Hur går vi vidare nu då?

Om möjligheter och utmaningar i pandemins spår. Dialog mellan kulturaktörer i Skåne. Dokumentation av dialogmöten 3 och 10 november 2020.

Den 3 och 10 november 2020 bjöd Region Skåne in cirka 1500 personer från olika delar och nivåer av kultursektorn - från politik till enskild konstnär - i hela Skåne för att dela erfarenheter med varandra och diskutera vad vi kan göra för att gå stärkta ur pandemin med kreativitet, omställning och nya samarbeten.

Cirka 150 personer anmälde sig och cirka 120 deltog. Dialogmötena gjordes för att ge möjlighet att  på ett enkelt sätt kunna möta andra kulturaktörer från hela Skåne. Just detta var ett tema som växte sig starkt i samtalen: vikten av att lära tillsammans och samverka för att hitta vägar framåt i denna svåra tid.

Deltagarna hjälptes åt att dokumentera samtalen om utmaningar och möjligheter som fördes i de nästan hundra olika gruppsamtalen. Dokumentationen lyfter fram delar av dessa samtal.

Dokumentation: Hur går vi vidare nu då?

Bildspel från seminarium på Folk och Kultur 10 februari

Bakgrund

Dialogmötena genomfördes inom ramen för Region Skånes del i projektet Cultural and Creative Spaces and Cities. Projektet finansieras av EU och undersöker hur samarbetet mellan kulturorganisationer, medborgare, kulturell och kreativ sektor samt offentlig sektor kan utvecklas för att bidra till lösningar av samhällsutmaningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.