Kulturbidrag

För att utveckla kulturlivet i Skåne fördelar Region Skåne bidrag. Målet är att Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.

Kulturnämnden stöttar och utvecklar kulturen på flera olika sätt: genom verksamhetsbidrag, bidrag för pågående utvecklingsprojekt, sökbara utvecklingsbidrag samt olika riktade utvecklingsmedel.

Utvecklingsbidrag

Andra ansökningsperioden för utvecklingsbidrag öppnar 20 augusti. Sista ansökningsdag är 15 september. 

Utvecklingsbidrag

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är långsiktiga åtaganden från Region Skånes sida och ska säkra verksamheten för bidragsmottagarna. 

Redovisning den 18 mars

Redovisning av bidrag från 2019 ska vara klar senast den 18 mars 2020

Ansökan den 15 maj

Ansökan om bidrag för 2021 ska vara klar senast den 15 maj 2020

Läs mer om bidraget

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter