Regional resurs för att stärka internationellt kultursamarbete

Region Skåne vill stimulera internationellt kultursamarbete genom att skånska kulturaktörer i större utsträckning deltar i EU-finansierade samarbetsprojekt.

Region Skåne ger Trans Europe Halles bidrag för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd.

International Resource Office

Trans Europe Halles driver på uppdrag från Region Skåne en regional pilotsatsning: International Resource Office. Resurskontoret erbjuder en rad olika tjänster, som strategisk planering, nätverk och partnersskapande, råd kring administrativa rutiner och praktiska verktyg för lyckade EU-ansökningar och projektledning.

Kulturverksamheter med regionalt verksamhets- eller projektbidrag från Region Skåne prioriteras.

Bakgrund

Trans Europe Halles är en europeisk organisation med säte i Lund som har stor vana av internationellt samarbete och att arbeta i EU-projekt av olika slag.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter