Internationellt kultursamarbete

Skånes unika position som en del av en transnationell region ska tillvaratas och utvecklas inom konstområdena och kulturlivet. Den europeiska dimensionen och samarbetet i Öresundsregionen ska vara väsentliga inslag i den skånska kulturpolitiken. 
Kulturnämnden ser det som en angelägen, viktig och stimulerande del av kulturutvecklingen att skapa resurser och utveckla kompetens för ett ökat internationellt utbyte. Den kulturella mångfalden i Skåne ska tas tillvara som en resurs för att utveckla regionen.
 
Nämndens målsättning är att antalet kulturprojekt med EU-stöd ska öka i Skåne samt att de internationella utbytena/samarbetena med kulturaktörer ska öka.

International Resource Office (IRO)

Trans Europe Halles i Lund får bidrag från Region Skåne för initiativet International Resource Office (IRO), som stöttar skånska kulturverksamheter med regionalt verksamhets- och/eller projektbidrag, med kompetensutveckling, projektutveckling och internationellt kontaktarbete när det gäller ansökningar om EU-projekt. Flera ansökningar om EU-projekt med skånska aktörer har tagits fram.

Trans Europe Halles är en europeisk organisation med säte i Lund. Organisationen har stor erfarenhet av internationellt samarbete och EU-projekt. Verksamheten faciliterar också projektutveckling i alla dess faser, även när den egna organisationen inte är en aktiv part i det enskilda projektet.

International Resource Office

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte

Under 2018 arrangerade kulturnämnden Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, Kulturdepartementet och Nordiska ministerrådet. Mötet ägde rum i Malmö den 8-9 maj för att stärka det lokala och regionala perspektivet i det nordiska samarbetet.

Rapport från Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter