Terra Scaniae har flyttat till Malmö stadsarkiv

Terra Scaniae finns inte kvar på Internet utan är flyttad till Malmö stadsarkiv. Att producera och driva ett digitalt läromedel ingår inte längre i Kultur Skånes uppdrag.

Så mycket som har hänt inom den digitala utvecklingen under de femton år som vi drivit Terra Scaniae! Vem trodde då, i början av 2000-talet, att smarta telefoner och surfplattor skulle få så många användare 2016? Då var Kultur Skåne pionjärer som erövrade okänd mark inom området digitala läromedel som komplement till skolans böcker. Nu, femton år senare, skulle Terra Scaniae behöva en allmän översyn och moderniseras med fler interaktiva och brukaranpassade funktioner.

Inte bara den digitala världen har utvecklats. Även Kultur Skåne har gått från att ha haft ett operativt arbetssätt till en mer strategisk utvecklingsroll. Det är inte längre Kultur Skånes uppgift att driva och utveckla Terra Scaniae.

Med tanke på Terra Scaniaes servers dåliga skick har vi valt att säkra innehållet för framtiden genom att flytta över webbplatsen till en server på Malmö stadsarkiv där Terra Scaniae kommer att finnas tillgänglig för allmänheten på begäran. I dagsläget kan varken Kultur Skåne eller Malmö stad göra de ekonomiska prioriteringar som krävs för att uppdatera Terra Scaniae till moderna webblösningar, men vi hoppas och tror att Malmö stad kommer att återanvända Terra Scaniae på ett eller annat sätt i framtiden.

Bakgrund

Terra Scaniae är en skånsk historiebok på Internet som berättar om människor som levt i Skåne. Till alla berättelser finns utförliga källredovisningar. Berättelserna är skrivna av barn- och ungdomsförfattare. Allt material togs fram i samarbete med ämnesexperter.

Initiativet till Terra Scaniae togs av Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning. Terra Scaniae startade som ett projekt år 1999. Huvudfinansiärer var Region Skåne/Kultur Skåne, Stiftelsen framtidens kultur och Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Terra Scaniae har funnits på webben sedan 23 maj 2002.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter