Regionalt mediesamarbete i Skåne

Det regionala mediesamarbetet är ett led i Region Skånes kulturförvaltnings arbete för en likvärdig tillgång till media och information. Syftet är att skapa flexibilitet och resursutnyttjande.

Region Skåne främjar likvärdig tillgång till information och medier för alla invånare i Skåne genom att ge stöd till infrastruktur samt till utveckling, kunskapsdelning och kompetensförsörjning.

Infrastruktur

Region Skåne tecknar avtal med Skånetransport avseende dagliga transporter av media mellan bibliotek i Skåne. Region Skåne finansierar 2/3 delen av transporterna.

Infrastruktur omfattar den systemtekniska infrastrukturen. Insatserna inom transport ska syfta till att öka användarnas tillgång till bibliotekens medieresurser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!