapande verkstad som återanvänder industrispill och annat utrensat material från företag och ger det nytt liv.

   Kontakt

   Contact

  • Folkbiblioteken i Lund: Romska sagor (72 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 72 000 kronor för att stärka romska barns språkutveckling och läslust genom att spela in och sprida sagofilmer med bilderböcker översatta till det romska språket lovari. Främst vänder sig projektet till romska barn och deras föräldrar. Sagofilmerna ger större möjlighet till spridning än till exempel sagostunder och ska finnas tillgängliga för alla på youtube. De ska också användas i uppsökande verksamhet och marknadsföras i sociala medier, nätverk och samarbeten med andra bibliotek och föreningar.

   Kontakt

   Contact

  • Kristianstad bibliotek: En förändringsresa för att skapa attraktiva biblioteksrum (250 000 kr)

   Kristianstad bibliotek får 250 000 kronor för att genom ett förändringsarbete med det fysiska rummet skapa en långsiktig och ihållande initiativkraft hos bibliotekspersonalen. Projektet bedrivs tillsammans med en konsult, specialiserad på utformning av biblioteksrum. Processen kommer att bestå av två faser där fas ett innehåller faktainsamling, medborgarsamtal och observation av besökare som ska hjälpa personalen att definiera vilka behov av förändring som finns. Under fas två genomförs förändringsåtgärder av rummet på tre av Kristianstads bibliotek, huvudbiblioteket och två filialer.

   Kontakt

   Contact

  • Kristianstads stadsbibliotek: Berättelser – vägar in i språket (100 000 kr)

   Kristianstad stadsbibliotek får 100 000 kronor för att undersöka och utveckla olika metoder att främja läslust hos målgruppen nyanlända med utgångspunkt i skönlitteratur. Exempel på aktiviteter är boksamtal i grupp och sagostunder för vuxna och barn tillsammans. Målgruppen deltar även i planering och uppföljning av aktiviteterna. I projektet deltar samtliga bibliotek i Skåne Nordost, det vill säga Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge bibliotek. Biblioteken samarbetar med SFI, Vuxenutbildningen och andra lokala samarbetspartners i varje kommun för att nå deltagare.

   Kontakt

   Contact

  • Kävlinge kommun: Meröppna bibliotek eller bibliotek som är mer öppna – att utveckla mervärdet under bemannad tid (250 000 kr)

   Kävlinge bibliotek får 250 000 kronor för att öka användarinvolveringen i utvecklingen av biblioteket och därmed dess relevans för lokalsamhället. Utgångspunkten är bibliotekets meröppna verksamhet och hur man kan förändra bibliotekets arbetssätt under den bemannade tiden. I projektet ska de lära sig mer om och testa olika metoder som utgår från designdrivna utvecklingsprocesser, för på så sätt skapa en biblioteksverksamhet som är mer modern och demokratisk. Målen med projektet är att öka hela personalens förståelse för de förändringar biblioteket står inför samt att hitta en bra struktur för att ett prövande arbetssätt blir naturligt.

   Kontakt

   Contact

  • Landskrona stadsbibliotek: Scen för fristadsförfattare/-artister (140 000 kr)

   Landskrona bibliotek får 140 000 kronor för att genomföra en serie möten mellan fristadsförfattare, fristadsartister i samtal med journalister, författare och landsmän till fristadsartisterna under hösten 2017 och våren 2018. Arbetet sker i nära samarbete med Svenska PEN, ICORN, Sydsvenska Dagbladet och fristadskommuner runt om i Sverige. Syftet med projektet är att uppmärksamma yttrandefrihet, bibliotekets roll som demokratisk arena och att utveckla ett alternativ till städer som inte har möjlighet att bli fristad.

   Kontakt

   Contact

  • Malmö stadsbibliotek: ”Hur Lilla Slottet blev Kanini”, följeforskningsrapport och spridningskonferens (70 000 kr)

   Malmö Stadsbibliotek får 70 000 kronor för tryck av och spridningskonferens för följeforskningsrapporten "Hur Lilla Slottet blev Kanini". Forskarna Barbro Johansson och Frances Hultgren från Göteborgs universitet och Borås Högskola, har följt utvecklingen av Kanini, Malmö stadsbibliotekets nya verksamhet för 0-8 åringar. Rapporten applicerar aktuell teori kring barndom, delaktighet och lek på bibliotekspraktiken. Malmö stadsbibliotek vill sprida forskningsrapporten för att göra aktuell forskning inom barnbiblioteksområdet tillgänglig för bibliotekarier, studenter och övriga intresserade.

   Kontakt

   Contact

  • Malmö stadsbibliotek: Påverkan på riktigt: ett delprojekt inom KRUT – en mötesplats för unga på Stadsbiblioteket i Malmö (170 000 kr)

   Malmö stadsbibliotek får 170 000 kronor för att utveckla en metod för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med unga och unga vuxnas delaktighet på ett jämställt och hållbart sätt. Syftet är att stärka ungas möjlighet att göra sina röster hörda genom film, drama och det skrivna ordet. Arbetet kommer att dokumenteras i en metodhandbok. Projektet ska genomföras på Malmö stadsbibliotek men även ute på andra mötesplatser för unga.

   Kontakt

   Contact

  • Somaliska Kultur och Litteraturföreningen, Somali kulturfestival (70 000 kr)

   Somaliska Kultur och Litteraturföreningen får 70 000 kronor för ett projekt som ska hjälpa lokala bibliotek i Skåne med att få tillgång till och kunna förmedla somalisk litteratur. Biblioteken i Malmö, Tomelilla, Svalöv samt Kristianstads stadsbibliotek deltar. Genom projektet får människor med somaliska som modersmål tillgång till litteraturupplevelser på sitt eget språk.

 • Biblioteksutveckling, experimentspår 2017
  • Hörby bibliotek: Ordfest (26 000 kr)

   Hörby bibliotek får 26 000 kronor till projektet Berättelsernas scen presenterar: Ordfest. Målet är att skapa ett årligen återkommande kulturevenemang för människor från hela Skåne som ska profilera Hörby som Berättelsernas by. Under projektperioden genomförs ett första litteraturevenemang med författarbesök, musik, serieworkshop och mingel. Projektet ska nå ut till personer som är kulturintresserade men som idag inte tar del av bibliotekets litterära engagemang. Projektet är ett samarbete mellan Hörby bibliotek, kulturföreningen Hörby evenemangssällskap och författaren och förläggaren Tomas Ekström.

  • Malmö stadsbibliotek: Nyhetscafe på Skåneturné (35 000 kr)

   Malmö stadsbibliotek får 35 000 kronor till projektet Nyhetscafe på Skåneturné. Projektet ska skapa gemensamma plattformar för samhällsinformation och kontaktskapande, lyfta aktuella frågor för diskussion och främja integration mellan människor. Genom nyhetscaféer kan människor som är nya i Sverige få kunskap om hur samhället fungerar och hur debatten förs i Sverige samtidigt som etablerade svenskar får kunskap om nyanländas och tidigare invandrares perspektiv på olika samhällsfenomen. Till varje nyhetscafe bjuds en särskild gäst in.

   Malmö stadsbibliotek samarbetar i projektet med Studieförbundet Vuxenskolan och konceptet kommer att genomföras på flera bibliotek: Malmö stadsbibliotek, Lunds stadsbibliotek och Klippans bibliotek. Totalt blir det sex träffar under våren, två på respektive bibliotek. Alla nyhetscaféer filmas och läggs ut på Youtube.

  • Båstads bibliotek: Läsa - läka – leva (15 750 kr)

   Båstads bibliotek får 15 750 kronor för projektet Läsa - läka – leva. Projektet innebär ett kunskapsinhämtande inom området biblioterapi inför ett deltagande i ett FINSAM-projekt i samverkan med kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. FINSAM-projektet syftar i sin tur till att ge personer som är sjukskrivna en meningsfull vardag. Biblioterapi är en terapiform där läsning av böcker och litteratursamtal står i fokus.

   I och med kunskapsinhämtandet kommer Båstads bibliotek också att vara en resurs inom ämnet biblioterapi för Region Skånes kulturförvaltning och därigenom för andra bibliotek i Skåne.

  • Örkelljunga kommun: Kulturlyft för Ljungaskog (35 000 kr)

   Örkelljunga kommun får 35 000 kronor för projektet Kulturlyft för Ljungaskog. Örkelljunga bibliotek ska starta ett samarbete med SiS Ungdomshem Ljungaskog för att de flickor mellan 16-20 år som vårdas på hemmet ska kunna ta del av bibliotekens utbud och få en meningsfull fritid. Folkbibliotekens personal kommer under 2018 att genomföra ett femtontal aktiviteter på Ljungaskog med fokus på litteratur- och läsfrämjande och skapande verksamhet. Flickorna är med och formar innehållet i aktiviteterna. Målsättningen är att verksamheten på Ljungaskog ska bli en integrerad del av bibliotekens arbete med att nå ut i lokalsamhället.

  • Helsingborgs bibliotek, Månadens språk (35 000 kr)

   Helsingborgs bibliotek får 35 000 kronor till projektet Månadens språk. Projektet ska på ett lustfyllt sätt lyfta fram, väcka nyfikenhet och sprida information om den språkliga och kulturella mångfald som finns i Helsingborg och världen utanför. Språken som kommer att ingå i projektet är: franska, finska. ryska, klingon, japanska, romani chib, arabiska och thai.

   Ordinarie verksamhet på biblioteket till exempel sagostunder, IT-verkstad, bokcirklar, boktips på webben och i sociala medier kommer att ha fokus på respektive månads språk. I projektet ingår även en after work med föredrag. filmvisning, musikunderhållning etcetera.

  • Lomma bibliotek, Gemensam läsning (30 000 kr)

   Lomma bibliotek får 30 000 kronor för att genom projektet Gemensam läsning (Shared reading) utvidga arbetet till att också omfatta bokcirklar utanför biblioteksrummet. På så sätt kan intresse skapas för bildning som i sin tur främjar läsning hos fler och skapar nya möten mellan människor.

  • Vellinge bibliotek, Vellingebor berättar (35 000 kr)

   Vellinge bibliotek får 35 000 kronor för projektet "Vellingebor berättar: möten mellan generationer". Projektet ska skapa möten och aktiviteter mellan Vellingebor med olika erfarenheter som tillhör olika generationer och bär på olika kulturer.

   Vellinge bibliotek vill uppmuntra till berättande i både ord och bild och utveckla en metod att skapa berättelser och samverka mellan olika grupper. En stor happening ska genomföras på Vellinge bibliotek och därefter görs en berättarturné på övriga bibliotek och andra platser i kommunen. Arbetssättet är processinriktat och de som deltar är med och påverkar utformningen i workshops inför happeningen och turnén.

   Kontakt

   Contact

  • Landskrona stadsbibliotek, Bok och pjäs med Landskrona bibliotek och teater (35 000 kr)

   Landskrona stadsbibliotek får 35 000 kronor för projektet Bok och pjäs med Landskrona bibliotek och teater. Projektet ska utveckla det läsfrämjande arbetet genom nya samarbetspartners och genom att nå nya målgrupper i lokalsamhället. Genom att presentera litterära klassiker i andra rum än biblioteksrummet kan intresset för dem förnyas. I projektet genomförs två bokcirklar inför teaterföreställningar, en guidad visning av teaterlokalen där även de två bokcirklarna äger rum, två teaterföreställningar med rabatterade biljettpriser och två teaterföreställningar med eftersits och inbjuden gäst.

   Kontakt

   Contact

  • Biblioteken i Burlöv, Utveckling av verksamhet för ungdomar och unga vuxna (12 000 kr)

   Biblioteken i Burlöv får 12 000 kronor för projektet Utveckling av verksamhet för ungdomar och unga vuxna. Projektet innebär att Burlövs kommuns nyanställda ungdomsbibliotekarie kommer att delta i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rikskonferens i Stockholm som en förstudie till det nya ansvarsområdet.

   Kontakt

   Contact

  • Folkbiblioteken i Lund, Experimentspår "Maken” (20 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 20 000 kronor för projektet "Maken - ett läsfrämjande samarbete mellan Folkbiblioteken i Lund och Lunds teaterförening". Projektet ska hitta nya samarbetsformer och genom samarbetet nå nya målgrupper. I ett gemensamt läs- och teaterfrämjande projekt med Lunds teaterförening genomförs aktiviteter kopplade till teaterföreställningen Maken, baserad på romanen med samma titel, både på biblioteket och på spelplatsen. Aktiviteterna kommer att bestå i läsecirklar, bokpåsar, föreläsning och samarbete med Skrivarpodden.

   Kontakt

   Contact

  • Biblioteken i Svedala, Experiementspår ”KAUS” (35 000 kr)

   Biblioteken i Svedala får 35 000 kronor för projektet "Kultur för alla unga i Svedala kommun" (KAUS). Projektet är ett samarbete mellan biblioteken och Ungas fritid i Svedala som ska sänka trösklarna för ungdomar mellan 13 och 18 år att möta kultur och litteratur. Målet med KAUS är att, genom delaktighet från ungdomarna på Ung Fritids mötesplatser, hitta vägar för att utvidga bibliotekets verksamhet och skapa fler ytor för kreativt skapande, professionella kulturyttringar och läsfrämjande. Projektet ska verka för att skapa mer jämställda platser som känns trygga och är öppna för alla oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Det ska också främja och bredda det integrationsarbete för unga som redan finns idag.

   Projektet inleds med en förstudie där representanter för bibliotek, kultur, Ungas fritid och ungdomar tillsammans bland annat genomför studiebesök på relevanta verksamheter. Förstudien ska sedan mynna ut i en särskild handlingsplan för unga i Svedala kommun.

   Kontakt

   Contact

  • Helsingborgs stadsbibliotek, Experimentspår "Digitala läslyftet" (35 000 kr)

   Helsingborgs stadsbibliotek får 35 000 kronor för ett projekt som ska arbeta med digital inkludering och läsfrämjande för nyanlända. Arbetet görs i samarbete mellan SFI-lärare och bibliotekarier och äger rum under elevernas ordinarie undervisningstid. I projektet ska de nyanlända lära sig hur de kan ladda ner lättlästa digitala böcker, får filmade litteraturtips, arbetar med sök- och källkritik och får digitala redskap för presentationer av arbetet med litteraturen. Genom projektet stärks samarbetet mellan bibliotekarier inom Familjen Helsingborg och SFl-lärare.

   Kontakt

   Contact

  • Höörs bibliotek, Experimentspår ”På jakt efter slukaråldern” (35 000 kr)

   Höörs bibliotek får 35 000 kronor för ett projekt som ska undersöka hur biblioteket når målgruppen 9- 13 år på bästa sätt, både i miljön i det fysiska rummet och på ett läsfrämjande-/litteraturplan med läsglädje. I projektet ska en förstudie genomföras för att få bättre kunskaper om målgruppen 9-13 år och målgruppens vanor och önskemål på fritiden. Genom studiebesök ska goda exempel hittas på hur andra arbetat med målgruppen på andra bibliotek. I projektet ska också möjligheten till nya samarbetsvägar med andra funktioner inom kommunen undersökas.

   Kontakt

   Contact

  • Folkbiblioteken i Lund, Experimentspår inom digitalisering (27 800 kr)

   Folkbiblioteken i Lund får 27 800 kronor för ett projekt som ska minska den digitala klyftan för prioriterade målgrupper. Genom uppsökande verksamhet ska de utveckla organisationens arbete med digital delaktighet och inkludering samt medie- och informationskompetens mot prioriterade grupper utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

   I projektet ska organisationer och verksamheter i kommunal regi som arbetar med de för folkbiblioteken prioriterade grupperna identifieras. Former för att arbeta uppsökande ska hittas genom att knyta kontakter med dessa. Under hösten planeras besök på träffpunkter och boenden då det ska informeras om bibliotekets digitala plattformar och beredas möjlighet att använda Legimus (nedladdningstjänst för talböcker) samt erbjudas hjälp att använda informationsteknik.

   Kontakt

   Contact

   Contact

    

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2016
  • Båstad bibliotek: Vi läser film (100 000 kr)

   Båstad bibliotek beviljas 100 000 kronor för projektet "Vi läser film". Syftet är att lyfta fram skönlitteraturen ur ett annat perspektiv. I läsprojektet gör man ett urval av romaner som är eller ska bli filmatiserade och vill på så vis nå nya målgrupper genom att göra kopplingen med rörlig bild. Målgruppen är unga och vuxna i Båstad kommun med specifikt fokus på nya svenskar. Samverkan sker med lokala aktörer som till exempel Bjäre bokhandel, men också samarbeten med föreningen Film i Båstad, Lilla Filmfestivalen, skolor och vuxenutbildningar. En mängd olika lässtimulerande aktiviteter kommer att erbjudas inom projektet.

   Kontaktperson: Jens Nihlén
   E-post: Contact

  • Eslövs bibliotek: Kreativiteket (100 000 kr)

   Eslövs bibliotek beviljas 100 000 kronor för att snabbare kunna utveckla sin satsning på bibliotekets maker space – Kreativiteket. I projektet ska olika aktiviteter genomföras, både planerade och genomförda av bibliotekspersonal men också på initiativ av biblioteksanvändarna. Syftet med projektet är att öka användarnas engagemang och delaktighet i bibliotekets verksamhet och att skapa en mötesplats där besökare kan utbyta kunskaper och information. En hel del av projekttiden kommer att användas till nätverkande för att öka delaktigheten och att utveckla biblioteket till en plats där sociala kontakter skapas mellan besökare och ett lärande mellan besökarna sker.

   Kontaktperson: Per Andersson
   E-post: Contact

  • Folkbiblioteken i Lund: Lund läser (100 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund beviljas 100 000 kronor för "Lund läser", ett stort stadsläsningsprojekt med mål att bli Lunds största bokcirkel. Genom en rad insatser, författarbesök, cirklar, föreläsningar, pop-up bibliotek, teater och musik vill man nå nya besökare. Gymnasieskolan är involverad liksom nybörjarklass i svenska. Samarbete med bland annat Buschwick Book Club. Alla bibliotek i kommunen är med i projektet och böcker kommer att delas ut på oväntade ställen. Man planerar en uppföljning kallad "Lilla Lund läser" som skall kopplas till Litteralund. Projektet har även fått finansiering av Statens kulturråd.

   Kontaktperson: Cecilia Lindgren
   E-post: Contact

   Utvärderingsrapport Lund Läser (pdf)

  • Helsingborg bibliotek: Min första tid i Helsingborg – min nya stad (200 000 kr)

   Helsingborg bibliotek beviljas 200 000 kronor för projektet "Min första tid i Helsingborg – min nya stad". De vill genom projektet få stöd med att prova och utforska hur biblioteken kan utveckla sin roll för nyanlända och som aktör för integration. Helsingborgs bibliotek samlas kring temat: Lyssna, berätta, uppleva, lära och förstå. Genom att knyta Helsingborgs historia till var och ens egen kulturhistoria kan språket, tekniken och det sociala umgänget förena livsvärldar. I projektet bygger de vidare på det samarbetet som redan finns med Volontärcenter genom att fördjupa och utvidga språkcaféerna. Även studieförbunden har en roll i samarbetet.

   Kontaktperson: Monica Ehrenstråle
   E-post: Contact

  • Landskrona bibliotek: Börja ladda fortsätt läsa (300 000 kr)

   Skicka e-post till samtliga på denna lista

   Landskrona bibliotek beviljas 300 000 kronor för projektet "Börja ladda fortsätt läsa". Syftet med projektet är att personer med försvagad syn ska få lära sig att själva ladda ner e-böcker på en läs- eller surfplatta på vilken de fritt kan välja textstorlek. På så sätt slipper de bära hem tunga böcker och kan dessutom låna utan att behöva ta sig till biblioteket. Framförallt får de tillgång till bibliotekens hela utbud av e-media. Landskrona bibliotek ska i samarbete med tio bibliotek i nordvästra Skåne ta fram en metodik som även andra bibliotek i Skåne enkelt ska kunna lära ut. Projektet ska även utbilda en grupp ambassadörer inom till exempel pensionärsföreningar, studenter eller anhöriga så att de i sin tur kan sprida och lära ut metoden till fler.

   Kontaktperson: Susann Ek
   E-post: Contact

  • Landskrona bibliotek: Läsfrämjande samarbete inom Familjen Helsingborg (200 000 kr)

   Landskrona bibliotek beviljas 200 000 kronor för projektet "Läsfrämjande samarbete inom Familjen Helsingborg". De tio kommunerna i Skåne nordväst-samarbetet deltar i projektet. Projektet bygger på det tidigare läslyftprojektet i Landskrona och vänder sig till nyanlända som genomgår Komvux. Det syftar till att ge bättre läsförståelse och skapa läslust. Genom projektet vill man inom Familjen Helsingborg nå fler vuxna med svenska som andraspråk. Samverkan kommer att ske med författarna av de lättlästa böckerna samt ett utvecklat samarbete med Komvux-lärarna.

   Kontaktperson: Susann Ek
   E-post: Contact

  • Malmö stadsområdesförvaltning Öster: Biblioteket som arena för att uppmärksamma barn som anhöriga (50 000 kr)

   Malmö stadsområdesförvaltning Öster beviljas 50 000 kronor för projektet "Biblioteket som arena för att uppmärksamma barn som anhöriga". Projektet vill underlätta för barn som har anhöriga som drabbats av allvarliga svårigheter. Genom att utbilda personalen och utöka samverkan med andra parter vill biblioteket bli bättre på att stödja barn och deras föräldrar med hjälp av insatser med litteratur och olika kulturaktiviteter.

   Kontaktperson: Ann Edlund
   E-post: Contact

  • Sjöbo bibliotek: Läsfrämjande i förskolan (150 000 kr)

   Sjöbo bibliotek beviljas 150 000 kronor för pilotprojektet "Läsfrämjande i förskolan". Ett samarbete mellan förskolor och bibliotek (380 barn och 74 personal) för ökad tillgång till litteratur och konst för att bryta negativ attityd till läsning och sociala mönster. Biblioteken ger sig ut i förskolorna och även föräldrarna skall vara en målgrupp. Återkommande workshops med kulturutövare för att utveckla läsfrämjande metoder. Utbildning med läsambassadör för föräldrar och förskolepersonal, familjeträffar på dagis och bibliotek. Kontinuerligt arbete med barngrupperna. Språken uppmärksammas. Projektet har också fått finansiering av Statens kulturråd.

   Kontaktperson: Hanna Andersson
   E-post: Contact

  • Skurups kommun: Litteratur över gränser, bokcirklar för kvinnor från olika kulturer (50 000 kr)

   Skurups kommun beviljas 50 000 kronor för projektet "Litteratur över gränser, bokcirklar för kvinnor från olika kulturer". Skurups bibliotek vill starta en bokcirkel som ett led i integrationsprocessen och som ett sätt att skapa en mötesplats för kvinnor från olika kulturer för att träffas och utbyta tankar utifrån böcker som väljs att läsa tillsammans. Deltagarna ska dessutom fungera som referensgrupp för bibliotekets inköp av mångspråkslitteratur.

   Kontaktperson: Nina Wictorin
   E-post: Contact

  • Staffanstorp bibliotek: Förstudie - Digital skillshare (49 000 kr)

   Staffanstorp bibliotek beviljas 49 000 kronor för projektet Förstudie - Digital skillshare. De vill göra en förstudie för ett eventuellt framtida projekt med syfte att höja bibliotekspersonalens kompetens inom det digitala området. I förstudien ska de undersöka om projektet går att genomföra för alla biblioteken i sydvästra Skåne, vad det skulle kosta och om vinsterna med projektet matchar kostnaderna.
   Genom projektet vill de möjliggöra kollegialt lärande där de kan lära av varandra och genomföra ett mer omfattande erfarenhetsutbyte. Innehållet ska grundas på personalens egen kompetens och deras behov av ny kompetens.

   Kontaktperson: Emelie Ljungberg
   E-post: Contact

   Rapport: Digital skillshare - förstudie 2017

  • Svedala bibliotek: Barn i det meröppna biblioteket (80 000 kr)

   Svedala bibliotek beviljas 80 000 kronor för att undersöka hur det meröppna biblioteket i högre grad kan tillgängliggöras för barn i åldern 7-12 år, bibliotekets prioriterade målgrupp. Genom att fördjupa kunskapen om meröppna bibliotek ur ett barnperspektiv vill de kunna stödja barnen när de besöker den obemannade biblioteksmiljön. De vill ge barnen inflytande och tillsammans med dem skapa en biblioteksverksamhet som är relevant. De vill titta på metoder som kan förmedla bibliotekariernas kompetens under meröppettiden. I projektet vill de också undersöka om det krävs nya sätt att kommunicera med barnen på och om de kan använda sig av digitala lösningar i kommunikationen.

   Kontaktperson: Eva Thorgilsson
   E-post: Contact

  • Åstorps kommun: Fantastiska filialer (75 000 kr)

   Åstorps kommun beviljas 75 000 kronor i bidrag för "Fantastiska filialer" för att göra en förstudie hur man kan utveckla filialerna i kommunen. Filialerna i kommunen behöver göra en översyn av sina verksamheten och aktivt hitta strategier för att inte i förlängningen bli renodlade skolbibliotek eller endast ett hämtställe för reserverade medier. Åstorps kommun har en ambition att arbeta mot den nationella trenden och ombilda filialerna till levande närbibliotek som möjligen inte skall ha en traditionellt brett och aktuellt bestånd, utan mer fokusera på att bli besökta och angelägna för medborgarna i närsamhället, som aktivt lokalt förankrade kulturhus i mindre skala.

   Kontaktperson: Linda Marmelius
   E-post: Contact

  • Örkelljunga bibliotek: Biblioteket - en möjliggörare (50 000 kr)

   Örkelljunga bibliotek beviljas 50 000 kronor för projektet Biblioteket - en möjliggörare. I projektet vill man stimulera kommunens invånare att bidra med sina kunskaper istället för att enbart passivt ta emot det som erbjuds. De vill undersöka hur de kan utveckla sin roll som möjliggörare. Syftet med projektet är att synliggöra och lyfta delningskulturen och arbeta fram metoder som förstärker detta.

   Kontaktperson: Mattias Persson
   E-post: Contact

Bidrag till digital utveckling

 • Developer in residence 2018
  • BUFF Filmfestival (120 000 kr)

   BUFF filmfestival får 120 000 kronor för ett projekt som ska öka antalet unga som besöker festivalen under sin fritid. Genom intervjuer och workshopar med unga personer ska en ny kommunikationsstrategi som riktar sig till de unga tas fram. Det är inte bara kommunikationen utan också aktiviteter som erbjuds under festivalen som ska anpassas till målgruppen. Under projekttiden ska en person med gedigen erfarenhet av digital strategisk kommunikation knytas till verksamheten.

  • Ifö Center (270 000 kr)

   Ifö Center får 270 000 kronor för att arbeta med digitala verktyg och ljus för att stärka och tydliggöra verksamhetens identitet. Målet är att nå en större publik men framförallt att förbättra besökarnas upplevelse. Tillsammans med en ljuskonstnär från Italien vill de undersöka vad som är möjligt att uppnå för att förbättra kommunikationen med publiken. De vill också långsiktigt få in mer kunskap om digitala möjligheter i den egna verksamheten.

  • Månteatern (250 000 kr)

   Månteatern får 250 000 kronor för att utforska möjligheterna med digitaliserad scenkonst och pedagogik i skolan. Målet med projektet är att skapa ett hållbart och högkvalitativt resultat som ska införlivas och utvecklas inom den ordinarie verksamheten. Elever och pedagoger kommer att involveras genom intervjuer och tester.

  • Teater Sagohuset (135 000 kr)

   Teater Sagohuset får 135 000 kronor för ett projekt som ska utveckla en ny typ av berättande där en tredimensionell ljudvärld läggs till den verkliga världen. Berättelsen och det konstnärliga uttrycket ligger i mixen av den datorgenererade ljudvärlden och verkliga miljöer, skådespelare och skeenden. I projektet kommer de att arbeta tillsammans med en grupp elever som får agera deltagare i ljudvärldsberättelsen och ge feedback på sin upplevelse. Sagohuset kommer att anställa en konstnär som developer in residence, med lång erfarenhet av att arbeta med ljudverk.

