Regional resurs för att stärka internationellt kultursamarbete

Region Skåne vill stimulera internationellt kultursamarbete genom att skånska kulturaktörer i större utsträckning deltar i EU-finansierade samarbetsprojekt.

Region Skåne ger Trans Europe Halles bidrag för att bistå skånska kulturaktörer med stöd, tips och skräddarsydd rådgivning kring internationella kultursamarbeten och EU-stöd.

International Resource Office

Trans Europe Halles driver på uppdrag från Region Skåne en regional pilotsatsning: International Resource Office. Resurskontoret erbjuder en rad olika tjänster, som strategisk planering, nätverk och partnersskapande, råd kring administrativa rutiner och praktiska verktyg för lyckade EU-ansökningar och projektledning.

Kulturverksamheter med regionalt verksamhets- eller projektbidrag från Region Skåne prioriteras.

Bakgrund

Trans Europe Halles är en europeisk organisation med säte i Lund som har stor vana av internationellt samarbete och att arbeta i EU-projekt av olika slag.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter