Finansieringsguide för internationellt kultursamarbete

Här finns samlad information om några av de finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga för internationella samarbeten och utbyten. Listan över olika finansieringskällor täcker in europeiska, nordiska, svenska och regionala stöd som kan vara aktuella för skånska kulturaktörer.

Finansiering

 • Kreativa Europa

  EU-kommissionen beslutade i december 2013 om det nya stödprogrammet Kreativa Europa för utveckling av film, tv, kultur, musik, scenkonst, kulturarv och liknande områden. Programmet har en budget på 1,46 miljarder euro för 2014–2020.

  Om Creative Europe

  Frågor och svar om Creative Europe

  Kontakt

  Kreativa Europa Desk Kultur

  Elin Rosenström
  Telefon: 08-519 264 15
  Contact

  Heli Hirsch
  Telefon: 08-519 264 88
  Contact

  Kreativa Europa Desk MEDIA

  Ulrika Nisell
  Telefon: 08-665 12 05
  Contact

  Anders Wilhelmsson
  Telefon: 08-665 12 07
  Contact

 • Nordiskt stöd
  • Kultur- och konstprogrammet

   Kultur och Konstprogrammet är nordiska ministerrådets kulturprogram. Programmet fokuserar på den nordiska dimensionen och kräver deltagande från minst tre av de nordisk-baltiska länderna som ingår i programmet.

   Kulturkontakt Nord

  • Nordiska kulturfonden

   Nordiska kulturfonden är ett samarbetsorgan som främjar kultursamarbete mellan de nordiska länderna. Fonden är verksam inom ett brett konst- och kulturområde och verksamheten omfattar både professionella och amatörer.

   Nordiska kulturfonden

  • Nordisk-Baltiska mobilitetsprogrammet för kultur

   Programmet erbjuder stöd för professionella konst- och kulturaktörer att vistas en tid i ett nordiskt eller baltiskt land, för nätverksbildning för att utveckla relationer samt stöd till nordiska och baltiska konstnärsresidens.

   Kulturkontakt Nord 

  • Övriga nordiska stöd

   Nordiska rådet, nordiska ministerrådet och deras underorganisationer erbjuder stöd och bidrag till nordiska kulturaktörer. På deras hemsida finns detaljerad information om dessa och även om andra stödordningar med fokus på nordiskt samarbete.

   Nordiska ministerrådet

 • Svensk nationell finansiering
 • Övriga EU-program

  Den nuvarande programperioden för EU:s stödformer sträcker sig mellan 2014-2020.

  På Region Skånes sajt för utvecklingsaktörer finns kortfattad information samlat om alla de EU-program som är tillgängliga för skånska aktörer 2014-2020. Där finns också länkar till mer detaljerad information om de olika programmen.

  EU-program

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter