Konstnärliga gestaltningsuppdrag

Region Skåne upphandlar konstnärliga tjänster för att skapa konstnärliga gestaltningar i byggnader i samband med ny- och ombyggnationer av bland annat sjukhus, vårdlokaler och kontor.

Aktuella konstnärliga gestaltningsuppdrag med tillhörande förfrågningsunderlag hittar du via vår upphandlingstjänst.

Aktuella utlysningar

Inga aktuella utlysningar finns.

Tidigare utlysningar

2018-08-13 Nya sjukhusområdet Malmö, Ny servicebyggnad 57. Anbudsutvärdering pågår. 

2018-06-04 Nya sjukhusområdet Malmö, Passagen. Parallella skissuppdrag pågår. 

2018-05-14 Nya sjukhusområdet Helsingborg, Barn- och ungdomsavdelningen. Parallella skissuppdrag pågår.

2018-01-08 Nya sjukhusområdet Helsingborg - Atriumgård. Avslutat, Karin Lindh har fått uppdraget. 

Frågor om konstnärliga gestaltningsuppdrag

Konstnärliga uppdrag i Region Skåne följer Regionfullmäktiges upphandlingspolicy. När ett konstnärligt gestaltningsuppdrag ligger ute för upphandling står all information om det specifika uppdraget i upphandlingsunderlaget, såsom aktuella förutsättningar eller vad som krävs för att komma i fråga som konstnär.

Våra konstnärliga uppdrag annonseras öppet i TendSign som är Region Skånes verktyg för upphandlingar. Första gången du använder TendSign behöver du skapa ett användarkonto. Ett användarkonto i Tendsign är kostnadsfritt för dig som konstnär.

TendSign – skapa konto och lämna anbud

När du har skapat ett konto kan du som användare prenumerera på "koder" för konstnärliga uppdrag. Region Skåne använder koderna "92310000-7, Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar" och "92311000-4, Konstverk".

Konstnärliga uppdrag skickar även ut nyhetsbrev när det finns aktuella uppdrag för dig som konstnär att lämna anbud till. Anmäl dig till dessa nyhetsbrev, genom att skicka e-post till Contact

Om du har frågor om konstnärliga uppdrag, är du välkommen att kontakta Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter