Kultur och digitalisering

En ökad användning av digitaliseringens möjligheter är en av de kulturpolitiska strategierna i Region Skånes kulturplan. Med det menas att skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur.

För invånarna i Skåne ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att ta del av utbudet.

Genom olika initiativ vill Region Skåne ge invånarna i Skåne tillgång till ett brett och varierat digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck.

Prioriterade insatser under 2020

Under 2020 genomförs en kompetensutvecklingsinsats i publik- och berättelseutveckling för kulturarvssektorn i samarbete med BoostHbg.

Kulturförvaltningen planerar för två konferenser, en under rubriken ”Framtidens berättande” tillsammans med Malmö universitet och en om spelkunnighet tillsammans med Game Habitat. Som det ser ut nu ska båda konferenserna genomföras under oktober.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!