Region Skånes regionala kulturarvsmöten

Samråd med de regionala kulturarvsaktörerna sker genom regionala kulturarvsmöten.

Syftet med regionala kulturarvsmötet är samtal om kulturarvsområdet samt samverkan och kunskapsutbyte verksamheterna emellan samt med andra verksamhetsområden. Deltagarna är verksamhetschefer och kulturförvaltningen tjänstepersoner som träffas två gånger om året för regionalt kulturarvsmöte. Region Skåne är sammankallande.

Regionalt kulturarvsmöte representeras av följande verksamheter:

 • Frantzwagner Sällskapet
 • Glimmingehus
 • Helsingborgs museer
 • Historiska museet vid Lunds universitet
 • Klostret i Ystad
 • Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
 • Landskrona museum
 • Malmö Museer
 • Regionmuseet Kristianstad
 • Romska Kulturcentret i Malmö
 • Skånes Arkivförbund
 • Skånes Hembygdsförbund
 • Skånes Hemslöjdsförbund
 • Skånes Näringslivsarkiv
 • Statarmuseet i Skåne
 • Trelleborgs Museer
 • Österlens museum

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!