Regionalt biblioteksråd

Det regionala biblioteksrådet är Region Skånes kulturförvaltnings referensgrupp med representanter från olika bibliotekstyper. 

Syftet med rådet är att stärka samverkan mellan olika typer av offentligt finansierade bibliotek i Skåne och identifiera gemensamma frågor och utmaningar.

Rådets medlemmar ska föra strategiska diskussioner med utgångspunkt i de olika bibliotekstyperna och informera varandra om biblioteksutveckling. Kulturförvaltningen kan också använda rådet för att testa olika frågeställningar och förslag samt ge input till olika remisser.

Ledamöter 2015-2018:

Anna-Lena Andersson, Sjukhusbiblioteken, Skånes universitetssjukhus Lund
Annci Gånwall, Trelleborgs bibliotek
Catharina Isberg, Helsingborgs bibliotek
Gunilla Lilie Bauer, Malmö högskola, biblioteket
Gunnel Olsson, Folkbiblioteken i Lund, Skolbibliotekscentralen
Helena Strömquist, Simrishamns bibliotek
Jutta Haider, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Pernilla Tomasson, Bromölla kommun
Maria TsakirisRegion Skånes kulturförvaltning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter