Konstnärliga gestaltningsuppdrag

Region Skåne upphandlar konstnärliga tjänster för att skapa konstnärliga gestaltningar i byggnader i samband med ny- och ombyggnationer av bland annat sjukhus, vårdlokaler och kontor.

Aktuella konstnärliga gestaltningsuppdrag med tillhörande förfrågningsunderlag hittar du via vår upphandlingstjänst TendSign.

Exempel på konstnärliga gestaltningsuppdrag

Aktuella utlysningar

Inga aktuella utlysningar finns.

Tidigare utlysningar

2018-11-06 Nya sjukhusområdet Malmö, Publik miljö vårdbyggnad 35 och 36. Avslutat. Runo Lagomarsino, Mats Hjelm, Miriam Bäckström och Sarah Wallgren har fått uppdrag.

2018-08-13 Nya sjukhusområdet Malmö, Ny servicebyggnad 57. Avslutat. Eva Beierheimer och Tove Alderin har fått uppdragen.

2018-06-04 Nya sjukhusområdet Malmö, Passagen. Avslutat. Goldin + Senneby har fått uppdraget. 

2018-05-14 Nya sjukhusområdet Helsingborg, Barn- och ungdomsavdelningen. Avslutat. Maria Bajt har fått uppdraget.

2018-01-08 Nya sjukhusområdet Helsingborg - Atriumgård. Avslutat. Karin Lindh har fått uppdraget. 

Frågor om konstnärliga gestaltningsuppdrag

Konstnärliga uppdrag i Region Skåne följer Regionfullmäktiges upphandlingspolicy. När ett konstnärligt gestaltningsuppdrag ligger ute för upphandling står all information om det specifika uppdraget i upphandlingsunderlaget, såsom aktuella förutsättningar eller vad som krävs för att komma i fråga som konstnär.

Våra konstnärliga uppdrag annonseras öppet i TendSign som är Region Skånes verktyg för upphandlingar. Första gången du använder TendSign behöver du skapa ett användarkonto. Ett användarkonto i Tendsign är kostnadsfritt för dig som konstnär.

TendSign – skapa konto och lämna anbud

När du har skapat ett konto kan du som användare prenumerera på "koder" för konstnärliga uppdrag. Region Skåne använder koderna "92310000-7, Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar" och "92311000-4, Konstverk".

Konstnärliga uppdrag skickar även ut nyhetsbrev när det finns aktuella uppdrag för dig som konstnär att lämna anbud till.

Anmäl dig till utskickslistan här!

Om du har frågor om konstnärliga uppdrag, är du välkommen att kontakta Contact

Exempel på konstnärliga gestaltningsuppdrag

Emelie Sandström berättar om sitt verk "Väktare", en konstnärlig gestaltning på Malmö sjukhusområde

Magnus Thierfelder berättar om sitt verk "Högt i tak", en konstnärlig gestaltning på Malmö sjukhusområde

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter