Äldre kvinna läser bok. Foto: Colourbox.com

Så kan du jobba med kultur i vården

Hur kan din verksamhet arbeta med kultur och hälsa? Här presenterar vi goda exempel från verksamheter runt om i Skåne. Låt dig inspireras!

Sök bidrag för kultur i vården-projekt

De projekt Region Skåne stödjer ska bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om kulturens betydelse för en god hälsa samt ge vårdpersonalen ökad kulturkompetens. Bidrag kan sökas för att till exempel testa nya idéer, arbetsmetoder och samarbeten. 

Bidrag till kultur i vården

Låna en minneskorg från Skånes Hemslöjdsförbund

Skånes Hemslöjdsförbund erbjuder nu äldreomsorgen i Skåne Minneskorgar för utlåning. Föremålen i korgarna berättar om handens arbete där syn, känsel, lukt och ljud kan medverka till upplevelsen.

Minneskorgarna lånas ut till äldreomsorgen i Skånes kommuner och som stöd i arbetet erbjuder hemslöjdskonsulenterna fortbildningsdagar som ger kunskap om hemslöjdens historia och tradition, möjlighet att prova på olika slöjdtekniker och tips på enkla slöjdaktiviteter att göra tillsammans med de äldre.

Mer om minneskorgar hos Skånes Hemslöjdsförbund 

Beställa kultur i vården

Riksteatern Skåne, Konstfrämjandet Skåne och Musik i Syd erbjuder scenkonst-, konst- respektive musikprojekt till kommunernas äldreomsorg. Riksteatern Skåne erbjuder även subventionerade barn- och ungdomsföreställningar inom barn- och ungdomssjukvården.

Vill du prenumerera på tips om kultur och hälsa?

Då kan du anmäla dig till vår utskickslista. Vi skickar inbjudningar till konferenser och utbildningar, men även andra nyheter inom området kultur och hälsa.

Utskick om kultur och hälsa

Namn:
Befattning:
Arbetsplats:
E-postadress:
 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter