Stöd att söka inom biblioteksutveckling

Ett viktigt redskap för den regionala biblioteksverksamheten är utvecklingsprojekt. De ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Det finns stöd för både större och mindre biblioteksutvecklingsprojekt. Det finns även stöd att söka för kompetensutvecklingsinsatser och för att genom olika insatser dela kunskap som man har fått genom ett utvecklingsarbete med andra bibliotek.

Under perioden 2017-2021 utlyser Region Skånes kulturförvaltning stöd för biblioteksutveckling inom fyra områden:

  • Demokrati och fri åsiktsbildning
  • Folkbibliotek för alla
  • Digitalisering
  • Litteratur- och läsfrämjande

Läs mer om områdena och tillhörande teman i Regional biblioteksplan 2017-2020. 

Regional biblioteksplan 2017-2020

Stöd att söka inom biblioteksutveckling

Stöd till biblioteksutveckling

Stöd till biblioteksutveckling - experimentspåret

Stöd till biblioteksutveckling - kompetensutveckling

Stöd till biblioteksutveckling - kunskapsdelning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.