Duogruppen

Den regionala biblioteksverksamheten arbetar brett med frågor kring bibliotek för barn och unga. Målgruppen är viktig när det gäller exempelvis läsfrämjande, folkbiblioteken som kulturhus och mångspråkig biblioteksverksamhet. 

Duogruppen består av en bibliotekschef och en barnbibliotekarie från ett kommunbibliotek i varje delregion samt två representanter från Region Skånes kulturförvaltning. Gruppen träffas ett par tillfällen per termin.

Syftet med Duogruppen är att koppla barnbiblioteksfrågor till bibliotekens strategiska utvecklingsarbete. Den är dessutom forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte kring barnbiblioteksfrågor, mellan bibliotek, delregioner och mellan kommunerna och Region Skånes kulturförvaltning

Deltagarnas uppdrag är att fånga upp behov och önskemål från såväl bibliotekscheferna som barnbibliotekarierna i respektive delregion, samt att återkoppla från diskussioner i referensgruppen till kommunbibliotekens chefer och barnbibliotekarier.

Duo-gruppen består av:

NO Ö Göinge: Ingrid Mauritzon Olsson och Pernilla Ragnarsson
NV Klippan: Viktoria Ejnarsson Zuniga och Barbro Raustorp Nielsen
SO Skurup: Maria Christensen och Ingrid Karlsson Espersson
SV Staffanstorp: Johan Rasmussen och Evelina Breslin/Andrea Landström
Malmö: Torbjörn Nilsson och Anna Falk
Region Skånes kulturförvaltning: Camilla Sjöstrand (sammankallande) och Maria Tsakiris

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter