Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

Sju tematiska områden är basen för överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne.

Regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden i Region Skåne tog i september 2016 beslut om en gemensam överenskommelse med folkbildningen i Skåne. De tre aktörerna som representerar folkbildningen är Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan och Föreningen Skånes Studieförbund i samverkan.

Sju områden att samarbeta om

Överenskommelsen är baserad på sju tematiska områden som parterna är särskilt angelägna om att utveckla gemensamt.

  • Demokrati
  • Integration
  • Mångfald
  • Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
  • Kultur
  • Miljö
  • Folkhälsa

Överenskommelsen ska synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet.

Region Skåne vill bidra till att stärka folkhögskolorna och studieförbundens roll i samhällsutvecklingen.

Målet är att tillsammans skapa långsiktiga samarbeten för de gemensamma samhällsutmaningarna som både folkbildningen och Skåne står inför.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter