Öresundsbron och bostadshus

Östersjön och Nordsjön

Region Skåne arbetar på flera olika fronter för att driva på integrationen och främja tillväxten i Östersjö- och Nordsjöområdena.

Arbetet sker dels genom gemensamma organisationer och samarbeten, dels genom olika interregprojekt, men även i vår dagliga verksamhet inom samhällsplanering och näringsliv.

Våra mångsidiga samarbeten handlar i huvudsak om att skapa kontakter och förtroende mellan offentliga aktörer, organisationer och företag, vilket är en grund för långsiktigt utvecklingsarbete.

Att stärka Skånes roll som en dynamisk gränsregion är en prioriterad uppgift för Region Skåne.

STRING-samarbetet

Region Skåne är medlem i STRING-samarbetet, som förutom Region Skåne omfattar delstaterna Hamburg och Schleswig-Holstein i Tyskland, Region Själland, Region Hovedstaden och Köpenhamns kommun i Danmark, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Malmö stad i Sverige, samt Akershus fylke och Østfolds fylke i Norge. 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter