Region Skånes regionala kulturarvsmöten

Samråd med de regionala kulturarvsaktörerna sker genom regionala kulturarvsmöten.

Syftet med regionala kulturarvsmötet är samtal om kulturarvsområdet samt samverkan och kunskapsutbyte verksamheterna emellan. Deltagarna är verksamhetschefer och kulturförvaltningen tjänstepersoner som träffas två gånger om året för regionalt kulturarvsmöte. Region Skåne är sammankallande.

Regionalt kulturarvsmöte representeras av följande verksamheter:

Glimmingehus
Helsingborgs museer
Historiska museet vid Lunds universitet
Klostret i Ystad
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Landskrona museum
Malmö Museer
Regionmuseet Kristianstad
Romska Kulturcentret i Malmö
Skånes Arkivförbund
Skånes Hembygdsförbund
Skånes Hemslöjdsförbund
Skånes Näringslivsarkiv
Statarmuseet i Skåne
Trelleborgs museum
Österlens museum

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter