Regionalt biblioteksråd

Det regionala biblioteksrådet är Kultur Skånes referensgrupp med representanter från olika bibliotekstyper. 

Syftet med rådet är att stärka samverkan mellan olika typer av offentligt finansierade bibliotek i Skåne och identifiera gemensamma frågor och utmaningar.

Rådets medlemmar ska föra strategiska diskussioner med utgångspunkt i de olika bibliotekstyperna och informera varandra om biblioteksutveckling. Kultur Skåne kan också använda rådet för att testa olika frågeställningar och förslag samt ge input till olika remisser.

Ledamöter 2015-2018:

Anna-Lena Andersson, Sjukhusbiblioteken, Skånes universitetssjukhus Lund
Annci Gånwall, Trelleborgs bibliotek
Catharina Isberg, Helsingborgs bibliotek
Gunilla Lilie Bauer, Malmö högskola, biblioteket
Gunnel Olsson, Folkbiblioteken i Lund, Skolbibliotekscentralen
Helena Strömquist, Simrishamns bibliotek
Jutta Haider, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Pernilla Tomasson, Bromölla kommun
Maria Tsakiris, Kultur Skåne/Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter