Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne

Sju tematiska områden är basen för överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne.

Regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden i Region Skåne tog i september 2016 beslut om en gemensam överenskommelse med folkbildningen i Skåne. De tre aktörerna som representerar folkbildningen är Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan och Föreningen Skånes Studieförbund i samverkan (SISAM).

Sju områden att samarbeta om

Överenskommelsen är baserad på sju tematiska områden som parterna är särskilt angelägna om att utveckla gemensamt.

  • Demokrati
  • Integration
  • Mångfald
  • Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
  • Kultur
  • Miljö
  • Folkhälsa

Överenskommelsen ska synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet.

Region Skåne vill bidra till att stärka folkhögskolorna och studieförbundens roll i samhällsutvecklingen.

Målet är att tillsammans skapa långsiktiga samarbeten för de gemensamma samhällsutmaningarna som både folkbildningen och Skåne står inför.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!