Regionalt biblioteksråd

Det regionala biblioteksrådet är Region Skånes kulturförvaltnings referensgrupp med representanter från olika bibliotekstyper. 

Syftet med rådet är att stärka samverkan mellan olika typer av offentligt finansierade bibliotek i Skåne och identifiera gemensamma frågor och utmaningar.

Rådets medlemmar ska föra strategiska diskussioner med utgångspunkt i de olika bibliotekstyperna och informera varandra om biblioteksutveckling. Kulturförvaltningen kan också använda rådet för att testa olika frågeställningar och förslag samt ge input till olika remisser.

Ledamöter 2019-2022:

Eric Ahl/Amy Andersson, sjukhusbiblioteken Region Skåne
Sara Kjellberg, Bibliotek och IT, Malmö universitet
Victoria Lovsten,
Folkbiblioteken i Lund, Skolbibliotekscentralen
Anette Mjöberg, Hässleholms stadsbibliotek
Maria Schedvin, Grundskoleförvaltningen, Utvecklingsavdelningen, Malmö stad
Eva Thorgilsson,
Kultur och bibliotek Svedala
Johanna Rivano Eckerdal, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Viktoria Ejnarsson Zuniga, Klippans bibliotek
Lisa Olsson Dahlquist, Myndigheten för tillgängliga medier
Maria Tsakiris, Region Skånes kulturförvaltning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!