Bidrag att söka inom biblioteksutveckling

Ett viktigt redskap för den regionala biblioteksverksamheten är utvecklingsprojekt. De ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Det finns bidrag för både större och mindre biblioteksutvecklingsprojekt. Det finns även bidrag att söka för kompetensutvecklingsinsatser och för att genom olika insatser dela kunskap som man har fått genom ett utvecklingsprojekt med andra bibliotek.

Under perioden 2017-2020 utlyser Region Skånes kulturförvaltning bidrag för biblioteksutveckling inom fyra områden:

 • Demokrati och fri åsiktsbildning
 • Folkbibliotek för alla
 • Digitalisering
 • Litteratur- och läsfrämjande

 • Bidrag till biblioteksutveckling

  Syfte

  För att främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

  Vem kan söka?

  Kommunala folkbibliotek i Skåne

  Summa

  1,5 miljoner kronor 2017.

  När söker man?

  Från den 15 mars till den 11 maj 2017.

  Beslut

  Den 16 juni 2017.

  Mer information

  Bidrag till biblioteksutveckling

 • Bidrag till biblioteksutveckling - experimentspåret

  Syfte

  För att underlätta för bibliotek med mindre resurser att bedriva utvecklingsarbete införs ett nytt bidrag som kallas experimentspåret.

  Vem kan söka?

  Kommunala folkbibliotek i Skåne

  Summa

  Bibliotek kan söka max 35 000 kronor och av dessa kan 5000 kronor användas till presentation/spridning av projektet.

  När söker man?

  Löpande under året.

  Mer information

  Bidrag till biblioteksutveckling - experimentspåret

 • Bidrag till kompetensutveckling

  Syfte

  För att uppmuntra gemensamt lärande för skånska bibliotek. Folkbibliotek som arrangerar en kompetensutvecklande insats för egen personal kan få sin insats finansierad om biblioteket även bjuder in bilbliotekspersonal från andra bibliotek i Skåne. 

  Vem kan söka?

  Kommunala folkbibliotek i Skåne

  Kontakt

  Diskutera gärna din idé i förväg med Annelien van der Tang Eliasson, utvecklare bibliotek. 

  När söker man?

  Sista ansökningsdag är den 19 april 2017

  Hur sker ansökan?

  Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

  Kulturdatabasen (länk)

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Annelien Van Der Tang-Eliasson Utvecklare bibliotek
  • Telefon 040-675 37 40
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter