Öresundsbron och bostadshus

Östersjön och Nordsjön

Region Skåne arbetar på flera olika fronter för att driva på integrationen och främja tillväxten i Östersjö- och Nordsjöområdena.

Arbetet sker dels genom gemensamma organisationer och samarbeten, dels genom olika interregprojekt, men även i vår dagliga verksamhet inom samhällsplanering och näringsliv.

Våra mångsidiga samarbeten handlar i huvudsak om att skapa kontakter och förtroende mellan offentliga aktörer, organisationer och företag, vilket är en grund för långsiktigt utvecklingsarbete.

Att stärka Skånes roll som en dynamisk gränsregion ��r en prioriterad uppgift för Region Skåne.

STRING-samarbetet

Region Skåne är medlem i STRING-samarbetet, som förutom Region Skåne omfattar delstaterna Hamburg och Schleswig-Holstein i Tyskland, Region Själland, Region Hovedstaden och Köpenhamns kommun i Danmark, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Malmö stad i Sverige, samt Akershus fylke och Østfolds fylke i Norge. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter