Avsiktsförklaring om kultursamarbete inom STRING

Kulturpolitiker från Region Skåne, Schleswig-Holstein och delstaten Hamburg är överens om gränsregionalt samarbete på temat kultur och kreativa näringar.

STRING Culture and Creative Industries Network är ett tjänstemannanätverk som leds av Region Skånes kulturchef Gitte Grönfeld Wille. Nätverket ska med stöd av STRING som organisation underlätta ett ökat kultursamarbete i korridoren mellan Hamburg och Skåne. En del i detta är att identifiera gemensamma områden som är politiskt prioriterade hos medlemmarna för att exempelvis stimulera EU-projektutveckling.

Under Fehmarnbelt Days i Hamburg 20-22 september 2016 arrangerades en konferens om gränsregionalt samarbete på temat kultur och kreativa näringar. Nätverket arrangerade också ett kulturpolitiskt möte mellan de STRING-medlemmar som engagerar sig i kulturpolitiska frågor. Resultatet av mötet är en avsiktsförklaring som signerades av ledande kulturpolitiker från Region Skåne, Schleswig-Holstein och delstaten Hamburg – The Hamburg Declaration.

Aktiviteter som planeras framöver är nätverksträffar för kulturaktörer i STRING-regionen samt ytterligare politiska möten.

Bakgrund

STRING (Southwestern Baltic Sea Transnational area Implementing New Geography) är ett politiskt samarbete mellan Hamburg och Schleswig-Holstein i Tyskland, Region Hovedstaden, Region Själland och Köpenhamns kommun i Danmark och Region Skåne.

Samarbetet ska stärka ekonomisk tillväxt och säkra en hållbar samhällsutveckling i korridoren mellan Skåne och Hamburg.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter