Gestaltningsuppdrag Noden, Nya sjukhusområdet Malmö

Region Skåne bjuder in yrkesverksamma konstnärer till att lämna anbud till gestaltningsuppdrag för Publik miljö, Noden, VB 35, Nya Sjukhuset Malmö.

De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av Malmö's sjukhusområde. Målet är mer vård, förbättrad arbetsmiljö och ett akutsjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav.

Malmö sjukhusområde ligger i hjärtat av Malmö, omgärdat av vägar, grönområden och bostäder. Flera gång- och cykelstråk sträcker sig genom området. Sjukhusområdet består av flera byggnader, alla uppförda i olika tidsepoker. Efter drygt 40 år genomgår sjukhusområdet nu en omfattande totalrenovering i flera etapper.

Projekt vårdbyggnaderna består av två nybyggnader mitt i Malmö sjukhusområde. Den norra byggnaden, byggnad 35, kommer bli ny huvudentré till de befintliga byggnaderna för byggnad 21, Bild och Funktion, och byggnad 33, Kirurgi. Den byggnadsdel som kopplar ihop de tre byggnaderna kallas Noden.

Uppdraget - Publik miljö, Noden, vårdbyggnad 35

Från Carl Gustavs väg där de flesta tar sig in på sjukhusområdet kommer Noden vara den byggnadsdel man ser först, som en ljus glaskropp mot den tätare fasaden. Här kommer man att kunna se personalen röra sig i trappan genom den upplysta glaskroppen från entréhallen men också från utsidan av byggnaden. Den konstnärliga gestaltningen kommer att förhöja upplevelsen i trapphuset för de som använder den men även för betraktaren utanför.

Noden innehåller trapphall och hisshall som hanterar nivåskillnaderna mellan de tre byggnaderna. Tanken är att Noden ska göra det enkelt att ta sig mellan byggnader när vårdbyggnaden står färdig. På lång sikt när Bild och Funktion och Kirurgbyggnad rivs och ersätts med nya byggnader, ska de ansluta till de nya våningshöjderna.

På entréplan är större delen av Noden del av entréhall och offentligt stråk med huvudentréer till anslutande byggnader kring en inbyggd gård. Här är det enda planet där golvet i alla tre byggnader ligger på samma nivå. På entréplanet kommer glaspartier göra att insynen till det interna trapphuset är god och kommer att skänka ljus, rörelse och konstnärlig gestaltning till omkringliggande omgivningar.

På övriga plan upp i byggnaden är Noden del av interna stråk för personal och ledsagade patienter. Nivåskillnader överbryggas med stannplan på olika nivåer som ansluter till de tre byggnaderna. Trapphall och hisshall är på alla plan interna för personal och sängliggande patienter. Här kommer akuta transporter ske till intensivvård och operation.

Material i Noden anknyter till omkringliggande funktioner. På entréplan är golvbeläggning ljus grå terrazzo och samma golvmaterial återfinns på alla plan i Noden. Trappan i Noden har öppna stålsteg med terazzobeläggning och 50 mm svarta terazzopuckar som kontrastmarkering på första och sista i alla trapplöp. Räcket är av plattstål som vitmålas med rostfria ledstänger.

Although this procurement is written in Swedish, there is nothing that prevents English-speaking artists from submitting their tender. The project can be completed in English.

This procurement is not translated into English, due to the risk of contradiction beeing impending between requirements written in Swedish and English.

Arvode och budget

Det utgår ett arvode för skiss om 50 000 SEK exklusive moms till dem som får skissuppdrag. Den som vinner uppdraget får en ersättning om 400 000 SEK exklusive moms för att genomföra sitt skissförslag. Budget för produktion av uppdraget är 1 200 000 kronor.

Avtal avseende skissuppdrag kommer tecknas med tre (3) konstnärer. Efter inlämnade och godkända skissförslag kommer option om fortsatt genomförandeuppdrag utlösas med en (1) av dessa konstnärer.

Lämna anbud i TendSign senast den 12 december!

All information om uppdraget och hur du lämnar anbud finns i TendSign som är Region Skånes verktyg för upphandlingar. Klicka på knappen nedan för att komma direkt till uppdraget eller sök på "Gestaltningsuppdrag, Publik miljö, Noden" när du loggat in. 

Stöter du på bekymmer med systemet så kan TendSign support hjälpa dig. Eftersom detta är en offentlig upphandling där alla ska behandlas lika, måste alla frågor om uppdraget eller om upphandlingen ställas i TendSign. 

Första gången du använder TendSign behöver du skapa ett gratis användarkonto.

Logga in i TendSign 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter