Folkhögskolor

Folkhögskolan är en egen utbildningsform för vuxna. Skolorna erbjuder bildnings- och utbildningsmöjligheter för alla. I Skåne finns 18 folkhögskolor som drivs av folkrörelser eller andra organisationer.

Folkhögskolan kan vara en utbildningsform för den som inte slutfört sin grundskole- och/eller gymnasieutbildning, en så kallad Allmän kurs som kan ge behörighet till högskolestudier respektive yrkeshögskolestudier. Folkhögskolan erbjuder även utbildningar bland annat inom kulturområdet, som är förberedande för högre konstnärliga studier.

Av Sveriges 154 folkhögskolor drivs 112 av folkrörelser eller andra organisationer och resterande av regioner/landsting. Varje folkhögskola bestämmer självständigt vilken profil den egna skolan ska ha samt vilka kurser den ska anordna. Folkhögskolan finansieras genom stadsbidrag och landstingsbidrag.

Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan

17 folkhögskolor i Skåne är medlemmar i Föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan. Föreningen är en ideell förening som bildades 2012. Föreningen får sedan 2016 bidrag från Region Skåne.

Huvuduppgiften för föreningen är att var till stöd för folkhögskolornas utveckling genom att genomföra omvärldsbevakning och kompetensutveckling med fokus folkhögskolorna i Skåne, att aktivt delta i arbetet med implementeringen av "Överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne".

I uppdraget ingår även att samverka med folkbildningens övriga aktörer samt konst- och kulturlivets institutioner och organisationer.

Skånes folkhögskolor i samverkan

Folkhögskolor som utvecklingsaktörer

Region Skåne har genom rapporten "Folkhögskolan – en del av Skånes kompetensförsörjning" belyst folkhögskoleutbildningarnas möjlighet att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden.

Region Skåne stärker sin dialog med folkhögskolorna genom den tvärsektoriella överenskommelsen med folkbildningen och kulturnämnden vill även särskilt stärka folkhögskolornas betydelse som utbildningsaktör för det professionella kulturlivet.

Folkhögskolor i Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter