Region Skånes bildkonst- och formkollegium

Bildkonst- och formkollegiet består av representanter från verksamheter inom bildkonst och form som får verksamhetsbidrag eller bidrag för pågående utvecklingsprojekt från Region Skåne.

Syftet med kollegiet är dels samverkan och kunskapsutbyte mellan verksamheterna, dels en möjlighet för dialog och samråd mellan verksamheterna och Region Skånes kulturförvaltning.

Tillsammans representerar verksamheterna Skånes bildkonst- och formfält.

Kollegiet träffas vid två tillfällen per år med Kulturförvaltningen som sammankallande. 

Bildkonst- och formkollegium representeras av följande verksamheter:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter