Remissversion: Regional biblioteksplan 2022–2025

Bibliotek för alla genom hela livet är namnet på förslaget till ny regional biblioteksplan för Skåne som har tagits fram i ett samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning och sjukhusbiblioteken.

Regional biblioteksplan för Skåne 2022-2025 formulerar övergripande mål och utvecklingsområden för den biblioteksverksamhet som Region Skåne ansvarar för – regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken. Skrivningarna i planen utgår från Region Skånes visioner om ett öppet, samverkande och hållbart Skåne så som de beskrivs i Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030.

Biblioteksplanen lägger grund för ett fortsatt fördjupat samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning som ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten och sjukhusbiblioteken. Planen beskriver uppdrag och mål för var och en av verksamheterna och anger också gemensamma utvecklingsområden för perioden 2022-2025:

  • Bibliotek för delaktighet och demokrati
  • Bibliotek för lärande och läsande
  • Bibliotek för kreativitet och kultur
  • Bibliotek för hållbarhet och hälsa

I det praktiska biblioteksarbetet är de fyra utvecklingsområdena tätt sammanflätade och utför varandras förutsättningar.

Regional biblioteksplan på remiss till den 1 oktober 2021

Efter beslut i Region Skånes kulturnämnd och hälso- och sjukvårdsnämnd skickas biblioteksplanen ut på remiss till kommunerna i Skåne, de som deltagit i olika samråd samt övriga berörda aktörer såväl inom Region Skåne som utanför. Yttranden ska vara inskickade senast den 1 oktober 2021. Därefter ska slutversionen av planen beslutas av såväl kulturnämnden som hälso- och sjukvårdsnämnden innan den fastställs av Regionfullmäktige i februari 2022.

Remissversion: Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne

Yttranden kan lämnas till och med 1 oktober och kan skickas till kultur@skane.se eller Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö. 

Yttanden kommer att publiceras nedan efter hand som de kommit in. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.