Biblioteksutveckling

Region Skåne ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne som handlar om att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i länet samt att erbjuda olika former av stöd och utvecklingsmedel.

Det skånska bibliotekslandskapet präglas av stor mångfald: här finns både bredd och spets, små och stora bibliotek och alla bibliotekstyper representerade.

Folkbibliotek finns i samtliga skånska kommuner och består av cirka 150 folkbiblioteksenheter (inklusive kombinerade skol- och folkbibliotek) samt ett tiotal bokbussar. I Skåne finns också universitets- och högskolebibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek.

För många, inte minst barn och unga, sker den första och mest frekventa kontakten med kultur via folkbiblioteken. Genom biblioteken får Skånes invånare tillgång till en mångfald av litteratur, rik programverksamhet, formella och informella mötesplatser samt möjligheter till livslångt lärande och kulturupplevelser.

Region Skåne vill

  • främja en likvärdig tillgång till litteratur, information och kultur för alla invånare
  • utveckla folkbibliotekens arbete med livslångt lärande och eget skapande
  • utveckla folkbibliotekens läsfrämjande arbete
  • stimulera fortsatt utveckling av bibliotek till öppna, tillgängliga och dynamiska platser och aktörer i lokalsamhället
  • stärka bibliotekens roll i en internationell och digital kontext
  • tydliggöra och stärka biblioteken som viktiga aktörer i demokrati- och samhällsutvecklingen

Hela texten om biblioteksverksamhet i regional kulturplan för Skåne (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter