Ung kraft – ett projektbidrag för att göra unga och unga vuxna delaktiga i kulturlivet

Tidigare Ung kraftprojekt visar att mer tid behövs för att realisera modeller för ung delaktighet. Under 2018 startade fem tvååriga projekt inom olika konstområden, som avslutas under 2020.

Teater 23, Östra Skånes konstnärsgrupp (ÖSKG), Trelleborgs museum, Skånes konstförening samt Musik i Syd/kulturkvarteret Kristianstad har haft Ung kraft-medel för att för att utveckla och främja ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i verksamheterna.

Vid bedömningen av ansökningar har projekt prioriterats som har en organisation med goda förutsättningar för att stödja unga och unga vuxna, en vilja att engagera fler unga och unga vuxna samt en tydlig målsättning och en två-årig plan och budget för hur arbetet och erfarenheterna ska förvaltas i förlängningen. Hänsyn har tagits till regional spridning, att få in fler konst- och kulturområden samt förutsättningar att arbeta med erfarenhetsspridning.

Projekten innebär aktiviteter, nätverksarbete och olika processer med och för unga och unga vuxna samt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan såväl Ung kraft-aktörer som intresserade av ung delaktighet.

Bakgrund

Återkommande regionala kulturvaneundersökningar visar att unga och unga vuxna (16-29 år) är de mest kulturaktiva men att de inte tar del av de stora kulturinstitutionernas utbud i särskild stor utsträckning. För att stimulera och öka unga och unga vuxnas inflytande och delaktighet i det offentligt finansierade kulturlivet har projektbidraget Ung kraft utlysts.

Projektbidragets syfte är att sätta fokus på ungas och unga vuxnas kulturutövande, att stimulera kulturaktörernas arbete med åldersgruppen och att främja utbud och verksamhet som är angelägen och relevant för målgruppen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.