• Imad Mosamem ska få eget lånekort och letar efter bra böcker tillsammans med mamma Wazma Mosamem på Sjöbo bibliotek. Foto: Kulturförvaltningen

  • Familjeträffar på biblioteket är en del av projektet Läslusten i Sjöbo. Foto: Kulturförvaltningen

  • Oscar, Magnus och Julia Forsstedt pysslar tillsammans utanför Biblioteksbussen på Malmöfestivalen. Foto: Kulturförvaltningen

Biblioteksutveckling

Region Skåne ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne som handlar om att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i länet samt att erbjuda olika former av stöd och utvecklingsmedel.

Regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken

Kulturförvaltningen ansvarar för regional biblioteksverksamhet i Skåne bland annat genom att fördela statliga och regionala bidrag till utvecklingsprojekt på folkbibliotek och anordna samt ge bidrag till fortbildning för bibliotekspersonal.

Fokus ligger på gemensamt lärande, forskning för utveckling och samarbete samt nätverk och dialog. Kulturförvaltningen främjar genom regional biblioteksverksamhet även likvärdig tillgång till litteratur, information och kultur genom att stärka infrastrukturen och mediesamarbetet mellan biblioteken.

  • Demokrati och fri åsiktsbildning
  • Folkbibliotek för alla
  • Digitalisering
  • Litteratur– och läsfrämjande

I dialog med folkbiblioteken i Skåne har Kulturförvaltningen identifierat några utmaningar och teman för insatser inom vart och ett av dessa fyra utvecklingsområden. Detta är vägledande för den regionala biblioteksverksamhetens insatser och bidragsgivning under perioden 2017–2020.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter