Region Skånes kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

Samråd med de regionala kulturarvsaktörerna sker genom kulturarvskollegium och regionala kulturarvsmöten.

Syftet med kulturarvskollegium är politiska samtal om kulturarvsområdet samt samverkan och kunskapsutbyte verksamheterna emellan.

Kulturarvskollegiet består av Region Skånes kulturnämnds presidium, kulturchef och tjänstemän, museichefer/motsvarande och representant från respektive styrelse/förvaltning. Kulturarvskollegiet träffas vid två tillfällen per år och kulturnämndens ordförande är sammankallande.

Utöver kollegiemötena träffas enbart verksamhetscheferna och kulturförvaltningens tjänstemän fyra gånger om året för regionalt kulturarvsmöte. Region Skånes kulturförvaltning är sammankallande.

Kulturarvskollegiet och regionalt kulturarvsmöte representeras av följande verksamheter:

Glimmingehus
Helsingborgs museer
Historiska museet vid Lunds universitet
Klostret i Ystad
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Landskrona museum
Malmö Museer
Regionmuseet Kristianstad
Skånes Arkivförbund
Skånes Hembygdsförbund
Skånes Hemslöjdsförbund
Skånes Näringslivsarkiv
Statarmuseet i Skåne
Trelleborgs museum
Uppåkra Arkeologiska Center
Österlens museum

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter