Regionalt biblioteksråd

Det regionala biblioteksrådet är Region Skånes kulturförvaltnings referensgrupp med representanter från olika bibliotekstyper. 

Syftet med rådet är att stärka samverkan mellan olika typer av offentligt finansierade bibliotek i Skåne och identifiera gemensamma frågor och utmaningar.

Rådets medlemmar ska föra strategiska diskussioner med utgångspunkt i de olika bibliotekstyperna och informera varandra om biblioteksutveckling. Kulturförvaltningen kan också använda rådet för att testa olika frågeställningar och förslag samt ge input till olika remisser.

Ledamöter 2019-2022:

Sofia Moberg/Eric Ahl, sjukhusbiblioteken Region Skåne
Sara Kjellberg, Bibliotek och IT, Malmö universitet
Victoria Lovsten,
Folkbiblioteken i Lund, Skolbibliotekscentralen
Anette Mjöberg, Hässleholms stadsbibliotek
Maria Schedvin, Grundskoleförvaltningen, Utvecklingsavdelningen, Malmö stad
Eva Thorgilsson,
Kultur och bibliotek Svedala
Johanna Rivano Eckerdal, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Viktoria Ejnarsson Zuniga, Klippans bibliotek
Maria Tsakiris, Region Skånes kulturförvaltning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter