Bästa Biennalen!

Bästa Biennalen! är en konstfestival med fokus på barn och unga. Den äger rum ett par höstveckor och återkommer vartannat år.

Nästa festival är 2019, men under 2018 pågår ett stort antal aktiviteter riktade till biennalens deltagare och arrangörer. Den årligt återkommande, nationella konferensen "Konstförmedling i förändring" är också en del av Bästa Biennalen! och genomförs i samverkan med Konstpedagogiskt nätverk Skåne. Konferensen riktar sig till de professioner inom bildkonstfältet som på olika sätt arbetar med publikutveckling.

Ystads konstmuseum är huvudman

Ystads konstmuseum är huvudman för Bästa Biennalen! som finansieras med bidrag från Statens kulturråd och Region Skåne. Dessutom bidrar deltagande kommuner, institutioner och organisationer med en stor egeninsats.

Biennalen erbjuder barn, unga och vuxna möjlighet att se utställningar, performance, delta i workshops, live art-happenings, gå på visningar, lyssna på föreläsningar och konstnärsamtal. Under senaste biennalen, som ägde rum 2017 med teamat Kaos!, deltog över 50 olika aktörer i hela Skåne.

Började som ett pilotprojekt

Bästa Biennalen! drevs under åren 2013-2015 som ett pilotprojekt med statliga, regionala och kommunala bidrag och med Moderna Museet Malmö som initial projektägare. Medverkande aktörer och konstinstitutioner bidrog även med en betydande egenfinansiering.

Bästa Biennalen! fick även projektmedel från exempelvis Nordisk kulturfond. Bästa Biennalen! söker även i framtiden bidrag från externa finansiärer till biennalens fortsatta drift och utveckling, både hos offentliga och privata aktörer.

Samarbete med Konstpedagogiskt nätverk Skåne

Bästa Biennalen! har ett tätt samarbete med Konstpedagogiskt nätverk Skåne både när det gäller biennalens tematik och genomförande, men också för den årliga konferensen "Konstförmedling i förändring".

Konferensen är en plattform för utforskning av regionala och internationella arbetssätt kring att förmedla konst och erbjuder kompetensutveckling och fördjupning i olika teman varje år. Konferensen och riktar sig till professioner som på olika sätt verkar inom området strategiskt och praktiskt publikutveckling och pedagogik.

Konstpedagogiskt nätverk Skåne

  • Ystads konstmuseum
  • Moderna Museet Malmö
  • Skissernas museum, Lund
  • Lunds konsthall
  • Kristianstads konsthall
  • Wanås konst
  • Dunkers kulturhus
  • Malmö konsthall
  • Malmö Konstmuseum

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter