Regionalt biblioteksråd

Det regionala biblioteksrådet är Region Skånes kulturförvaltnings referensgrupp med representanter från olika bibliotekstyper. 

Syftet med rådet är att stärka samverkan mellan olika typer av offentligt finansierade bibliotek i Skåne och identifiera gemensamma frågor och utmaningar.

Rådets medlemmar ska föra strategiska diskussioner med utgångspunkt i de olika bibliotekstyperna och informera varandra om biblioteksutveckling. Kulturförvaltningen kan också använda rådet för att testa olika frågeställningar och förslag samt ge input till olika remisser.

Ledamöter 2015-2018:

Anna-Lena Andersson, Sjukhusbiblioteken, SUS i Lund
Annci Gånwall,
Trelleborgs bibliotek
Catharina Isberg,
Helsingborgs bibliotek
Sara Kjellberg,
Bibliotek och IT, Malmö universitet
Gunnel Olsson,
Folkbiblioteken i Lund, Skolbibliotekscentralen
Eva Thorgilsson,
Svedala bibliotek
Jutta Haider,
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Maria Tsakiris, Region Skånes kulturförvaltning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter