Mångspråk

Biblioteken är viktiga aktörer i arbetet för demokrati, integration och mångfald, som mötesplats, kunskapscentrum och som källa till information, litteratur och kulturupplevelser. 

Biblioteket är ett av få gratis offentliga rum i vårt samhälle och kan därmed spela en avgörande roll i delaktighets- och integrationsprocesser eftersom biblioteket ger:

  • Tillgång till medier på modersmål
  • Möjlighet att hålla sig à jour med utvecklingen i andra länder genom fritt tillhandahållande av tidningar, tidskrifter och internet
  • Möjlighet att lära sig och träna på svenska, exempelvis på språkkaféer
  • Tillgång till lokal och offentlig information som visar vägen i det nya samhället

Region Skåne vill stödja bibliotekens arbete med att utveckla den mångspråkiga biblioteksverksamheten, genom:

  • Nätverksträffar, seminarier och konferenser samt dialog med biblioteken i Skåne kring mångspråkig biblioteksverksamhet
  • Att finansiera utvecklingsprojekt med fokus på mångspråk. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter