Regionalt biblioteksråd

Det regionala biblioteksrådet är Region Skånes kulturförvaltnings referensgrupp med representanter från olika bibliotekstyper. 

Syftet med rådet är att stärka samverkan mellan olika typer av offentligt finansierade bibliotek i Skåne och identifiera gemensamma frågor och utmaningar.

Rådets medlemmar ska föra strategiska diskussioner med utgångspunkt i de olika bibliotekstyperna och informera varandra om biblioteksutveckling. Kulturförvaltningen kan också använda rådet för att testa olika frågeställningar och förslag samt ge input till olika remisser.

Ledamöter 2019-2022:

Eric Ahl/Amy Andersson, sjukhusbiblioteken Region Skåne
Sara Kjellberg, Bibliotek och IT, Malmö universitet
Victoria Lovsten,
Folkbiblioteken i Lund, Skolbibliotekscentralen
Anette Mjöberg, Hässleholms stadsbibliotek
Catharina Elofsson, Båstads bibliotek
Maria Schedvin, Grundskoleförvaltningen, Utvecklingsavdelningen, Malmö stad
Eva Thorgilsson,
Kultur och bibliotek Svedala
Johanna Rivano Eckerdal, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Lisa Olsson Dahlquist, Myndigheten för tillgängliga medier
Maria Tsakiris, Region Skånes kulturförvaltning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.