Öresundsbron och bostadshus

Östersjön och Nordsjön

Region Skåne arbetar på flera olika fronter för att driva på integrationen och främja tillväxten i Östersjö- och Nordsjöområdena.

Arbetet sker dels genom gemensamma organisationer och samarbeten, dels genom olika interregprojekt, men även i vår dagliga verksamhet inom samhällsplanering och näringsliv.

Våra mångsidiga samarbeten handlar i huvudsak om att skapa kontakter och förtroende mellan offentliga aktörer, organisationer och företag, vilket är en grund för långsiktigt utvecklingsarbete.

Att stärka Skånes roll som en dynamisk gränsregion är en prioriterad uppgift för Region Skåne.

STRING-samarbetet

Region Skåne är medlem i STRING-samarbetet, som förutom Region Skåne omfattar delstaterna Hamburg och Schleswig-Holstein i Tyskland, Region Syddanmark, Region Själland, Region Hovedstaden och Köpenhamns kommun i Danmark, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Helsingborgs stad och Malmö stad i Sverige, samt Oslo och Viken fylkeskommune i Norge.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.