• Solvingar av Annika Oskarsson och Thomas Nordström är en konstnärlig gestaltning som står vid Helsingborgs sjukhus. Foto: Thomas Nordström

Region Skånes kommunutbildning

Med utgångspunkt i strategin för gestaltad livsmiljö har Region Skåne tagit fram en utbildning för kommunerna i Skåne. Utbildningen ska öka kunskapen om området på lokal och regional nivå för tjänstepersoner inom exempelvis miljö, kultur och fysisk planering.

Utbildningen gavs under 2022 och var uppdelad i två steg, en introduktion som har genomfördes under våren och en fördjupningsdel som gavs under hösten. 

Utöver strategin finns kopplingar mellan utbildningen och flera andra viktiga styrdokument som Regional kulturplan för Skåne 2021–2024 och den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

Steg 1 - Introduktion våren 2022

Utbildningens första steg var en tre timmar lång introduktion till politikområdet gestaltad livsmiljö som gavs vid fem tillfällen under våren. 

Steg 2 - hösten 2022

Under hösten gavs steg två av utbildningen vid tre tillfällen.

Datum och tema

4 oktober

Tid: 9:00-16:00
Plats: Medborgarhuset i Eslöv
Tema: Platsens betydelse och kompetens i gestaltning
Medverkade gjorde bland andra: Lena From, Statens konstråd, Johanna Gustafsson Fürst, konstnär och Niklas Bosrup, Sydväst arkitektur och landskap (Eslöv Stora Torg)

11 november

Tid: 9:00-16:00
Plats: Kulturkvarteret i Kristianstad
Tema: Socialt hållbara livsmiljöer – samverkan och processer
Medverkade gjorde: Lena Ljungmark, Tankesmedjan Movium: Ruben Wätte, konstnär; Mervan Sert, Region Skåne; Lone-Pia Bach, Kungliga konsthögskolan och Per-Johan Dahl, Lunds universitet.

1 december

Tid: 9:00- 16:00
Plats: Skissernas museum i Lund
Tema: Från politik till rum
Medverkade gjorde: Jessica Jönsson, stadsantikvarie Helsingborgs stad; Jennie Idoffsson, utvecklare offentlig konst Helsingborgs stad; Johanna Elgström, landskapsarkitekt Helsingborgs stad och Axel Peterson, Göteborgs stad.

Två referensgrupper

I arbetet med kommunutbildningen tillsatte Region Skåne två referensgrupper för att utbildningens innehåll skulle bli så relevant för målgruppen som möjligt. Deras uppdrag har varit att utifrån sin kunskap hjälpa till att synliggöra fler perspektiv. Den ena gruppen har bestått av representanter från branschen och den andra med representanter från sex skånska kommuner.

Branschreferensgruppen

Per-Johan Dahl, arkitekt och lektor LTH Arkitektskolan
Hans Bergfast, chef Helsingborgs museer
Suzanne Pluntke, uppdragsledare för gestaltad livsmiljö, Boverket
Katarina Carlsson, planarkitekt, Platskultur och GLAP (Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik)
Johan Pries, historiker och forskare i modern stadsutveckling, Lunds universitet
Åsa Mårtensson, verksamhetsutvecklare Konstfrämjandet.

Kommunreferensgruppen

Charlotte Svensson, Helsingborg Stad
Ina Jacobsen, Simrishamn kommun
Anders Siversson, Östra Göinge kommun
Torsten Helander, Eslöv kommun
Jörgen Flink, Trelleborg kommun
Filippa Forsberg, Kristianstad kommun

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.