Skånes Dansteater berättar om sitt Ung kraft och Dance across borders

Ung kraft - projektbidraget som gjorde unga delaktiga i kulturlivet

Sju unga fick genom Region Skånes bidrag ”Ung kraft” möjlighet att under 2016 utveckla verksamhet med och för unga i några skånska kulturverksamheter.

Med Region Skånes Ung kraft-bidrag har fem kulturverksamheter kunnat projektanställa unga vuxna under 2016 för att utveckla och främja ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i verksamheterna.

Projekten har inneburit aktiviteter, nätverksarbete och olika processer med och för unga och unga vuxna. Forskare från Lunds universitet konstaterar att verksamheterna har öppnat upp sig för ungas visioner och erbjudit dem förutsättningar för att nå målen. Forskaren betonar att det tar tid att implementera nya modeller som innebär förändrat arbetssätt och prioriteringar.

Sammanfattning av fem projektredovisningar

Skånes Dansteater

Skånes Dansteaters projekt "Dance across borders" har handlat om att skapa en mötesplats där unga nyanlända och unga i Skåne möts i dans och aktiviteter. Personal på institutionen har under året stöttat den ung kraftanställda att organisera och genomföra workshops, möten, föreställningar och klubbar. Skånes Dansteater menar att det har varit helt avhängigt att ha en ung person anställd för att utveckla, nätverka och arbeta med andra unga människor vars idéer och kunskaper man har försökt att kanalisera och förvalta. Verksamheten har lärt sig att vara mer flexibel och öppen för andra sätt att arbeta på och hoppas kunna fortsätta att arbeta med en grupp unga. Man undersöker nu möjligheter att behålla den ung kraftanställda. Projektet
fick 300 000 kronor.

Studiefrämjandet Skåne Blekinge

Studiefrämjandets projekt "Ny musik för nya i Skåne" skulle anställa fyra unga cirkelledare för att arbeta med musikcirklar på hem för ensamkommande och på asylboende i hela Skåne. Man kom att rekrytera tre handledare som beroende av vad de unga efterfrågade har arbetat med olika konst- och kulturområden. Under året har unga cirkelledare också visat unga nyanlända vägen till Studiefrämjandets olika kulturhus där de deltagit i cirklar, använt replokaler och deltagit på konsertscen. Studiefrämjandet fick 70 000 kronor och uppger att de unga cirkelledarna kommer att arbeta vidare inom organisationen. Genom de unga har organisationen fått möjlighet att pröva nya arbetsformer, hitta yngre medarbetare och utöka genreområdet utifrån ungas preferenser.

Malmö Live Konserthus AB

Projektet "040 Live" på Malmö Live Konserthus AB har genom en ung projektkoordinator och en handledande programproducent gett ungdomar möjlighet att själv fatta beslut om vilka program/artister/konserter som ska produceras, för deras åldersgrupp. Koordinatorerna och unga från hela Malmö har träffats en gång i veckan och programsatt och ansvarat för arrangemang på Malmö Live samt genomfört en turné till olika stadsområden i Malmö. Man har också samarbetat med många lokala föreningar vilket skapat engagemang, utbyten och samarbeten. Malmö Live fick 230 000 kronor och kommer att fortsätta med "040 Live" under 2017 då projektet har inneburit att nya målgrupper hittar till och förstår vad Malmö Live kan erbjuda. Genom att involvera unga skapas en ökad förståelse och nyfikenhet för kulturbranschen, menar Malmö Live.

Månteatern

Ung kraft-projektet "UngaMån" på Månteatern i Lund ville utforska hur unga kunde få utrymme för eget skapande. En ung kraft-anställd projektledare och ett nätverk med unga och organisationer i Lund- och Malmöregionen resulterade bland annat i att semi-professionella unga teatergrupper deltagit i workshopar och använt Månteatern som gästspelsscen. I samarbete med Mejeriets musikskola sattes en föreställning upp under en gemensam kollovecka. Månteatern konstaterar att deras scen är väl lämpad för ung verksamhet och att det finns både intresse och publik för denna men att det är nödvändigt att ha en koordinator anställd för att möjliggöra det. Månteatern fick 220 000 kronor.

Malmö Stadsbibliotek

Projektet "Malmö Spelkultur" på Malmö Stadsbibliotek fick 300 000 kronor och har verkat för att stärka ungdomars inflytande över evenemang med fokus på spel- och nördkultur. En ung kraft-anställd har arbetat med bibliotekets spel- och arrangemangsenhet och samverkat med olika föreningar och Malmös nio områdesbibliotek för att undersöka hur stadsbiblioteket kan samarbeta och utveckla såväl arrangemang som innehåll med unga. Genom bland annat spelturneringar har man undersökt hur spelkultur kan få unga att röra sig utanför sitt stadsområdes gränser. Projektet har medfört kompetensutveckling på flera plan och förstärkt nätverk och samarbete med föreningar och områdesbibliotek för kommande verksamhet. Stadsbiblioteket ingår i bibliotekssektorns infrastruktur för erfarenhetsdelning och verkar i ett sammanhang (Malmö) som satsar på spelutveckling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter