Tillgänglighet

Folkbiblioteken har en viktig uppgift när det gäller att tillgängliggöra litteratur, information och kultur för personer med läs- och funktionsnedsättningar.

Folkbibliotek ska enligt bibliotekslagen finnas tillgängliga för alla. En prioriterad målgrupp är personer med funktionsnedsättningar.  

Folkbiblioteken erbjuder bland annat talböcker och lättlästa nyheter och böcker.

Region Skåne vill stödja bibliotekens arbete med att utveckla tillgängligheten på folkbiblioteken genom att finansiera utvecklingsprojekt med fokus på tillgänglighet. 

Under hösten 2017 arrangerar Region Skåne utbildning för bibliotekspersonal i Skåne inom projektet Talboken kommer för taltidningsläsare, i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter