• Illustration: White Arkitekter

Konstnärliga textilier, Nya Sjukhusområdet Malmö

Inbjudan till att lämna anbud till tre textila gestaltningsuppdrag i publika och patientnära miljöer där det finns ett behov av att i lugn och ro ta farväl av närstående eller dra sig undan yttre påverkan och störande ljud.

Regionfastigheter producerar, förvaltar och förmedlar konstnärlig gestaltning inom Region Skånes verksamhetsområden och fastighetsbestånd. En genomtänkt, sammanhållen och välkomnande arbets- och vårdmiljö signalerar ett omtänksamt bemötande av patienter, besökare och medarbetare. Arbetet med konstnärlig gestaltning tar avstamp i Region Skånes värderingar; att vara välkomnande, att vara drivande, att visa omtanke och respekt. Med Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö – arkitektur, form och design (2018) följer en helhetssyn på formandet av livsmiljön där människan och människans behov är utgångspunkt för utformning. Perspektivet innefattar förutom arkitektur, form och design, även konst, historiska sammanhang och sociala värden och miljö.

Målet med konstnärlig gestaltning är att vara en del av en attraktiv och välkomnande arbets- och vårdmiljö, och stärka helhetsintrycket i den offentliga miljön inom Region Skånes verksamhetsområden och fastighetsbestånd.

De konstnärliga uppdragen

Ett sjukhusområde är både vårdmiljö och vardag, och består av såväl offentliga miljöer och avancerad högteknologisk verksamhet. Arkitekturen är betydelsefull för den läkande miljön, eftersom vårdmiljöns gestaltning, dess helhet och rumsliga uttryck, påverkar människors välbefinnande och läkningsprocess.

Att vistas i vårdmiljö sker för många människor när de upplever sig vara i en utsatt situation då stöd, frågor, svar och omsorg behövs. Konstnärlig gestaltning ska vara en självklar del av en sådan miljö, och ge förutsättningar för att kunna värna och stödja en läkning hos varje enskild individ.

I en väl formulerad vårdmiljö kan till exempel textil gestaltning skapa en känsla av samanhang, omsorg och tillhörighet. Den kan genom sin materialitet bidra till en bättre beredskap hos individen att möta sjukdomar, väntade och oväntade trauma. I textilens materialitet och rumsliga gestaltning definieras och avbildas ett omsorgsfullt hantverk, som i sin utformning förmedlar värdighet och utstrålar ett mänskligt välkomnande för alla besökare, oavsett religiös tro och ålder.

De tre textila gestaltningarna ska för respektive arbetsområde:

  • utformas för de stunder där stöd, frågor, svar och omsorg behövs av att i lugn och ro ta farväl av närstående eller dra sig undan yttre påverkan och störande ljud,
  • anpassas efter verksamheten och platsspecifika behov,
  • förhålla sig till uppställt hygienkrav.

Uppdragen omfattar tre avtalsområden:

  1. Stilla rum, entréplan, vårdbyggnad 36
  2. Intensivvårdsavdelning, svepnings/visningsrum, vårdbyggnad 35
  3. Avsked på Vårdrum, vårdbyggnad 35 & 36

Arvode och budget

Det utgår ett arvode för skiss om 50 000 SEK exklusive moms till de konstnärer som får skissuppdrag.

Konstnärens ersättning vid eventuell option

Avtalsområde 1: Stilla rum, entréplan, vårdbyggnad 36, 400 000 SEK exkl. moms.

Avtalsområde 2: Intensivvårdsavdelning, svepnings/ visningsrum, vårdbyggnad 35, 400 000 SEK exkl. moms.

Avtalsområde 3: Avsked på Vårdrum, vårdbyggnad 35 & 36, 400 000 SEK exkl. moms.

Ersättning för produktionen

Avtalsområde 1: Stilla rum, entréplan, vårdbyggnad 36, 800 000 - 1 200 000 SEK exkl. moms.

Avtalsområde 2: Intensivvårdsavdelning, svepnings/ visningsrum, vårdbyggnad 35, 800 000 - 1 200 000 SEK exkl. moms.

Avtalsområde 3: Avsked på Vårdrum, vårdbyggnad 35 & 36, 1 200 000 SEK exkl. moms.

Lämna anbud i TendSign senast den 8 mars 2021!

All information om uppdraget och hur du lämnar anbud finns i TendSign som är Region Skånes verktyg för upphandlingar. Klicka på knappen nedan för att komma direkt till uppdraget eller sök på "Gestaltningsuppdrag - Textilier i publik och patientnära miljö" när du loggat in.

Stöter du på bekymmer med systemet så kan TendSign support hjälpa dig. Eftersom detta är en offentlig upphandling där alla ska behandlas lika, måste alla frågor om uppdraget eller om upphandlingen ställas i TendSign.

Första gången du använder TendSign behöver du skapa ett gratis användarkonto.

Logga in i TendSign

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter