Fristäder för förföljda konstnärer

Kommuner eller regioner som vill bidra till att värna yttrandefriheten kan erbjuda förföljda författare, musiker, bildkonstnärer och andra professionella kulturskapare en fristad i Sverige under två år. Kommunen/regionen som tar emot en fristadskonstnär står för stipendium, bostad och kontakter. Totalt finns ett tjugotal fristäder i Sverige.

Region Skåne som sedan 2010 är medlem i ICORN, ett internationellt fristadsnätverk, vill verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela Skåne. Genom att bli en fristad kan en kommun ge en förföljd konstnär möjlighet att verka och samtidigt berika både sitt eget konstnärskap och värdkommunens kulturliv. Kommunens värdskap kan samtidigt bidra till internationaliseringen av det lokala kulturlivet.

I Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 uttrycker Region Skåne ambitionen att utveckla den kompetens och samordning som gör det möjligt för Skåne att bli en region där fristadsprogrammet är ett inslag både i stora och mindre kommuner. Region Skåne har påbörjat arbetet med att bilda ett regionalt nätverk för intresserade kommuner, för gemensam kunskapsuppbyggnad samt informations- och erfarenhetsutbyte.

Skånska fristäder

2010 blev Malmö stad den första fristaden i Skåne. En journalist och författare från Afghanistan är under 2019-2020 Malmös sjätte stipendiat i fristadsprogrammet. Helsingborg är fristad sedan 2016 men har för närvarande ingen fristadskonstnär. Lund tog emot sin första stipendiat 2019, en författare och poet från Belarus.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.