Film och rörlig bild

I Skåne har film och rörlig bild fokus på berättelsedriven innehållsproduktion oavsett media. Film och rörlig bild engagerar yrkesgrupper inom olika konstnärliga yrken såsom regissörer, författare, musiker, bildkonstnärer, skådespelare, scenografer, fotografer, spelutvecklare med flera.

Inom film och rörlig bild finns verksamheter som handlar om produktion, visning och spridning, talangutveckling, pedagogisk verksamhet för barn och unga med mera. Även den idéburna sektorn spelar en viktig roll för området.

Region Skåne verkar för att det ska finnas kompetens och utvecklingsmöjligheter för de aktörer som utgör den regionala infrastrukturen för film och rörlig bild. Genom att stödja samarbeten och strategiska partnerskap mellan dessa aktörer kan Region Skåne medverka till nya insatser och modeller att verka i.

Region Skåne vill

  • utveckla kulturpolitikens roll inom film och rörlig bild
  • främja konstnärlig utveckling inom film och rörlig bild
  • skapa förutsättningar för högre produktionsvolym av film och rörlig bild
  • stärka Skånes position internationellt och interregionalt inom film och rörlig bild
  • etablera en hållbar och dynamisk infrastruktur för visning och spridning av film och rörlig bild
  • verka för att alla barn och unga ska ha möjlighet att se, uppleva och skapa film och rörlig bild

Hela texten om film och rörlig bild i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Prioriterade insatser under 2020

Revidering av handlingsplan för rörlig bild

Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen i uppdrag att under 2020 påbörja en revidering av ”Handlingsplan rörlig bild: film, digitala spel och transmedia 2015-2020”. En genomlysning av handlingsplanens genomförande och utfall ska göras och redovisas till kulturnämnden i början av 2021.

Fler filmplatser för barn och unga

Under 2020 fortsätter arbetet med att skapa fler filmplatser i Skåne för barn och unga, såsom filmklubbar för filmvisningar och samtal och filmverkstäder. BUFF, den internationella barn- och ungdomsfilmsfestivalen, utvecklar sitt regionala uppdrag för att i samarbete med Film i Skåne och i dialog med kommunerna se över möjligheter och pröva verksamhet ute i kommunerna. Bokstart - film är ett läsfrämjande projekt som i samarbete med den regionala biblioteksverksamheten kommer att utforska möjligheten till samtal för mindre barn utifrån en filmupplevelse.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter