• Två personer med kikare står i rapsfält

    Residensprogrammet ARNA i Fågelrikets projekt ”Se – här bor jag!” involverar fyra internationella konstnärer och cirka 350 barn i Sjöbo och Eslövs kommuner. Foto: Kerstin Jakobsson

Internationell residensutveckling inom kulturområdet

Fler gränsöverskridande möten utvecklar konst- och kulturlivet i Skåne och kan bidra både till ett ökat utbud och till att bredda kontaktytorna mellan svenska och internationella kulturutövare.

För att stärka Skåne som en attraktiv produktionsplats för konst och kultur har Region Skåne under åren 2015-2018 avsatt medel för internationell residensutveckling. Regionfullmäktige har beslutat om ett besparingskrav på kulturnämndens budget för 2019. Kulturnämnden har därför beslutat att göra uppehåll när det gäller utlysningar av utvecklingsbidrag och andra sökbara medel under 2019. Det innebär att även bidraget till
internationell residensutveckling inte kommer att utlysas under 2019.

År 2018 fick fem kulturaktörer bidrag för att genomföra och utveckla residens i Skåne

Ifö Center i Bromölla får 200 000 kronor för att stärka, bredda och internationalisera sin residensverksamhet under 2019. Den internationella räckvidden ska öka genom uppbyggnaden av starka kontaktytor utomlands. Ett av residensprogrammen ska breddas till att omfatta både konstnärer och andra kulturutövare, till exempel cirkusartister. Tanken är att skapa fler gränsöverskridande möten och hjälpa fler internationella konstnärer och kulturutövare att uppnå sina mål, till exempel i form av produktion av nya verk, nya utställningar, nya föreställningar eller experimentellt arbete.

Karavan i Malmö får 180 000 kronor för att lägga grunden för en långsiktig satsning på residens för samtida cirkus, som både skapar utrymme för professionella artister att utvecklas och skapar nya samarbeten mellan befintliga professionella aktörer inom nycirkus, varieté och gatukonst. Residenssatsningen sker i samarbete med Baltic Nordic Circus Network och projektet består av en månads residens hösten 2019 för ett kompani från något av de nordiska eller baltiska länderna.

KKV Grafik Malmö får 100 000 kronor för att fortsätta utveckla residensverksamheten och bjuda in ett flertal internationella konstnärer under 2019. KKV Grafik har väl etablerade utbyten med aktörer i Tyskland, USA och Japan. Att skapa internationella kontakter har sedan 2009 varit en stark inriktning i verksamheten och ambitionen är att residensen ska berika KKV Grafiks verkstad som gemensam arbetsplats och bidra till projektutveckling, kunskapsutbyten och nätverksbyggande.

Seriefrämjandet får 120 000 kronor för att vidareutveckla det internationella arbetet med gästande serieskapare, inkludera nya världsdelar – särskilt Afrika, Sydamerika och Asien – och fördjupa nätverksarbetet med framför allt nya samarbetspartners. Inom ramen för Seriefrämjandets samverkan med Malmö universitet kommer de internationella serieskaparna ges möjlighet att delta i seminarier, workshops, nätverksträffar med mera. Målet är att bjuda in två serieskapare under våren och två under hösten 2019.

Tomelilla kommun får 120 000 kronor för att förstärka residenssatsningen som kommunen gör under 2019. Tomelilla har nyligen instiftat ett stipendium i form av ett Artist-in-Residence, som organiseras och administreras av Tomelilla konsthall. Syftet med stipendiet är att göra det möjligt för internationellt verksamma konstnärer att under en avgränsad tid verka och lämna bestående avtryck i Tomelilla. Stipendiet bidrar till utvecklingen av konstlivet i Sydöstra Skåne och medför ett rikare konst- och kulturliv i regionen. Stipendiet ska delas ut vartannat år med start år 2019.

2019 års stipendiat är den amerikanska textilkonstnären Miriam Vergara som under sin sex veckor långa vistelse i Tomelilla kommer att arbeta nära lokalbefolkning, näringsliv och konstliv i regionen.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter