Barnrättsbaserat utvecklingsarbete

Barnkonventionen blev lag 2020 och det innebär att alla myndigheter har ett ansvar för att barnkonventionen efterlevs.

Eftersom barnkonventionens artiklar gäller alla frågor som rör barn, såsom skola, omsorg och andra traditionella ”barnverksamheter” men också områden som stadsplanering och kulturutveckling, ska i stort sett alla myndigheter delta i arbetet med att förverkliga barnkonventionen.

Stöd till barnrättsutbildning             

Kulturförvaltningen erbjuder kulturaktörer ett utbildningsstöd på 10 000 kronor för att arrangera barnrättsutbildning för egen verksamhet samt samarbetspartners. Vi ser gärna att man tar ett samlat grepp för flera närliggande verksamheter/medlemmar/samarbetspartners och genomför utbildningen tillsammans. I en utbildning som innehåller moment där man ska reflektera över hur barnrättsarbete bedrivs i nuvarande arbete, men också i framtiden, finns det många vinster i att genomföra utbildningen gemensamt.

Det är betydelsefullt att utbildningen inte stannar vid det teoretiska (vad barnkonventionen säger och innebär) utan också ta upp praktiska moment, där medverkande deltagare får uppgifter att arbeta med så verksamhetsnära som möjligt.

Det finns ingen bidragsutlysning för dessa medel. Är din verksamhet intresserad av att arrangera en utbildning, ta kontakt med utvecklare inom specifikt konst- och kulturområde som tillsammans med förvaltningens utvecklare barn och unga hanterar förfrågan. När en utbildningsplan med upplägg och moment, tänkt föredragshållare och planerade deltagare har skickats in kan stödet betalas ut. 

Se Kulturförvaltningens filmade grundutbildning

Våren 2020 arrangerade Region Skånes kulturförvaltning en grundutbildning om barnkonventionen och barnrättsarbete för förvaltningens medarbetare och nämnd. Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist och numera handläggare på Sveriges kommuner och regioner (SKR) för barnrättsfrågor, anlitades och eftersom många av förvaltningens medarbetare inte kunde medverka, spelades utbildningen in i hopp om att fler skulle kunna ta del av den.

För att göra det till en hanterbar utbildning delades den upp i tre filmer. Varje del presenteras med en text. Det är lämpligt att skriva ut tillhörande övningsdokument (Diamant) och utbildningshäfte i förväg. Det är också bra att genomföra utbildningen i grupp då den innehåller flera övnings- och reflektionspass.

Filmernas främsta syfte har alltså varit för internt bruk men önskemål har framförts om att låta fler ta del av utbildningen. Ju fler som förstår vikten och innebörden av att arbeta med ett barnrättsperspektiv, desto bättre.

Material

Diamant (pdf)

Grundutbildning i barnkonventionen SKR häfte (pdf)

Filmer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.