  • Wanås Konst (250 000 kr)

   Wanås Konst får 250 000 kronor för att med hjälp av rörlig bild skapa en fullödig presentation av upplevelsen av att besöka Wanås. Det ska göras genom att tillsammans med två developer in residence-personer, skapa en grund till en filmbas och rutiner för hur filmerna ska distribueras över bland annat webbplatsen och sociala medier. Projektets primära målgrupp är unga vuxna i åldern 20-35 år. I projektet kommer målgruppen att ingå som medskapande av filmer om konstpedagogiken.

 • Bidrag till digital utveckling 2017
  • Cederquist Harborg Production AB: Riddaren utan namn (96 000 kr)

   Cederquist Harborg Production AB får 96 000 kronor till musikteaterföreställningen "Riddaren utan namn". I projektet använder man sig av musik, berättande, slöjd och videoprojicering för att berätta Cornelia Funkes saga om prinsessan som tar makten över sitt liv.

   Målgruppen för föreställningen är barn mellan 5 och 13 år. I produktionen samarbetar Cederquist Harborg bland annat med det nystartade nordiska nätverket "Nordic music, arts and crafts". Bland nämnda samarbeten finns videomapping-konstnärer och Hof-folk, som är en musikgrupp för tidig musik. I föreställningen ska de bland annat använda mikrodatorer för styrning av projiceringar. Efter provförställningar planeras föreställningen gå på turné i Skåne.

   Beslut 2017-11-17

  • Clara Leivas: Interaktiva upplevelser för musikfestivalen ETER (100 000 kr)

   Clara Leivas, interaktionsdesigner, får 100 000 kronor till två fristående interaktiva upplevelser som ska skapas. Den ena "Imagine 2.0" är en maskin som läser av hjärnvågor och utifrån dem genererar en abstrakt akvarellmålning. Den andra "Boyer Flowers" är levande krukväxter som vid beröring ger ifrån sig ett fluorescerande sken.
   Det tekniska materialet som används kommer att publiceras med rättigheter som gör att även andra kan återanvända koden. "Imagine 2.0" och "Boyer Flowers" kommer att skapas för musikfestivalen ETER i Lund.

   Beslut 2017-11-17

  • Forskningsstöd: Form Design Center (70 000 kr)

   Form Design Center får 70 000 kronor till en förstudie som ska göras för att initiera en ny metod för kunskapsdelning inom ämnet gestaltad livsmiljö. Under förstudien ska en arbetsgrupp sättas samman med representanter från akademi, interaktionsdesign, media och fackområden. Liknande initiativ ska kartläggas och slutligen ska syfte, behov och roller definieras.

   Beslut 2017-10-03

  • Forskningsstöd: Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg (70 000 kr)

   Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg får 70 000 kronor till ett projekt som i samarbete med Malmö högskola ska skapa nya rutiner och metoder för att registrera och tillgängliggöra museets levande samlingar – bestående av exempelvis djur och växter. Museiföremål som lever, förökar sig och så småningom dör kräver en helt annan form av hantering än ett icke-levande kulturhistoriskt föremål. I nuläget saknas möjligheten att sammanlänka naturvetenskap, naturhistoria och kulturhistoria med hjälp av en databas. Ett projekt som belyser problem med långsiktighet för databaser och metadata.

   Beslut 2017-10-03

  • Forskningsstöd: Månteatern (70 000 kr)

   Månteatern får 70 000 kronor för att tillsammans med forskare från Malmö högskola, undersöka hur digitaliserad scenkonst och digitaliserat pedagogiskt material kan nå ut till skolan och hur det kan användas i skolans vardagliga undervisning. Frågan om att nå ut till sin publik är oerhört relevant och aktuell när det handlar om digitaliserad scenkonst. Månteatern arbetar redan med att skapa pedagogiskt material för att förstärka den digitala produkten men det är svårt att nå ut. Projektet kan generera kunskap och erfarenhet om hur digitala och digitaliserade scenkonstproduktioner kan nå publik i och utanför skolans värld.

   Beslut 2017-10-03

  • Forskningsstöd: Nordisk Panorama (70 000 kr)

   Nordisk Panorama får 70 000 kronor för att undersöka förutsättningarna för att paketera och distribuera delar av dokumentärfilmfestivalens program digitalt för att nå ut med filmer till en större publik. Undersökningen ska göras i en öppen och experimentell process med deltagare som exempelvis: jurister, tekniskt sakkunniga, bransch, intresseorganisationer. Processen förstärks med forskare från Malmö högskola för att bland annat utveckla frågor som ska undersökas i den experimentella processen.

   Beslut 2017-10-03

  • Friendly Foundation AB: Kim Svensson, AI (300 000 kr)

   Friendly Foundation AB får 300 000 kronor för att med hjälp av bland annat machine learning, utveckla en maskin till en artificiellt intelligent (AI) byråkrat. Utvecklingen sker i samspel mellan konstnärer och forskare inom områdena kognitionsvetenskap/ interaktionsdesign och humanekologi/teknologi-människa-natur. Friendly Foundation AB, med säte i Malmö, arbetar med konstnärsdriven forskning, främst med fokus på relationen mellan människa och institution.

   I projektet ska Friendly Foundation skapa en artificiellt intelligent maskin. Under hela processen ska AI:ns lärprocess avspeglas i olika typer av publikmöten. Resultaten ska också analyseras i samspel med konstnärer, forskare och allmänhet. Projektet genomförs som en interaktiv process där fri konstnärlig undersökning möter oberoende akademisk forskning och experimentell teknikutveckling.

   Syftet med projektet är att konstnärligt undersöka en teknisk lösning som kan koda om den byråkratiska maskinen till en moraliskt ansvarstagande agent.

  • KKV Textiltryck Malmö: Kurs i digitalt mönsterskapande (44 000 kr)

   KKV Textiltryck Malmö får 44 000 kronor för att erbjuda textilformgivare kompetensutvecklande kurser i digital miljö. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling för KKV Textiltrycks medlemmar, för att de ska kunna möta potentiella kunders önskemål om digitala mönster. Ett lättillgängligt utbildningsmaterial, som även ska kunna användas efter projektets slut, ska också tas fram.

  • Kreativitetsbanken: Alice in VR (150 000 kr)

   Kreativitetsbanken får 150 000 kronor för att skapa en virtual reality-upplevelse av Alice i Underlandet. Spelaren ska själv virtuellt kunna uppleva hur det är att vara Alice, till exempel att åka ner i tunneln och uppleva metamorfosen att krympa och växa.

   Planen är att skapa fem olika virtual reality-upplevelser med utgångspunkt i Alice i Underlandet. I en av delarna kommer barn och unga också att kunna ge sina egna historier inspirerade av virtual reality-berättelsen. I genomförande kommer de att ha fortsatt stöd från BoostHbg. De arbetar på Stenkrossen i Lund där de också har sin målgrupp nära för workshops.

  • Landskrona Stad/Tycho Brahe-museet: Uraniborg - bit för bit (75 000 kr)

   Landskrona Stad/Tycho Brahe-museet får 75 000 kronor för att i en förstudie undersöka hur de kan göra en digital rekonstruktion av Uraniborg. I samarbete med bland annat forskare och mjukvaruutvecklare ska de diskutera på vilket sätt museibesökarna kan förstå, interagera med och uppleva slottet som har varit borta i över 400 år. Museet kommer också att genomföra en eller två fokusgrupper med barn. Projektet genomförs som en del i att ta fram en ny basutställning om Tycho Brahe.

  • Malmö Museer: Fyra meter giraff - giraffen som inte fick berätta sin historia (75 000 kr)

   Malmö Museer får 75 000 kronor till ett projekt om den uppstoppade, fyra meter höga giraff som sedan 1937 finns på museet. Giraffen kan fungera som en representant för sin samtids syn på insamling och forskning, och den förkroppsligar museernas ibland problematiska postkoloniala historia.

   Projektet är en förstudie där museet bland annat ska genomföra workshops tillsammans med utvecklare och konstnärer. På så sätt ska de hitta metoder för hur berättelsen om Malmö museers giraff kan tillgängliggöras för museibesökarna.

   Beslut 2017-11-17

  • Marie Helen Andersson: Fraktal (75 000 kr)

   Marie Helen Andersson, dansare och koreograf, får 75 000 kronor för att skapa en tvärkonstnärlig dansföreställning. Föreställningen ska illustrera och informera om naturliga fenomen – från mikrovärlden till stora rymden. Produktionen skapas i samarbete mellan två dansare, en författare samt en animatör som också arbetar med projektioner och interaktiva visuella landskap. Målgrupp för projektet är mellanstadieelever och föreställningen kopplas till deras biologiundervisning. Aktuella kommuner är Hässleholm, Höör och Lund.

   I arbetet med projektet ska också ett upplägg för en workshop utarbetas, i nära samarbete med en skola. Inom projektet ska sex föreställningar och nio workshops genomföras. Efter projektet kommer föreställningar och workshops att erbjudas inom Skapande skola.

  • Meteor International: Området (45 000 kr)

   Konstnärsgruppen Meteor International får 45 000 kronor för att arbeta tillsammans med unga, främst tjejer, som bor i stadsdelen Sofielund i Malmö. Med hjälp av ett så kallat Cybermohalla, ett nätverk på Internet och en hybrid plats, ges möjlighet att diskutera och presentera sina projekt.

   I inledningen av projektet kommer konstnärerna tillsammans med de unga att besöka utställningar och diskutera konst. Med sociala medier som verktyg ska de unga tjejerna kunna skriva om konst och på så sätt ges en röst som ofta inte hörs i konstdebatten. De ska också live-sända från de projekt som de genomför samt själva skapa digital konst.

   Beslut 2017-11-17

  • PotatoPotato: 40 språk (55 000 kr)

   PotatoPotato får 55 000 kronor för att i ett pilotprojekt pröva ny teknik för att öka tillgänglighet genom att motverka språkliga begränsningar. I projektet ska de testa hörlurarna "Google pixel buds" som med hjälp av översättningsprogram online direktöversätter 40 språk. Tekniken är ny och oprövad men grundidén handlar om att tillgängliggöra en föreställning på svenska även för personer som inte förstår språket – till exempel de som bor i Sverige, men ännu inte lärt sig svenska eller en internationell målgrupp som PotatoPotato når via samarbetspartners i andra delar av världen.

  • Skillinge Teater AB: Det glömdas trädgård (230 000 kr)

   Skillinge Teater får 230 000 kronor för att med projektet "Det glömdas trädgård" fortsätta att pröva nya arbetssätt för att utveckla en multiform för teater. Med hjälp av digital teknik vill teatern stärka publikens delaktighet och sudda ut gränserna mellan publik och verk. Bland annat ska sensorer möjliggöra interaktion med publiken och trigga igång olika ljus-, video- och ljudbilder.
   Den primära målgruppen för föreställningen är barn mellan 7 och 10 år. Scenografin kommer även att fungera som en utställning som går att besöka när föreställningen inte spelas. I projektet ska teatern också etablera ett nätverk med andra aktörer i Skåne och Norden som arbetar med olika former av digital scenkonstgestaltning.

 • Developer in residence/digital utveckling 2016
  • Bombina Bombast, Virtual reality workshop (150 000 kr)

   Bombina Bombast får 150 000 kronor för att arrangera tre workshops om virtual reality med inslag av praktik, teori och diskussion. Sedan tidigare har konstnärsduon Bombina Bombast arbetat med virtual reality i kombination med scenkonst. Deltagare på dessa workshops kommer vara skånska kulturaktörer som är verksamma inom museer, bibliotek, konst, utbildning och inom scenkonst.

  • Bästa Biennalen/Ystad konstmuseum: Konst nu! (240 000 kr)

   Ystad konstmuseum får bidrag för att under projektperioden anställa en digital utvecklare som ska ta fram en digital plattform för att visa och tillgängliggöra samtidskonst för barn och unga inom ramen för  Bästa Biennalen. Plattformen ska även kunna användas som ett digitalt utställningsrum för konstnärer som arbetar med digital konst. Andra mål med projektet är att långsiktigt öka Bästa Biennalens närvaro på sociala medier och att stärka samarbetet med och mellan sina många samarbetspartners bland Skånes konstaktörer. Huvudmålgrupp för projektet är barn och unga.

  • Historiska museet vid Lunds universitet: Winstrups värld - Lundabo på 1600-talet (189 000 kr)

   Historiska museet vid Lunds universitet får bidrag för att under projektperioden anställa en digital utvecklare med kompetens inom 3D-visualisering. I projektet vill museet arbeta med 3D-visualisering som utställningsinslag för att levandegöra hur Krafts torg i Lund var på 1600-talet. Projektet har ett tydligt fortbildningsmål och det är en möjlighet för museet att utvärdera 3D-modellering som arbetsmetod i tolkningsprocessen att återskapa en historisk miljö.

   Museet kommer bland annat att samarbeta med Lunds Domkyrka, Domkyrkoforum, SWECO och Kungshuset i projektet. Huvudmålgrupp för projektet är barn och unga. 

  • Malmö Museer: 342 000 kr

   Malmö Museer får 342 000 kronor från Region Skåne för att tillsammans med Klostret i Ystad och med hjälp av en "developer in residence", göra audiovisuella gestaltningar på de två museerna.

   Både Slottet Malmöhus och Klostret i Ystad är kulturhistoriskt viktiga och spännande byggnader, men de är också kulturhistoriskt känsliga. De båda museerna vill därför hitta en metod för att iscensätta berättelser utan att behöva göra ingrepp i byggnaden. Region Skåne stöder museerna arbete som sker i samarbetsprojekt "Makten och härligheten – digitaliseringens möjligheter i kulturhistoriskt känsliga rum." Malmö Museer får därför 342 000 kronor för att anställa en "developer in residence" och för teknisk konsultation.

   Med hjälp av olika tekniska lösningar vill de göra byggnaderna och deras berättelser tillgängliga för så många som möjligt. Genom att iscensätta byggnaderna och deras historia och miljöer med hjälp av audiovisuella lösningar ska besökaren få en känsla av deltagande i historien. I projektet "Makten och härligheten vill de arbeta med konstnärligt uttryck och tolkning för att skapa en upplevelse som är som en teaterföreställning. Museerna kommer att samarbeta med Musik i Syd för audiogestaltning och med tidskriften "Historiskan" för innehållsarbetet.

   Region Skåne ser de båda museerna projekt som spännande utforskande och att deras erfarenheter kan komma många andra museer till del.

  • Rámus förlag: Lokativa berättelser (115 000 kr)

   Rámus förlag får 115 000 kronor för att ta fram ett platsspecifikt litterärt verk. Bakgrunden till projektet är att förutsättningarna för berättade har förändrats. Nu finns mer amatördrivna metoder tillgängliga, så som digitala nätverk. Berättande kan även ske platsspecifikt, till exempel via mobila teknologier så som WIFI och GPS. Detta samarbetsprojekt syftar till att författare, förläggare och läsare tillsammans undersöker vad publicering och distribution kan vara i den digitala tidsåldern.

  • Seriefrämjandet: Digital utveckling för tecknade serier (225 000 kr)

   Seriefrämjandet får bidrag för att under projektperioden anställa en digital utvecklare. Genom projektet ska Seriefrämjandet skapa en helt ny digital plattform för att förbättra infrastrukturen för tecknade serier på nätet, sprida kännedom om de yrkesaktiva utövarna och medlemmarna, öka tillgängligheten för publiken och möjligheterna att tillgodogöra sig information om tecknade serier. Seriefrämjandets målgrupp är bred och består både av allmänhet och professionella.

   Projektet ska öka och utveckla samarbetena med andra serieaktörer i Skåne för att även sprida information om andras verksamhet, evenemang och liknande.

  • Teater 23: Syntolkad scenkonst (80 000 kr)

   Teater 23 får 80 000 kronor från Region Skåne för att utveckla en metod för syntolkning av en teaterföreställning. Teater 23 arbetar kontinuerligt med jämställdhet, mångfald och likvärdigt bemötande. I det aktuella projektet ska teatern fokusera på att utveckla tillgängligheten till scenkonst för personer med nedsatt syn. Upplevelsen för personer med nedsatt syn ska kompletteras och förstärkas bland annat med hjälp av ljudinspelningar.

   Projektets syfte är att utreda ett behov, utforma en metod för en inkluderande och konstnärlig syntolkning samt att genomföra en så kallad pilot som bygger på den insamlade kunskapen från projektets första delar. Syntolkningen ska genomföras parallellt med att produktionen skapas och inte som är vanligt idag, att den läggs på efter det att föreställningen är färdiggjord.

 • Bidrag till kompetensutveckling inom digitalisering
  • Konstnärernas kollektivverkstad Monumentalverkstaden (100 000 kronor)

   Konstnärernas kollektivverkstad Monumental har gjort en kombiansökan, alltså sökt både kompetensutvecklingsmedel och medel för developer in residence. De kommer på olika sätt stärka kompetensen inom 3D-teknik för digital omformning, det vill säga underlätta för konstnärer att experimentera med sin konst och att ta fram modeller. På så sätt kommer de också att ge möjlighet att vidga konstnärsbegreppet genom 3D-teknik och ge konstnärer möjlighet att utvecklas och stärkas i sin konstnärsroll. De vill koppla samman verkstaden och sin 3D-satsning med en tekniskt kunnig person för att fortsätta att utveckla det digitala fältet inom 3D-teknik. Developer in residence ska utveckla tekniken för formtagning, sammankoppla ny teknik med gammalt hantverk med fokus på bronsgjutning, det vill säga det handlar om att ta en digital fil till 3D-utskrift och sedan kunna framställa ett objekt som kan användas i form-tagning för gjutning. Projektet riktar sig till anslutna yrkesprofessionella bild- och formkonstnärer och har ett internationellt fokus.

  • Konsthantverkscentrum (98 000 kr)

   Konsthantverkscentrum får bidrag för att genomföra en fortbildning för konsthantverkare i rörlig bild för att fler ska kunna berätta om och profilera sin verksamhet samt pedagogiskt visa på konsthantverkets prisbild. På så sätt vill man bidra till att bilden av konsthantverket utvecklas. Utgångspunkt för fortbildningen har bland annat varit keramikern Calle Forsbergs blogginlägg "Är koppen dyr?"

  • Inter Arts Center (100 000 kr)

   Inter Arts Center får bidrag för att stärka kompetenser inom augmented reality, virtual reality och interaktiva sensorer och se på möjligheter och utmaningar i konstnärlig användning av dem.

   De kommer också att skapa ett nätverk av institutioner, konstnärer och forskare för området och skapa möjligheter för att testa ny teknik.

 • Developer in residence 2015
  • Studiefrämjandet (245 000 kronor)

   Syftet med projektet är att skapa en studiecirkelportal där personer med gemensamma intressen kan sammanföras och genomföra studiecirklar tillsammans. Studiefrämjandet ska föra samman olika befintliga digitala system och lösningar samt skapa ett nytt gränssnitt för de som vill gå en digital studiecirkel. Projektet ska fungera som en testmiljö i lite mindre skala för att sedan kunna växlas upp till ett nationellt system.

  • Landskrona museum (375 000 kronor)

   Landskrona museum har en reklamhistorisk samling och ska göra en ny basutställning för den. I samband med det ska de komplettera utställningen med en digital plattform för att levandegöra sina samlingar. De har fått en donation som kommer att användas till produktion av utställningen och plattformen med krav på tillgänglighet för synskadade. De kommer att arbeta metodutvecklande med innovativa lösningar för att göra samlingen användarvänlig och tillgänglig för breda grupper.

  • Konstnärernas kollektivverkstad Monumentalverkstaden (265 000 kronor)

   Konstnärernas kollektivverkstad Monumental har gjort en kombiansökan, alltså sökt både kompetensutvecklingsmedel och medel för developer in residence. De kommer på olika sätt stärka kompetensen inom 3D-teknik för digital omformning, det vill säga underlätta för konstnärer att experimentera med sin konst och att ta fram modeller. På så sätt kommer de också att ge möjlighet att vidga konstnärsbegreppet genom 3D-teknik och ge konstnärer möjlighet att utvecklas och stärkas i sin konstnärsroll. De vill koppla samman verkstaden och sin 3D-satsning med en tekniskt kunnig person för att fortsätta att utveckla det digitala fältet inom 3D-teknik.

   Developer in residence ska utveckla tekniken för formtagning, sammankoppla ny teknik med gammalt hantverk med fokus på bronsgjutning, det vill säga det handlar om att ta en digital fil till 3D-utskrift och sedan kunna framställa ett objekt som kan användas i form-tagning för gjutning. Projektet riktar sig till anslutna yrkesprofessionella bild- och formkonstnärer och har ett internationellt fokus.

  • Form/Design Center (350 000 kronor)

   Form Design Center får bidrag för att med hjälp av en developer in residence fortsätta det utvecklingsarbete som de arbetat med de senaste fem åren genom att strategiskt arbeta med sin digitala närvaro. Form Design Center pekar ut tre områden man vill arbeta med, men är i övrigt öppna med vad som kan hända när deras developer in residence finns på plats. Områdena de vill fokusera på är tillgänglighet/delaktighet; digital plattform för form, design och arkitektur och vikten av kreativitet, innovation och kunskapsförmedling för samhällsutveckling. F/D C vill med kompetensförstärkningen hitta redskap för att verka som förmedlare av kunskap och inspiration i gräns-snittet mellan allmänhet, bransch/utövare och akademi.

  • Wanås Konst (250 000 kr)

   Wanås Konst får bidrag för att skapa en flerspråkig digital spegling av den fysiska platsen Wanås och av Wanås Konsts verksamhet och program. Målet är bland annat att den pedagogiska verksamheten ska kunna förlängas och fortsätta på skolorna uppkopplade mot det som kallas WK-TV.

   I developer in residence-projektet vill Wanås Konst, tillsammans med Inter Arts Center, analysera de båda institutionernas digitala kommunikativa situation och utifrån analyserna skapa plan och metod för utveckling av den digitala kompetensen.

   Inter Arts Center är en mötesplats i Malmö för lärare och studenter från Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Konsthögskolan som bedriver experimentell konstnärlig forskning och konstnärliga utvecklingsarbeten.

  • Signal – Center för samtidskonst (200 000 kr)

   Signal får bidrag för att anställa en developer in residence för att experimentera kring och utveckla Signals digitala existens. Arbetet ska ske med en balans mellan teknik och konstnärlighet. Den tänkta utvecklaren är konstnär och Signal vill att projektet "Digital Signal" ska kunna utformas fritt utan att förhålla sig till färdigformulerade mallar. En viktig målsättning är att beakta den digitala kommunikationen som sker utåt, det vill säga i de kontaktytor som uppstår mellan professionella aktörer inom och utanför det egna konstområdet och med en bredare publik.

  • Mediaverkstaden Skåne (160 000 kr)

   Mediaverkstaden får bidrag för att utveckla sin 3D-skanningstudio med hjälp av en developer in residence med spetskompetens. Mediaverkstaden Skåne har befintlig utrustning och vill ta fram en utvecklingsplan för studion som matchar de behov konstnärer har idag.

   De vill fokusera på två användningsområden:

   • att använda 3D-tekniken för att utveckla fysisk förlaga till konstobjekt
   • att använda 3D-tekniken för att skapa visualiseringar och verklighetstrogna representationer av konstverk i webbmiljö.

   Målet är att digitalisera det fysiska föremålet, bearbeta det i en dator med nödvändig programvara och förbereda en fungerande fil för 3D-utskrift.

 • Developer in residence 2014
  • Regionmuseet Kristianstad och Musik i Syd

   Med utgångspunkt i Kristianstads 400-årsjubileum vill Regionmuseet Kristianstad och Musik i Syd gemensamt arbeta för att öka barns och ungas engagemang och deltagande med hjälp av digitaliseringsprocesser. De vill också undersöka hur aktiviteter inom Kulturnyckeln (kulturprogramverksamhet för skolorna i Kristianstads kommun) kan utvecklas genom digital teknik och ta fram metodik för hur digitala media kan integreras i verksamheterna framöver. Projektet har pågått under 2014.

  • Kulturen, Malmö Museer och Regionmuseet Kristianstad

   Kulturen, Malmö Museer och Regionmuseet Kristianstad vill med hjälp av sitt developer in residence-projekt titta närmare på sina fysiska och digitala lösningar. De ska skapa en gemensam plattform för att kunna förmedla information på likartat sätt. De vill också skapa en resursbank för digitala lösningar och ta fram en utvecklingsplan för museernas digitala behov. Projektet har pågått under 2014.

  • Malmö Opera, Skånes Dansteater och Malmö Stadsteater

   Malmö Opera, Skånes Dansteater och Malmö Stadsteater vill med hjälp av en "developer in recidence" öka medborgarnas tillgänglighet till verksamheterna med hjälp av förbättrade kommunikationskanaler på webben. Projektet har fokus på fyra delar:

   • att skapa pedagogiska undervisningsfilmer, så kallade tutorials, för olika delar av arbetet bakom scenen på scenkonstinstitutioner,
   • att förbättra det gemensamma biljettbokningssystemet,
   • att utveckla webbplatserna och
   • formulera en utvecklingslinje.

   Projektet pågår fram till sista maj 2015. 

Bidrag till internationell residensutveckling

 • Residensutveckling 2018
  • Ifö Center (200 000 kr)

   Ifö Center i Bromölla får 200 000 kronor för att stärka, bredda och internationalisera sin residensverksamhet under 2019. Den internationella räckvidden ska öka genom uppbyggnaden av starka kontaktytor utomlands. Ett av residensprogrammen ska breddas till att omfatta både konstnärer och andra kulturutövare, till exempel cirkusartister. Tanken är att skapa fler gränsöverskridande möten och hjälpa fler internationella konstnärer och kulturutövare att uppnå sina mål, till exempel i form av produktion av nya verk, nya utställningar, nya föreställningar eller experimentellt arbete.

  • Karavan (180 000 kr)

   Karavan i Malmö får 180 000 kronor för att lägga grunden för en långsiktig satsning på residens för samtida cirkus, som både skapar utrymme för professionella artister att utvecklas och skapar nya samarbeten mellan befintliga professionella aktörer inom nycirkus, varieté och gatukonst. Residenssatsningen sker i samarbete med Baltic Nordic Circus Network och projektet består av en månads residens hösten 2019 för ett kompani från något av de nordiska eller baltiska länderna.

  • KKV Grafik (100 000 kr)

   KKV Grafik Malmö får 100 000 kronor för att fortsätta utveckla residensverksamheten och bjuda in ett flertal internationella konstnärer under 2019. KKV Grafik har väl etablerade utbyten med aktörer i Tyskland, USA och Japan. Att skapa internationella kontakter har sedan 2009 varit en stark inriktning i verksamheten och ambitionen är att residensen ska berika KKV Grafiks verkstad som gemensam arbetsplats och bidra till projektutveckling, kunskapsutbyten och nätverksbyggande.

  • Seriefrämjandet (120 000 kr)

   Seriefrämjandet får 120 000 kronor för att vidareutveckla det internationella arbetet med gästande serieskapare, inkludera nya världsdelar – särskilt Afrika, Sydamerika och Asien – och fördjupa nätverksarbetet med framför allt nya samarbetspartners. Inom ramen för Seriefrämjandets samverkan med Malmö Universitet kommer de internationella serieskaparna ges möjlighet att delta i seminarier, workshops, nätverksträffar med mera. Målet är att bjuda in två serieskapare under våren och två under hösten 2019.

  • Tomelilla kommun (120 000 kr)

   Tomelilla kommun får 120 000 kronor för att förstärka residenssatsningen som kommunen gör under 2019. Tomelilla har nyligen instiftat ett stipendium i form av ett Artist-in-Residence, som organiseras och administreras av Tomelilla konsthall. Syftet med stipendiet är att göra det möjligt för internationellt verksamma konstnärer att under en avgränsad tid verka och lämna bestående avtryck i Tomelilla. Stipendiet bidrar till utvecklingen av konstlivet i Sydöstra Skåne och medför ett rikare konst- och kulturliv i regionen. Stipendiet ska delas ut vartannat år med start år 2019.

   2019 års stipendiat är den amerikanska textilkonstnären Miriam Vergara som under sin sex veckor långa vistelse i Tomelilla kommer att arbeta nära lokalbefolkning, näringsliv och konstliv i regionen.

 • Residensutveckling 2017
  • Föreningen ARNA i Fågelriket: Art, Ecology & Science (250 000 kr)

   Föreningen ARNA i Fågelriket får 250 000 kronor för projektet "Art, Ecology & Science". Projektet är Sveriges första residens med inriktning på materialvetenskap, strukturbiologi och nanoteknologi samt ett program för kulturellt erfarenhetsutbyte mellan biosfärområden.

   Två visioner som utgår från Skåne möts i projektet: visionen om ett nytt biosfärområde i Vombsjösänkan och utvecklingen av Brunnshögsområdet med MAX IV och ESS i Lund. Hur kan en residensverksamhet skapa möten mellan kulturarbetare, offentligt visonsarbete, medborgare och vetenskaplig forskning? "Art, Ecology & Science" bygger på bred samverkan med bland annat Eslövs, Sjöbo och Lunds kommuner, Science Village Scandinavia och Lunds universitet.

   Totalt omfattar projektet nio veckors residens för sammanlagt fem–sex konstnärer, som dels bjuds in, dels väljs ut efter en internationell utlysning.

  • Inkonst: En internationell residensplattform för samtida och tvärkonstnärliga scenkonstuttryck (250 000 kr)

   Kulturföreningen Inkonst i Malmö får 250 000 kronor för att bygga vidare på den internationella residensplattform för samtida och tvärkonstnärliga scenkonstuttryck som påbörjades för flera år sedan. Projektet är ett samarbete mellan Inkonst och Inter Arts Center. Målet är att utveckla en verksamhet med inriktning mot internationella professionella scenkonstnärer och grupper med ett tvärkonstnärligt fokus och skapa nya produktions- och samarbetsstrukturer för att förnya formerna och förutsättningarna för hur och var scenkonst kan produceras och framföras.

   Genom satsningen kan Inkonst som samarbetspartner och samproducent i de internationella nätverken stärkas. Dessutom kan konstnärligt arbete länkas till forskning genom samarbete med Inter Arts Center och publika möten skapas med konstnärerna och deras projekt. Cirka fyra grupper eller konstnärer kommer erbjudas upp till fyra veckors residens vardera under 2018.

  • Seriefrämjandet: Serieresidens – Residensutveckling 2018 (170 00 kr)

   Seriefrämjandet får 170 000 kronor för att fortsätta att utveckla arbetet med internationella residensplatser för serieskapare i Seriestaden Malmö. Syftet är att kunna erbjuda serieskapare från olika delar av världen möjlighet att arbeta på Seriecenter i Malmö, samt att öka utbytet mellan den svenska seriekulturen och resten av världen.

   I satsningen för 2018 ingår att inkludera fler länder och fördjupa nätverksarbetet med framför allt nya samarbetspartners. Ambitionen är att genomföra fyra månadslånga residens under 2018. Serieskapare kan erbjudas plats för att arbeta med egna konstnärliga projekt, nätverka med lokala serieskapare och andra serieaktörer och delta i utåtriktade aktiviteter som utställningar och föreläsningar.

  • UNICORN – Artists in Solidarity: Andrum (110 000 kr)

   UNICORN – Artists in Solidarity får 110 000 kronor för att utveckla och etablera ett residensprogram i Malmö för att stödja bildkonstnärer i utsatthet. Genom att erbjuda en fristad, arbetsro och ett stöttande nätverk av kollegor är ambitionen att bidra till att Skåne blir en region med en levande diskussion om konstnärers villkor i Sverige och världen.

   Under 2018 vill UNICORN erbjuda plats till två konstnärer att mötas i residenset i Malmö: en konstnär som är verksam i ett annat land möter en lokalt verksam konstnär som nyligen kommit till Malmö och ännu inte är etablerad i det svenska konstfältet. Projektet genomförs i två månadslånga residens under 2018. Frågor som UNICORN ställer sig är: "Vad händer om vi skapar ett möte mellan två konstnärer som delar språk, men lever på olika platser i världen? Vilket gemensamt andrum kan uppstå här i Skåne? Finns det utrymme i residensformen för detta möte?"

  • Wanås Konst: Residence as Exchange – community engaged site specific artists projects (106 000 kr)

   Wanås Konst får 106 000 kronor för att med sin residenssatsning skapa utrymme för konstnärer och konstnärsgrupper som i sin konstnärliga praktik tar aktiv del i samhället och skapar dialog med grupper i platsspecifika projekt. Det är konstnärer som har som metod att samarbeta med och involvera lokalbefolkningen i projekt med en publik komponent.

   Residensen befinner sig mellan förmedling och konst, utvidgar Wanås Konsts vanliga utställningsprogram, men kan vara oberoende av den fysiska platsen. Ambitionen är ett årligt "Residence as Exchange" som kommer att vara sökbart för konstnärer/konstnärsgrupper, med en vistelselängd på minst två veckor och upp till en månad.

  • Ystads konstmuseum: The Art Nest – residence for artists working with social-specific art projects (164 000 kr)

   Ystads konstmuseum får 164 000 kronor för att inom Bästa Biennalen (konstbiennal med fokus på barn och unga) etablera ett residensprogram för konstnärer som är intresserade av deltagarinvolverande konstproduktion och sociala processer i sitt konstnärskap och som främst arbetar med barn och unga.

   Ett mål är att skapa möten mellan det regionala konstlivet och internationella konstnärer, där erfarenhetsutbyten, inspiration och produktion kan äga rum – med fokus på konstnärliga processer i gränszonen mellan konstproduktion, kuratering och pedagogik. En till tre konstnärer bjuds in under 2018, under sammanlagt fyra till sex veckor. Planen är att genomföra residenset vartannat år i Bästa Biennalens mellanår, det vill säga de år då det inte arrangeras en biennal.

 • Residensutveckling 2016
  • Fritids- och kulturförvaltningen/Landskrona: Landskrona Foto Residens (150 000 kr)

   Landskrona kommun får 150 000 kronor i bidrag för att bygga upp ett årligt återkommande residensprogram som attraherar konstnärer från hela världen som arbetar med fotografi. Residenset är del av de kommunala utvecklingsprojekten Landskrona Foto och Fröfabriken Creative Space och innebär att en internationell konstnär efter ett öppet ansökningsförfarande får ett stipendium under tre månader, med bland annat ateljé, boende, viss produktionsbudget och tillgång till mentorskap.

   Residenset ligger i anslutning till Landskrona Foto Festival i augusti månad och innebär att konstnären bland annat deltar i Artist Talk under själva festivalen. Under 2017 är tanken att konstnären även bjuds in att medverka och vara del av det officiella utställningsprogrammet vid nästkommande års fotofestival.

  • Kulturföreningen Inkonst: En internationell residensplattform (250 000 kr)

   Kulturföreningen Inkonst i Malmö får 250 000 kronor i bidrag för att tillsammans med Inter Arts Center (IAC) fortsätta etableringen av en internationell residensplattform inom musik, i gränslandet mellan samtida konstmusik, ljudkonst och experimentell klubbkultur. Residensprogrammet ska skapa möjligheter för professionella konstnärer och grupper att arbeta och utvecklas i en högkvalitativ, aktiv och tvärkonstnärlig miljö med en tydlig länk mellan forskning och konstnärligt arbete.

   Inkonst planerar att under 2017 ta emot fyra konstnärer/grupper i residens på upp till fyra veckor vardera, för att stimulera arbetsro och goda förutsättningar för projektutveckling, kunskapsutbyten och nätverksbyggande. Publika möten med konstnärernas arbete och workshops eller artistföredrag med inbjudna gäster är en grundpelare i residensprogrammet. Det finns också en nära koppling mellan residenset och den årliga festivalen Intonal, som har en stark internationell prägel.

  • Milvus Artistic Research Center (MARC): MARC Residencies 2017-2018 (250 000 kr)

   Milvus Artistic Research Center i Kivik får 250 000 kronor i bidrag för att fortsätta etableringen av sitt internationella residensprogram för dans och koreografi. Sedan 2013 har MARC skapat samarbeten och nätverk i sitt närområde, i Skåne och Sverige. MARC:s arbetssätt utgår från konstnärens behov av mentorskap, kontinuitet, tid och plats för undersökande och experimenterande och utbyte med omvärlden.

   Under 2017 avser MARC att erbjuda residens till nya internationella konstnärer. Residenskonstnärernas möjligheter att möta en publik ska öka. Genom samarbeten med Riksteatern Skåne, Wanås Konst och lokala samverkansaktörer ska MARC skapa förutsättningar för Skånes dansliv och publik att möta residenskonstnärerna i föreställningar, workshops och dialogarbete.

  • Signal - Center for samtidskonst: Expertbesök - Residency for research (200 000 kr)

   Signal - Center för samtidskonst i Malmö får 200 000 kronor i bidrag för att starta ett residensprogram för expertbesök och bedriva ett omfattande internationellt nätverksarbete för att skapa och stödja olika samarbeten mellan Malmö-/Skånebaserade konstnärer och utländska aktörer inom bildkonstområdet.

   De internationella experterna ska erbjudas skräddarsydda besöksprogram som till exempel ateljébesök hos både etablerade och mindre etablerade konstnärer. De ska få insikt i Malmö/Skånes konstscen och involveras i publika program för att bredda kontakt- och arbetsmöjligheterna för Skånebaserade utövare. Residensen i Skåne ska spridas ut under hela 2017 och tiden för expertbesöken kan sträcka sig från fyra dagar till upp emot två veckor.

  • UNICORN - artists in solidarity: UNICORN HBTQIA (100 000 kr)

   Den ideella föreningen UNICORN i Malmö får 100 000 kronor i bidrag för att utveckla och etablera ett residensprogram för bildkonstnärer i utsatthet genom att erbjuda en fristad, arbetsro och ett stöttande nätverk av kollegor. UNICORN består av en arbetsgrupp och ett nätverk med representanter från ett brett spektrum av organisationer och institutioner, enskilda konstnärer och konstnärsdrivna ateljékollektiv, bland annat Inter Arts Center, Konstitutet, Malmö konsthall, Moderna Museet Malmö, Skånes konstförening med flera.

   Residenset 2017 är inriktat på konstnärer som arbetar utifrån ett HBTQIA-perspektiv och därför befinner sig i ett utsatt läge. UNICORN har särskild kompetens och nätverk för denna inriktning och vill erbjuda en konstnär ett residensprogram som är uppdelat i två perioder, där den första äger rum i mars 2017 och den andra i augusti, samtidigt med Malmö Pride. Urvalet sker genom ett öppet ansökningsförfarande och UNICORN:s värdskap utgår från ett kollegialt möte, konstnär till konstnär.

 • Residensutveckling 2015
  • Föreningen ARNA i Fågelriket: Se – här bor jag! (250 000 kr)

   Residensprogrammet ARNA i Fågelriket startade 2011 i Harlösa och namnet står för "Art and Nature". Syftet med projektet "Se – här bor jag!" är att utveckla ARNA:s profil som ett grönt residens som driver kulturens roll för hållbar utveckling. Den nya profilen är kopplad till visionen om Fågelriket som ett av Unesco:s biosfärområden, med kultur som en av fyra dimensioner för hållbar utveckling. För att nå visionen behöver man visa och prova hur kultur i alla dess former kan berika och engagera människor i att påverka sin omgivning och ta ansvar för sin omgivande miljö. Se – här bor jag! involverar fyra internationella konstnärer i längre residensperioder och cirka 350 barn i Sjöbo och Eslövs kommuner.

  • Föreningen Inkonst: En internationell residensplattform för samtida konstmusik, ljudkonst och experimentell klubbkultur. (250 000 kr)

   Kulturscenen Inkonst i Malmö vill tillsammans med Inter Arts Center (IAC) utveckla ett internationellt residensprogram med fokus på musik eller musik i samverkan med bild, i gränslandet mellan konstmusik, ljudkonst och experimentell klubbkultur.

   Inkonst har ett stort internationellt och nationellt nätverk av arrangörer, produktionshus, konstnärer, scener och festivaler och IAC kompletterar med nätverk inom konst- och forskningsvärlden. Genom residenssatsningen kan nätverken knytas samman och skapa möjligheter för professionella konstnärer och grupper att arbeta och utvecklas i en aktiv och tvärkonstnärlig miljö med en tydlig länk mellan forskning och konstnärligt arbete. Avsikten är att erbjuda två konstnärer/grupper ett residens som varar upp till åtta veckor, för projektutveckling, kunskapsutbyten, nätverksbyggande och publika möten.

  • Landskrona kommun: Art/photography in residence (200 000 kr)

   Landskrona Foto och Fröfabriken Creative Space är Landskrona kommuns satsningar på att stärka den kulturella och kreativa sektorn, inte bara i Landskrona utan även i regionen. Med Art/photography in residence vill Landskrona kommun inom ramen för Landskrona Foto skapa ett internationellt attraktivt residensprogram för konstfotografer i en dynamisk arbetsmiljö.

   Landskrona Foto har de senaste åren etablerat sig som en av Nordens mer intensiva satsningar på fotografi med bland annat Landskrona Foto Festival och Sveriges första fotohistoriska utställning. Landskrona Foto är ett långsiktigt utvecklingsprojekt för att skapa ett starkt konst- och kunskapsbaserat centrum för fotografi sett ur ett nordiskt perspektiv.

  • Milvus Artistic Research Center (MARC): Milvus Artistic Research Center Residencies (250 000 kr)

   MARC är ett konstnärligt forskningscentrum inom scenkonst (dans, performance med mera) med en internationell residensverksamhet under uppbyggnad i Kivik på Österlen. Syftet är att erbjuda en plattform för dialog mellan hantverk och innovation, teori och praktik samt kreativitet och kunskap genom undersökande metodik.

   MARC har en internationell konstnärlig panel som gör urvalet av residenskonstnärer tillsammans med den konstnärliga ledaren Rachel Tess. Varje residensperiod (tre per år) varar en månad och innebär minst två studiovisningar för allmänheten samt andra kontaktytor med lokalsamhället, till exempel skolor och föreningar. Ett långsiktigt partnerskap med Wanås Konst har byggts upp som bland annat möjliggör för residenskonstnärer att möta publik och deltagare på Wanås. Från och med 2016 kommer MARC att ingå i det EU-finansierade residensprojektet "Wilderness II".

  • Seriefrämjandet: Serieresidens – internationell residensutveckling (170 000 kr)

   Från 2013 till 2015 har Seriefrämjandet haft sju gästande seriekonstnärer från Belgien, Finland och Serbien som har haft plats i Seriecenters studio och deltagit i seriekulturen i Malmö. Man vill nu utveckla arbetet med internationella residensplatser för att inkludera fler länder och fördjupa nätverksarbetet med nya samarbetspartners. Ambitionen är att få ett brett spektra av gäster och ett nätverk med nya förgreningar hos olika serieaktörer runt om i världen. Varje konstnär gästar Seriestaden Malmö i en till två månader, med två gäster under våren 2016 och två gäster under hösten 2016. Man förväntar sig nya samarbeten, mellan enskilda konstnärer eller mellan organisationerna, nya serier publicerade i Sverige, svenska serier publicerade utomlands eller nya evenemang kring tecknade serier.

Bidrag till nationella minoriteter

 • Bidrag till nationella minoriteter 2018
  • Tehara Media, Tehara Filmfestival 2018 (25 000 kr)

   Tehara Media får 25 000 för att arrangera Tehara Filmfestival 2018. Filmfestivalen ska vara ett forum för inspiration, nätverkande och kunskapsutbyte mellan romska aktivister, opinionsbildare samt kultur-, media- och utbildningsaktörer. På filmfestivalen kommer romska frågor diskuteras utifrån olika infallsvinklar såsom exempelvis feminism och romers delaktighet inom film och rörlig media. Fokus ligger på unga romer och därför kommer även diskussionen om vikten av romska förebilder inom film och rörlig media finnas med på festivalen.

   Under festivalen, som pågår 28 november till 1 december 2018 i Malmö, kommer filmvisningar kompletteras med samtal, skolvisningar, föreläsningar, utställningar och workshops. Målgrupp för filmfestivalen är unga romer, filmintresserade och personer som är intresserade av romska frågor och mänskliga rättigheter. Projektet samfinansieras av Svenska Filminstitutet.

  • Frantzwagner sällskapet, Seminarium om den skånsk-romska historien (70 000 kr)

   Frantzwagner sällskapet får 70 000 kronor för att delta i ett nationellt projekt som ska göra källmaterialet i pågående forskning om minoriteten romer tillgänglig för alla. Förebild för den tänkta databasen är den nyligen lanserade Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (skbl.se) som är en kvalitativ och lättöverskådlig databas som skapats i så kallad free-ware.

   Under första kvartalet 2019 kommer Frantzwagner sällskapet arrangera ett tredagarsseminarium i Helsingborg som blir startskottet för arbetet med databasen. På seminariet kommer de ca 20 deltagarna disku­tera och besluta om begreppsdefinitioner, språkbruk, terminologi och andra ramar som ska gälla för arbetet med databasen.

   Region Skånes bidrag går till kostnader för lön till projektledaren som ska planera och genomföra seminariet samt ansvara för att följa upp och kvalitetssäkra innehållet. Frantzwagner sällskapets egenfinansiering i projektet uppgår till drygt 80 000 kronor som bland annat ska täcka kostnader för konferenspaket med övernattning och måltider för 20 deltagare.

  • Malmö Ungdomscentral, Romani i fokus 2018 (70 000 kr)

   Malmö Ungdomscentral får 70 000 kronor till projektet "Romani i fokus 2018 - främjande genom kulturarv och seminarium". Genom att översätta och uppdatera/nyproducera undervisningsmaterialet "12 frågor och svar om romer" både i tryckt form och digitalt, synliggörs svensk romani. Projektet ska även arrangera ett seminarie "Romani i fokus 2018 - seminarium som främjar".

   Romska ungdomar kommer genom projektet få möjlighet att fördjupa sig i de olika varianterna av romani chib och det romska kulturarvet. Seminariet kommer att ha fokus på kunskapsdelning mellan romska och icke-romska organisationer, myndigheter samt andra aktörer och ge möjlighet att lära av varandras arbete med att främja romani chib. Romska ungdomars möjlighet att lära sig mer om sitt kulturarv och sitt språk är grunden i projektet. Ungdomarna är medskapare av såväl undervisningsmaterialet som seminariet.

   Projektet kommer att genomföras under hösten 2018 i Malmö och Helsingborg i samarbete med bland annat Frantzwagner Sällskapet.

  • Södra Sveriges distrikt av SFRF, Uppföljningsdag (25 900 kr)

   Södra Sveriges distrikt av SFRF får 25 900 kronor till en Uppföljningsdag av projektet "Utveckling av sverigefinskt nätverk i södra Sverige" i samband med Södra Sveriges distrikt av SFRF 50-årsjubileum. Syftet med dagen är att informera om och följa upp projektet som tidigare fått bidrag från Region Skåne. I samband med dagen uppmärksammas också att Södra Sveriges distrikt av SFRF firar 50 år. Region Skånes bidrag ska gå till lokalhyra, personal- och administrativa kostnader samt gage och reseersättning till musiker från Finland. Mat och dryck i samband med jubileumsfirandet betalas av deltagarna via anmälningsavgift.

   Under dagen ska projektledaren Ilkka Rasi informera om projektet som genomfördes från den 1 november 2017 till den 31 mars 2018. Målet med projektet var att bevara, stärka och utöka det sverigefinska nätverket genom att skapa en digital plattform som samlar alla föreningsaktiviteter på ett ställe.

  • Malmö Ungdomscentral, Kompetensutveckling om romer (60 000 kr)

   Malmö Ungdomscentral får 60 000 kronor för en vidareutveckling av det kompetensutvecklingsprojekt som genomfördes under 2017. Innehållet i projektet har utvecklats med en utställningsdel som finansierats av Riksantikvarieämbetet. Dessutom har målgruppen tydligare identifierats till skolelever åk 4-9 och gymnasiet vilket underlättar för planeringen av det uppsökande arbetet. Projektet genomförs i samarbete med Frantzwagner Sällskapet i Helsingborg.

   Region Skåne beviljar projektmedel till projektets genomförande i kommuner utanför Malmö stad. Projektet pågår från den 1 maj 2018 och avslutas den 28 februari 2019.

  • Ammarnäs Sameförening, Samisk sommar på slottet (50 000 kr)

   Ammarnäs Sameförening får 50 000 kronor under förutsättning att Statens Kulturråd och Höörs kommun också beviljar bidrag till projektet. Projektet Samisk sommar på slottet planeras genomföras under perioden 1 maj till 22 augusti 2018 tillsammans med Bosjökloster Slott. Projektet ska sprida kunskap om samisk tradition och kultur till en större och ny publik.

   På Bosjökloster kommer det att visas en fotoutställning med bilder från en renskötarfamiljs vardag. Det kommer även att visas filmer, bland annat dokumentären Ljudet från Norden om samiska rockartisten Yana Mangi som skriver musik utifrån den samiska jojken. Under hela sommaren kommer det även finnas renhornsattrapper att öva lassokastning på för barn och vuxna. Dessutom visas en utställning med olika typer av samiskt hantverk från Tärnaby/ Ammarnäsområdet samt nord- och sydsamiska koltar.

 • Bidrag till nationella minoriteter 2017
  • TEHARA Media, Romsk Filmfestival (65 000 kr)

   TEHARA Media får 65 000 kronor för att arrangera Romsk filmfestival 23-25 november 2017. Filmfestivalen består av fem olika filmvisningar. Tre filmer visas på kvällstid för en vuxen publik och två på dagtid som skolvisningar för barn och unga. I samband med kvällsvisningarna anordnas olika evenemang med koppling till filmernas teman. Filmfestivalen ska visa en annan bild av romer än den som vanligtvis visas i filmer och media.

   Filmfestivalen lyfter även romska frågor som förebilder, feminism och romers delaktighet i film och rörlig media. Projektet Romsk Filmfestival vill bidra till ökad kunskap om och förståelse för romsk kultur för såväl romer som icke-romer.

   Romsk Filmfestival är ett samarbetsprojekt mellan TEHARA Media, Filmcentrum Syd/ARF, Folkets Bio Malmö/Biograf Panora och Romska Kulturcentret i Malmö. Filmfestivalen äger rum på Biograf Panora i Malmö och det är gratis inträde.

  • Södra Sveriges distrikt av SFRF, Uppföljningsdag (10 000 kr)

   Södra Sveriges distrikt av SFRF får 10 000 kronor för att genomföra en uppföljningsdag för projektet "Kartläggning och analys av intresse att utveckla finskt föreningsliv i södra Sverige". Under 2016 genomförde Södra Sveriges distrikt av SFRF en kartläggning och analys av intresset att utveckla finskt föreningsliv i södra Sverige. Syftet med denna uppföljningsdag är dels att presentera resultatet för en större grupp och dels att utifrån resultatet hitta nya verksamhetsformer genom att genomföra en workshop. Uppföljningsdagen är i första hand avsedd för representanter från de lokala föreningarna i södra Sverige som deltog i undersökningen. Under dagen medverkar även representanter från Finska Föreningen i Köpenhamn, där föreningen genom förnyelse av verksamheten har fördubblat antalet medlemmar. Uppföljningsdagen planeras äga rum den 17 oktober 2017 på Kommendanthuset i Malmö.

  • Romano Trajo, Vägen in - fokus tjej (100 000 kr)

   Romano Trajo får 100 000 kronor för att genom projektet "Vägen in – fokus tjej" öka delaktigheten och inflytandet för unga romska tjejer och bidra till att ge dem mer egenmakt i frågor som berör dem. Projektet kommer att genomföra en rad olika värderingsövningar kring kultur, traditioner och könsroller som råder inom den romska gruppen. Tjejer från Malmö, Lund och Helsingborg kommer i första hand bjudas in till att delta i projektet.
   Ytterst få romer är aktiva och engagerade på sin fritid eller deltar i någon form av föreningsliv på grund av romernas utanförskap i samhället. Utanförskapet bottnar i brist på tillit till och förtroende för majoritetssamhället. Många romer har därför en torftig fritid och tar inte del av föreningslivet eller andra fritidsverksamheter. Målgruppen romska tjejer är dessutom av kulturella och traditionella orsaker svåra att engagera i aktiviteter utanför hemmet. Genom projektet vill föreningen arbeta med unga tjejer för att påverka dem i positiv riktning gällande egenmakt och förmåga att påverka sina egna liv.

   Projektet görs i samarbete med Romskt informations- och kunskapscenter, Riksförbundet Romer i Europa, Det Romska kulturella utvecklingscentret i Malmö samt IRIS-skolan i Malmö. De deltagande ungdomarna är delaktiga i hela projektprocessessen och har möjlighet att påverka såväl innehåll som tidsplanering. Projektet pågår från den 3 juli 2017 till den 31 maj 2018.

  • Malmö Romska Idécenter, En dag i Romskt läger (20 000 kr)

   Malmö Romska Idécenter får 20 000 kronor för att en lördag under sommaren 2017 bygga upp ett autentiskt romskt läger i i Beijers park i Malmö. Bidraget beviljas under förutsättning att det används till att täcka kostnaderna för projektledare, artistarvoden och marknadsföring enligt inskickad projektbudget. Syftet med projektet är att berätta om den romska historien, traditionerna och språket till de som besöker den uppbyggda lägerplatsen. Primär målgrupp för projektet är romska barn och unga men alla är välkomna. Aktiviteterna under dagen kommer att hållas på romani. Exempel på aktiviteter är dans, musik, historieberättande och möjligheter för barnen att prova romska nationaldräkter och lägerliv.

  • Malmö Suomiförening, Musikalisk afton på finska (54 000 kr)

   Malmö Suomiförening får 54 000 kronor för att arrangera en musikalisk afton på finska i Malmö den 11 november 2017. Bidraget beviljas under förutsättning att föreningen lyckas sprida inbjudan till den sverigefinska minoriteten i hela Skåne. Arrangemangets huvudmålgrupp är den sverigefinska minoriteten i Skåne men är öppen för alla som är intresserade av finsk musik. Orkestern som är bokad heter Darya & Månskensorkestem som bland annat har finsk tango och finsk schlager på sin repertoar.

  • Malmö Ungdomscentral: Romska språket i fokus 2017- seminarium som främjar (30 000 kr)

   Malmö Ungdomscentral får 30 000 kronor för att med hjälp av romska ungdomar ta fram information om romska dialekter. Tillsammans utvecklar och planerar de ett endagsseminarium där olika romska dialekter presenteras. Deltagare på seminariet kommer vara ungdomar, modersmålslärare, lingvister, författare och musiker. Seminariet är öppet för allmänheten men målgruppen är romska ungdomar. Syftet är att uppmuntra romska ungdomar att använda sitt språk samt främja det romska språket.

  • TEHARA Media: Filmvisning ”Opre Roma!” (14 000 kr)

   TEHARA Media får 14 000 kronor för att visa filmen "Opre Roma!". "Opre Roma" är en film/dokumentärfilm av Pablo Bonfanti som i stort behandlar om romsk kultur, historia, musik och konst. Filmen, som ska främja och synliggöra romsk kultur och historia, inger självförtroende då Opre Roma betyder "res er romer!". Under evenemanget kommer även journalisten Erika Oldberg signera sin bok "Jag är Gina" som handlar om en romska kvinna, Gina Ionescu, som försörjer sig genom att tigga på Sveriges gator.

  • Sverigefinska Pensionärsförening ”Ikihonka”, Firandet av sverigefinländarnas högtidsdag (5000 kr)

   Sverigefinska Pensionärsförening "Ikihonka" får 5000 kronor för att arrangera Sverigefinländarnas högtidsdag den 24 februari genom en konsert i Kirsebergskyrkan i Malmö den 26 februari 2017. Medverkande är sopranen Noora Karhuluoma som ackompanjeras av Anne-Marie Lipsonen. Arrangemanget görs i samverkan med Svenska kyrkan och är öppet för alla. Informationen om konserten kommer att spridas via dagstidning, kyrkan, för-eningen, Facebook och via mun mot mun-metoden.

 • Bidrag till nationella minoriteter 2016
  • Åstorp Finska Klubb: Kalevalajuhla (10 000 kr)

   Åstorp Finska Klubb får bidrag för genomföra Kalevala-dagen den 18 februari 2017 i Billesholms Folkets park. Finlands nationalepos Kalevala har gett namn åt dagen och programmet innehåller bland annat dragspelsmusik av Aatto Väisänen, folkdans, Kalevaladikter, körsång och allsång. Dagen avslutas med finsk danskväll. Målgruppen är den sverigefinska minoriteten i Skåne men arrangemanget är öppet för alla.

  • Finska Föreningen i Landskrona: Att fira Finlands 100-års självständighet år 2017 (10 500 kr)

   Finska Föreningen i Landskrona får bidrag för att genomföra 100-årsfirandet av Finland som självständig stat den 5 december 2017. Programmet kommer att planeras under hela 2017 och fokus under högtidsdagen kommer att ligga på sång, musik och dans, berättelser och Finlands historia från 1917 och fram till idag. Firandet kommer att äga rum i Landskrona och vara tvåspråkigt - både finska och svenska. Arrangemanget är öppet för alla men prioriterad målgrupp är föreningens egna medlemmar. Programmet kommer att locka olika åldersgrupper då det innehåller allt från körsång till hip-hop.

  • Malmö Ungdomscentral: Romska ungdomar i fokus 2016 - språkutveckling genom inläsning i studion (30 000 kr)

   Malmö Ungdomscentral får bidrag för ett projekt som ska revitalisera det romska språket genom att låta ungdomar läsa in "12 frågor och svar om romer" på sex romska dialekter: Arli, Bosnisk gurbet, Polsk romani, Resande romani, Kaldarash och Lovari. Inläsningarna sker i studio och ska därefter gå att ladda ner på Malmö Ungdomscentrals hemsida så andra kan lyssna. Romani är i hög grad ett talspråk men många ungdomar behöver träna på att läsa högt. I projektet ingår högläsningsövningar för att stärka deltagande ungdomars känsla för språket. Projektet delfinansieras av Språkrådet. Cirka 40 romska ungdomar- killar och tjejer- från främst Malmö, Landskrona och Helsingborg kommer att erbjudas plats i projektet.

  • Malmö Romska Idécenter: Kulturella aktiviteter med romska barn (65 000 kr)

   Malmö Romska Idécenter får bidrag för att göra det möjligt för romer att bli delaktiga i samhällets kulturliv. Deras barn ska samtidigt ges möjlighet att jämföra och prata om likheter och olikheter mellan "majoritetskulturen" och den romska kulturen. Många romska familjer är ovana att besöka kulturinstitutioner och uppleva icke-romsk kultur och det beror enligt projektägaren till stor del på bristande kunskap om vad som finns.

   Projektet ska erbjuda en möjlighet för romska barnfamiljer att uppleva och lära sig mer om exempelvis museer, bibliotek, teater, konst och dans. Före besöket pratar gruppen om den kulturaktivitet de ska besöka och vilket mål de har med besöket. Under besöket dokumenteras upplevelsen och efter besöket reflekterar och jämför gruppen kulturupplevelsen med den romska kulturen. Projektet pågår i Malmö under sex månader och målgruppen är romska barn och unga 6-18 år samt deras föräldrar.

  • Södra Sveriges distrikt av SFRF: Kulturdag (6 500 kr)

   Södra Sveriges distrikt av Sverigefinska riksförbundet (SFRF) får bidrag för att arrangera en kulturdag där de kommer att informera om distriktets kommande enkätundersökning som gäller framförallt yngre icke-föreningsaktiva sverigefinnars intresse av att bevara och utveckla sitt kulturarv. För att föreningen ska överleva är det viktigt att rekrytera yngre personer till lokalföreningarna. Kulturdagen ska äga rum den 24 september i Helsingborg. Programmet innehåller även finsk musik, teater och möjlighet att dansa. Arrangemanget är en offentlig sammankomst dit alla som är intresserade av finsk kultur är välkomna.

  • Malmö Ungdomscentral: Kompetensutveckling om romer 2016 (106 219 kr)

   Malmö Ungdomscentral får bidrag för att hjälpa skolor att uppfylla skollagen genom att kompetensutveckla personalen så de är bättre rustade att undervisa eleverna om nationella minoriteter, med särskilt fokus på romer. Genom ökad kunskap hos lärarkåren kan de i sin tur stärka romska elevers självförtroende vilket kan leda till ökad motivation för eleverna att utveckla sitt romska språk och sin kultur. Ökad kunskap hos skolpersonal om romer kan också leda till en bättre kommunikation med elevernas föräldrar vilket också gynnar eleverna. Projektet leder också till att skolklasser vars lärare genomgått utbildningen får en mer kvalitativ in formation om romer och begreppet "nationella minoriteter". Projektet kommer att genomföras i Helsingborg, Landskrona, Trelleborg och Kristianstad - fem skolor per stad.

  • Romska Kulturcentret i Malmö: Lungo drom, den länga vägen (110 000 kr)

   Romska Kulturcentret i Malmö får bidrag för ett projekt som riktar sig till skolbarn i åk 4 och uppåt. Skolbarnen och deras lärare/pedagoger kommer att genom rollspel och läromedlet ''Vi läser om romer" lära sig mer om romsk historia och romsk kultur. Romska Kulturcentret vill genom projektet skapa förutsättningar för att de många romska och resandebarn ska känna stolthet över sitt ursprung. Ett annat syfte är att öka majoritetsbefolkningens kunskaper om romer och resande. Projektet kommer att genomföras i skolor runt om i Skåne.

  • Sverigefinska pensionärer, södra distriktet, SFP/RSE: Sverigefinska pensionärernas kultur och minoritetspråkutveckling samt Finland 100 år (71 000 kr)

   Sverigefinska pensionärer får bidrag för dokumentation och firande av Finlands 100-åriga självständighet som egen nation runt om i hela landet som äger rum år 2017. Inför firandet ska Sverigefinska pensionärer, södra distriktet, genomföra lägerverksamhet för drygt 50 deltagande Sverigefinska pensionärer där finska folklorelekar, sånger, ordspråk och fotografier dokumenteras och bevaras för de yngre generationerna. Dokumentationen kommer att användas 2017 under 100-årsfesten som planeras äga rum i Helsingborg.

   Under jubileumsåret kommer Sverigefinska pensionärer, södra distriktet, även bjuda in föreläsare och anordna kulturella aktiviteter för att informera om Finlands historia. Arrangemangen kommer att göras i samarbete med många olika Finska föreningar i Skåne och Blekinge (södra distriktet). Arrangemangen kommer att vara öppna för allmänheten.

  • Södra Sveriges distrikt av Sverigefinska Riksförbundet: "Kartläggning" (24 680 kronor)

   Antalet aktiva medlemmar i de finska lokalföreningarna i södra Sverige har under de senaste åren minskat stadigt. Föreningarna har svårt att rekrytera nya och yngre medlemmar. Projektet ska ta reda på hur nya och framförallt yngre personer och barnfamiljer med finländskt ursprung kan engageras i föreningsverksamheten och vilken typ av kulturaktiviteter som kan intressera dem.

   Hypotesen är nuvarande föreningsutbud inte är lockande för de yngre generationerna men att det kan finnas ett intresse av att starta nya aktiviteter med unga ledare och nya visioner. Projektet genomförs i form av ett frågeformulär med följebrev (på finska och svenska) som skickas till alla medlemmar i de lokalföreningar som ingår i Södra Sveriges distrikt av SFRF (Sverigefinska Riksförbundet), cirka 500 hushåll. Svar skickas via förfrankerat kuvert eller via e-post.

  • Regionmuseet Kristianstad: "Romska lägerplatser" (460 000 kronor)

   Regionmuseet Kristianstad får bidrag för projektet "Romska lägerplatser". Projektet görs tillsammans med romska grupper och ska öka romernas möjligheter att behålla sin kultur och sitt språk. Projektet synliggör även minoritetssamhället för majoritetssamhället som i sin tur kan motverka antiziganism i samhället.

   Syftet med projektet är att tydliggöra och stärka romernas identitet, synliggöra dem och deras historia – både för romerna själva och för andra. Genom att koppla personliga berättelser till lägerplatserna skapas närhet, förståelse, igenkänning och förankring i kulturlandskapet.

   Målgruppen för projektet är romer, samt elever och skolpersonal. Genom skolprogrammen vill man långsiktigt öka förståelse och respekt för andra och varandra och därigenom motverka antiziganism.

   Forskningen om de svenska romerna är begränsad. Det finns därför ett behov av att tillsammans med den äldre generationen, såväl romer som majoritetsbefolkningen, samla in berättelser och dokumentera spår kopplade till romernas liv. Denna insamling kommer att göras i östra och mellersta Skåne under 2016.

  • Malmö Museer: "Vi är romer – möt människorna bakom myten" (215 000 kronor)

   Malmö Museer får bidrag för projektet "Vi är romer – möt människorna bakom myten". Projektet synliggör även minoritetssamhället för majoritetssamhället som i sin tur kan motverka antiziganism i samhället.

   Utställningen är tidigare producerad av Göteborgs stadsmuseum och utvecklad tillsammans med Forum för levande historia. Den utsågs till årets utställning 2013 av Forum för utställare.

   Utställningen tar utgångspunkt i vandringen från Indien till Europa, språk och kulturarv. Den berättar om romers vardag och historia, om 500 år av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik och framtidshopp via intervjuer, foton och filmer gjorda med eller av romer.

   Projektet i Malmö är ett samarbete mellan Malmö Museer, Romskt Informations- och kunskapscenter och Forum för levande historia.
   Utställningen kommer att visas på Malmö Museer från september 2016 till september 2017. Region Skånes bidrag ska stärka det romska inflytandet samt användas till pedagogisk verksamhet och programaktiviteter i hela Skåne.

Bidrag till ung kraft-projekt

 • Bidraget Ung kraft 2018
  • Teater 23, Projekt Ung kraft i Lindängen (400 000 kr)

   Teater 23 får 400 000 kronor till ett projekt som ska nå ut och inkludera unga boende i bostadsområdet Lindängen i Malmö. Tillsammans med strategiska samarbetspartners såsom Lindängens bibliotek, Allaktivitetshuset, Framtidens hus, fritidsgården och folkets hus Motetten ska en ung kraft:are samorganisera och arrangera projekt och aktiviteter för att möta ungas och unga vuxnas idéer, önskemål och behov. Under andra året utvärderas och fördjupas projektet för att leda till metodutveckling för den kontinuerliga verksamheten och möjligheter för teatern att nå ut till nya områden.

  • Östra Skånes konstnärsgrupp (ÖSKG), Projekt Koja - rum för kreativa möten (360 000 kr)

   ÖSKG får 360 000 kronor för att skapa aktiviteter med och för unga och unga vuxna där olika konstnärliga och kulturella uttryck undersöks för att aktivera och genera ett ökat deltagande hos målgruppen. Via utforskandet med praktiska och teoretiska aktiviteter såsom samtalsserier, workshops, bokcirklar, filmvisningar och besök hos regional kojbyggare samt utökade strategiska samarbeten med Stiftelsen Skånska landskap, Simrishamns bibliotek, Österskolan för Konst och Design och Nova Academy, påverkas organisationens struktur och verksamhet i en del av Skåne där det kulturella utbudet för unga är begränsat. Projektet ska leda till nya rutiner inom föreningen och en kontinuerlig verksamhet där unga och unga vuxna fortsätter att driva liknande projekt.

 • Bidraget Ung kraft 2017
  • Musik i Syd/Kulturkvarteret: Ung kraft Kulturkvarteret (400 000 kr)

   Musik i Syd får 400 000 kronor till projektet "Ung kraft Kulturkvarteret". I projektet ska Musik i Syd och biblioteket i Kristianstad arbeta för att ge unga och unga vuxna inflytande och delaktighet både vad gäller utbud och verksamheternas arbetssätt. Ung kraft-anställda ska nätverka med fler unga och unga vuxna i föreningsliv och studieförbund, för att utveckla Kulturkvarterets program och aktiviteter samt de två verksamheternas metoder för delaktighet. Metoderna ska implementeras i ordinarie verksamhet och kommer att spridas via erfarenhetsdelning inom konstområdenas olika infrastruktur.

  • Skånes konstförening: Södra Sofielunds Museum (300 000 kr)

   Skånes konstförening får 300 000 kronor till projektet Södra Sofielunds Museum. I projektet ska Skånes konstförening utveckla en mötesplats för unga i och utanför området Södra Sofielund/Seved i Malmö. Med en ung anställd ska man i ett utforskande arbete kring vad ett områdesmuseum kan vara och innebära, nå och engagera fler unga i konstföreningens verksamhet, anställa helgvärdar och i förlängningen låta unga människor verka i föreningens styrelse. Från och med 2018 medverkar föreningen i Sveriges Konstföreningars projekt "Ung i konstförening" som ska hitta nya former för samt stärka ungas engagemang i konstföreningar.

  • Trelleborgs museum: Amuse-um (425 000 kr)

   Trelleborgs museum får 425 000 kronor till projektet Amuse-um. Med projektet vill museet skapa ett ungdomsråd för att ge unga och unga vuxna ökad delaktighet och inflytande i museets verksamhet. Med en Ung kraft-anställd som samarbetar med Söderslättsgymnasiet och kommunens fritidsgårdar ska man skapa verksamhet och utbud som tilltalar och engagerar unga. Museet ska hitta hållbar modell för kontinuerligt arbete med ung delaktighet och hoppas kunna hitta regionala, nationella och internationella samarbetsparter i förlängningen. Erfarenhetsspridning kommer att ske inom museisektorn.

 • Bidraget Ung kraft 2015
  • Malmö Live Konserthus AB (230 000 kronor)

   Malmö Live ansökte om en större summa (500 000 kronor) vilket gör att beviljat anslag villkoras för projektanställning av ung/ung vuxen samt arvode till ungt nätverk. Projektet DIG MALMÖ LIVE ska stärka ungas och unga vuxnas delaktighet i programsättning och ska se till att utbud och möjligheter för och ungas och unga vuxnas utövande av kultur på Malmö Live säkerställs. Projektet innebär samarbete med en rad aktörer och bedöms att vara strategisk lämpligt för utveckla kultur för och med unga och unga vuxna i en uppbyggnadsfas av verksamheten på Malmö Live.

   Sammanfattning av projektredovisningen

   Projektet "040 Live" på Malmö Live Konserthus AB har genom en ung projektkoordinator och en handledande programproducent gett ungdomar möjlighet att själv fatta beslut om vilka program/artister/konserter som ska produceras, för deras åldersgrupp. Koordinatorerna och unga från hela Malmö har träffats en gång i veckan och programsatt och ansvarat för arrangemang på Malmö Live samt genomfört en turné till olika stadsområden i Malmö. Man har också samarbetat med många lokala föreningar vilket skapat engagemang, utbyten och samarbeten. Malmö Live fick 230 000 kronor och kommer att fortsätta med "040 Live" under 2017 då projektet har inneburit att nya målgrupper hittar till och förstår vad Malmö Live kan erbjuda. Genom att involvera unga skapas en ökad förståelse och nyfikenhet för kulturbranschen, menar Malmö Live.

  • Malmö Stadsbibliotek (300 000 kronor)

   I projektet "Spelkultur på biblioteken" ska en ung projektledare anställas för att utveckla verksamheten på biblioteken i Malmö kring ungas spelkultur. Syftet är att skapa naturliga mötesplatser för spelintresserade på biblioteken, erbjuda ingångar till bibliotekets övriga resurser och höja biblioteks-personalens kompetens inom området. Tillsammans med Spelens hus ska man involvera unga spelintresserade för att ta fram önskemål för utveckling inom spelområdet. Projektledaren ska arbeta med planering tillsammans med bibliotekspersonal och genomföra aktiviteter på stadsbiblioteket och områdesbiblioteken. Arbetet innebär också att förbereda för erfarenhetsspridning i hela Skåne.

   Sammanfattning av projektredovisningen

   Projektet "Malmö Spelkultur" på Malmö Stadsbibliotek har verkat för att stärka ungdomars inflytande över evenemang med fokus på spel- och nördkultur. En ung kraft-anställd har arbetat med bibliotekets spel- och arrangemangsenhet och samverkat med olika föreningar och Malmös nio områdesbibliotek för att undersöka hur stadsbiblioteket kan samarbeta och utveckla såväl arrangemang som innehåll med unga. Genom bland annat spelturneringar har man undersökt hur spelkultur kan få unga att röra sig utanför sitt stadsområdes gränser. Projektet har medfört kompetensutveckling på flera plan och förstärkt nätverk och samarbete med föreningar och områdesbibliotek för kommande verksamhet. Stadsbiblioteket ingår i bibliotekssektorns infrastruktur för erfarenhetsdelning och verkar i ett sammanhang (Malmö) som satsar på spelutveckling.

  • Månteatern (220 000 kronor)

   I avsikt att vara en teater där unga och unga vuxna kan förverkliga sina idéer och utforska begreppet scenkonst, ska projektet Månteatern Unga skapa en plattform med och för unga och unga vuxna för eget skapande i en professionell miljö. För detta anställs en ung projektledare som tillsammans med unga och unga vuxna släpps in för att arbeta praktiskt med Månteaterns verksamhet samt att förverkliga idéer och visioner. Samarbetspartners är Tamam, en organisation för nyligen anlända unga till Sverige samt Kulturhuset Mejeriet vars ungdomsverksamhet tillsammans med Månteatern Unga planeras att bli Sommarkollo 2016 och musikteaterföreställningar. Under året ska också ett växthus för unga dramatiker skapas.

   Sammanfattning av projektredovisningen

   Ung kraft-projektet "UngaMån" på Månteatern i Lund ville utforska hur unga kunde få utrymme för eget skapande. En ung kraft-anställd projektledare och ett nätverk med unga och organisationer i Lund- och Malmöregionen resulterade bland annat i att semi-professionella unga teatergrupper deltagit i workshopar och använt Månteatern som gästspelsscen. I samarbete med Mejeriets musikskola sattes en föreställning upp under en gemensam kollovecka. Månteatern konstaterar att deras scen är väl lämpad för ung verksamhet och att det finns både intresse och publik för denna men att det är nödvändigt att ha en koordinator anställd för att möjliggöra det. 

  • Skånes Dansteater (300 000 kronor)

   Utifrån initiativ från unga i tidigare projekt vill Skånes Dansteater hitta former för att nå fler asylsökande unga och unga vuxna och för att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Med projektet Dans över gränserna ska man skapa mötesplatser där dessa får uttrycka sig kreativt med dans och andra konstformer, tillsammans med andra kulturintresserade unga i Malmö.

   Unga ska anställas för att involvera flera unga samt för arrangera workshopar, aktiviteter och för att stödja de projektidéer som arbetas fram. Tillsammans med samarbetspartnerna Drömmarnas hus, Malmö Community Theatre och Bilda med hiphopcentralen kommer de unga arbeta med Skånes Dansteaters verksamhetsutveckling.

   Sammanfattning av projektredovisningen

   Skånes Dansteaters projekt "Dance across borders" har handlat om att skapa en mötesplats där unga nyanlända och unga i Skåne möts i dans och aktiviteter. Personal på institutionen har under året stöttat den ung kraftanställda att organisera och genomföra workshops, möten, föreställningar och klubbar. Skånes Dansteater menar att det har varit helt avhängigt att ha en ung person anställd för att utveckla, nätverka och arbeta med andra unga människor vars idéer och kunskaper man har försökt att kanalisera och förvalta. Verksamheten har lärt sig att vara mer flexibel och öppen för andra sätt att arbeta på och hoppas kunna fortsätta att arbeta med en grupp unga. Man undersöker nu möjligheter att behålla den ung kraftanställda.

  • Studiefrämjandet (70 000 kronor)

   Projektet "Ny musik för nya i Skåne" innebär att man vill erbjuda musikcirklar för nya, unga svenskar i hela Skåne. I avsikt att bredda sin verksamhet och få in ett ungt perspektiv, ska man anställa och utbilda fyra unga cirkelledare som ska arbeta i socialt utsatta områden samt gentemot hem för ensamkommande flyktingbarn på mindre orter. Modellen bygger på ett arbete som en ung cirkelledare som själv varit ensamkommande flyktingbarn, har tagit fram.

   Sammanfattning av projektredovisningen

   Studiefrämjandets projekt "Ny musik för nya i Skåne" skulle anställa fyra unga cirkelledare för att arbeta med musikcirklar på hem för ensamkommande och på asylboende i hela Skåne. Man kom att rekrytera tre handledare som beroende av vad de unga efterfrågade har arbetat med olika konst- och kulturområden. Under året har unga cirkelledare också visat unga nyanlända vägen till Studiefrämjandets olika kulturhus där de deltagit i cirklar, använt replokaler och deltagit på konsertscen. Studiefrämjandet fick 70 000 kronor och uppger att de unga cirkelledarna kommer att arbeta vidare inom organisationen. Genom de unga har organisationen fått möjlighet att pröva nya arbetsformer, hitta yngre medarbetare och utöka genreområdet utifrån ungas preferenser.

Bidrag till Kultur i vården-projekt

 • Kultur i vården 2018
  • Hörby kommun, Kulturgaranti inom äldreomsorgen (100 000 kr)

   Hörby kommun får 100 000 kronor till ett projekt som ska lägga grunden för att kommunen ska kunna införa en kulturgaranti för äldre. Projektet innehåller information och fortbildning för enhetschefer och personal inom vård och omsorg. Satsningen ska genomföras av Socialförvaltningen i samarbete med Kultur, fritids- och utbildningsförvaltningen och en förvaltningsövergripande styrgrupp kommer att bildas. Kärnan i verksamheten blir två kulturpedagogers arbete. Deras uppdrag kommer dels vara att genomföra fortbildningsinsatserna, dels att ge de äldre kulturella upplevelser och möjlighet till eget skapande. I detta arbete kommer de samverka med kommunens övriga kulturverksamheter samt med externa aktörer.

  • Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg, Rum for musik (150 000 kr)

   Rättspsykiatriskt Centrum (RPC) i Trelleborg får 150 000 kronor för att utveckla sjukhusets musikrum med tillhörande musikinstrument. RPC är ett sjukhus med långa vårdtider, vilket innebär stora krav på sysselsättning. Tillsammans med Skådebanan ska RPC utveckla musikrummets alla möjligheter genom att öka personalens kunskap. Det behövs till exempel ökad teknisk kunskap om inspelningsteknik och programvaror som används i dagens musikproduktion. Målet är också att fler patienter ska vara aktiva i musikrummet och att fler upplever att musik är viktigt för dem. Genom musiken vill RPC ge patienterna verktyg att uttrycka sina känslor, stärka deras självkänsla och ge dem en möjlighet att samarbeta i grupp. En förhoppning är att de får en positiv och givande sysselsättning under sin vårdtid och ett intresse som kan upprätthållas även efter utskrivningen.

  • Skånes universitetssjukhus, Trolleri och magi i barnsjukvården (140 000 kr)

   Barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö får 140 000 kronor för ett projekt som ska introducera trolleri och magi som en väg till kommunikation mellan vårdpersonal, patienter och anhöriga. En magiker ska anlitas för att genomföra mindre trollerishower och trolleriskola för barnen. Magikern ska även hålla i trolleriworkshopar för såväl lekterapipersonal som övrig vårdpersonal.

   Målet är att verksamheten ska sprida glädje, men även stärka barnens självkänsla och underlätta skapandet av förtroende mellan vårdpersonal och barn. Personalen ska få ett nytt verktyg som kan underlätta i svåra stunder och öppna nya vägar för kontakt.

 • Kultur i vården 2017
  • BUFF filmfestival, Buffilusk (100 000 kr)

   BUFF filmfestival får 250 000 kronor till projektet Buffilusk. BUFF är en internationell filmfestival för barn och unga som äger rum varje år i Malmö och som verkar under hela året för att främja film för barn och unga. I samverkan med barnsjukvården i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad genomförde de förra året ett projekt för att utarbeta ett koncept för att göra BUFFs filmutbud tillgängliga för barn och unga som på grund av sin hälsa inte kan komma till festivalen.

   I detta projekt ska BUFF utveckla konceptet ytterligare i samarbete med den skånska barnsjukvården, särskilt lekterapiverksamheterna. Nya inslag är utveckling av en interaktiv del i den digitala plattformen, filmworkshops och andra aktiviteter samt samarbete med sjukhusbiblioteken och sjukhusskolorna. Nytt är även att barn- och ungdomspsykiatrin omfattas av projektet. Projektet finansieras med 150 000 kronor från området film och rörlig bild och med 100 000 kronor från området kultur i vården.

   Parallellt med projektet i Skåne kommer BUFF arbeta med att sprida Buffilusk-konceptet på sjukhus i övriga Sverige. Detta arbete genomförs med stöd av projektmedel från Svenska Postkodsstiftelsen.

  • Psykiatri Skåne/BUP Skåne, Sjunga sig själv (137 000 kr)

   Psykiatri Skåne/BUP Skåne får 137 000 kronor för projektet "Sjunga sig själv - Sång och eget textskrivande som läkande metod inom Barn- och ungdomspsykiatrin". I svensk barnpsykiatri ser man de senaste åren en kontinuerlig ökning av barn och unga som söker vård för psykisk ohälsa. Barn- och ungdomspsykiatrin Skåne ser det därför som värdefullt att pröva nya initiativ och kompletterande vägar till läkning för barn och unga med psykisk ohälsa. Med projektet "Sjunga sig själv" vill de, genom att anlita sångerskan Ellinor Schüller, testa möjligheten att låta konstnärliga uttryck i form av sång och eget textskrivande vara en del i vården.

   Projektet riktar sig till både patienter och personal, med olika mål. Ett mål är att patienterna ska bli medvetna om sin sångröst och den resurs det är att sjunga. Ett annat mål är att projektet ska leda patienterna in i möjligheten att uttrycka känslor och tankar i sång och musik genom textskrivande. Vidare finns målet att ge kunskap om sång och musik som läkande kraft och kommunikationsmedel till vårdpersonal.

  • Ängelholms kommun, Projekt DÅ-tid/NU-tid (150 000 kr)

   Ängelholms kommun får 150 000 kronor för projektet Projekt DA-tid/NU-tid. Projektet ska skapa ett regelbundet samarbete mellan kommunens huvuduppdrag Samhälle (kultur) och Hälsa (äldreomsorgen). Projektet ska även öka kontakten och samverkan med anhöriga, volontärer och lokala kulturföreningar. En målsättning är att väcka minnen från förr och därmed främja självkänslan hos de äldre. En annan målsättning är att höja personalens och anhörigas medvetenhet om kulturens roll i vårdvardagen. Exempel på insatser är en utbildning av anhörigkonsulenter och kulturombud under ledning av kommunens konstpedagog. Konstpedagogen, som ansvarar för Galleri Moment, kommer under projektets gång även åka runt i äldreomsorgen för att tillsammans med kulturombuden samtala kring konst med de äldre. Konstfrämjandet Skåne kommer att vara en resurs i detta arbete.

   Skånes hembygdsförbund ska också vara en resurs i den del av projektet som handlar om att hitta lösningar för hur äldreomsorgen och de lokala hembygdsföreningarna kan samarbeta framöver. För att stimulera äldre och personal att arbeta med händerna kommer även workshopar med Ängelholms hemslöjdsgille att anordnas.

   Projektet har en koppling till Ängelholms folkhälsoplan, som under den aktuella perioden har pekat ut just äldre som en prioriterad målgrupp. Projektet har en styrgrupp och en arbetsgrupp, vilka består av personer från de båda huvuduppdragen Hälsa och Samhälle.

  • Vårdcentralen Granen, Dans för personer med långvariga depressionssymtom (133 000 kr)

   Vårdcentralen Granen i Malmö får 133 000 kronor för projektet Dans för personer med långvariga depressionssymtom. Projektet är ett samarbete mellan Skånes Dansteater och Vårdcentralen Granen. På Vårdcentralen Granen och inom primärvården i stort ses ett stort antal patienter med depressioner, ofta i kombination med andra diagnoser såsom ångest, stressreaktioner/utbrändhet, kronisk smärta, diabetes eller hjärt-kärlsjukdom. Dessa individer lever ofta i en ond spiral där det är svårt att hitta verktyg för att sänka stressnivåer, komma ur ohälsa och socialt utanförskap.

   Det finns ett behov av metoder inom sjukvården som kan komplettera de konventionella behandlingsalternativen och som kan stärka den personcentrerade vården. Att introducera kulturaktiviteter som ett individanpassat komplement till medicinsk behandling kan vara ett sätt att hjälpa patienter att stanna upp och skapa nya perspektiv på sina levnadsvanor. Därför vill Vårdcentralen Granen tillsammans med Skånes Dansteater starta ett samarbete med regelbundna dansworkshopar för personer med långvariga depressionssymptom. Projektet kommer även att erbjuda regelbundna besök till Skånes Dansteaters föreställningar och andra evenemang.

 • Kultur i vården 2016
  • BUFF: Buff på sjukhus (100 000 kr)

   BUFF är en internationell filmfestival för barn och unga som äger rum varje år med Malmö som bas. Utöver festivaldagarna i mars verkar festivalen även med filmvisningar och andra aktiviteter under året för att främja film för barn och unga.

   BUFF får 200 000 kronor i bidrag för att genom projektet Buff på sjukhus i samarbete med barnsjukvården och sjukhusskolorna i de fyra kommunerna arbeta fram ett koncept så att barn och unga som ligger inne på sjukhusen ska kunna ta del av BUFFs filmutbud och aktiviteter kring film. Projektet finansieras med 100 000 kronor vardera från områdena film och rörlig bild respektive kultur i vården.

   Under 2016 testvisade BUFF några filmer för barn på sjukhus. Genom projektet Buff på sjukhus vill verksamheten bygga en plattform inspirerad av en liknande verksamhet i Belgien för att arbeta mer långsiktigt med utbudet för inneliggande barn.

  • Kristianstad kommun: Kultur gör skillnad i äldreomsorgen (70 000 kr)

   Omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i Kristianstad kommun har under flera år arbetat med kultur och socialt innehåll i äldreomsorgen. Förvaltningen vill nu göra en film för att ytterligare förankra och implementera arbetet. Målet är att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling och varaktiga strukturer. Filmen ska visa vikten av satsningar på kultur i äldreomsorgen genom att lyfta goda exempel. Målgruppen är bred och filmen ska till exempel visas för politiker, chefer och personal i den egna kommunen. Andra målgrupper är studerande på vårdutbildningar samt andra kommuner i Skåne för att på så sätt sprida Kristianstad kommuns sätt att arbeta med kultur i äldreomsorgen.

  • Malmö stad: Malmö i mitt minne (125 000 kr)

   I Malmö har en kulturstrategi för hela Malmö stadens organisation. Som ett led i detta arbete vill man genomföra ett projekt i äldreomsorgen i södra delen av Malmö. Med utgångspunkt i temat "hemmet" ska äldre malmöbor få möjlighet att vara delaktiga och skapande i kulturaktiviteter som handlar om deras minnen av Malmö. Materialet som produceras och dokumenteras inom ramen för projektet ska synliggöra målgruppens minnen och berättelser om sitt liv och om deras stad. Genom möten, samverkan och praktiskt samarbete mellan brukare, vårdpersonal och professionella kulturaktörer skapas kunskap och erfarenhet kring hur kulturaktiviteter kan bidra till god hälsa och en bättre vardag bland äldre. Projektet kan även ses som ett led i förbättringsarbetet i äldreomsorgen, samt som metodutveckling bland medverkande kulturaktörer. Medsökande: Malmö Stadsarkiv, Malmö konsthall, tre äldrevårdsboenden i SoF Söder, Guldstunder i de äldres vardag och FoU Malmö Stad.

  • Skånes Dansteater: Dans för Parkinson steg 2 (150 000 kr)

   Skånes Dansteater får 150 000 kronor i bidrag för projektet "Dans för Parkinson steg 2". Detta är en fortsättning på projektet "Dans för Parkinson" som dansteatern tidigare fått bidrag till från Region Skåne. Projektet innebär regelbundna dansworkshoppar för personer med Parkinsons sjukdom. Responsen har varit mycket positiv och efterfrågan på att delta i workshopparna är stor.

   Skånes Dansteater får bidrag för att kunna fortsätta utveckla verksamheten under 2017. På så sätt får såväl workshopdeltagarna som workshopledarna möjlighet till fördjupade kunskaper om konceptet och metoderna.

   Skånes Dansteater dokumenterar arbetet och presenterar resultaten efter projektets slut. De kommer också medverka vid konferenser och temadagar för att berätta om sitt arbete.

  • Skånes Dansteater: Dans för Parkinson (100 000 kr)

   Inspirerade av projektet Dance for Parkinsons, ett initiativ från danskompaniet Mark Morris Dance Group i New York, har Skånes Dansteater genomfört ett antal dansworkshoppar på försök för personer med Parkinsons sjukdom. Responsen var mycket positiv och efterfrågan stor. Därför fortsätter Skånes Dansteater att utveckla verksamheten genom att under 2016 erbjuda regelbundna workshoppar för personer med Parkinsons och dess anhöriga. Dansarna som leder workshopparna ska inom ramen för projektet få relevant fortbildning. Konferensen Dansa för livet ska också genomföras inom projektet.

  • Skånes universitetssjukhus, Lund: Vaggvisor och barnvisor som verktyg i barnsjukvården (190 000 kr)

   Skånes universitetssjukhus får 190 000 kronor i bidrag för projektet "Vaggvisor och barnvisor som verktyg i barnsjukvården". Projektet fokuserar på vaggvisor och barnvisor och tanken är att personalen ska känna sig mer bekväma med att sjunga vaggvisor så att de även kan förmedla detta till föräldrar och övrig vårdpersonal. Ett av målen är att lära ut vaggvisor som kan underlätta kommunikation över kulturella gränser.

   De musiker som håller i personalutbildningen ska också ge musikföreställningar för patienterna inom barnsjukvården på Skånes universitetssjukhus i Lund. Några barn kommer att få erbjudande om att vara med i en inspelning av sångerna. De inspelade sångerna ska användas så att det skapas en länk till musikmötet på sjukhuset och barnens hemmiljö. En interaktiv musikstation på en centralt belägen plats på sjukhuset ska också skapas.

   Förväntningarna inför projektet är att fler barn ska känna sig lugna och trygga och känna igen sig i mötet med sång. Personalen ska få en breddad visrepertoar och föräldrarna stöd till anknytning via sång.

   Erfarenheterna från projektet kommer att spridas till övrig barnsjukvård inom Region Skåne, till exempel genom ett seminarium och/eller en digital presentation.

  • Örkelljunga kommun: Musik och teater som trigger och verktyg (150 000 kr)

   Äldreomsorgen och kultur- och fritidsförvaltningen i Örkelljunga kommun satsar tillsammans på ett projekt där man med musik, teater och gamla bilder, kombinerat med den så kallade reminiscensmetoden, väcker minnen, stärker självkänslan och känslan av tillhörighet hos de äldre. Projektet involverar äldre i kommunens två äldreboenden, Tallgården och Södergården. Satsningen innebär också att en arbetsgrupp mellan äldreomsorgen och kultur och fritidsförvaltningen bildas som stärker satsningen också på sikt.

   Syftet med projektet är att stärka kommunens arbete med kultur och hälsa och främja äldres rätt att ta del av professionell kultur. Projektet genomförs i ett samarbete med Musik i Syd och Riksteatern Skåne, men också det lokala kultur och föreningslivet.

 • Kultur i vården 2015
  • Fragment av liv, Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden (160 000 kr)

   Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden får bidrag för att samordna och administrera projektet "Fragment av liv" som vänder sig till äldreboenden i fyra kommuner; Lund, Vellinge, Trelleborg och Staffanstorp. En pilotversion av "Fragment av liv" prövades med framgång under 2014 inom äldreomsorgen i Landskrona och flera kommuner har anmält intresse för att få del av projektet.

   Det är Kulturföreningen Viva som arrangerar och genomför "Fragment av liv". Projektet består av en förberedande workshop, en gemensam teaterföreställning samt en fotoutställning. Innehållet baseras på intervjuer med ett stort antal personer som växte upp under krigsåren 1939-1945. Projektet bygger på reminiscensmetoden, som kortfattat går ut på att de äldre genom att komma i kontakt med sina minnen och sitt förflutna, bekräftas som individer samt stimuleras att aktivt dela med sig av sin historia. Syftet är att fånga upp de berättelser som finns hos de äldre om vardagslivet under tiden för andra världskriget samt att ge personalen verktyg att samtala med de äldre om ämnet.

   Projektet kan leva vidare genom att boken "Fragment av liv", som tidigare tagits fram, används för högläsning samt genom att personalen använder sig av samtalsmetodiken de fått lära sig. Insatserna följs upp och utvärderas i en redovisning av vad som gjorts, hur många som deltagit och hur de upplevde det samt genom samtal med personalen.

  • Digitalt interaktiva sagor och rörelse utomhus, Barnsjukvården Skånes Universitetssjukhus (147 900 kr)

   Barnsjukvården vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) får bidrag för att ta fram en App för att ge unga patienter och unga anhöriga möjlighet till en aktivitet som främjar lek, rörelse och lärande utomhus. Appen ska vara interaktiv och locka till fantasi och lek längs rutter där familjerna rör sig på sjukhusområdet och till närliggande gröna ytor och parker.

   Projektet äger rum på sjukhuset i Lund. Genom workshopar, dels med interaktionsdesigners, dramaturg/skådespelare, pedagoger, sjukgymnaster och övrig personal och dels med barn, ska idéer om teman, utformning och innehåll vaskas fram. En grupp barn ska vara med och utforma berättelserna i interaktionen.

   Erfarenheterna från projektet ska spridas till övriga sjukhus i Skåne. Projektet är ett pilotprojekt och om allt går bra kan konceptet lätt spridas och anpassas till de andra sjukhusen.

  • Artist in residence, Hälsostaden Ängelholm (100 000 kr)

   Hälsostaden Ängelholm får bidrag för att undersöka hur en konstnärlig utövare kan bidra till att utveckla den salutogena interaktionen mellan patienter, närstående och vårdpersonal. Projektet genomförs i samarbete med Medicon Village. Projektet innebär att en konstnärlig utövare får möjlighet att verka på sjukhuset under 3-6 månader. De sökande konstnärliga utövarna kan vara konstnärer, musiker, författare eller skådespelare.

   Utbytet ska komma alla involverande till godo, ett önskvärt utfall är att projektet mynnar ut i att 1) kulturutövaren får genomföra sitt konstnärliga utvecklingsprojekt, 2) personer som söker vård upplever ökad livskvalité och 3) ett nytt agerande/arbetssätt från personalens sida.

   Projektet vill undersöka förutsättningarna för att "artist in residence" på sikt kan blir en del av en hälso- och sjukvård där en helhetssyn råder och både kropp och själ tas i beaktande.

   Hälsostaden Ängelholm och Medicon Village Advisory Board ska tillsammans stå för urvalsprocessen med hjälp av sakkunniga inom relevant kulturområde.

  • Att delta i sagornas värld med musik, drama och dans- ett kulturprojekt för äldre, Burlövs kommun (150 000 kr)

   Burlövs kommun får bidrag för att förbättra de äldres livskvalitet genom deltagande i kulturella aktiviteter. Tillsammans med Teater Sagohuset och ABF ska vård och omsorg och kultur i Burlöv, utifrån den interaktiva metoden Sagogestaltning, arbeta med musik, dans och berättande. Utgångspunkten är temat "Yrken som försvunnit-framtidens yrken", som även är temat för kommande utställning på Möllegården Kultur.

   I projektet ingår även utbildning för personalen på äldreboendena i kommunen för att de ska kunna fortsätta arbeta med kultur och skapande för de boende. Ett samarbete med högläsningsombuden via biblioteket i Burlöv ingår, samt utbyte mellan barn- och äldreomsorgen.

   En kultur för äldre-grupp ska bildas i kommunen med representanter från utbildnings- och kulturförvaltningen och socialförvaltningen. Gruppen ska träffas regelbundet och gemensamt ta fram programaktiviteter för kommunens äldre. Tanken är att man ska inspireras och lära av den struktur och organisation som finns inom barnkulturen. Projektet ska dokumenteras fortlöpande i text och bild och ett mål är att sprida metoderna och inspirera andra till liknande insatser.

  • Haikudikter för flera sinnen, Kristianstads kommun (90 000 kronor)

   Kristianstads kommun får bidrag för att poesi ska finnas med i det övergripande arbetet med litteratur för äldre. I projektet ska poeten Tom Sebastian göra poesi tillgänglig för äldre på vård- och omsorgsboenden, för deltagare på mötesplatser samt för personalen. Tom Sebastian har utvecklat metoden "Praktisk poesi" som går ut på att läsa en haikudikt med flera sinnen. Han har tidigare arbetat med metoden inom barn- och ungdomspsykiatrin med lyckat resultat. Syftet med projektet är att berika vårdvardagen och att prova metoden där äldre och personal tillsammans ska kunna hitta en ny väg till upplevelser och sin koppling till språket.

   I Kristianstads kommun samarbetar omsorgsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen om kultur i vården. Kommunen arbetar aktivt med att föra in musik, konst, teater och litteratur i vårdvardagen. Kommunen har ett nätverk för kulturombud med temat litteratur, för att inspirera till att aktivt använda litteraturen i vården.

  • Animerad film på lekterapin, Helsingborgs lasarett (22 500 kronor)

   Helsingborgs lasarett får bidrag för att med hjälp av en mediepedagog, ge barn och unga på lekterapin möjlighet att göra animerad film. Att jobba med animerad film är en helt ny metod för lekterapin i Helsingborg. Precis som annat som görs på lekterapin blir detta ett välbehövligt avbrott för barnen. Det ger en möjlighet att vara kreativ och fokusera på något annat än anledningen till att de är på sjukhus.

   På lekterapin ser man projektet som en möjlighet att prova ett nytt verktyg. Personal från lekterapi och sjukhusskola ska delta vid animeringstillfällena. Även övrig personal ska känna delaktighet i projektet. Projektet ska presenteras för sjukhusets ledning och även uppmärksammas genom en utställning på sjukhusets bibliotek och på internet.

  • Filma så det hörs till världens ände, Psykiatri Skåne SUS Malmö (70 000 kronor)

   I projektet ska ungdomar på BUPs regionala slutenvård i Malmö ges möjlighet att gå en dokumentärfilmskurs. Under kursen ska de få lära sig grunderna i dokumentärt berättande, filma med iPad, regissera och till slut göra en egen kortfilm.

   Filmkursen ska vara rolig, inspirerande och kreativ. Ungdomarna ska få praktisk filmkunskap, men också ytterligare ett verktyg att kommunicera och bearbeta personliga upplevelser med.

   Även personalen ska få möjlighet att lära sig hur kameran och redigeringsprogrammet i iPad fungerar. Vilket ger dem en ökad förståelse för kulturella uttryck i vården och en ökad kulturkompetens.

Särskilda bidragsutlysningar

 • Bidrag till kunskapsdelning inom kulturarvsområdet
  • Landskrona museum, Verksamhetsdagar (20 600 kr)

   Landskrona museum får 20 600 kronor för att arrangera 2018 års verksamhetsdagar för det kulturpedagogiska nätverket i Skåne. Verksamhetsdagarna genomförs 30-31 augusti med över 40 deltagare. Huvudsyftet med de årligen återkommande verksamhetsdagarna är kunskapsdelning och lärande av varandra, men de lägger också grunden till ökad samverkan. Målgruppen för arrangemanget är kulturpedagoger i Skåne.

  • Helsingborgs museer, Underbara ADHD (28 000 kr)

   Helsingborgs museer får 28 000 kronor för att arrangera en föreläsning den 23 november som ska öka kunskapen och kompetensen kring ADHD. Föreläsningen äger rum på Dunkers kulturhus och vänder sig till både museipersonal och bibliotekspersonal i Skåne. Inbjuden föreläsare är Georgios Karpathakis från organisationen "Underbara ADHD". Föreläsningen innehåller bland annat metoder kring bemötande och förhållningssätt.

   Målet är att ge åhörarna kunskap och verktyg för att i sin arbetssituation bättre kunna bemöta och hantera situationer som uppkommer i mötet med människor med just denna funktionsnedsättning. Drygt 5 procent av barn i skolåldern och 2,5 procent av den vuxna befolkningen beräknas ha den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD.

  • Regionmuseet Kristianstad, Seminarium (12 000 kr)

   Regionmuseet Kristianstad får 12 000 kronor för att arrangera ett seminarium för personal från museer, arkiv, bibliotek och andra intresserade från hela Skåne.

   Till seminariet bjuder museet in forskaren och föreläsaren John Falk vars forskning behandlar bland annat hur museer kan bli mer relevanta och attraktiva för besökarna och bli bättre lärandemiljöer när det gäller informellt lärande. Det handlar om att skapa en upplevelse av museet som helhet och på så sätt locka nya besökare.

  • Regionmuseet Kristianstad, Forskningsbaserade Utställningar (2 400 kr)

   Regionmuseet Kristianstad får 2 400 kronor så att Samverkansgruppen för kulturarvspedagogisk utveckling och teori (SKUTT) kan arrangera ett seminarium i Malmö 10 september 2018. Seminariet ska öka förståelsen för hur man på kulturarvsinstitutioner i Skåne kan använda forskning som grund när man skapar utställningar – hur man tar den från abstrakt teori till mer konkret tillämpbar. Seminariet leds av Martin Brandt Djupdræt, overinspektør vid Den Gamle By i Århus som varit ansvarig för processen som lett fram till utställningen Aarhus forteller.

   Målgruppen för seminariet är museipedagoger/kulturarvspedagoger, utställningsproducenter, personer med lednings- eller samordningsansvar på museer och arkiv med flera.

  • Malmö Museer, Utbildning i dialogbaserat lärande (34 000 kr)

   Malmö Museer får 34 000 kronor för att i samarbete med Skoletjenesten Öresund genomföra en utbildningsdag i dialogbaserat lärande för pedagoger i Skåne. Kursens ska dels inspirera och ge pedagogerna redskap till att förstärka dialogbaserat lärande, dels skapa förståelse för hur dialogisk metod kan öka barn och ungas aktiva deltagande i program och stödja deras läroprocess.

   Utbildningen genomförs den 8 november (preliminärt datum) på Malmö Museer.

  • Landskrona museum, Utställningstexter med nya tilltal (35 000 kr)

   Landskrona museum får 35 000 kronor för att tillsammans med Klostret i Ystad, Trelleborgs museum, Malmö Museer samt Fredriksdal museer och trädgårdar kompetensutveckla sin personal i normkritiskt tänkande. De ska utgå från befintliga utställningar och utställningstexter på respektive museum, och ska genom fem workshops normkritiskt granska dessa.

   Genom att normkritiskt granska utställningstextema på museerna ska personalen få syn på hur personer beskrivs, beroende på om texten handlar om män, kvinnor, barn eller gamla. Utifrån den kunskap och de insikter som framkommer ska museerna bli bättre på att skriva texter, inte bara i utställningar utan även i sociala medier och hemsidor, som är mer jämlika och inkluderande. Efter samtliga workshops kommer de fem museerna arrangera ett slutseminarium för att dela sina erfarenheter med fler museer i Skåne.

 • Bidrag till kulturarvsprojekt 2017
  • Regionmuseet Kristianstad: Förstudie (169 000 kr)

   Regionmuseet Kristianstad får 169 000 kronor för att tillsammans med Klippans kommun och Svenska Pappersbruket AB undersöka möjligheten att skapa en anläggning som kan integrera natur och kultur i några av Svenska Pappersbruket ABs lokaler som inte används i dagens produktion.

   De ska analysera och dokumentera vad som krävs för att anlägga ett museum/kulturhus på området och för att bland annat tillgängliggöra arkivmaterial från pappersbrukets 450-åriga historia. Förstudien ska ligga till grund för beslut om huruvida parterna ska gå vidare och genomföra planerna.

  • Simrishamns kommun/Österlens museum: Innovativ arkeologi med fokus på folkvandrings- och Vendeltid (250 000 kr)

   Österlens museum, Malmö Museer och Uppåkra Arkeologiska Center får 250 000 kronor för att tillsammans genomföra en förstudie som ska användas som underlag för kommande nationella och internationella ansökningar.

   Genom förstudien ska de identifiera ändamålsenlig ny teknik och titta på olika metoder för upplevelsebaserad inlärning. De ska även identifiera relevanta samarbeten och genomföra en spridningskonferens kring pedagogik/teknik och arkeologi/vetenskap. Det övergripande syftet med samarbetet är att på sikt öka intresset för arkeologi med fokus på folkvandringstid och Vendeltid, (400-800 e.Kr.)

  • Skånes Arkivförbund: Om demokrati på mikronivå för nyanlända (190 000 kronor)

   Skånes Arkivförbund får 190 000 kronor för att tillsammans med företaget Giraffa i Staden AB arbeta fram en förmedlingsmetod av arkivmaterial som riktar sig till nyanlända.

   Utvecklingsarbetet kommer att göras i Lund tillsammans med referensgrupper som består av nyanlända med olika nivåer av språkkunskaper i svenska. Arbetsprocessen kommer att dokumenteras löpande under projekttiden. Projektet innefattar även en utvärdering av om förmedlingsmetoden är användbar och hur den i så fall kan spridas till andra orter i Skåne.

  • Skånes Hemslöjdsförbund: Flyga drake – en utvidgning (250 000 kr)

   Skånes Hemslöjdsförbund får 250 000 kronor för att via olika kanaler sprida den i Landskrona beprövade metoden Flyga drake till minst tre andra Skånska kommuner: Örkelljunga, Klippan och Bjuv. Metoden skapar förutsättningar för möten över kulturgränser, utvecklar samarbeten, kunskapsförmedling och språkträning för personer som försöker etablera sig i Sverige. Projektet avslutas med en utställning på Landskrona bibliotek.

  • Trelleborgs museum: NELL – mitt i stormens Europa (250 000 kr)

   Trelleborgs museum får 250 000 kronor för att tillsammans med Kulturen i Lund och Landskrona museum pröva nya metoder att gestalta och berätta om 1900-talets historia med hjälp av teaterns formspråk. Den gemensamma nämnaren för projektet är bildkonstnären Nell Waldens (1887-1975) liv i Berlin.

   Via tre utställningar om Walden undersöks nya metoder för frågor om källkritik, historieskrivning, demokrati, konst och genus. Utställningarna och metodiken vill locka besökarna till delaktighet och eget skapande. Genomgående för arbetet är ett långsiktigt mål om ökat samarbete museerna emellan och därtill hörande kunskapsutbyte nationellt och internationellt.

 • Bidrag till projekt inom folkbildning 2017
  • ABF Skåne: Proserpin-familjen i centrum (189 000 kr)

   ABF Skåne får 189 000 kronor för projektet Proserpin-familjen i centrum. Med "Proserpin-familjen i centrum" ska ABF i Skåne, Malmö Opera/Operaverkstan, Fridhems folkhögskola och Riksteatern Skåne, i samverkan med lokala aktörer, utveckla metoder för hur trösklarna för att ta del av det professionella konst- och kulturutbudet kan sänkas i Skåne. Metoderna kommer att utvecklas genom att de prövas i tre kommuner med skilda förutsättningar.

   Projektet innebär en vidareutveckling av det redan goda samarbete som finns mellan ABF Skåne och Operaverkstan och syftar till att fördjupa samarbetet mellan aktörerna ännu mer.

   Operaverkstan är Malmö Operas barn- och unga avdelning, ett laboratorium där man testar konstformen med alltifrån experimentell nyskriven opera till omtolkningar av klassiker.

  • Folkuniversitetet Kristianstad: ÖSKG-akademin (72 000 kr)

   Folkuniversitetet i Kristianstad får 72 000 kronor för projektet "ÖSKG-akademin". Projektet ska fördjupa och förstärka samarbetet mellan Folkuniversitetet Kristianstad och Östra Skånes Konstnärsgrupp/Tjörnedala konsthall. På så sätt vill aktörerna synliggöra och stärka varandras verksamheter och tillsammans arbeta fram en modell för långsiktig samverkan kring konstens betydelse för kunskapsspridning samt en aktiv och stimulerande fritid. Projektet hämtar erfarenheter från den av ÖSKG tidigare genomförda "Tisdagsakademin". I projektet möts den konstnärliga kompetensen genom ÖSKGs medlemmar och Folkuniversitets verksamhet i "hands-on" kurser i studiecirkelform.

   Projektet syftar till att stärka och medverka till den regionala utvecklingen i hela Skåne med fokus konst och konsthantverk eftersom det inrymmer en stark koppling till kulturella och kreativa näringar. Fokus är långsiktigt och gränsöverskridande samverkan mellan Folkuniversitet och ÖSKG till fördel för båda organisationerna och ska på sikt fungera som en kunskapsnod utifrån respektive organisations förutsättningar.

  • Fridhems folkhögskola: Folkbildningsträffen (140 000 kr)

   Fridhems folkhögskola får 140 000 kronor för att planera och kartlägga Folkbildningsträffen 2018. Den är planerad som en mötesplats för folkbildningens och konst- och kulturlivets aktörer med olika kollaborativa insatser och programpunkter som presenteras och diskuteras mellan aktörerna, samt med allmänheten och opinionsbildare. Mötesplatsen spänner över flera professioner och är tänkt som en branschträff som ska stärka folkbildningens nätverk för djupare samarbeten och kunskapsutbyten med det professionella konst och kulturlivet i Skåne.

   Projektet är del i "Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne" (2016)

  • Studieförbundet Bilda Sydväst: Folkmusik och folkbildning (87 000 kr)

   Studieförbundet Bilda Sydväst får 87 000 kronor för projektet Folkmusik och folkbildning. Syftet är att främja tillväxten av folkmusik och skapa en plats för barn, ungdomar och vuxna att mötas och bli inkluderade i det etablerade kultur- och musiklivet. Projektet ska bidra till att yngre förmågor möter mer erfarna musiker genom folkmusiken.
   Genom projektet ska barn och unga få inspiration till att fortsätta med musiken och engagera sig i kulturlivet genom att de får jobba med professionella folkmusiker, både i kurs- och konsertform.

   Tillsammans med UNGA Musik i Syd avser Bilda att genom projektet skapa en plattform där vuxna, ungdomar och barn kan mötas genom folkmusiken.

   Bilda och Unga Musik i Syd kommer att arbeta utifrån sina breda folkmusiknätverk genom studiecirklar, kulturskolornas folkmusik-pedagognätverk, musikhögskolan, folkhögskolorna och arrangörsföreningar.

  • Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne: Dans för Demens, (213 770 kr)

   Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne får 213 770 kronor för projektet "Dans för Demens". Projektet vill bidra till att personer med demens får upptäcka att dans kan vara ett medel att höja livskvalitén. Syftet är att utveckla och fördjupa arbetsmetoder för att leda dansverksamhet för personer med demenssjukdom. Utvecklingen bedrivs som ett samarbete mellan Skånes Dansteater och Studieförbundet Vuxenskolan i dialog med Minneskliniken Malmö. Genom projektet vill man öka den egna initiativkraften, motivationen och bryta invanda mönster. Skånes Dansteater har i ett tidigare projekt gjort erfarenheter som visar att dans påverkar den psykiska och fysiska hälsan och det sociala livet på ett positivt sätt. Genom projektet "Dans för demens" erbjuds personer med demenssjukdom möjlighet att uppleva det positiva med dans.

  • Sundsgårdens Folkhögskola: Polariseringspjäs på bibliotek (115 000 kr)

   Sundsgårdens Folkhögskola får 115 000 kronor för projektet "Polariseringspjäs på bibliotek". Projektet är ett samarbete mellan Sundsgårdens folkhögskola, Individuell människohjälp, sångaren/låtskrivaren Tobias Allvin samt biblioteket i Helsingborg. Genom teater som metod vill projektet få ungdomar att förstå mekanismerna bakom polarisering och nationalism. Arbetet med föreställningen ska bidra till nya perspektiv, lyfta frågor, väcka ungdomars tankar och få dem att reflektera över den polarisering och nationalism som syns i samhället idag. Genom projektet vill man utveckla långsiktig samverkan, kunskapsutveckling och bygga strukturer för fortsatt samarbete mellan aktörerna, främst mellan folkhögskolan och biblioteket.

 • Kultursamverkansprojekt
  • Vellinge kommun, KulturCrew Sydväst - steg 3 (100 000 kr)

   Vellinge kommun får 100 000 kronor för att genomföra tredje etappen av KulturCrew Sydväst tillsammans med kommunerna Kävlinge, Svedala och Trelleborg. Under projektperioden ska de bland annat hitta former för en mer stadigvarande verksamhet ute i kommunerna. Exempelvis en framtida hållbar finansieringsmodell samt former för fortsatt kommunövergripande samverkan.

   Sedan 2016 har Riksteatern Skåne och Musik i Syd samarbetat med flera kommuner i sydvästra Skåne för att etablera och utveckla arbetet med KulturCrew på ett antal utvalda skolor. Ett KulturCrew består av en grupp ungdomar som får chansen att arbeta praktiskt med olika typer av kulturarrangemang. Tanken bakom projektet är att ge de deltagande eleverna kompetens, ansvar och ökad delaktighet inom såväl praktiskt arrangörskap som övergripande om hela kulturområdet. Målet är att fler unga i kommunerna ska ta del av kultur och att stärka elevinflytandet inom skola, kulturskola och andra mötesplatser för unga i kommunerna.

  • Lomma kommun: Regional UKM-verksamhet 2018 (150 000 kr)

   Lomma kommun får 150 000 kronor för att arrangera den regionala UKM-festivalen. Kommunerna i Skåne arrangerar årligen såväl lokala UKM-festivaler som den regionala UKM-festivalen, som ett led att verka för ung kultur och delaktighet.

   2018 ansvarar Lomma kommun för den regionala festivalen som ger unga kulturutövare en arena och möjlighet att planera och genomföra festivalen samt nätverka över kommungränser, med stöd av vuxna. Under festivalen arrangeras bland annat utbildningar för unga och möjlighet att uppträda och ställa ut med professionell teknik och förutsättningar. Lomma kommun ansvarar också för att ett urval av skånska ungdomar deltar i Riksfestivalen under 2018.

  • MittSkåne Turism: Strategi och handlingsplan KKN (50 000 kr)

   MittSkåne Turism får 50 000 kronor för att ta fram strategi och handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (KKN) för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Tillsammans med MittSkåne Turism har de tagit initiativet till ett kommun- och förvaltningsövergripande samarbete med visionen att bli en region där kulturella och kreativa näringar, evenemangsarrangörer och föreningar kan blomstra, utvecklas och skapa tillväxt. Projektet ska utmynna i en strategi och handlingsplan för MittSkånes fortsatta arbete med KKN, evenemangsarrangörer och föreningar.

  • Helsingborgs stad: Pilotprojekt Kulturcrew Skåne Nordväst (120 000 kr)

   Helsingborgs stad får 120 000 kronor för att tillsamman med Bjuv, Örkelljunga, Landskrona, Åstorp och Klippans kommun starta ett Kulturcrew-projekt i nordvästra Skåne. Projektet görs i samarbete med Musik i Syd och Riksteatern Skåne och har fokus på ung delaktighet genom utbildning i att arrangera kulturevenemang.

  • Höganäs kommun: Kommunsamverkan Dansnoder 2018 (100 000 kr)

   Höganäs kommun får 100 000 kronor för att tillsammans med Kristianstad, Simrishamn och Lunds kommun utveckla samverkansformer mellan de kommuner som ingår i projektet Dansnoder som drivs av danskonsulenten på Riksteatern i Skåne. Det övergripande syftet med projektet är att skapa regionala noder för dans i olika delar av Skåne. Utgångspunkten är att de olika dansnoderna ska utgå från de specifika förutsättningar och de olika aktörer som redan finns på respektive plats. Dansnoder håller det på att etableras i vardera delregion i Skåne; Kristianstad i nordost, Simrishamn i sydost, Lund i sydväst och Höganäs/Helsingborg i nordväst.

   Det lokala arbetet i respektive dansnod ser ut på lite olika sätt utifrån de förutsättningar som finns i kommunerna och delregionerna. Det har dock visat sig att det finns ett gemensamt behov av att träffas och dela erfarenheter över kommun- och de delregionala gränserna. Projektet innehåller även ett konkret inslag i form av en workshopturné i streetdans som riktar sig till ungdomar på dansskolor, kulturskolor i de deltagande kommunerna. Förutom att ett stort antal ungdomar får möjlighet att ta del av en högkvalitativ och professionell workshop skapar workshopturnén en gemensam referensram för de olika dansoderna som kan tjäna som utgångspunkt för erfarenhetsutbyte, metodutveckling och modell för andra möjliga projekt att samverka kring.

  • Ystads kommun, Pilotprojekt Kulturcrew Skåne Sydöst (80 000 kr)

   Ystads kommun får 80 000 kronor för att tillsammans med Simrishamn och Tomelilla kommun och i samarbete med Musik i Syd och Riksteatern Skåne sätta igång ett Kulturcrew-projekt i sydöstra Skåne. Projektet utgår ifrån ett behov av kulturprojekt med fokus på ung delaktighet och de tre kommunerna vill samverka och hitta ingångar tillsammans.

   Åtta kommuner i sydvästra Skåne, samt Riksteatern Skåne och Musik i Syd, har sedan tidigare projektet "Kulturcrew Skåne Sydväst" som fått stöd av Region Skåne 2016 och 201 7. Med utgångspunkt i detta har nu dessa tre kommuner utgått från sina individuella förutsättningar och skapat grunden till Kulturcrew Sydöst.

   l planeringsgruppen ingår de tre kommunernas kultursamordnare som har cirka 2- 3 stycken med sig från kulturskola, grundskola eller fritidsverksamhet i kommunen. Tillsammans utgår de från ett behov av att hitta samarbetsformer för mer kultur för unga i sin kommun med fokus på delaktighet och inflytande.

  • Kristianstads kommun, Kommunalt samverkansprojekt offentlig konst (250 000 kr)

   Kristianstads kommun får 250 000 kronor för ett samverkansprojekt med Landskrona stad och Höörs kommun, för att genomföra en förstudie samt bilda ett nätverk för offentlig konst med årliga återkommande nätverksträffar för kommuner i Skåne.

   Förstudien ska innehålla en undersökning/kartläggning av hur det ser ut idag i Skånes 33 kommuner rörande hanteringen av offentlig konst. Har skånska kommuner en konstpolicy och riktlinjer för hantering av konst i det offentliga rummet? Vilka är de praktiska behoven gällande kunskap om och stöd för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst? I förstudien ska det även ingå en omvärldsanalys där 2-3 andra regioners arbete med konst i det offentliga rummet undersöks.

   Förstudien blir underlag till vad ett nätverk för den offentliga konsten i Skåne kan erbjuda för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyten. Projektet utgår ifrån ett behov av att stärka kompetensen inom offentlig upphandling och att skapa ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte där metodstöd och handledning för processer rörande offentlig konst efterfrågas.

  • Vellinge kommun, Kulturcrew i nätverket Ung Kultur Sydväst - steg 2 (100 000 kr)

   Riksteatern Skåne och Musik i Syd har under 2016 samarbetat med åtta kommuner i sydvästra Skåne för att skapa och etablera ett forum och nätverk för att främja kultur i kommunerna för målgruppen unga från 10 år. I nätverket och samarbetet ingår följande åtta kommuner; Vellinge, Skurup, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg. Syftet är att ge eleverna kompetens, ansvar och ägarskap, som fungerar utvecklande och ger inflytande och kunskap inom både arrangörskap och kulturområdena.

   Under projektets andra år vill kommunerna stärka det nystartade, delregionala nätverket, Ung Kultur Sydväst, inom området ung kultur och ungas delaktighet samt utveckla samarbetsformerna. Nätverket vill fördjupa utbytet av kunskap och kompetens och därmed uppnå fler synergieffekter.

   Under projektets första år 2016 hade Skurups kommun huvudägarskapet och det övergår från 2017 till Vellinge kommun som får uppdraget att samordna projektet och dess ekonomi.

  • Skurups kommun, Kulturcrew (100 000 kr)

   Skurups kommun får 100 000 kronor för att tillsammans med Burlöv, Vellinge, Lomma, Trelleborg och Kävlinge kommuner samt Riksteatern Skåne och Musik i Syd etablera en modell för att utveckla elevinflytande rörande kulturarrangemang på skolan. Eleverna ska få kompetens, ansvar och ägarskap, som fungerar utvecklande och ger inflytande och kunskap inom både arrangörskap och kulturområdet. Modellen är hämtad från Danmark och ska anpassas efter varje kommuns egna förutsättningar. En projektledare ska anställas och huvudägarskapet för projektet ligger på Skurups kommun som samordnar ekonomin och delar av projektet i samarbete med de övriga kommunerna, Riksteatern Skåne och Musik i Syd. Projektet är planerat att genomföras 2016-05-01 - 2017-07-01.

  • Allaktivitetshuset Älvkullen, Höörs kommun: Regional UKM-festival 2017 (125 000 kr)

   Höörs kommun får 125 000 kronor för att som samordnande kommun tillsammans med sju skånska kommuner skapa en stark bas och struktur för arbetet med den regionala Ung Kultur Möts-festivalen 2017. Höörs kommun och Allaktivitetshuset Älvkullen utgör basen för den regionala festivalen som skapas för, av och med unga kulturintresserade i åldern 13-25 år. Genom projekt ska stöd ges till andra kommuner i Skåne som vill starta egna lokala UKM-festivaler.

   Ung Kultur Möts-festivaler finns sedan många år tillbaka på kommunal, regional och nationell nivå i landet. Genom den regionala festivalen kan unga människor få kontakt med unga i andra kommuner i Skåne som de kan dela sitt intresse med, utveckla och visa upp sina talanger för. Den regionala UKM-festivalen i Skåne äger rum i mars 2017.

 • Bidrag till utvecklingsprojekt inom rörlig bild 2016
  • BUFF på sjukhus: 200 000 kr

   BUFF är en internationell filmfestival för barn och unga som äger rum varje år med Malmö som bas. Utöver festivaldagarna i mars verkar festivalen även med filmvisningar och andra aktiviteter under året för att främja film för barn och unga.

   BUFF får 200 000 kronor i bidrag för att genom projektet Buff på sjukhus i samarbete med barnsjukvården och sjukhusskolorna i de fyra kommunerna arbeta fram ett koncept så att barn och unga som ligger inne på sjukhusen ska kunna ta del av BUFFs filmutbud och aktiviteter kring film. Projektet finansieras med 100 000 kronor vardera från områdena film och rörlig bild respektive kultur i vården. 

   Under 2016 testvisade BUFF några filmer för barn på sjukhus. Genom projektet Buff på sjukhus vill verksamheten bygga en plattform inspirerad av en liknande verksamhet i Belgien för att arbeta mer långsiktigt med utbudet för inneliggande barn.

  • Doc Lounge: 150 000 kr

   Doc Lounge får 150 000 kronor i bidrag för projektet "Doc Lounge och biblioteken som visningsarrangör". Projektet ska bidra till att skapa en hållbar infrastruktur för skånska bibliotek som visningsarrangörer av internationell dokumentärfilm i samverkan med Doc Lounge. Inom projektet ska man arbeta med publikfrågor, spridning, fortbildning i arrangörskap utifrån Doc Lounges koncept. 
   Projektet medfinansieras med 100 000 kronor som är medel för biblioteksutveckling inom Region Skåne.

  • Film i Skåne: 260 000 kr

   Film i Skåne får 260 000 kr i bidrag för att vidga det pedagogiska arbetet i kommunerna att omfatta även möjligheterna till lärande och skapande inom digitala spel och transmedia. Erfarenheten därifrån visar att det finns ett starkt behov hos kommunerna att synliggöra och stärka lokala resurser inom eget skapande. Att bygga infrastrukturer på hemmaplan i samverkan med regionala resurser som kan främja utvecklingen och höja kompetensen när det gäller barn och unga och eget skapande.

   Insatsen stämmer väl överens med handlingsplanens mål kring ökad regional utveckling, synliggörande av kommunernas lokala arbete inom rörlig bild-området samt öka barn och ungas möjligheter till att se, uppleva och skapa film och rörlig bild. Film i Skåne är den största regionala aktören inom filmområdet i Skåne. Som produktions- och resurscentrum samverkar och stöder Film i Skåne kommunerna i deras arbete med olika insatser inom film och rörlig bild.

  • Filmcentrum Syd: 325 000 kr

   Filmcentrum Syd får 325 000 kr i bidrag för att utveckla en kompetensplattform inom följande tre parallella områden: teknik, egen näringsverksamhet samt bygga relationer i syfte att stärka de enskilda filmskaparna och aktörerna.

   Ett mål är att integrera och göra avståndet mindre mellan semiprofessionella och den etablerade branschen för ökad möjlighet till projekt och arbetstillfällen. Insatsen stämmer väl överens med handlingsplanens mål kring produktion, talangutveckling och konstnärlig utveckling.

   Filmcentrum Syd är en betydande aktör för det regionala filmområdet. Deras basverksamhet består av att stödja talanger och projekt med olika insatser samt att förmedla arbetstillfällen till film-skapare. Årligen stödjer verksamheten ett 60-tal kort- och dokumentär-filmer, varav många får nationell och internationell spridning. Filmcentrum Syd samverkar med Film i Skåne och BoostHBG kring talangutveckling i Skåne. En större efterfrågan och behov av riktade insatser inom kompetensutveckling är aktuellt för filmskapare samt aktörer inom TV-branschen som inte är knutna till större organisationer eller företag.

  • Game City Sweden: 120 000 kr

   Game City Sweden får 120 000 kronor  i bidrag för ett projekt som ska stärka klustret kring digitala spel i Skåne. Genom projektet ska en koordinator bidra till att utveckla branschen och synliggöra södra Sverige som en ledande region inom digitala spel. Koordinatorn ska verka för att utbilda, attrahera och behålla kompetens i Skåne. 

  • Lina Linde Film/produktion: 245 000 kr

   Lina Linde Film/produktion i samverkan med Dansk Skalle får 245 000 kronor i bidrag för transmediaprojektet "Det spökar i rum 213".

   Det spökar i rum 213 är ett transmediaprojekt som i sampel med spelfilmsprojektet "Rum 213" ska arbeta med interaktivitet med barn i åldrarna 9 -12 år för att undersöka på vilket sätt rädsla skapas i den fiktiva världen inom rörlig bild. Barnen i projektet ska skapa och medverka till nya kompletterande berättelser till filmens manus, bland annat genom workshops i samarbete med Återskapa, centrum för kreativt återbruk. Projektet bygger på barn- och ungdomsboken "Rum 213" av Ingelin Angerborn. 

 • Bidrag för att underlätta integration 2016
  • Hörby kommun: Rookie MittSkåne (260 000 kr)

   Hörby kommun får bidrag för ett samverkansprojekt med Höörs, Eslövs och Sjöbo kommuner, Hörby Ungdomsstyrelse, Sjöbo Ungdomsråd och ABF Hörby och Österlen. Målet med projektet är att genom ett kommunövergripande och tvärsektoriellt arbetssätt skapa en kulturskapande plattform där nyanlända och lokala ungdomar möts i ett gemensamt musikproduktionsprojekt under ledning av professionella kulturutövare och artister.

   Projektet ska även främja och stimulera kommunövergripande samarbeten mellan kommuner och bildningsförbund på landsbygden för att öka graden av integration mellan och deltagande i den lokala demokratin bland nyanlända och lokala unga.

  • Kulturakrobaterna: Clowns in transit (231 000 kr)

   Kulturakrobaterna får bidrag för ett projekt inom vilket den väl beprövade arbetsmetoden, som används av sjukhusclownerna i Region Skåne, prövas och anpassas för besök på olika typer av anläggningsboenden och transitboenden för asylsökande familjer och barn. Även fortbildning av personal och volontärer på boenden ingår i projektet. Som resultat från projektet ska en handbok tas fram och en långsiktig finansiering för arbete med målgruppen säkerställas.

  • Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige: Kropp och hälsa genom tiderna (140 000 kr)

   Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen, Lund) får bidrag för att tillsammans med Livets Museum ge nyanlända barn och unga som går i förberedelseklass en inblick i hur dagens Sverige har vuxit fram. Projektet beviljas bidrag under förutsättning att man i projektet genomför dialogarbete kring vad som är intressant och angeläget för målgruppen att ta del av och vad de vill göra på museet. Dialogarbetet med elever och deras lärare bör vara grund för vidare arbete mot målgruppen nyanlända.

   Genom en visning i friluftsmuseet på Kulturen förmedlas bilden av hur synen på kroppen och hälsa och livsvillkor har förändrats i Sverige från 1800-talet till välfärdssamhällets framväxt. På Livets museum gestaltas kroppens olika funktioner på ett spännande och interaktivt sätt. Guiderna från Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet har själva en bakgrund inom vården. I besöken ingår även en workshop.

  • Kulturskolan i Skurup: Nycirkus som verktyg för integration (170 000 kr)

   Kulturskolan i Skurup får bidrag för ett samarbetsprojekt med kulturskolorna i Eslöv och Simrishamn. Nycirkuspedagoger och ledning i de tre kulturskolorna ska lära av varandra och hitta effektiva sätt att använda nycirkus för att integrera unga nyanlända. I projektet ingår bland annat metodutveckling, spridning av erfarenheter och metoder samt att skapa möten mellan unga genom nycirkus. Förhoppningen är att kunna skapa kontakter och kommunikation med nyanlända familjer om kulturskolan.

  • Landskrona stadsbibliotek: Flyga drake (250 000 kr)

   Landskrona stadsbibliotek får bidrag för ett samverkansprojekt med Helsingborgs, Höganäs och Svalövs bibliotek samt Landskrona kulturstöd, Landskrona museum och Skånes Hemslöjdsförbund. Projektet ska skapa förutsättningar för möten mellan asylsökande och nyanlända barn, unga och vuxna och svenska slöjdare och andra deltagare i projektets aktiviteter. Aktiviteterna skapas kring att tillsammans bygga och flyga drakar men innehåller även berättande, läsande och språkträning.

  • Stiftelsen Wanås Utställningar: WK3 - Wanås konstklubb och kollo, ett projekt med tre samverkanspartner (150 000 kr)

   Stiftelsen Wanås Utställningar får bidrag för ett projekt i samverkan med Broby bibliotek och Sibbhults scoutkår. De ska genom projektet utveckla en fritidsverksamhet som utgår från möten med konst, kultur och natur och vänder sig till barn och unga i 7-18 års ålder. Till konst- och naturklubbverksamheten rekryteras deltagare som är asylsökande, nyanlända men den är också öppen för alla barn o unga i kommunen.

  • Trelleborgs museum: New pattern (195 500 kr)

   Trelleborgs museum får bidrag för ett samarbetsprojekt med Rädda Barnen i Trelleborg. I projektet möts unga i åldrarna 15-19 år i ett skapande av ett gemensamt konstverk. Ungdomarna är dels från ordinarie gymnasieklasser, dels nyanlända från introduktionsklasser och asylsökande. Konstnären Åsa Maria Bengtsson, museets bildpedagog, grafikern Lennart Thöfner och andra pedagoger på museet arbetar tillsammans med de unga i projektet i en lyhörd demokratisk arbetsprocess. Rädda Barnens lokala verksamhet deltar i projektet med sin kompetens och kontakter med bland annat gruppen ensamkommande ungdomar.

  • Unga teatern/Malmö stadsteater: Drömmar (300 000 kr)

   Unga Teatern/Malmö Stadsteater får 300 000 kronor för projektet "Drömmar". Genom projektet ska Unga Teatern levandegöra asylsökande och nyanlända barns berättelser och ge deras röster och drömmar plats på scen. I samarbete med organisationen Individuell Människohjälp (IM) kommer Unga Teatern att engagera asylsökande och nyanlända barn, i åldrarna 6 – 12 år, i hela processen med att skapa en teaterföreställning vars utgångspunkt är barnens egna berättelser, drömmar och tankar.

   Unga Teatern använder sig av väl beprövade metoder som gör barnen delaktiga och medskapande. I projektet kommer dramapedagoger och en illustratör att hålla workshops för barnen i samarbete med IM "Barn i väntan". Olika personer i teaterns konstnärliga team involveras i arbetet med barnen. En dramaturg skapar manus ur workshopmaterialet som på så sätt utgör grunden till produktionsarbetet. Barnen fortsätter följa det konstnärliga arbetet som aktiva medlemmar i en referensgrupp som påverkar repetitionsprocessen.

   Genom projektet "Drömmar" ska Unga Teatern/Malmö Stadsteater skapa ett möte med konstnärlig verksamhet av hög kvalitet som både ser den deltagande individen och har kapacitet att sprida deltagarnas berättelser till fler barn i Skåne.

 • Bidrag till gestaltad livsmiljö
  • Form/Design Center (400 000 kronor)

   Form/Design Center får bidrag till en första större insats inom området gestaltad livsmiljö. Form, design och arkitektur är områden som alla ingår i gestaltad livsmiljö.

   Alla tre områden är centrala för samhällsutvecklingen och behöver bättre möjligheter att samverka med andra kunskapsområde för att gynna en utveckling där människan och ett hållbart samhälle sätts i centrum.

   Kulturnämndens uppdrag till Form Design Center är att både fördjupa samverkan med universitet och högskola, kommunförbundet samt bransch, och att på fyra platser i Skåne utveckla forsknings- och kunskapsseminarier inom gestaltad livsmiljö.

 • Bidrag till utvecklingsprojekt inom rörlig bild 2015
  • Film i Skåne (800 000 kronor)

   Film i Skåne får bidrag för att: 

   • stimulera kommuner, bibliotek och folkbildning att verka för utveckling av film och rörlig bild med fokus på eget skapande
   • bredda Skånes filmpedagogiska verksamhet så att den också inkluderar digitala spel och transmedia
   • stimulera spridning och tillgängliggöra pedagogiska projekt inom film, digitala spel och transmedia med fokus på eget skapande.

   Film i Skåne har redan idag regional pedagogisk verksamhet för barn och unga genom samverkan med andra aktörer inom området film och rörlig bild. Samtidigt har kommunernas bibliotek, skolor och föreningsliv behov av mer kompetens och stöd för insatser när det gäller barn och ungas egna skapande inom film, digitala spel och transmedia.

   Genom kulturnämndens insats kan Film i Skåne anställa en konsulent inom det som kallas eget skapande barn och unga. Parallellt avsätter Film i Skåne medel som kommunerna i sin tur kan söka för att stimulera lokal utveckling inom film.

   Film i Skåne

  • Folkets bio Malmö (700 000 kr)

   Folkets bio Malmö får 700 000 kronor för att fortsätta utvecklingen när det gäller att tillgängliggöra kvalitativt filmutbud i samverkan med de skånska kommunerna, samt för utveckling av den regionala rollen som kunskapsnod och bas för nätverk av arrangörer i hela Skåne.

   CinéSkåne är ett regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Folkets bio i samverkan med Film i Skåne och ABF Skåne. Projektet består av ett nätverk av skånska kommuner och andra aktörer som arrangerar filmvisningar. CinéSkåne verkar genom att utveckla och förbättra möjligheterna för i första hand kommuner som saknar biograf att ta del av kvalitativt filmutbud.

   Genom insatsen från kulturnämnden kan CinéSkåne vidareutveckla kunskapsöverföring och öka kommunernas möjligheter att utveckla visningsarrangemang med fokus på kvalitativt filmutbud, ökat publik- och målgruppsarbete samt digital kompetens. Insatsen – CinéSkåne - visning och spridning är kopplad till insatsområden i Handlingsplan Rörlig bild: film, digitala spel och transmedia 2015-2020.

  • Filmcentrum Syd och Författarcentrum Syd (500 000 kr)

   Filmcentrum Syd får 500 000 kronor för att i samverkan med Författarcentrum Syd utveckla nya berättelser inom film och rörlig bild samt för fortbildning inom digital kultur.

   De båda verksamheterna gjorde en förstudie våren 2015 som visade att de har gemensamma behov av kompetensstöd, utbildning, nätverk och mötesplatser, både för aktörer inom de båda konstområdena och för branschen i stort. I insatsen ingår också att stärka barn och ungas kulturutveckling genom arbete kring en film och en bok med inspiration från Svenska Filminstitutet och läsfrämjande arbete.

 • Med rätt att inspireras 2014
  • Burlövs kommun: Till salu? Om reklamen och dess påverkan (80 000 kr)

   Projektet ska med film som verktyg lyfta frågor kring identitet, genus och självbild med två olika skolors åttondeklassare. Genom ämnesövergripande arbete och eget skapande ska lärare och elever hitta metoder för att långsiktigt stärka arbetet med estetiska lärprocessers koppling till skolans läroplan och motverka sociala klyftor mellan olika sociala grupper i kommunen.

  • Eslöv kommun: Berätta på nytt sätt (100 000 kr)

   Projektet låter elever och lärare inspireras av professionella kulturupplevelser för att pröva egna vägar att förmedla en berättelse. Elevgrupper från flera stadier kommer att arbeta på olika sätt utifrån bilden, musiken och ordet för att hitta nya vägar till gemensamt kreativt lärande. Metoderna ska utvärderas för att stärka och implementeras i samspelet mellan kultur och skola.

  • Helsingborgs stad: Med rätt att inspireras Fotografiprojekt, presentation av JAG via fotografiet (80 000 kr)

   Med fotografiet och självporträttet som verktyg ska kulturpedagoger, lärare och elever i årskurs sex-nio fotografera och reflektera över berättelsen alla bygger och förmedlar kring sin person. Projektet prövar hur kreativa processer i geografiskt och kulturellt spridda skolor i kommunen kan sammanföra skolförvaltningens områden med integration och kultur. Syftet är att hitta ett fortsatt gemensamt arbete med en återkommande utställning på Dunkers kulturhus.

  • Höganäs kommun: Med rätt att inspireras – med ord och låtskrivande (80 000 kr)

   Utifrån en inspirationskonferens med artisten Petter och författarbesök ska kommunens elever, pedagogisk personal samt bibliotekspersonal arbeta med låtskrivande och låtproduktion för att främja läslust, väcka engagemang kring dyslexi och stimulera ämnesövergripande arbete. Målsättningen är att projektet ska bli en del av ordinarie undervisning i skolan.

  • Höörs kommun: Kärlek och hat på nätet – om att vara ung idag (52 000 kr)

   Utifrån önskemål från eleverna vill man prova och utveckla filmprojekt som samarbetsform och kreativ och innovativ arbetsprocess med årskurs nio och pedagogisk personal. Genom att samarbeta med professionella filmpedagoger och filmregissör kompetensstärks lärare och bibliotekspersonal vilket gör att metodiken förvaltas för liknande projekt för kommande nior.

  • Kävlinge kommun: Boken tar nya vägar (65 000 kr)

   Utifrån ett Skapande skola-projekt med fokus på film, ska projektet omsätta och vidareutveckla pedagogers och elevernas kompetens och kunskaper ämnesövergripande i manusskrivande, filmande och läsförståelse. I ett nära samarbete med olika författare kommer elever att utveckla manusarbete på olika sätt. Projektets pedagoger får förstärkta kunskaper och verktyg för att fortsätta arbeta självständigt framöver och ska kunna fungera som stöd till andra ämneslärare för liknande arbete.

  • Lomma kommun: Lärande genom estetiskt arbete (40 000 kr)

   Projektet innebär att man i samarbete med externa kulturarbetare och egna estetiska kompetenser, ska pröva nya arbetsformer och stärka lärares kompetens i kreativa lärprocesser. Genom att arbeta med olika konstformer för språkinlärning med eleverna vill man undersöka hur man kan bygga ämnesövergripande innovativa lärmiljöer. Långsiktigt vill man förse pedagogerna med fler möjligheter att själva använda sig av kreativa verktyg i undervisningen.

  • Malmö stad: Med rätt att bestämma (85 000 kr)

   Projektet ska med kreativa och estetiska arbetssätt undersöka och utarbeta modeller för att utveckla elevers delaktighet i olika former av beslutsprocesser inom skolan. Med konstnärens undersökande arbetssätt ska workshop och föreläsningar genomföras med elever och lärare där man undersöker estetiska lärprocessers möjligheter i sammanhanget. Projektet innebär också en studieresa. Projektet sker utifrån Malmö stads kommunövergripande utvecklingsarbete kring kultur i skolan och behovet att hitta modeller för hållbar och långsiktig elevdelaktighet i Skapande skola-arbetet.

  • Osby kommun: Att berätta sig till läsförståelse (100 000 kr)

   Läsfrämjandeprojektet i Osby handlar om att långsiktigt bygga ut den pedagogiska verktygslådan för berättande och för att stödja de yngsta elevernas läskunnighet och läsförståelse. I samarbete med Teater Sagohuset och i ett flerstegsprogram med fortbildning för lärare och pedagoger i sagogestaltning, teaterbesök och uppföljande övningar med eleverna, ämnar man hitta nya och kreativa metoder för att framöver arbeta med de lägre årskursernas läskunnighet.

  • Simrishamns kommun: Bokstäver, siffror & rörlig bild – låt det abstrakta bli konkret (50 000 kr)

   Delprojektet Dansmatte är ett samarbete med danspedagog och tre-fyra lågstadieklasser med respektive lärare som i ett fördjupat arbete ska pröva och utveckla metoder för hur dans kan skapa förståelse för de abstrakta matematiska begreppen. Utvärderingar av tidigare lärarfortbildning i dansmatte i kommunen visar att majoriteten av lärarna är positivt inställda att arbeta självständigt med metoden framöver utifrån att det finns ett underlag anpassat till ålderskategorin.

  • Tomelilla kommun: Dramapedagogik i särskolan (53 000 kr)

   Projektet ska hur en särskola kan använda sig av teater och dramaövningar med dramapedagog för att ge eleverna verktyg att använda i det sociala samspelet, inom gruppen och i omvärlden. Metoden ska utveckla särskoleelevernas kommunikativa, empatiska förmåga och vara identitetsstärkande. Ambitionen är att integrera arbetsmetoden i kommunens kommande kulturskola.

  • Ystad kommun: Kreativa kids på fritiden (100 000 kr)

   För att förstärka kommunens arbete med kultur för barn och unga, ska man pröva en ny modell med olika kreativa och skapande arbetsprocesser tillsammans alla fritidshem i Ystad. Genom att låta fritidspersonal, lärare och alla elever i fritidshemsverksamheten i kommunen, ta del av olika skapande processer vill man hitta långsiktiga och hållbara metoder för hur man kan arbeta med estetiska aktiveter och lärprocesser, inom såväl fritidssektor som skola.

  • Ängelholms kommun: Kreativt låtskrivande och framträdande (45 000 kr)

   För att avdramatisera, ge inspiration och verktyg till hur man skriver låtar ska elever i årskurs sex-nio och deras pedagoger sammanföras med en professionell artist och kulturskolans pedagoger. Genom detta vill man stimulera elevernas skapande och förmåga att uttrycka sig samt att få samarbete mellan aktörerna att stärka det långsiktiga arbetet med kreativa arbetsprocesser i skolan.

Utvecklingsmedel inom prioriterade områden 2017/2018

 • Bild och form
  • ÖSKG Tjörnedala konsthall, Tjörnedala2019 (120 000 kr)

   ÖSKG Tjörnedala konsthall får 120 000 kronor för att under våren 2019 arrangera seminariet "Tjörnedala2019". Seminariet är en del i att etablera Tjörnedala konsthall som en arena med aktiviteter som stärker Österlens identitet med utgångspunkt i den konstnärliga verksamheten. Satsningen på "Tjörnedala2019" är ett led i Region Skånes arbete med bildkonstens infrastruktur, med särskilt fokus på konstnärlig spetsverksamhet på landsbygden.

   Genom seminariet skapas och etableras metoder för att stärka resurserna till konstnärer för att bättre utnyttja den ekonomi som en ökad attraktionskraft genererar. Seminariet genomförs i samarbete med Konstitutet, en resursorganisation för konstnärer i Skåne och Pia Areblad, chef för Göteborgs stads näringslivsstrategiska program.

   Samarbete har också inletts på lokal nivå, med näringslivsenheten i Simrishamns kommun. Exempelvis kommer en företagarfrukost arrangeras på konsthallen hösten 2018 där värdefull direktkontakt med det lokala näringslivet skapas.

  • Wanås konst, Skåneleden konst (100 000 kr)

   Wanås konst får 100 000 kronor för att projektleda Region Skånes satsning på konst längs Skåneleden. Projektet ska göra det möjligt för vandrare att uppleva internationell samtida konst skapad för utvalda platser i Skåne. Wanås konst ska driva ett nätverk för de kommuner som ingår i Skåneleden konst och tillsammans med kommunerna ta fram projektplan, tidplan och budget. Projektplanen blir även ett viktigt underlag för vidgad finansiering, för att säkra en långsiktig ekonomi i samarbetet. Projektet är tänkt att resultera i uppförande av konstverk under 2019 längs med Skåneleden. Skåneleden konst kan sedan växa i takt med kommunernas och andra finansiärers engagemang och stöd.

   Wanås konst ligger i Östra Göinge kommun, där Skåneleden startade för fyrtio år sedan. Wanås konst är en av de internationellt mest kända skulpturparkerna och har gedigen erfarenhet av att uppföra konstverk av mycket hög kvalitet, i utomhusmiljö.

  • Atelier Obra AB, Atelier Obra, stödjande aktiviteter (100 000 kr)

   Atelier Obra AB får 100 000 kronor för att under 2018 kunna driva galleriet på ett annorlunda sätt. Med fokus på Stödjande aktiviteter kommer besökare inte bara kunna ta del av samtidskonst men även andra arrangemang såsom ljudexperiment, filmer och diskussioner. På detta sätt öppnas galleriet mot en bredare publik och har en potential att nå nya målgrupper samtidigt som det stärker galleriets verksamhet i form av nätverk och synlighet i olika typer av forum.

   Atelier Obra driver ett konstgalleri i gamla industrilokaler i Västra Hamnen i Malmö. Obra har funnits en kort tid, men redan etablerat sig i Skånes samtida konstliv genom ett internationellt utställningsprogram.

  • KKV Grafik, Framtiden NU! - Tryckpunkt Malmö (50 000 kr)

   KKV Grafik får 50 000 kronor till seminarier och visionsarbete i projektet Framtiden NU! - Tryckpunkt Malmö. KKV Grafik står inför en utvecklingsfas. Nu finns möjligheter att expandera verksamheten både fysiskt men även med olika typer av samarbete och utbyten. Utvecklingen innebär att KKV Grafiks medlemmar ska engageras i ett visionsarbete där olika utvecklingstankar kan bearbetas innan de omsätts i verkliga planer.

  • KKV Monumental: Kompetenssäkra gjuteriets verksamhet (160 000 kr)

   KKV Monumental får 160 000 kronor för att kunna deltidsanställa en verkstadsansvarig och på så sätt kompetenssäkra gjuteriets fortsatta verksamhet. KKV Monumental är en storskalig verkstad som gör det möjligt för konstnärer att genomföra konstnärlig produktion. Kollektivverkstaden är en viktig resurs för professionella konstnärer och en förutsättning för ett självständigt arbete.

   KKV Monumental har inom sin verksamhet en verkstad för gjuteri. Under 2018 ska verkstadsansvarig ha ansvar för verkstaden och erbjuda handledning, råd och stöd till verkstadens medlemmar samt fortbildningskurser.

  • Östra Skånes konstnärsgrupp, Konstnärlig verksamhet driver tillväxt och utveckling (100 000 kr)

   Östra Skånes konstnärsgrupp (ÖSKG) får 100 000 kronor för att arrangera ett seminarium med rubriken "Konstnärlig verksamhet driver tillväxt och utveckling". Seminariet är en uppföljning på ett tidigare evenemang som Tjörnedala konsthall arrangerade i april 2017 med anledning av 50-årsjubileet av konstrundan på Österlen.

   Seminariet 2017 blev ett startskott för skapandet av en ny plattform för konstrundans fortsatta utveckling och flera för projektet viktiga kontakter knöts med såväl forskning som ekonomi och turismutveckling. På seminariet föreläste Lars Lindkvist, professor i organisation och ledarskap vid Linneuniversitetet. Genom detta fördjupades kontakterna med Linneuniversitetet vilket innebär att Hans Wessblad, universitetslektor vid Institutionen för organisation och entreprenörskap vid Ekonomihögskolan, Linneuniversitetet kommer att studera konstrundan och hur ett stort evenemang påverkar en plats. Hans forskningsprojekt genomförs 2017-2018 och resultatet av forskningen är planerat att presenteras under seminariet som arrangeras under 2018.

  • KKV Textil, Förstudie till internationellt kulturutbyte (16 600 kr)

   Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) Textil får 16 600 kronor för att kunna genomföra en förstudie till internationellt kulturutbyte. Förstudien innebär att KKV Textil har möjlighet att fördjupa sig i möjligheterna för ett kulturutbyte med AGA Lab i Amsterdam. Förstudien innebär tre dagars studiebesök för två medarbetare från KKV Textil och samtal om hur ett konstnärsutbyte skulle kunna se ut. Samtal har påbörjats med AGA Lab som beskriver sig själva som ''en makerspace for artists and designers". De arbetar brett med olika grafiska trycktekniker och ett ömsesidigt intresse finns för utbyte.

   Förstudien innebär en möjlighet att stärka bildkonstens infrastruktur, där nya samarbeten och utbyten är en förutsättning för konstnärlig produktion och förnyelse.

  • Bromölla kommun, Förstudie och kartläggning, Ifö Center (100 000 kr)

   Bromölla kommun får 100 000 kronor för steg två i förstudieprocessen för att säkerställa att dialog och förankring med centrala och för Ifö Center viktiga samarbetspartners kan genomföras redan under hösten 2017, i samband med att förstudien är färdigställd. För bidraget ska Bromölla kommun, genom Ifö Center, ytterligare förankra och fördjupa dialogen med tänkbara finansiärer, nätverk och samarbetspartners, för att bygga fler grunder för långsiktig verksamhet.

   Sedan april 2016 pågår ett arbete med att ta fram en förstudie och kartläggning som beskriver möjligheter och utmaningar med lfö Centers verksamhet i Bromölla kommun. Bromölla kommun, kultur, ansvarar för förstudien och projektet drivs och genomförs operativt av lfö Center med en utsedd projektledare. Förstudien ska vara klar den 30 augusti 2017 och redovisas/presenteras för Region Skånes kulturförvaltning.

   Målet med förstudien är att ge en väl underbyggd bild av Ifö Centers utvecklingspotential som besöksmål och som en del av bildkonstens infrastruktur i ett kommunalt, regionalt och regionöverskridande och internationellt perspektiv. Förstudien förväntas ge konkreta förslag på förbättringar som stärker projektets potential ytterligare samt ge rekommendationer på resurser som är nödvändiga för att främja en fortsatt positiv utveckling på lång sikt.

   Under det pågående arbetet med förstudien har Ifö Center dels träffat, knutit kontakt med och inlett samarbeten med aktörer som på olika sätt är värdefulla för verksamhetens utveckling. För att ta tillvara dessa nya kontakter och för att stärka dialogen ytterligare med tänkbara finansiärer och samarbetspartners som kan åta sig ett mer långsiktigt engagemang i Ifö Center, behövs ytterligare tid för dialog kring och förankring av det resultat som förstudien visar.

  • Malmö Fotobiennal, Seminarium och Malmö Fotobiennal 2017 (75 000 kr)

   Malmö Fotobiennal får 75 000 kronor för att arrangera Malmö Fotobiennal 2017 samt ett seminarium. Årets tema är "The Society of the Spectacle". Med utgångspunkt i konstnären och teoretikern Guy Debords bok från 1967 utforskas en av vår tids mest aktuella frågor: bildens och fotografiets villkor i ett medielandskap och samhälle i snabb och radikal förändring. Det handlar om bildens förhållande till verkligheten, trovärdighet och digital manipulering, alternativa fakta och fotografiets framtida utveckling. Seminariet som äger rum i Malmö under fotobiennalen främjar förmedling och utveckling av kunskap samt förmågan till kritiskt tänkande.

 • Film och rörlig bild
  • Tehara Media, Tehara Filmfestival 2018 (75 000 kr)

   Tehara Media får 75 000 kronor för att arrangera Tehara Filmfestival 2018. Filmfestivalen ska vara ett forum för inspiration, nätverkande och kunskapsutbyte mellan romska aktivister, opinionsbildare samt kultur-, media- och utbildningsaktörer. På filmfestivalen kommer romska frågor diskuteras utifrån olika infallsvinklar såsom exempelvis feminism och romers delaktighet inom film och rörlig media. Fokus ligger på unga romer och därför kommer även diskussionen om vikten av romska förebilder inom film och rörlig media finnas med på festivalen.

   Under festivalen, som pågår 28 november till 1 december 2018 i Malmö, kommer filmvisningar kompletteras med samtal, skolvisningar, föreläsningar, utställningar och workshops. Målgrupp för filmfestivalen är unga romer, filmintresserade och personer som är intresserade av romska frågor och mänskliga rättigheter. Projektet samfinansieras av Svenska Filminstitutet.

  • Malmö universitet, Skånska serieskapare tolkar Ingmar Bergman (20 000 kr)

   Malmö universitet får 20 000 kronor för att tillsammans med Seriefrämjandet under senvåren 2018 utlysa en tävling för serieskapare på temat Ingmar Bergmans universum. Tävlingen arrangeras för att fira Ingmar Bergman 100 år. Utlysningen görs i samarbete med Stiftelsen Ingmar Bergman och Film i Skåne.

   Tävlingen ska engagera serieskapare med anknytning till Skåne och göra Bergmans verk och konstnärskap tillgänglig för en ny publik. Vinnaren får ett pris på 25 000 kr, andrapristagaren 4000 och tredjepristagaren 1000 kr och kandidaterna utses av en jury. Ett urval av nominerade bidrag ställs ut under hösten via Malmö universitet K3 och Rum för serier. Malmö universitet K3 projektleder och administrerar utlysningen.

  • Eslövs kommun: Hållbar lokal infrastruktur inom film och rörlig bild för barn och unga. (250 000 kr)

   Eslövs kommun får 250 000 kronor för att med kommunen som studieobjekt undersöka faktorer som bidrar till framgång när det gäller att bygga en hållbar lokal infrastruktur inom film och rörlig bild för just barn och unga.

   Genom projektet ska man bland annat kartlägga de arbetsmetoder man har idag, identifiera hinder i arbete med film och rörlig bild och barnkultur, prova nya metoder och undersöka hur kultur och skola kan bygga en gemensam organisation för utvecklingen av området. Arbetet ska göras i samarbete med andra kommuner och med fokus på barns delaktighet, skapande och lärande inom kommunala kulturskolor. Projektet ska leda fram till en modell som ska vara klar i slutet av 2019 och som andra kommuner i Skåne ska kunna använda. En följeforskare ska knytas till projektet som stöd för metodutveckling och modellbygge.

  • Skånska Filmproducentföreningen: Crafting Worlds (80 000 kr)

   Skånska Filmproducentföreningen får 80 000 kronor för att arrangera och koordinera film- och spelbranschdagarna Crafting Worlds 6-7 december 2017 tillsammans med Gamecity, BoostHbg, Film i Skåne, Tarsier studios och Malmö stad. Under två dagar möts talanger och professionella kring specifika frågor om spel- och filmproduktion. Ett tiotal inbjudna gäster deltar i samtal och seminarier om bland annat world building, storytelling och hur man kan skydda sina rättigheter över flera plattformar. Syftet är att definiera gemensamma ytor mellan film- och spelvärlden, inspirera till nya partnerskap och stärka lokala kreatörers innehållsproduktion i Skåne.

  • Vy Film AB: Nordic Story Day (220 000 kr)

   Vy Film AB får 220 000 kronor för att arrangera Nordic Story Day i mars 2019. Vy Film AB får bidraget under förutsättning att de samverkar med olika aktörer inom rörlig bild i Skåne. Nordic Story Day är ett fortbildnings- och inspirationsarrangemang med fokus på berättande, storytelling och konstnärlig förnyelse oavsett uttryck eller plattform.

   Arrangemanget och dess innehåll är öppet för olika konstnärliga uttryck i förhoppning om att spännande möten, diskussioner och samarbeten över gränserna ska uppstå, och att alla närvarande tar med sig nya tankegångar och inspiration in i sitt eget fortsatta skapande och berättande. Bidraget ska säkra en bred samverkan mellan olika aktörer inom rörlig bild i Skåne och locka deltagare över hela Skåne.

  • Film i Skåne: Producing People – ett utvecklingsprogram för kreativa producenter (400 000 kr)

   Film i Skåne får 400 000 kronor för att genom ett nytt program för talangutveckling "Producing People – ett utvecklingsprogram för kreativa producenter" tillsammans med BoostHbg ta ett större och mer långsiktigt grepp om talanger i Skåne.

   Film i Skåne driver tillsammans med BoostHbg sedan tidigare ett framgångsrikt arbete med talangutveckling som gett både nationellt och internationell uppmärksamhet till exempel genom satsningen Pure Fiction som också finansierades av Svenska Filminstitutet.

   Den aktuella satsningen innebär att fyra producenter i kreativa team (med ytterligare ett 40-tal kreatörer/talanger) under två års tid får fördjupa sig i producentens kreativa roll och funktion. Programmet innehåller nätverkande och olika kompetenshöjande insatser kring samarbeten, innehåll och konstnärlig utveckling.

  • Gylleboverket: Tvärkonstnärlig plattform för konst och rörlig bild på landsbygden (450 000 kr)

   Gylleboverket får 450 000 kronor för att under 2018-2019 utveckla en plattform som ska vara en experimentell yta mellan samtidskonst, konstfilm, film och rörlig bild. Satsningen är ett pilotprojekt som ska bidra till en hållbar tvärkonstnärlig plats med konstnärlig spets för produktion utanför de urbana miljöerna i Skåne och med utgångspunkt i Gylleboverkets nuvarande verksamhet.

   Projektet ska ta hänsyn till den regionala kontext som finns för rörlig bild och andra konstformer och stimulera samverkan och relationer med andra aktörer till exempel internationella och nationella nätverk inom film och rörlig bild, samtidskonst, konstinstitutioner, utbildningar och forskning inom såväl området film som samtidskonst.

  • BUFF filmfestival, Buffilusk (150 000 kr)

   BUFF filmfestival får 250 000 kronor till projektet Buffilusk. BUFF är en internationell filmfestival för barn och unga som äger rum varje år i Malmö och som verkar under hela året för att främja film för barn och unga. I samverkan med barnsjukvården i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad genomförde de förra året ett projekt för att utarbeta ett koncept för att göra BUFFs filmutbud tillgängliga för barn och unga som på grund av sin hälsa inte kan komma till festivalen.

   I detta projekt ska BUFF utveckla konceptet ytterligare i samarbete med den skånska barnsjukvården, särskilt lekterapiverksamheterna. Nya inslag är utveckling av en interaktiv del i den digitala plattformen, filmworkshops och andra aktiviteter samt samarbete med sjukhusbiblioteken och sjukhusskolorna. Nytt är även att barn- och ungdomspsykiatrin omfattas av projektet. Projektet finansieras med 150 000 kronor från området film och rörlig bild och med 100 000 kronor från området kultur i vården.

   Parallellt med projektet i Skåne kommer BUFF arbeta med att sprida Buffilusk-konceptet på sjukhus i övriga Sverige. Detta arbete genomförs med stöd av projektmedel från Svenska Postkodsstiftelsen.

  • Nordic Factory Film, Kartläggning, kommunikation och koordination (650 000 kr)

   Nordic Factory Film i samverkan med Innovationscenter för Landsbygden får 650 000 kronor för projektet "Kartläggning, Kommunikation och Koordination -Skapa bra grogrund för lokal och internationell filmproduktion i sydöstra Skåne." Genom projektet ska man bygga en grund till en produktionsplattform för lokal och internationellt filmproduktion i sydöstra Skåne. Detta ska ske i samverkan med de fyra kommunerna Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn samt filmaktörer i sydöstra Skåne.

   Visionen för projektet i sin helhet är att på fem år ha gjort sydöstra Skåne till den mest attraktiva och omtalande platsen för filmproduktion – i Sverige och omvärlden. Följande mål ska uppnås:

   • synliggöra och koordinera kompetens, resurser och nätverk,
   • uppnå ökad attraktionskraft både nationellt och internationellt,
   • skapa arbetstillfällen,
   • öka den lokala produktionen,
   • öka inspelning av internationella produktioner,
   • förvalta och utveckla talang,
   • kompetensutveckla samt
   • tillföra alternativ finansiering för fortsatt verksamhet.
  • Film i Skåne, Analys och förstudie CineSkåne 2018 (50 000 kr)

   Film i Skåne får 50 000 kronor för att genomföra en analys och förstudie kring förutsättningarna för ett fortsatt CineSkåne 2018 och framåt. I projektet ingår att beskriva och analysera verksamheten inom CineSkåne åren 2014 till 2016 samt göra en bedömning av vilken effekt CineSkåne haft på den lokala infrastrukturen för film. Folkets Bio gjorde en enkät 2016 och med utgångspunkt från den ska projektet sammanfatta de lokala arrangörernas erfarenheter av CineSkåne, analysera utfall/resultat och identifiera framgångsfaktorer. Svaren ska omfatta så många arrangörer som möjligt under åren 2014-2016. Projektet ska även inhämta synpunkter från 5 kommunala kulturförvaltningar där CineSkåne arrangerats (av kommunen eller annan arrangör), respektive 5 kommunala kulturförvaltningar där CineSkåne inte arrangerats.

   I projektet ingår även att Film i Skåne i samverkan med Folkets bio ger förslag på organisation och verksamhet för 2018 och framåt - under förutsättning att CineSkåne bedöms uppfylla syftet att bredda den lokala filmrepertoaren, utveckla mötet med filmen, samt stärka lokalt arrangörskap. Om så är fallet, ska förslaget till framtida verksamhet ha som utgångspunkt att stärka den lokala kulturella infrastrukturen utifrån kommunernas perspektiv och utveckla området film och rörlig bild utifrån till den regionala strategin och handlingsplanen för rörlig bild: film, digitala spel och transmedia.

  • Game City Southern Sweden, Södra Sverige som Europas ledande spelregion (240 000 kr)

   Game City Southern Sweden får 240 000 kronor för att fortsätta bygga upp en långsiktigt hållbar verksamhet. Ett verksamhetsteam arbetar fokuserat med att utveckla spelklustret, förbättra ekosystemet för spelstartups, bygga spelregionens varumärke internationellt samt etablera och driva en fysisk plats för spel branschen i form av ett spelhus i Malmö.

   Nuvarande regionala stöd och finansiering löper ut i augusti 2017, och för att Game City ska kunna fortsätta sin verksamhet året ut beviljas Game City 240 000 kronor i utvecklingsmedel från Region Skånes kulturnämnd och 240 000 kronor från Regionala utvecklingsnämnden det vill säga totalt 480 000 kronor.

 • Folkbildning
  • Fridhems folkhögskola, Myllret - en mötesplats mellan aktörer inom folkbildning, konst- och kulturliv och omgivande samhälle (500 000 kr)

   Fridhems folkhögskola får 500 000 kronor för att tillsammans med folkbildningen i Skåne utveckla Myllret - en mötesplats mellan aktörer inom folkbildning, konst- och kulturliv och omgivande samhälle. Projektet drivs gemensamt av Skånes folkhögskolor i samverkan och Skånes studieförbund i samverkan - i samarbete med olika aktörer.

   Under 2018 läggs grunden för mötesplatsen Myllret som är planerad att äga rum under två dagar år 2019. Mötesplatsen är tänkt att erbjuda två intensiva programdagar med publik festival och mässa som kombineras med verkstadsdagar.

   Under hösten 2018 kommer projektet Myllret att förankras bredare hos aktörer såväl inom folkbildningen som en rad olika aktörer inom offentlig sektor.

  • Föreningen Friska Viljor, Skurupsfestivalen (25 000 kr)

   Föreningen Friska Viljor får 25 000 kronor som stöd till musikfestivalen - Skurupsfestivalen. Deltagare på Skurups folkhögskolas musiklinjer som arrangerar årets festival tar därmed upp en festivaltradition som funnits tidigare år. Programmet för årets festival, som är planerad att äga rum i juni, innehåller bland annat etablerade artister, lokala akter, deltagare från Skurups folkhögskola, poesiuppläsningar och filmvisningar. Besökarna kommer erbjudas musik i olika genrer som jazz, folkmusik, pop och rock.

 • Internationellt samarbete
  • Malmö stad: ICORN General Assembly 2018 (200 000 kr)

   Malmö stad får 200 000 kronor för ICORN General Assembly 2018. Bidraget ska användas för arvoden till inbjudna fristadskonstnärers och artisters medverkan i samband med generalförsamlingens möte i Malmö den 2-4 maj.

   ICORN General Assembly 2018 kommer man ha ett starkt fokus på ICORN:s svenska nätverk. Utöver generalförsamlingens ordinarie program planerar man bland annat inslag med aktuella författare, musiker och konstnärer från ICORN-städerna för framföranden med tema yttrandefrihet och aktuella politiska händelser. Vid sidan av generalförsamlingens konferensprogram blir det också öppna program till exempel på Malmö universitet, som då vänder sig till en bredare publik.

  • Stiftelsen Wanås utställningar: Koordinering av EU-projektansökan i nätverket ELAN (60 000 kr)

   Stiftelsen Wanås utställningar får 60 000 kronor till extra kostnader för resor och konsulttjänster i och med uppdraget att koordinera EU-projektansökan för nätverket ELAN. Wanås Konst/Stiftelsen Wanås Utställningar ingår sedan hösten 2014 i nätverket ELAN (European Land + Art Network) och sedan november 2015 leder och koordinerar de nätverkets arbete med en projektansökan till EU:s kulturprogram Kreative Europa. Wanås satsar egna resurser till merparten av koordineringsarbetet.

 • Kulturarv
  • Klostret i Ystad, Historiebruk i sydost (97 000 kr)

   Klostret i Ystad får 97 000 kronor för ett projekt som ska stärka relationen mellan museer och skolor i sydöstra Skåne. Projektet är ett samarbete med Glimmingehus och Österlens Museum. Museerna ska möta pedagoger verksamma på skolor i ytterområdena och förbereda för skolbesök på museerna, framförallt genom att utveckla och tillhandahålla ett pedagogiskt, digitalt material som ska kunna användas i historieundervisningen. Det pedagogiska materialet ska utgå ifrån exempel på kulturarv i sydöstra Skåne och kommer att utvecklas gemensamt av skolornas lärare och museernas kulturarvspedagoger.

  • Malmö museer: Museernas vårmöte 2018 (100 000 kr)

   Malmö museer får 100 000 kronor för att tillsammans med Intresseorganisationen Sveriges Museer arrangera Museernas vårmöte 2018. Vårmötet är en mötesplats för chefer, medarbetare och förtroendevalda vid de cirka 200 anslutna museerna i landet. Vårmötet arrangeras alltid tillsammans med ett värdmuseum, och 2018 har Malmö Museer fått äran att vara värd.

   Temat för 2018 är Ekonomi och Politik och temat kommer att diskuteras med utgångspunkt i Sveriges Museers framtidsdokument och nya trender i samhället. Programmet kommer att innehålla föreläsningar, seminarier och workshops samt nätverksbyggande.

  • Malmö Museer, Kompetenshöjande insatser (15 300 kr)

   Malmö Museer får 15 300 kronor för projektet "Kompetenshöjande insatser för lärare och kulturarvsinstitutioner". I samarbete med Skoletjenesten Öresund och Malmö Högskola ska Malmö Museer genomföra två utbildningsdagar, riktade till lärare och kulturarvspedagoger.

   Den ena utbildningsdagen handlar om historiebruk i teori och praktik och riktar sig mot lärare i åk 5-9. Föreläsare är Cecilia Axelsson Yngveus, forskare och universitetslektor i historiedidaktik på Malmö Högskola. Ett urval pedagoger från skånska kulturarvsinstitutioner deltar med praktiska exempel.

   Den andra utbildningsdagen handlar om dilemmabaserade undervisningsmetoder och riktar sig till pedagoger på kulturarvsinstitutionerna i Skåne samt undervisningsansvariga i Skoletjenesten i Danmark. Föreläsare är Cecilia Axelsson Yngveus, forskare och universitetslektor i historiedidaktik på Malmö Högskola och Marianne Bager, avdelningschef på Undervisningsavdelningen i Den Gamle By i Århus.

  • Helsingborgs museer, Konferensen MUSUND (100 000 kr)

   Helsingborgs museer får 100 000 kronor för att arrangera konferensen MUSUND 25-26 oktober 2017. MUSUND-konferensen har genomförts varje år sedan år 2000 och vänder sig till museipersonal och andra verksamma i kulturarvssektorn och andra intresserade på båda sidor av Öresund. Årets konferens kommer att äga rum på Dunkers kulturhus i Helsingborg och temat är Makt och museer. Föredragshållarna kommer från både forskning och museipraktik från Danmark och Sverige, och som key note-speaker på konferensens andra dag medverkar David Fleming från National Museums Liverpool.

   Årets konferens arrangeras tillsammans med Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet. Ett resultat av det kommer att bli att flera av konferensens inlägg kommer att publiceras i tidskriften Gränsløs. Denna publiceras på nätet och kan laddas ner fritt, vilket gör att konferensens innehåll blir tillgängligt för många fler än de som är på plats.

   I arrangörsgruppen för konferensen ingår Kulturmagasinet/Helsingborgs museer, Kulturen i Lund, Malmö Museer, Københavns museum, Kongernes samling samt Danmarks tekniske museum.

   Konferensen delfinansieras av Region Skåne med utgångspunkt i Regional samverkansplattform inom kulturarvsområdet. Medfinansiärer är Clara Lachmanns fond och Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet. Konferensen finansieras även via deltagaravgifter om cirka 1 500 kr per person.

  • Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige: Pedagogiskt koncept för Kulturens Östarp (100 000 kr)

   Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen) får 100 000 kronor för att ta fram ett pedagogiskt koncept för Kulturens Östarp, en lantbruksmiljö från 1800-talets mitt, med byggnader, djur och trädgård i ett gammalt kulturlandskap. Kulturen vill ansöka hos Länsstyrelsen Skåne om att Kulturens Östarp blir kulturreservat. Detta skulle i så fall innebära att Kulturen tar på sig ett ansvar för att förvalta och utveckla markerna och byggnaderna på ett ansvarsfullt sätt.

   Det finns en stor potential att utveckla Kulturens Östarp som besöksmål för skolor och turister. Naturvårdspedagogiken behöver utvecklas och målet är att skapa nya upplevelser, för skolklasser, familjer och för grupper som sällan eller aldrig besöker kultur- och naturmiljöer de kan genomföra aktiviteter på egen hand eller som genomförs med pedagog på plats.

  • Statarmuseet i Skåne: En historisk tugga (50 000 kr)

   Statarmuseet i Skåne får 50 000 kronor för att med utgångspunkt i utställningen "En historisk tugga" och planerade samarbete utveckla sitt pedagogiska program genom kopplingar till mat som medium i möten mellan olika kulturer, genus och generation.

   Utställningen var ett samarbete med Riksutställningar i december 2016. Även Malmö Högskola och KFUM kiosk i Malmö bidrog till att utveckla och fördjupa kunskaperna kring temat mat och därmed utvecklades den pedagogiska verksamheten ännu mer.

  • Skånes Hembygdsförbund: Landskapande (120 000 kr)

   Skånes Hembygdsförbund får 120 000 kronor för förstärka sitt arbete med att implementera den europeiska landskapskonventionen. Det handlar till stor dela om att pröva och utvärdera erfarenheterna med etablerade samarbetsparter som till exempel skånska kommuner, bibliotek, föreningar, organisationer, museer, arkiv, studieförbund men också med nya, bland annat Centrum för dramatik, Filmcentrum och Bilda.

  • Skånes Arkivförbund: Seminarium om migration 22 februari (50 000 kr)

   Skånes Arkivförbund får 50 000 kronor för att den 22 februari 2017 genomföra ett seminarium om migration. Seminariet ska sätta in det senaste årens flyktingsituation i ett större historiskt perspektiv. Det beviljade bidraget ska i första hand gå till föreläsararvoden. Målgruppen för seminariet är yrkesverksamma inom kulturarvssektorn i Skåne.

 • Kulturella och kreativa näringar
  • Form/Design Center, Filmdokumentation (50 000 kr)

   Form/Design Center får 50 000 kronor till film- och fotoproduktion för dokumentation och spridning av projektet What Matters. Projektet går ut på att sammanföra designers och materialforskare i Skåne för att tillsammans utforska och visa upp hur nya material kan användas och stimulera till ny design. Detta beslut avser film- och fotoproduktion för dokumentation och spridning av projektet.

  • Form/Design Center, SPOK – samtida produktion och konsumtion (200 000 kr)

   Form/Design Center får 200 000 kronor för att fortsätta utvecklingen av SPOK (Samtida produktion och konsumtion). Projektet bidrar till att skapa kopplingar mellan designers och materialforskare i Skåne och att visa upp hur nya material kan användas samt att stimulera till ny design.

   SPOK är en plattform för produktion som ska samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK har Skåne som utgångspunkt och vill verka för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen också en mer lokal konsumtion.

  • Media Evolution, For creative ideas and exchange (180 000 kr)

   Media Evolution i Malmö får 180 000 kronor för projektet For creative ideas and exchange. Media Evolution har sedan tidigare ett samarbete med en organisation i Hamburg - It 's the glue - som man kallar 040X040. Idén är att koppla ihop aktörer inom kulturella och kreativa näringar (KKN) i Malmö och Hamburg genom aktörsdrivna träffar två gånger per år. Ambitionen är nu att vidga nätverket så att det omfattar aktörer även från andra regioner i Sverige, Danmark och Tyskland och dra nytta av den politiska samverkan som finns inom ramen för STRING Network, där KKN är en prioriterad fråga. Projektet innehåller också produktion av ett särskilt program för STRING CCI Network under The Conference i Malmö i september 2017.

  • KKV Grafik Malmö: Pedagogiska projekt som metod (75 000 kr)

   KKV Grafik Malmö får 75 000 kronor för projektet "Pedagogiska projekt som metod". Syftet är att stimulera och stärka kulturell och kreativ näringsverksamhet (KKN) för KKV Grafiks medlemmar. Sedan år 2011 har KKV Grafik jobbat i olika former och variationer med pedagogiska projekt.

   Projektet ska sprida och utveckla metoder och erfarenheter av pedagogiska projekt. På så sätt breddas arbetsmarknaden och nya försörjningsmöjligheter uppstår för de konstnärer som är medlemmar i verkstaden. Ett exempel är Konstlyftet, som är ett samarbete med Malmö konsthall där personer inom Daglig verksamhet LSS, ges möjlighet att arbeta med grafik i olika former.

 • Litteratur och serier
  • Ramus förlag, Lokativa berättelser (30 000 kr)

   Ramus förlag får 30 000 kronor för fortsättningen av projektet Lokativa berättelser som fick bidrag 2016. För att arvodera en ny författare som tillkommit i projektet beviljas de ytterligare medel.

   Projektet ska undersöka nya berättelseformer och publiceringsmöjligheter. Fokus i projektet ligger på distribution och tillgängliggörande av ett verk. Genomförandet görs med en kollaborativ arbetsmetod som innefattar förlag, författare och läsare.

  • Folkets hörna, Folkets hörna (265 000 kr)

   Folkets hörna får 265 000 kronor till ett projekt som skapar nya möten med texter av etablerade och mindre etablerade författare i samtal med varandra och med publik. Mötet mellan läsare och författare tar sig nya uttryck inom ramen för projektet "Folkets hörna - arbete pågår". Genom projektet skapas en form av litterära salonger - möten där både etablerade och oetablerade författares ofärdiga texter läses inför en publik och blir del i ett samtal.

   Under 2018 och 2019 blir det sex evenemang med Malmö som bas och sex evenemang på turné i Skåne i samarbete med lokala institutioner, till exempel bibliotek och folkhögskolor.

   Vid varje evenemang medverkar en etablerad författare och två opublicerade författare som läser högt ur sina pågående arbeten. Opublicerade författare uppmanas att skicka in texter som sedan väljs ut av Folkets hörnas redaktion.

   De litterära salongerna riktar sig främst till deltagare på alla skrivutbildningar och skrivkurser i Skåne samt författare och andra som skriver. Evenemangen är öppna för alla som vill lyssna till samtalen om texter och den konstnärliga skrivprocessen.

  • Författarcentrum Syd, Jag skriver dina ord (123 000 kr)

   Författarcentrum Syd får 123 000 kronor för att genomföra den skånska delen av det nationella projektet "Jag skriver i dina ord" som pågår från hösten 2018 till sommaren 2019. Projektet riktar sig till gymnasieelever i en tävling om att skriva en text utifrån färdiga, professionella texter. Som inspiration arrangeras författarbesök vid fjorton gymnasier i Skåne som förväntas inspirera flera än de som sedan verkligen kommer att delta i tävlingen. Det personliga mötet med en författare är ett effektivt sätt att väcka lust till att skriva och läsa och just gymnasieskolan är, i förhållande till grundskolan, underförsörjd med författarbesök. Ett delprojekt har särskilt fokus på nyanlända som gör det möjligt för eleverna att delta med bidrag i tävlingen på sitt modersmål som sedan översätts.

  • Föreningen Litterturhus Lund, Novellfest 2018 (80 000 kr)

   Föreningen Litterturhus Lund får 80 000 kronor för att arrangera Novellfest 2018. Novellfesten vänder sig till alla intresserade och lyfter den korta prosan och novellen som genre. Läsare och lyssnare får möjlighet att ta del av texter av både etablerade och mindre etablerade författare, yngre såväl som äldre. Årets Novellfest har nya inslag som picknick i det gröna, tonsättning av novellister och skådespelaruppläsningar (i döda poeters sällskap). Novellfesten som är den fjärde sedan starten bidrar till att göra Lund till en regional litterär nod i Skåne. Den är planerad att äga rum 22-23 september i Lund.

  • Helsingborg stad, Fristad Öresund (20 000 kr)

   Kulturförvaltningen i Helsingborg stad får 20 000 kronor för ett samverkans och erfarenhetsutbyte mellan fristäderna i Öresundsregionen. Aktuella fristäder är Helsingborg, Helsingör, Malmö och Köpenhamn. Dels vill de göra fristadsengagemanget känt på båda sidor Öresund genom ett antal arrangemang omkring fristadsfrågan. Det första arrangemanget blir ett event i april med fokus på yttrandefrihet och genomförs på Den Internationale Hajskole i Helsingör den 19 april 2018. Fristadskonstnärerna Amani Lazar/Helsingör (Syrien), Abduljabbar Alsuhili/ Helsingborg (Yemen), Wali Arian/Malmö (Afghanistan) och Khalid Albaih /Kbenhavn (Sudan) medverkar tillsammans med representanter från ICORN. Dels vill de stärka fristadskonstnärens möjlighet att verka inom sin kulturella profession under stipendietiden så att förmågan till självförsörjning stärks.

   Bidraget ska användas till de svenska fristadskonstnärernas förberedelser, resa, arvode och övernattning i samband med arrangemangen.

  • Litteraturhus Lund: Förstudie internationellt residensboende (150 000 kr)

   Föreningen Litteraturhus Lund får 150 000 kronor till en förstudie genom vilken man under 2018 undersöker förutsättningarna för ett kommande internationellt residens för internationella författare, dramatiker eller librettister.

   Föreningen vill starta och genomföra internationellt residens för med start år 2019. Genom förstudien ska man undersöka förutsättningarna för detta, göra en omvärldsanalys, undersöka möjliga samarbeten och bygga nätverk för att genomföra ett tänkt residens med boende på en gård på Revingeheden.

   Litteraturhus Lund vill undersöka hur man kan samarbeta lokalt med bland annat ARNA Art and Nature i Harlösa samt nationellt med Författarcentrum, Författarförbundet och Centrum för Dramatik. Inom projektet ska man också genomföra ett litterärt evenemang för att samla intressenter och lokala samarbetsparter.

  • Malmö Stad Kulturförvaltningen, Safe Havens - the Malmö meeting 2017 (50 000 kr)

   Malmö Stad, Kulturförvaltningen får 50 000 kronor för kostnader kopplade till workshopen "Protection of immaterial cultural heritage and activist documentation" som arrangeras på konferensen "Safe Havens - the Malmö meeting 2017". I workshopen deltar bland annat Hussam Hilali, författare journalist och dramatiker från Sudan, Svetlana Mintcheva programdirektör vid National Coalition Against Censorship och Ole Reitov grundare av Fremuse.

   Konferensen Safe Havens - the Malmö meeting 2017 är ett årligt nätverksmöte som samlar alla de organisationer, myndigheter, städer, konstnärer och aktivister som arbetar med frågor kring censur och förföljelse av kulturskapare under ett tak. De större organisationerna förväntas stå för sina egna kostnader medan kostnaderna för de mindre organisationerna och de som kommer från det internationella kulturlivet täcks av konferensen. Malmö stad arrangerar konferenserna 2015-2017.

  • Malmö Högskola, Mötesplats Serier (200 000 kr)

   Malmö Högskola får 200 000 kronor för projektet "Mötesplats Serier" som bygger på samverkan mellan yrkesverksamma, forskare, utbildning, entreprenörer på fältet inom området serier. I Skåne finns både en konstnärlig och en akademisk miljö kring serier men det saknas en koppling mellan de båda och en strategi för att nå ut vidare, nationellt och internationellt.

   Genom projektet ska Malmö Högskola, K3, Institutionen för konst, kultur och kommunikation, starta en mötesplats för yrkesverksamma serieskapare, seriestudenter på högskola/universitet, serieforskare och andra intressenter. Mötesplatsen är planerad som en hub under hösten 2017 och våren 2018. Genom den kommer man att erbjuda seminarier, workshops och ett symposium. Inom ramen för huben kommer serieskapare som är verksamma i Skåne erbjudas möjlighet till residens vid Malmö Högskola.

  • Centrum för dramatik SYD, Dramatik i Skåne - förmedling pågår (100 000 kr)

   Centrum för dramatik SYD får 100 000 kronor för att utveckla en regional resurs som ska ge stöd i utveckling av arbetsmarknaden för dramatiker och manusförfattare genom bland annat uppdragsförmedling, fortbildning och omvärldsbevakning. Etablerande av Centrum för dramatik i Skåne är ett bidrag till en stärkt infrastruktur för litteraturen. Centrum för dramatik vill verka för spridning av dramatik till barn och unga och har startat projekt för dramatik i skolan/Skapande skola.

   Med projektet "Dramatiskt berättande på museer och kulturarvsinstitutioner" vill man vidga medlemmarnas arbetsmarknad och stärka dramatiken som konstform i förmedlande sammanhang.

   Bidraget finansieras genom 50 000 vardera från anslaget för utvecklingsmedel för Litteratur och serier och anslaget för utvecklingsmedel kulturarv.

  • Ideella föreningen Folkets hörna: Folkets hörna - arbete pågår (200 000 kr)

   Ideella föreningen Folkets hörna får 200 000 kronor för projektet "Folkets hörna - arbete pågår" som är en litterär scen där författare får möjlighet att visa texter under process för en publik och få respons. Tanken är att en publicerad författare, utgiven på etablerat förlag, och två opublicerade författare läser högt ur sina "work in progress". Texterna av de opublicerade författarna skickas in till Folkets hörnas redaktion som väljer ut texterna. Dessa delas ut till publiken på plats så att alla kan följa med i dem. Två personer är värdar eller "huvudläsare" och inleder ett öppet samtal om varje text.

   Uppläsningarna äger rum en gång i månaden. Arbetet med att etablera och formera grundkonceptet pågår från juli 2017 till mars 2018. Under denna period äger sex events rum. Hemmascenen är Södra Communityteatern i Malmö men scenen kan också flyttas runt över hela Skåne. Primär målgrupp är deltagare på alla skrivutbildningar och skrivkurser i Skåne och författare i regionen med omnejd samt andra som skriver och som är intresserade av samtal om den konstnärliga skrivprocessen.

  • Litteraturrundan ekonomisk förening, Litteraturrundan 2017 (25 000 kr)

   Litteraturrundan ekonomisk förening får 25 000 kronor för att genomföra Litteraturrundan 2017. Litteraturrundan startade på initiativ av medlemmar i Författarcentrum Syd bosatta utanför Skånes större kommuner för att synliggöra författare som kulturella resurser i lokalsamhället, främja möten med författare och läsare och fånga upp/utvidga olika lokala nätverk.

   Man verkade under fem år inom Författarcentrum Syd men från 2017 är de nu en egen ekonomisk förening med ett sextiotal medlemmar, både enskilda och grupper av författare, skrivande och litteraturintresserade. Föreningens ambition är att utöver Litteraturrundan 6-7 maj ha arrangemang under hela året på olika platser i Skåne. 

  • Poesidagarna i Malmö: Världspoesidagen 2017 (15 000 kr)

   Poesidagarna i Malmö får 15 000 kronor för att arrangera Världspoesidagen 2017. Poesi som en litteraturgenre har blivit allt mer populärt. Till arrangemanget Världspoesidagen har sex stycken poeter från fem olika länder bjudits in för uppläsning av poesi. Samtal mellan dessa inbjudna poeter kommer även att arrangeras. Uppläsningarna kommer ske på Stadsbiblioteket, på Poeten på hörnet och Östervärns antikvariat. En poesiföreställning på Malmö Amatörteater Forum kommer även arrangeras.

 • Scenkonst
  • Dunkers Kulturhus, Med känsla för julfeeling (75 000 kr)

   Dunkers Kulturhus får 75 000 kronor tillsammans med frilansande konstnärerna Sara Ekman, Ola Simonsson och Jonas Svensson skapa "Med känsla för julfeeling", en interaktiv dansföreställning. Föreställningen kommer även att fungera som en ambulerande lucköppning inför julhelgen. Den kan beskrivas som en dansant kommentar till storhelgen där humor, tillgänglighet och kommunikation är viktiga komponenter.

   Föreställningen visas i Atriet på Dunkers kulturhus men gör även nedslag på Konserthuset, Helsingborgs Stadsteater samt i bostadsområdet Drottninghög. Utifrån en fastlagd stomme kompletteras den med inslag där barn/ungdomar från kulturskolan, Drottninghög samt RumEtt på Dunkers kulturhus medverkar. De inslagen kommer att se olika ut och vara unika vid varje enskilt föreställningstillfälle beroende på vem som medverkar och var föreställningen ges.

  • Musikcentrum Syd, Musikcentrum Syd- Festivalpiloten (50 000 kr)

   Musikcentrum Syd får 50 000 kronor för att genomföra ett pilotprojekt som ska utveckla en metod för att skapa möten mellan musiker och arrangörer, musiker och musiker samt arrangörer och arrangörer. Piloten prövas inom ramen för Landskronafestivalen i juli 2018. Musikcentrum Syd ser en potential i festivaler och stadsfester som arrangeras årligen, där föreningens medlemmar ska kunna bli synliga och ges möjlighet att både genomföra konserter och involveras i nätverksträffar med mera.

   Pilotprojektets aktiviteter handlar bland annat om planering och utveckling av metod, genomförande av musikakter med Musikcentrum Syds medlemmar, mötestillfälle med Musikcentrum Syd-musiker, lokala musiker, nationella/internationella musiker och arrangörer samt kartläggning av stadsfester, karnevaler och festivaler runtom i Skåne, som kan vara potentiella arrangörer för Musikcentrum Syds medlemmar.

  • Bibu AB, Världens sämsta barnteater (144 000 kr)

   Bibu AB - nationell scenkonstbiennal för barn och unga får 144 000 kronor för projektet Världens sämsta barnteater - den unga publikens delaktighet. Projektet görs i samarbete med Månteatern och ska stimulera ungas delaktighet och inflytande i framtida produktion av teater. De vill också inspirera den unga publiken till eget kreativt skapande samt ge dem verktyg för analys av scenkonstupplevelser.

   Huvudsaklig målgrupp är elever i årskurs fem och åtta, från skolor i mindre kommuner i nordvästra Skåne samt Helsingborg. Eleverna ska tillsammans med Månteatem under några månader arbeta fram en egen, gestaltad, tolkning av en barnteaterföreställning, där eleverna presenterar och framför sin syn på barnteater när det är som sämst. Arbetet avslutas med en redovisning i seminarieform, där bibu bjuder in representanter från scenkonstbranschen med fokus på barn och unga, skolledare och pedagoger. Seminariet genomförs dels i Helsingborg, dels på Scenkonstbiennalen 2019 i Sundsvall. Som en del av projektet ska de medverkande klasserna också ges möjlighet att se olika föreställningar som riktar sig till barn och unga. Dessa fungerar som utgångspunkt och inspiration till deras egna tolkningar av barnteater.

  • Scesam, Young Dance Market (50 000 kr)

   Scesam, Enskild firma, får 50 000 kronor för att arrangera Young Dance Market som är en showcase där dansproducenter i Skåne får möjlighet att presentera föreställningar riktade till barn och unga för internationella arrangörer, inköpare eller bokare. De internationella gästerna bjuds in med stöd från Konstnärsnämnden och i samråd med bland andra Svenska Assitej och Bibu. Arrangemanget kommer även att vara öppet för lokala och regionala arrangörer och inköpare.

   Förutom att presentera dessa föreställningar är Young Dance Market ett utmärkt tillfälle för de skånska producenterna av dans för barn och unga att synliggöra sig och skapa kontakter för den internationella marknaden. Initiativet till Young Dance Market kommer bland annat från Freestyle Phanatix och Memory Wax, två etablerade och rutinerade danskompanier med ambitioner och möjligheter att spela fler föreställningar såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Young Dance Market arrangeras på Moriska Paviljongen och Barnens Scen i Malmö den 15 maj i samverkan med bland andra Riksteatern Skåne, Danscentrum Syd, Svenska Assitej, Bibu och Konstnärsnämnden. Det kommer även att arrangeras ett seminarium på Bibu i Helsingborg den 18 maj kring hur scenkonst för barn och unga kan nå ut på den internationella arenan.

  • Rörelsen - Koreografer i Skåne, LÅR/THIGHS internationalisering (34 000 kr)

   Rörelsen - Koreografer i Skåne får 34 000 kronor för att översätta föreställningen "Lår" till engelska. Våren 2017 beviljades Rörelsen ett utvecklingsbidrag för att ta fram föreställningen "Lår". Genom att sätta kroppsdelen låren i centrum ville upphovspersonerna Jilda Hallin och Lisa Nilsson skapa en föreställning för tonåringar om utseendefixering, kroppskomplex och relationen till den egna kroppen. Föreställningen hade premiär i Malmö den 13 oktober.

   Efter premiären har det dykt upp flera olika internationella sammanhang som varit intresserade av att visa föreställningen. Detta har dock inte varit möjligt eftersom föreställningen innehåller mycket textbaserat material som är knutet till en svensk kontext. För att föreställningen även ska kunna ha ett internationellt liv behövs därför ett arbete för att översätta föreställningen till engelska. En översättning som inte enbart handlar om en direkt språklig översättning utan som även tar hänsyn till de kulturellt betingade referenserna som föreställningen är full av. Översättningsarbetet inklusive de tekniska justeringar och repetitioner som behövs beräknas ta 7 dagar. Det första tillfället då den engelska versionen ska presenteras är under Young Dance Market den 15 maj i Malmö. Young Dance Market är ett showcase där skånsk dans för en ung publik presenteras för internationella inköpare, arrangörer och bokare.

  • Robert Tell Logrell, enskild firma: Konventet (42 000 kr)

   Robert Tell Logrell, enskild firma får 42 000 kronor till den första etappen av projektet "Konventet" som består av projekteringen av arrangemanget som är planerat att äga rum i Malmö under hösten 2018. Fokus under den första etappen ligger på problematisering, omvärldsanalys, strategier, kommunikation, inventering av behoven hos Skånes dansmiljö, samtal/seminarier, ringa in samarbetsparter, expansion till andra nätverk än de traditionella, lokalisering samt att attrahera rätt kompetenser.

   Konventet är ett fem dagar långt arrangemang i Malmö som består av bland annat workshops, seminarier och olika typer av möten om den professionella dansens ställning och utvecklingsmöjligheter i Skåne. Konventet riktar sig till en bred målgrupp av såväl utövande danskonstnärer som andra nyckelpersoner med koppling till det professionella danslivet såväl regionalt som nationellt och internationellt. Fokus ligger emellertid på det professionella samtida danslivet ur en skånsk kontext.

  • Cirkus By Me, Kreativt konvent för kvinnliga akrobater (23 000 kr)

   Cirkus By Me får 23 000 kronor för att arrangera ett internationellt utbyte i parakrobatik, om den kvinnliga kroppens fysiska styrka och hur det är att vara kvinna i cirkusvärlden. Rebecka Nord, med det egna företaget Cirkus By Me är en etablerad nycirkusartist både på den nationella och den internationella arenan. Hennes specialitet är parakrobatik. Hon är född i Abbekås. Under sin karriär har hon arbetat i bland annat Danmark, England, Frankrike och Belgien samtidigt har hon haft ambitionen att ha en bas för sin verksamhet i Skåne. Genom att arrangera ett kreativt konvent för kvinnliga akrobater vill hon stärka sin bas i Skåne. Konventet kommer att äga rum i Abbekås under senvinter 2017/2018. Konventet ska samla framstående kvinnliga akrobater från olika länder i världen till en kreativ workshop kring parakrobatik, den kvinnliga kroppens fysiska styrka. Konventet kommer även lyfta hur det är att vara kvinna i cirkusbranschen.

  • Rani Nair, enskild firma, Utveckling av publikarbete (35 000 kr)

   Rani Nair, enskild firma, får 35 000 kronor för att utveckla publikarbete och olika kringaktiviteter i samband med föreställningen "An Evening with Astad" i Lund under sommaren 2017.

   Rani Nair är en nationellt och internationellt etablerad koreograf som efter flera år på annan ort nu har valt att flytta tillbaka till Skåne och att etablera sig och sin verksamhet i Lund. Som danskonstnär har Rani ett speciellt intresse för idéer om postkoloniala konflikter och kroppen i sociala sammanhang. Med utgångspunkt från ett starkt intresse för identiteter har hon studerat olika rörelsepraktiker och experimenterat med hybrida dansformer. Under åren har Ranis olika verk presenterats på framträdande dansscener över hela världen. Dock har hon inte varit lika flitigt förekommande på hemmaplan i Lund och Skåne.

   I augusti har Rani premiär för ett nytt verk som hon skapat för och tillsammans med den mycket framstående danskonstnären Astad Deboo från Indien. Föreställningen kan ses som en biografisk duett där minnen, danshistoria och identiteter från två kontinenter möts i de två danskonstnärerna Rani Nair och Astad Deboo.
   För att sätta in föreställningen i ett sammanhang och för att skapa en relation med danspubliken i Lund och Skåne planerar Rani att arrangera en rad olika aktiviteter i form av fördjupande samtal, workshops med medlemmar ur det konstnärliga teamet och andra danskunskapande insatser för att ge fler ingångar kring såväl den aktuella föreställningen som kring dans och Rani Nairs konstnärskap. Det handlar bland annat om att bjuda in dramaturgen och historikern Kate Elswit, internationellt prisad för sina böcker och danshistoriska upptäckter samt att anställa en producent som kan arbeta med att genomföra fler publika möten inför och i samband med föreställningarna.

  • Södra Communityteatern, medfinansiering av konferens samt workshop (90 000 kr)

   Södra Communityteatern får 90 000 kronor för medfinansiering av konferensen "Share Experience" samt workshop inför ansökan till Nordisk Kulturfond om samarbetet inom pilotprojektet "An Enemy of the People". 

   Södra Communityteatern är en communityteater i närheten av Möllevångstorget i Malmö som varit verksam sedan år 2011. Teatern fungerar som en social och kulturell samlingsplats för individer i alla åldrar men särskilt för ungdomar med olika etnisk och/eller socioekonomisk bakgrund. 

   Konferensen "Share Experience" som har fokus på nordiska minoritets- och communityteatrar arrangeras i samarbete med Södra Communityteatem, Nordic Black Theatre (Oslo) och Afiican Cosmopolitan Thespians (Köpenhamn). Konferensen kommer behandla teman som; rasifiering inom scenkonsten, (specifikt inom dans) samt hur migration och rörlighet kommer påverka samhället och kulturlivet. Det långsiktiga målet är att etablera ett permanent samarbete samt en tuméslinga i Norden, för minoritets- och communityteatrar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter