Kollektivverkstäder i Skåne

I Skåne finns fem kollektivverkstäder med olika inriktning. Fyra av dem får verksamhetsbidrag från Region Skånes kulturnämnd; KKV Monumental, KKV Grafik Malmö, KKV Textiltryck Malmö samt Mediaverkstaden Skåne.

Skånes kollektivverkstäder är viktiga som grundförutsättningar för många konstnärers arbete inom olika tekniker. De erbjuder specialverkstäder, utrustning och kollegiala samarbeten och ger konstnärer tillgång till produktionsresurser som ingen enskild konstnär skulle kunna bära ekonomiskt.

För konstnärer från hela Skåne

Kollektivverkstäderna har ett stort antal anslutna konstnärer från hela Skåne som erbjuds verkstäder, utrustning, och professionella nätverk med kunskaps- och erfarenhetsutbyte och samarbeten, regionalt, nationellt och internationellt.

För dig som precis har slutat din konstnärliga utbildning erbjuds ett professionellt nätverk baserat på både tekniskt kunnande och idéer om konstnärsrollen i vår samtid. Kollektivverkstäderna är uppbyggda utifrån skilda behov, men förenas genom att vara kombinationer av praktiska arbetsplatser och plattformar för kontaktskapande.

Kollektivverkstäderna i Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter