Bästa Biennalen!

Bästa Biennalen! är en konstfestival med fokus på barn och unga. Den äger rum ett par höstveckor och återkommer vartannat år. Hösten 2017 är det dags för tredje Bästa Biennalen!, årets tema är Kaos. Då ska fler barn, unga och vuxna kunna ta del av samtidskonsten.

Från och med år 2016 är Ystads konstmuseum projektägare och huvudman för Bästa Biennalen som finansieras med bidrag från Region Skåne. För 2016 är bidraget 1 500 000 kronor. Utöver bidrag från Region Skåne, bidrar deltagande kommuner, institutioner och organisationer med en stor egeninsats.

Biennalen erbjuder barn, unga och vuxna möjlighet att se utställningar, performance, delta i workshops, live art-happenings, gå på visningar, lyssna på föreläsningar och konstnärsamtal. Under senaste biennalen, som ägde rum 2015, var det 50 olika aktörer som visade konst och erbjöd olika aktiviteter kring den i Skåne.

2017 är det dags för nästa biennal då fler barn, unga och vuxna ska kunna se och uppleva samtidskonsten som visas. Ystads konstmuseum har av Region Skåne fått bidrag på 240 000 kronor för att anställa en digital utvecklare med uppdrag att ta fram en digital plattform. På så sätt kan konst bli mer tillgänglig för fler, men också bidra till att plattformen kan användas som ett digitalt utställningsrum för konstnärer som arbetar med digital konst.

Bästa Biennalen drevs under åren 2013-2015 som ett pilotprojekt med statliga, regionala och kommunala bidrag. Medverkande aktörer bidrog även med en betydande egenfinansiering. Bästa Biennalen fick även projektmedel från exempelvis Nordisk kulturfond. Bästa Biennalen söker även i framtiden bidrag från externa finansiärer till biennalens fortsatta drift och utveckling, både hos offentliga och privata aktörer.

Bästa Biennalen har ett tätt samarbete med Konstpedagogikskt nätverk i Skåne vad gäller kompetensutveckling och annat.

Konstpedagogikskt nätverk i Skåne

  • Ystads konstmuseum
  • Moderna Museet Malmö
  • Skissernas museum, Lund
  • Lunds konsthall
  • Kristianstads konsthall
  • Wanås konst
  • Dunkers kulturhus
  • Malmö konsthall
  • Malmö Konstmuseum

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter