Barnrättsbaserat utvecklingsarbete

Barnkonventionen blev lag 2020 och det innebär att alla myndigheter har ett ansvar för att barnkonventionen efterlevs.

Eftersom barnkonventionens artiklar gäller alla frågor som rör barn, såsom skola, omsorg och andra traditionella ”barnverksamheter” men också områden som stadsplanering och kulturutveckling, ska i stort sett alla myndigheter delta i arbetet med att förverkliga barnkonventionen.

För att påbörja det barnrättsliga arbetet beslöt Region Skånes kulturförvaltning att arrangera en grundutbildning om barnkonventionen och barnrättsarbete för förvaltningens medarbetare och nämnd. Utbildningen ska ses som ett inledande steg och kommer att följas av flera insatser, bland annat utifrån Region Skånes policy för barnrätt.

Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist och numera handläggare på Sveriges kommuner och regioner (SKR) för barnrättsfrågor, anlitades och eftersom många av förvaltningens medarbetare inte kunde medverka, spelades utbildningen in i hopp om att fler skulle kunna ta del av den.

För att göra det till en hanterbar utbildning delades den upp i tre filmer. Varje del presenteras med en text. Det är lämpligt att skriva ut tillhörande övningsdokument (Diamant) och utbildningshäfte i förväg. Det är också bra att genomföra utbildningen i grupp då den innehåller flera övnings- och reflektionspass.

Filmernas främsta syfte har alltså varit för internt bruk men önskemål har framförts om att låta fler ta del av utbildningen. Ju fler som förstår vikten och innebörden av att arbeta med ett barnrättsperspektiv, ju bättre blir det, resonerar vi.

Material

Diamant (pdf)

Grundutbildning i barnkonventionen SKR häfte (pdf)

Filmer

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter