Studieförbund

Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur. De genomför kulturprogram och bedriver folkbildande verksamhet för att utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet.

Ett kännetecken för studieförbunden är att de bedriver sin folkbildningsverksamhet genom studiecirklar. Studiecirkeln är en kunskapsform där en liten grupp människor utifrån sina behov och intressen gemensamt söker kunskap.

De folkrörelser som studieförbunden ingår i tillsammans med sina huvudmän, präglar verksamhetsprofil och inriktning. Alla studieförbund som är verksamma i Sverige finns i Skåne.

Studieförbunden i Skåne får verksamhetsbidrag från Region Skåne för att främja sin regionala verksamhet.

Skånes bildningsförbund

Skånes bildningsförbund får verksamhetsbidrag från Region Skåne för att synliggöra den skånska folkbildningens roll i samhällsutvecklingen. Det innebär att de samverkar med kommunerna, folkbildningens övriga aktörer och konst- och kulturlivets institutioner och organisationer.
Skånes bildningsförbund har under 2016 varit en part i processen som resulterat i "Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne".

Föreningen Skånes studieförbund i samverkan

I Skåne finns Föreningen Skånes studieförbund i samverkan som verkar för att koordinera studieförbunden i Skåne. Föreningen är en av parterna i genomförandet av "Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne".

Studieförbund som Region Skåne stödjer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter