Cultural and Creative Spaces and Cities

Cultural and Creative Spaces and Cities är ett EU-projekt som leds av kulturorganisation Trans Europe Halles i Lund. Region Skåne är en av 8 parter i konsortiet för projektet.

Dagens utmaningar i form av minskade välfärdsresurser, en åldrande befolkning, social polarisering och urbaniseringen av Europas städer och regioner är ofta svåra att möta för enskilda aktörer.

I projektet Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) har deltagarna undersökt hur samarbetet mellan kulturorganisationer, medborgare, kulturell och kreativ sektor samt offentlig sektor kan utvecklas för att bidra till lösningar av samhällsutmaningar. CCSC avslutas i maj 2021 och har pågått under drygt två år och stöttas av EU med cirka 15 miljoner kronor. I projektet medverkar 37 organisationer från 21 länder.

Region Skåne en av åtta parter

I konsortiet ingår förutom Trans Europe Halles även European Cultural Foundation, P2P Foundation, Lunds kommun, Region Skåne, Creative Industry Kosice, Kaapeli, Ambasada, Hablarenarte och universitetet i Antwerpen. Detta ger en ovanlig och gränsöverskridande mix av partners som kommer att kunna ge många olika perspektiv.

Urban labs

Sju organisationer ansvarar för var sitt Urban Lab där de samarbetar med ett trettiotal "handshake partners" från hela Europa.

Arbetet har organiserats i stadslabb – "Urban Labs". I stadslabben samlas lokala myndigheter, kultursektor, kreativa industrier och mötesplatser för att undersöka komplexa urbana utmaningar och utveckla innovativa lösningar som sedan kan spridas över Europa.

Ett av stadslabben är "Changemakers and Smart Cities". Denna grupp leds av Lunds kommun som kommer att arbeta tillsammans med Mejeriet, Giffoni Innovation Hub och byn Giffoni i Italien och städerna Kiruna och Århus. Ett annat leds av Region Skåne och går under rubriken "Boosting a region through city cooperation".

I en serie workshops har nya metoder testats för flernivåsamverkan - från politik till ideella krafter - för att utveckla Skåne med konst och kultur som utgångspunkt. 

Mer information

För att få veta mer om projektet kan du titta på filmen Cultural and Creative Spaces and Cities nedan. Obs! Filmen är på engelska och är inte textad.

Cultural and Creative Spaces and Cities

För att få veta mer om Urban labs kan du titta på filmen CCSC Urban Labs Processes nedan. Obs! Filmen är på engelska och är textad på engelska.

CCSC Urban Labs Processes

Du kan läsa mer om projektet på webbsidan:

www.spacesandcities.com

Eller följ projektet på sociala medier;

www.facebook.com/TransEuropeHalles
www.twitter.com/TEHnetwork

Du får också den senaste informationen genom projektets nyhetsbrev. För att anmäla dig, följ länken:

http://bit.ly/CCSC-mailing

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.