Vårt utvecklingsarbete de senaste åren

Kulturnämnden har sedan 2005 bedrivit ett särskilt utvecklingsarbete inom bildkonstområdet.

Bildkonsten hade tidigare en svag och otydlig infrastruktur och en generellt sett svag ekonomi för bildkonstnärer och andra aktörer inom området trots unika förutsättningar. Syftet med utvecklingsarbetet har varit att markera och definiera bildkonstens betydelse som strategisk utvecklingsfaktor i Skåne.

Utvecklingsarbetet utgår från den regionala kulturplanen och bedrivs med såväl regionala som statliga medel.

Sammanställning av bildkonstens infrastruktur i Skåne 2005-2014

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter