Film och rörlig bild

I Skåne har film och rörlig bild fokus på berättelsedriven innehållsproduktion oavsett media. Film och rörlig bild engagerar yrkesgrupper inom olika konstnärliga yrken såsom regissörer, författare, musiker, bildkonstnärer, skådespelare, scenografer, fotografer, spelutvecklare med flera.

Inom film och rörlig bild finns verksamheter som handlar om produktion, visning och spridning, talangutveckling, pedagogisk verksamhet för barn och unga med mera. Även den idéburna sektorn spelar en viktig roll för området.

Region Skåne verkar för att det ska finnas kompetens och utvecklingsmöjligheter för de aktörer som utgör den regionala infrastrukturen för film och rörlig bild. Genom att stödja samarbeten och strategiska partnerskap mellan dessa aktörer kan Region Skåne medverka till nya insatser och modeller att verka i.

Region Skåne vill

  • utveckla kulturpolitikens roll inom film och rörlig bild
  • främja konstnärlig utveckling inom film och rörlig bild
  • skapa förutsättningar för högre produktionsvolym av film och rörlig bild
  • stärka Skånes position internationellt och interregionalt inom film och rörlig bild
  • etablera en hållbar och dynamisk infrastruktur för visning och spridning av film och rörlig bild
  • verka för att alla barn och unga ska ha möjlighet att se, uppleva och skapa film och rörlig bild

Hela texten om film och rörlig bild i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Prioriterade insatser under 2018

Handlingsplan rörlig bild: film, digitala spel och transmedia

Kulturnämnden fortsätter, i samverkan med regionala utvecklingsnämnden, att stärka området film och rörlig bild. Under 2018 satsar Region Skåne på insatser som stärker och utvecklar lokal infrastruktur och lokal mobilisering för film och rörlig bild, samt till insatser som bidrar till konstnärlig utveckling och kvalitet.

Långsiktig satsning på pedagogik och metodutveckling

Under 2018 kommer grunden läggas för en långsiktig satsning på pedagogisk utveckling inom rörlig bild och digitala spel riktad till barn och unga, samt undersöka möjligheterna för att etablera en plattform för metodutveckling inom worldbuilding som ger stöd till lokala kreatörer att utveckla nytt innehåll oavsett format och konstart.

Förstudie inom animation

Region Skåne initierar en förstudie med mål att undersöka Skånes tillväxtmöjligheter inom film, transmedia och digitala spel med fokus på animation. En gemensam nämnare i film, digitala spel och transmedia – och generellt inom media/kommunikation – är skapandet av animerade bilder.

I en tid när ett ökat digitalt innehåll efterfrågas för allt fler nya plattformar, är kunnandet inom animation en viktig tillväxtpotential för både näringsliv och offentlig sektor. Med den starka spelmiljö och serietecknarfält som finns i Skåne är förutsättningarna goda att stärka animationsområdets ställning, såväl konstnärligt som kommersiellt. Kartläggningen görs i samarbete med Region Blekinge och kommer att vara klar under våren 2018.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter