Konstnärliga gestaltningsuppdrag

Region Skåne upphandlar konstnärliga tjänster för att skapa konstnärliga gestaltningar i byggnader i samband med ny- och ombyggnationer av bland annat sjukhus, vårdlokaler och kontor.

Aktuella konstnärliga gestaltningsuppdrag med tillhörande förfrågningsunderlag hittar du via vår upphandlingstjänst.

Aktuella utlysningar

Inga aktuella utlysningar finns.

Tidigare utlysningar

2018-01-08 Utlysning Nya sjukhusområdet Helsingborg - Atriumgård

Frågor om konstnärliga gestaltningsuppdrag

När ett konstnärligt gestaltningsuppdrag ligger ute för upphandling står all information om det specifika uppdraget i upphandlingsunderlaget, såsom aktuella förutsättningar eller vad som krävs för att komma i fråga som konstnär.

Om inget konstnärligt gestaltningsuppdrag ligger ute för upphandling går det inte att söka uppdrag inom Region Skåne just då. Vi har ingen databas med information om konstnärer, eller där konstnärer själva kan lägga in uppgifter, CV eller anmäla allmänt intresse för uppdrag.

Om du har frågor om konstnärliga uppdrag, är du välkommen att kontakta Contact.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter