Bidrag att söka inom biblioteksutveckling

Ett viktigt redskap för den regionala biblioteksverksamheten är utvecklingsprojekt. De ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Det finns bidrag för både större och mindre biblioteksutvecklingsprojekt. Det finns även bidrag att söka för kompetensutvecklingsinsatser och för att genom olika insatser dela kunskap som man har fått genom ett utvecklingsarbete med andra bibliotek.

Under perioden 2017-2020 utlyser Region Skånes kulturförvaltning bidrag för biblioteksutveckling inom fyra områden:

  • Demokrati och fri åsiktsbildning
  • Folkbibliotek för alla
  • Digitalisering
  • Litteratur- och läsfrämjande

Läs mer om områdena och tillhörande teman i Regional biblioteksplan 2017-2020. 

Regional biblioteksplan 2017-2020

Bidrag att söka inom biblioteksutveckling

Bidrag till biblioteksutveckling - experimentspåret

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter