Samtidskonstdagarna

Samtidskonstdagarna är en samlingsplats för att prata om samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsfrågor i hela landet samt för att tillsammans lyfta konstaktörernas angelägna frågor.

Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har. Under de senaste åren har Samtidskonstdagarna genomgått en förändring från en enstaka årlig branschträff till en kontinuerlig dialogprocess. 

Under pandemin har konstområdets svagheter blivit ännu tydligare och det är konstaterat att mycket lite av krisstöden kom området till gagn. Hur stärker vi konstens ekosystem? Vilka slags strukturer kan utveckla konstområdet? Hur bygger vi samverkan och allianser på olika nivåer som håller? 

Samtidskonstdagarna 2022

Dag: 9–11 november
Plats: Kulturhuset i Stockholm
Anmälan: Med start den 23 september kan du anmäla dig via Statens konstråds hemsida

Samtidskonstdagarna 2022 - Statens konstråd (statenskonstrad.se)

Deltagarstöd för medverkan på Samtidskonstdagarna 2022

Nu kan du som är frilansande curator, konstnär och boende i Skåne, verksam inom konstorganisation eller kollektivverkstad i Skåne söka stöd för att medverka på konferensen Samtidskonstdagarna som Statens konstråd arrangerar.

Region Skåne vill göra det möjligt för aktörer i Skåne att medverka, och därför går det att söka stöd i form av ett arvode om 5000 kronor per deltagare. Frilansande curators, konstnärer, konstorganisationer och kollektivverkstäder kan söka ersättning för max 2 deltagare. Totalt delar Region Skåne ut stöd till 15 personer.

För att vara behörig att söka måste du vara anmäld till konferensen, och skicka med din konferensbiljett som bilaga.

Ansökningsperioden startar den 26 september och pågår till och med den 5 oktober 2022. 

Sök deltagarstöd för medverkan på Samtidskonstdagarna 2022

Flera mötesplatser under 2022

Utifrån många olika behov av, och stora möjligheter med, att fortsätta den kontinuerliga dialogen bjuder Statens konstråd in till flera olika mötesplatser för konstaktörer under 2022. 

Digital dialogträff kring konst i gestaltad livsmiljö

Dag: 7 oktober
Tid: 09.00-12.30 (via zoom) 

Konstforum i Skåne

Plattform Konstnärscentrum Syd har med stöd från Region Skåne och i samarbete med Statens konstråd startat Konstforum i Skåne.

Konstforum i Skåne är ett konstnärsdrivet initiativ som vill utveckla sin verksamhet tillsammans med konstaktörer och konstnärer verksamma i Skåne. Plattformen utvecklas i samarbete med Statens Konstråd och målet är att forma en öppen struktur som kan berika och stärka konstens roll i Skåne. Detta ska göras i en öppen process och de första tillfällena är digitala. 

Första mötet var den 4 maj, kl.13.00–16.30 och hade fokus på gemensam brainstorming av forumet.

Andra mötet är den 9 juni, kl. 9:00–12:30.  

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.