Fristäder för förföljda konstnärer

Kommuner eller regioner som vill bidra till att värna yttrandefriheten kan erbjuda förföljda författare, musiker, bildkonstnärer och andra professionella kulturskapare en fristad i Sverige under två år. Kommunen/regionen som tar emot en fristadskonstnär står för stipendium, bostad och kontakter. Totalt finns ett tjugotal fristäder i Sverige.

Region Skåne som sedan 2010 är medlem i ICORN, ett internationellt fristadsnätverk, vill verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela Skåne. Genom att bli en fristad kan en kommun ge en förföljd konstnär möjlighet att verka och samtidigt berika både sitt eget konstnärskap och värdkommunens kulturliv. Kommunens värdskap kan samtidigt bidra till internationaliseringen av det lokala kulturlivet.

I Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 uttrycker Region Skåne ambitionen att utveckla den kompetens och samordning som gör det möjligt för Skåne att bli en region där fristadsprogrammet är ett inslag både i stora och mindre kommuner. Region Skåne har påbörjat arbetet med att bilda ett regionalt nätverk för intresserade kommuner, för gemensam kunskapsuppbyggnad samt informations- och erfarenhetsutbyte.

Skånska fristäder

2010 blev Malmö stad den första fristaden i Skåne. För närvarande finns en fristadskonstnär i staden, en tv-journalist från Afghanistan. Från och med 2016 är även Helsingborg fristad. En skådespelare och aktivist från Jemen har fått fristad i Helsingborg under de närmaste två åren. Fristadsfrågan har också aktualiserats i andra skånska kommuner.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter