Samtidskonstdagarna 2022

Samtidskonstdagarna är en samlingsplats för att prata om samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsfrågor i hela landet samt för att tillsammans lyfta konstaktörernas angelägna frågor.

Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har. Under de senaste åren har Samtidskonstdagarna genomgått en förändring från en enstaka årlig branschträff till en kontinuerlig dialogprocess. 

Under pandemin har konstområdets svagheter blivit ännu tydligare och det är konstaterat att mycket lite av krisstöden kom området till gagn. Hur stärker vi konstens ekosystem? Vilka slags strukturer kan utveckla konstområdet? Hur bygger vi samverkan och allianser på olika nivåer som håller? 

Flera mötesplatser under 2022

Utifrån många olika behov av, och stora möjligheter med, att fortsätta den kontinuerliga dialogen bjuder Statens konstråd in till flera olika mötesplatser för konstaktörer under 2022. 

Digital dialogträff kring regionala nätverk

Dag: 18 maj
Tid: 09.00-12.30 (via zoom) 

Den 18 maj arrangeras erfarenhetsutbyte och workshop för konstaktörer kring regionala nätverk och erfarenhetsutbyte inom och mellan regioner.

Läs mer och anmäl dig till dialogträffen den 18 maj 

Digital dialogträff kring konst i gestaltad livsmiljö

Dag: 7 oktober
Tid: 09.00-12.30 (via zoom) 

Samtidskonstdagarna 2022

Dag: 9–10 november(tid och plats ännu inte bestämd).

Två dagar dialogkonferens där konstaktörer kan mötas och diskutera aktuella och relevanta frågor, inspirera varandra och hitta möjliga samarbeten. 

Konstforum i Skåne

Plattform Konstnärscentrum Syd har med stöd från Region Skåne och i samarbete med Statens konstråd startat Konstforum i Skåne.

Konstforum i Skåne är ett konstnärsdrivet initiativ som vill utveckla sin verksamhet tillsammans med konstaktörer och konstnärer verksamma i Skåne. Plattformen utvecklas i samarbete med Statens Konstråd och målet är att forma en öppen struktur som kan berika och stärka konstens roll i Skåne. Detta ska göras i en öppen process och de första tillfällena är digitala. 

Första mötet var den 4 maj, kl.13.00–16.30 och hade fokus på gemensam brainstorming av forumet.

Andra mötet är den 9 juni, kl. 9:00–12:30.  

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.