Öresundsbron och bostadshus

Östersjön och Nordsjön

Region Skåne arbetar på flera olika fronter för att driva på integrationen och främja tillväxten i Östersjö- och Nordsjöområdena.

Arbetet sker dels genom gemensamma organisationer och samarbeten, dels genom olika interregprojekt, men även i vår dagliga verksamhet inom samhällsplanering och näringsliv.

Våra mångsidiga samarbeten handlar i huvudsak om att skapa kontakter och förtroende mellan offentliga aktörer, organisationer och företag, vilket är en grund för långsiktigt utvecklingsarbete.

Att stärka Skånes roll som en dynamisk gränsregion är en prioriterad uppgift för Region Skåne.

Organisationer

Region Skåne är medlem i STRING-samarbetet, som omfattar delstaterna Hamburg och Schleswig-Holstein i Tyskland, Region Själland och Region Hovedstaden i Danmark samt Skåne i Sverige.

Region Skåne deltar också i Den Skandinaviska Arenan, som omfattar kommuner och regioner i transportkorridoren Oslo-Göteborg-Halmstad-Helsingborg-Malmö-Köpenhamn. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter