Regionala medietransporter

Medietransporter körs mellan kommunbiblioteken i Skåne varje helgfri vardag, via tre delregionala slingor.

De regionala boktransporterna kan användas för:

  • Fjärrlån från och returer till kommunbiblioteken i Skåne.
  • Returer av fjärrlån till universitets- och högskolebibliotek i Skåne
  • Att skicka återlämnade medier (som inte är fjärrlån) till ett annat kommunbibliotek i Skåne. (Observera att detta inte gäller för böcker till högskole-, universitets- och sjukhusbiblioteken.)

Kontakt till Transportcentralen

Vid frågor och/eller problem, eller för att meddela att biblioteket är stängt en dag på grund av exempelvis personalfortbildning, kontakta Transportcentralen.

De har öppet helgfria vardagar mellan klockan 6.30 och 17.00 och nås på telefon 046-17 47 60 eller e-post skanetransport@skane.se.

Återlämning

För återlämning av dessa medier för transport till det utlånande kommunbiblioteket gäller följande:

  • Materialet bör märkas tydligt med inlämningsdatum, mottagande bibliotek och ägande bibliotek.
  • Det ägande biblioteket ansvarar för materialet under transporten. (Observera att detta inte gäller för böcker till högskole-, universitetsbiblioteken.)

Lådorna hämtas och lämnas på respektive huvudbibliotek, på morgonen (från cirka 7.30), om inget annat överenskommits. Returer till och omlastning mellan de delregionala ansvarsbiblioteken sker dagligen.

  • Lådorna skall finnas på överenskommen plats.
  • Böckerna som transporteras ska packas i framtagna lådor just för detta ändamål.
  • Platsen för lådorna skall vara tillgänglig för transportören

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!