Skåne European Office

Region Skåne har ett bemannat representationskontor i Bryssel. Kontorets uppdrag är att öka kunskapen om Region Skåne i Bryssel och att öka kunskapen hos skånska aktörer om europeiska politiska processer.

Skåne European Office bevakar EU:s politik och tar tillvara Skånes intressen i de frågor som rör sjukvård, forskning och innovation, infrastruktur, miljö och kultur.

Region Skånes politiska prioriteringar styr Brysselkontorets verksamhet i kombination med den politiska dagordningen i Bryssel.

Kontorets arbete kan delas i tre delar: Hälso- och sjukvårdsfrågor (inklusive frågor som rör social innovation), forskning och innovation i bred bemärkelse och miljö/transport och kulturfrågor. Alla områden är tydligt kopplade till den övergripande tillväxtstrategin för EU; Europa2020.

Kontakta Skåne European Office

Kontoret är rymligt och nedresta aktörer från Skåne är välkomna att utnyttja kontorets faciliteter, inklusive mötesrum.
Kontakta oss via info@skane.eu om du är intresserad av detta.

Du är även välkommen att kontakta oss om du har andra frågor eller om du vill ha råd om europeiska processer. Utnyttja den kompetens och erfarenhet som finns på kontoret – vi finns på plats i Bryssel för att kunna ge kvalificerad service till dem som arbetar för att stärka skånsk tillväxt och utveckling.

Kontorets nätverk

Skåne European Office samarbetar aktivt med andra regionala företrädare i Bryssel och träffar regelbundet olika företrädare för EU:s institutioner. Det finns ett nära samarbete med de svenska förhandlarna på Sveriges ständiga representation i Bryssel, tjänstemän i kommissionen och övriga svenska region- och stadskontor liksom med SKL:s och Vinnovas Brysselkontor.

Genom de regionala Brysselnätverken EUREGHA på hälsosidan och ERRIN som sysslar med europeisk forsknings- och innovationspolitik ingår kontoret i bredare nätverk av europeiska regionkontor med liknande uppdrag.

I samma lokaler som Skåne European Office har även Brysselrepresentanten för Kommunförbundet Skåne sitt kontor.

Delta i seminarium och konferenser

I Bryssel kan man varje vecka delta i en stor mängd seminarier och konferenser anordnade av de europeiska institutionerna, olika nätverk och intresseorganisationer. 

Vill du ta del av rapporter från seminarier och arbetsgrupper vi deltar i är du välkommen att höra av dig.

Hitta till Skåne European Office

SEO finns i Sweden House på Rue du Luxembourg 3, intill tunnelbanestationen Trône. I närheten finns kommissionen, svenska EU-representationen och Europaparlamentet.

Från flygplatsen

Åker du tåg stiger du av vid Gare Central och tar tunnelbanan till Trône. Du kan även ta buss nr 12 direkt från flygplatsen till Place Luxembourg och promenera därifrån.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter