Bidrag att söka inom biblioteksutveckling

Ett viktigt redskap för den regionala biblioteksverksamheten är utvecklingsprojekt. De ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Det finns bidrag för både större och mindre biblioteksutvecklingsprojekt. Det finns även bidrag att söka för kompetensutvecklingsinsatser och för att genom olika insatser dela kunskap som man har fått genom ett utvecklingsprojekt med andra bibliotek.

Under perioden 2017-2020 utlyser Region Skånes kulturförvaltning bidrag för biblioteksutveckling inom fyra områden:

 • Demokrati och fri åsiktsbildning
 • Folkbibliotek för alla
 • Digitalisering
 • Litteratur- och läsfrämjande

Läs mer om områdena och tillhörande teman i Regional biblioteksplan 2017-2020. 

Regional biblioteksplan 2017-2020

 • Bidrag till biblioteksutveckling

  Syfte

  För att främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

  Vem kan söka?

  Kommunala folkbibliotek i Skåne

  Summa

  1,5 miljoner kronor 2018.

  När söker man?

  Från den 12 mars till den 3 maj 2018.

  Beslut

  Den 14 juni 2018.

  Mer information

  Bidrag till biblioteksutveckling

 • Bidrag till biblioteksutveckling - experimentspåret

  Syfte

  För att underlätta för bibliotek med mindre resurser att bedriva utvecklingsarbete införs ett nytt bidrag som kallas experimentspåret.

  Vem kan söka?

  Kommunala folkbibliotek i Skåne

  Summa

  Bibliotek kan söka max 35 000 kronor.

  När söker man?

  Löpande under året.

  Mer information

  Bidrag till biblioteksutveckling - experimentspåret

 • Bidrag till kompetensutveckling

  Syfte

  För att uppmuntra gemensamt lärande för skånska bibliotek. Folkbibliotek som arrangerar en kompetensutvecklande insats för egen personal kan få sin insats finansierad om biblioteket även bjuder in bibliotekspersonal från andra bibliotek i Skåne. 

  Insatsen kan vara exempelvis vara en föreläsning, en workshop eller ett studiebesök. 

  Vem kan söka?

  Bibliotek i Skåne

  Kontakt

  Diskutera gärna din idé i förväg med Annelien van der Tang Eliasson, utvecklare bibliotek. Tfn: 040-675 37 40, e-post: Contact

  När söker man?

  Från den 1 mars till den 12 april samt från den 3 september till den 11 oktober, 2018.

  Beslut

  Den 9 maj respektive 7 november 2018.

  Hur sker ansökan?

  Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

  Kulturdatabasen (länk)

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Annelien Van Der Tang-Eliasson Utvecklare bibliotek
  • Telefon 040-675 37 40
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Bidrag till kunskapsdelning

  Folkbibliotek som har fått utvecklingsbidrag inom biblioteksområdet kan söka ytterligare bidrag för en fördjupande kunskapsdelande insats.

  En sådan insats kan till exempel vara att ditt bibliotek

  • anordnar en workshop för att lära ut metoden som utvecklades under projektet
  • skriver en artikel om projektet till en tidskrift
  • gör en instruktionsfilm
  • gör en guide som beskriver erfarenheterna vad som gick fel respektive vad som gick bra
  • gör en frågor och svar-lista
  • organiserar ett webbinarium
  • skriver en metodhandbok

  Vi ser gärna kunskapsdelande metoder i digital form som gör det möjligt för bibliotekskollegor att ta del av era kunskaper när och var de vill.

  Syfte

  Kontinuerligt lärande, kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte är en förutsättning för all utveckling av biblioteksarbete idag. Det är vår gemensamma uppgift att förvalta och sprida projekterfarenheterna på bäst möjliga sätt så att kunskapen även gynnar andra bibliotek.

  Vem kan söka?

  Folkbibliotek som har fått utvecklingsbidrag inom biblioteksområdet beviljat.

  När söker man?

  Bidrag kan sökas och handläggs löpande under året.

  Beslut

  Löpande under 2018.

  Hur sker ansökan?

  Ansökan görs digitalt via kulturdatabasen. Första gången du använder kulturdatabasen måste du skapa ett nytt konto.

  Kulturdatabasen (länk)

  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Annelien Van Der Tang-Eliasson Utvecklare bibliotek
  • Telefon 040-675 37 40
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter