Film och rörlig bild

I Skåne har film och rörlig bild fokus på berättelsedriven innehållsproduktion oavsett media. Film och rörlig bild engagerar yrkesgrupper inom olika konstnärliga yrken såsom regissörer, författare, musiker, bildkonstnärer, skådespelare, scenografer, fotografer, spelutvecklare med flera.

Inom film och rörlig bild finns verksamheter som handlar om produktion, visning och spridning, talangutveckling, pedagogisk verksamhet för barn och unga med mera. Även den idéburna sektorn spelar en viktig roll för området.

Region Skåne verkar för att det ska finnas kompetens och utvecklingsmöjligheter för de aktörer som utgör den regionala infrastrukturen för film och rörlig bild. Genom att stödja samarbeten och strategiska partnerskap mellan dessa aktörer kan Region Skåne medverka till nya insatser och modeller att verka i.

Region Skåne vill

  • utveckla kulturpolitikens roll inom film och rörlig bild
  • främja konstnärlig utveckling inom film och rörlig bild
  • skapa förutsättningar för högre produktionsvolym av film och rörlig bild
  • stärka Skånes position internationellt och interregionalt inom film och rörlig bild
  • etablera en hållbar och dynamisk infrastruktur för visning och spridning av film och rörlig bild
  • verka för att alla barn och unga ska ha möjlighet att se, uppleva och skapa film och rörlig bild

Hela texten om film och rörlig bild i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter