• Hässleholms sjukhusområde står inför strategiskt viktig byggnation av FORTH, Framtidens Ortopedi Hässleholm. Illustration: SESAM Arkitekkontor

FORTH, Hässleholms sjukhus

Region Skåne bjuder in yrkesverksamma konstnärer till att lämna anbud till gestaltningsuppdrag för FORTH, Framtidens Ortopedi Hässleholm (diarienummer 93080100-404797-40004).

Hässleholms sjukhusområde står inför strategiskt viktig byggnation av FORTH, Framtidens Ortopedi Hässleholm. Ortopedisk verksamhet är ett medicinskt ledande specialistområde på Hässleholms sjukhus med patienter från ett stort upptagningsområde.

FORTH byggs som en tydlig funktionsbyggnad med goda förutsättningar för kvalitativ arkitektur och konst. Konstnärlig gestaltning är en del av Region Skånes ambition med att skapa attraktiva och välkomnande arbets- och vårdmiljöer samtidigt som konstnärlig gestaltning ingår i Regions Skånes strategi för gestaltad livsmiljö.

Den kommande konstnärlig gestaltningen för FORTH är platsspecifik och står i direkt dialog med verksamhet, arkitektur och landskap. Konsten ska följa vården in i framtiden där den både blir en tidsmarkör och en följsam följeslagare i kommande generationers vardag på sjukhusområdet. Flöden, rörelser och materialitet är nyckelord när vård och konst möts i FORTH.

Curatoriell vision

Visionen är ett konstnärligt förhållningssätt till FORTH, där berättelsen om framtidens ortopedi utvecklar arkitektoniska uttryck och konstnärlig gestaltning i vårdmiljö. FORTH ska signalera att det är en strategisk byggnadskropp genom sitt uttryck och sin materialitet. De publika ytorna ska bli konstnärliga gestaltningar för människor att befinna sig i, där idén om flöde och rörelse främjas. I gestaltning ska byggnadens inre och yttre korrespondera och kan då bli en intressant zon mellan det privata och det offentliga rummet.

Område för konstnärlig gestaltning

Fasad inklusive arkad och utrymningstrappor samt ljusgård.

Uppdraget

Fasad och ljusgård kommer att utvecklas i nära samarbete mellan konstnär och arkitekt under projekteringsfas. En förutsättning för detta är att konstnär ska kunna ingå i samarbetsgrupp från november 2020. För att med fördel medverka i arbetet ska konstnären antingen vara en etablerad konstnärsgrupp alternativt i upphandlingen meddela en eller flera samarbetsparter (till exempel annan konstnär, hantverkare, landskapsarkitekt etcetera) som kan medverka i processen. 

Konstnärlig gestaltning kommer att vara integrerad i byggnadens fasadmaterial och arkitektoniska beståndsdelar. Konsten kommer att vara del av den totala läkande miljön, som handlar om vård och eftervård men även om arkitektonisk utformning och omgivande landskap. I begränsningen av att konstnärlig gestaltning ska vara inom fasad och ljusgård finns ett stort utrymme att skapa interaktion mellan ute och inne.

Arvode och budget

Det utgår ett arvode för skiss om 50 000 SEK exklusive moms till den konstnär som får skissuppdrag. Gestaltningsförslag utvecklas i nära samarabete med arkitekt och Regionfastigheter under projektering och under projekteringsfas utgår en ersättning om 850 SEK exklusive moms/timme. Avtal avseende skissuppdrag kommer tecknas med en (1) konstnär.

Efter inlämnade och godkänt skissförslag kommer option för produktion utlösas om 400 000 SEK exklusive moms.

Lämna anbud i TendSign senast den 26 oktober 2020!

All information om uppdraget och hur du lämnar anbud finns i TendSign som är Region Skånes verktyg för upphandlingar. Klicka på länken nedan för att komma direkt till uppdraget eller sök på "Gestaltningsuppdrag Framtidens Ortopedi Hässleholm FORTH" när du loggat in. 

Stöter du på bekymmer med systemet så kan TendSign support hjälpa dig. Eftersom detta är en offentlig upphandling där alla ska behandlas lika, måste alla frågor om uppdraget eller om upphandlingen ställas i TendSign. 

Första gången du använder TendSign behöver du skapa ett gratis användarkonto.

Logga in i TendSign

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter