Studieförbund

Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur. De genomför kulturprogram och bedriver folkbildande verksamhet för att utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet.

Ett kännetecken för studieförbunden är att de bedriver sin folkbildningsverksamhet genom studiecirklar. Studiecirkeln är en kunskapsform där en liten grupp människor utifrån sina behov och intressen gemensamt söker kunskap.

De folkrörelser som studieförbunden ingår i tillsammans med sina huvudmän, präglar verksamhetsprofil och inriktning. Alla studieförbund som är verksamma i Sverige finns i Skåne.

Studieförbunden i Skåne får verksamhetsbidrag från Region Skåne för att främja sin regionala verksamhet.

Föreningen Skånes studieförbund i samverkan

I Skåne finns Föreningen Skånes studieförbund i samverkan som verkar för att koordinera studieförbunden i Skåne. Föreningen är en av tre parter i genomförandet av "Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne". De andra parterna är Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan samt Region Skåne.

Studieförbund som Region Skåne stödjer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter