Finansieringsguide för internationellt kultursamarbete

Här finns samlad information om några av de finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga för internationella samarbeten och utbyten. Listan över olika finansieringskällor täcker in europeiska, nordiska, svenska och regionala stöd som kan vara aktuella för skånska kulturaktörer.

Finansiering

 • EU-kommissionen beslutade i december 2013 om det nya stödprogrammet Kreativa Europa för utveckling av film, tv, kultur, musik, scenkonst, kulturarv och liknande områden. Programmet har en budget på 1,46 miljarder euro för 2014–2020.

  Om Kreativa Europa Kultur

  Om Kreativa Europa MEDIA

  Frågor och svar om Creative Europe

  Kontakt

  Kreativa Europa Desk Kultur

  Elin Rosenström
  Telefon: 08-519 264 15
  elin.rosenstrom@kulturradet.se

  Kreativa Europa Desk MEDIA

  Ulrika Nisell
  Telefon: 08-665 12 05
  ulrika.nisell@filminstitutet.se

  Dominic Chennaya
  Telefon: 08-665 12 07
  dominic.chennaya@filminstitutet.se

  • Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater.

   Konstnärsnämnden

  • Nedan finns en sammanställning över Kulturrådets bidrag inom det internationella området. För mer information om respektive bidrag och ansökningsdatum, gå till Kulturrådets webbsida och välj "Internationellt". 

   Statens kulturråd

   Fri scenkonst internationella turnébidrag

   Det här bidraget finns till för att svenska yrkesverksamma aktörer inom scenkonstområdet ska kunna göra internationella kulturutbyten.

   Bidrag till översättare av svensk litteratur

   Det här bidraget finns till för att stärka kvaliteten på översättningar av svensk litteratur och dramatik, samt öka det internationella utbytet på litteraturområdet. Du kan söka bidrag för arbetsrelaterade resor och kompetenshöjande verksamhet.

   Verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet

   Det här bidraget finns till för att främja och stärka internationellt och/eller interkulturellt kulturutbyte.

   Bidrag till internationella nätverk

   Det här bidraget finns till för att det svenska kulturlivet ska kunna ta del av internationell information och erfarenheter och sprida det vidare.

   Swedish Literature Exchange

   Bokförlag kan söka bidrag för översättning av svensk litteratur och dramatik till andra språk. Med svensk litteratur menas litteratur skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken.

   Projektbidrag bild- och formkonst

   Det här bidraget finns till för projekt som stärker och utvecklar bild- och formkonstområdet nationellt eller internationellt.

   Projektbidrag till fristadsprogrammet

   Det här bidraget finns till för att fristadsfrågor ska få uppmärksamhet och fristadskonstnärer få möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.

 • Den nuvarande programperioden för EU:s stödformer sträcker sig mellan 2014-2020.

  På Region Skånes sajt för utvecklingsaktörer finns kortfattad information samlat om alla de EU-program som är tillgängliga för skånska aktörer 2014-2020. Där finns också länkar till mer detaljerad information om de olika programmen.

  EU-program

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.