Vårt utvecklingsarbete de senaste åren

Sedan 2005 har kulturnämnden bedrivit ett strategiskt utvecklingsarbete inom området bildkonst och form i Skåne.

"Bildkonstens och formområdets infrastruktur i Skåne 2015-2019" är en uppföljning av "Bildkonstens infrastruktur i Skåne 2005-2014". Genom dessa båda PM ges möjlighet att följa utvecklingsarbetet inom området under perioden 2005-2019.

Utgångspunkt för utvecklingsarbetet inom området tog ursprungligen avstamp i den regionala "Handlingsplan för bildkonst" från 2005. De strategiska insatsområden som identifierades i handlingsplanen har sedan legat till grund för nämndens och förvaltningens fortsatta satsningar inom bildkonst och form och har präglat insatserna inom ramen för de regionala kulturplanerna: Regional kulturplan för Skåne 2011-2012, Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 och Regional kulturplan för Skåne 2016-2020.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!