Cultural and Creative Spaces and Cities

Cultural and Creative Spaces and Cities är ett EU-projekt som leds av kulturorganisation Trans Europe Halles i Lund. Region Skåne är en av 8 parter i konsortiet för projektet.

Dagens utmaningar i form av minskade välfärdsresurser, en åldrande befolkning, social polarisering och urbaniseringen av Europas städer och regioner är ofta svåra att möta för enskilda aktörer.

I projektet Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) kommer deltagarna att undersöka hur samarbetet mellan kulturorganisationer, medborgare, kulturell och kreativ sektor samt offentlig sektor kan utvecklas för att bidra till lösningar av samhällsutmaningar. CCSC kommer att pågå under drygt två år och stöttas av EU med cirka 15 miljoner kronor. I projektet medverkar 37 organisationer från 21 länder.

Region Skåne en av åtta parter

I konsortiet ingår förutom Trans Europe Halles även European Cultural Foundation, P2P Foundation, Lunds kommun, Region Skåne, Creative Industry Kosice, Kaapeli, Ambasada, Hablarenarte och universitetet i Antwerpen. Detta ger en ovanlig och gränsöverskridande mix av partners som kommer att kunna ge många olika perspektiv.

Urban labs

Sju organisationer ansvarar för var sitt Urban Lab där de samarbetar med ett trettiotal "handshake partners" från hela Europa.

Arbetet kommer att organiseras i stadslabb – "Urban Labs". I stadslabben samlas lokala myndigheter, kultursektor, kreativa industrier och mötesplatser för att undersöka komplexa urbana utmaningar och utveckla innovativa lösningar som sedan kan spridas över Europa.

Ett av stadslabben är "Changemakers and Smart Cities". Denna grupp leds av Lunds kommun som kommer att arbeta tillsammans med Mejeriet, Giffoni Innovation Hub och byn Giffoni i Italien och städerna Kiruna och Århus. Ett annat leds av Region Skåne och går under rubriken "Boosting a region through city cooperation".

I en serie av tre workshops hösten 2019 testas nya metoder för flernivåsamverkan - från politik till ideella krafter - för att utveckla Skåne med konst och kultur som utgångspunkt. Erfarenheterna från dessa workshops kommer att diskuteras och jämföras med övriga parter i projektet och med Region Skånes "handshake partners" Region Midt-Jylland i Danmark och Region Emilia-Romagna i Italien.

Mer information

För att få veta mer om projektet kan du titta på filmen Cultural and Creative Spaces and Cities nedan. Obs! Filmen är på engelska och är inte textad.

Cultural and Creative Spaces and Cities

Du kan läsa mer om projektet på webbsidan:

www.spacesandcities.com

Eller följ projektet på sociala medier;

www.facebook.com/TransEuropeHalles
www.twitter.com/TEHnetwork

Du får också den senaste informationen genom projektets nyhetsbrev. För att anmäla dig, följ länken:

http://bit.ly/CCSC-mailing

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!